Informatika va axborot texnologiyalari
Download 112.96 Kb.
Sana25.12.2019
Hajmi112.96 Kb.

2019 o‘quv yili uchun “Informatika va axborot texnologiyalari” dan MOK uchun kirish va chiqish testi, oraliq nazorati topshiriqlari

1. Operatsion tizim va kompyuter funktsiyalaridan foydalanish xamda ularni boshqarish bo‘yicha to‘liq huquqga ega bo‘lgan foydalanuvchini turini ko‘rsating:

*a) Administrator

b) Oddiy foydalanuvchi (Polzovatel)

c) Mehmon foydalanuvchi (Gost)

d) Tashrif foydalanuvchi


2. PISA ta’lim sifatini monitoring qilish qanday yo‘nalish mavjud?

*a) o‘qish savodxonligi, matematik savodxonlik, tabiiy ilmiy savodxonlik va AKT kompetentligi.

b) o‘qish savodxonligi AKT kompetentligi.

c) o‘qish savodxonligi, matematik savodxonlik, tabiiy ilmiy savodxonlik

d) o‘qish savodxonligi, matematik savodxonlik va AKT kompetentligi.
3. program takrorlanish; var x: integer; y, a: real; begin writeln (‘ani qiymatini kiritish:’); read(x); x:=1; while x<10 do begin u:=y+x; end; end. Dasturi natijasi qanday bo‘ladi.?

*a) Dastur tugamaydi.

b) 55

c) 45


d) Natija chiqmaydi, xatolik bor.
4. Provayder serveriga foydalanuvchilarning veb-saytlari yoki boshqa axborotlarini joylashtirishga yordam beradigan xizmat qanday ataladi?

*a) Xosting

b) Proksi

c) Domen


d) Veb sayt
5. Qaysi teg formada ma’lumot kiritishda foydalanuvchi bir neyata Variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi?

*a) TYPE=radio atributi bilan

b) TYPE= checkbox atributi bilan

c) TYPE=text atributi bilan

d) TYPE= image atributi bilan
6. Qaysi teg xujjatni stilini ifodalash uchun ishlatiladi?

*a) STYLE

b) HEAD

c) ISINDEXd) BODY
7. Qaysi teglar shrift teglari?

*a) TT, I, B, U

b) META, I, B, KBD

c) CITE, CODE, SAMP

d) Bunday teg yo‘q
8. Quyidagi dastur qanday vazifani bajaradi: Var a,b:integer;Begin readln(a);readln(b);While a<>b do if a>b then a:=a-b else b:=b-a;Write(a); end.

*a) a va b ning EKUB ini topadi

b) a va b ning kattasini topadi

c) a va b ning orta arifmetigini topadi

d) a va b ning EKUK ini topib a orqali natija chiqariladi
9. Quyidagi teglardan qaysi biri ro‘yxatni nomerlash uchun ishlatiladi?

*a) OL


b) DL

c) UL


d) TT
10. Standard komponentalar palitrasida qabday komponentalar joylashgan?

*a) Button,

b) Animate

c) Dbgrid,

d) Table
11. Tizimga parolsiz kirish huquqi mavjud, ammo kompyuter va operatsion tizimni boshqarish bo‘yicha hech qanday imkoniyatga ega bo‘lmagan foydalanuvchi turini ko‘rsating:

*a) Mehmon foydalanuvchi (Gost)

b) Administrator

c) Tashrif foydalanuvchi

d) Oddiy foydalanuvchi (Polzovatel)
12. To‘g‘ri dastur yozilgan qatorni toping.

*a) Var a1:integer; begin read(a1); a1:=12; end.

b) Var a:integer; begin a:=12.0; end.

c) Var a1,2b:integer; begin read(a1); a1:=a1Q10; writeln(a1); end.

d) Var a1:integer; begin read(a1); a1:=1.2; end.
13. Vebinar nima

*a) On Line seminar

b) On Line chat

c) Distance learning

d) modulli ta’lim
14. y:=a/b; Bu ifodada y o‘zgaruvchini Pascalda qanday e’lon(tavsiflash) qilish kerak?

*a) Var y:real;

b) Var y:integer;

c) Var y:logint;

d) Var y:string;
15. Yozuv nima?

*a) Ma’lumotlar omboridagi satrlar

b) ma’lumotlar omboridagi ustunlar

c) ustun va satrlar kesishgan katak

d) ma’lumotli jadval
16. И () funksiyasi qanday vazifani bajaradi

*a) Agar mantiqiy ifodaning barchasining qiymati ROST bo‘lsa, funktsiyasining qiymati ROST, aks holda funktsiyaning qiymati YoLG‘ON

b) Sonni darajaga ko‘taradi

c) Sonni bo‘luvchilarga bo‘lgandagi qoldiqni hisoblaydi

d) Kichik butun songacha yaxlitlaydi
17. ИЛИ () funksiyasi qanday vazifani bajaradi

*a) Agar mantiqiy ifodalardan birortasinig qiymati ROST bo‘lsa, (YoKI ning) funktsiyasining qiymati YoLG‘ON

b) Sonni bo‘luvchilarga bo‘lgandagi qoldiqni hisoblaydi

c) Kichik butun songacha yaxlitlaydi

d) Sonni darajaga ko‘taradi
18. ОСТАТ () funksiyasi qanday vazifani bajaradi

*a) Sonni bo‘luvchilarga bo‘lgandagi qoldiqni hisoblaydi

b) Sonni darajaga ko‘taradi

c) Agar mantiqiy ifodaning barchasining qiymati ROST bo‘lsa, funktsiyasining qiymati ROST, aks holda funktsiyaning qiymati YoLG‘ON

d) Kichik butun songacha yaxlitlaydi
19. СТЕПЕНЬ () funksiyasi qanday vazifani bajaradi

*a) Sonni darajaga ko‘taradi

b) Agar mantiqiy ifodaning barchasining qiymati ROST bo‘lsa, funktsiyasining qiymati ROST, aks holda funktsiyaning qiymati YoLG‘ON

c) Kichik butun songacha yaxlitlaydi

d) Sonni bo‘luvchilarga bo‘lgandagi qoldiqni hisoblaydi
20. ЦЕЛОЕ (son) funksiyasi qanday vazifani bajaradi

*a) Kichik butun songacha yaxlitlaydi

b) Sonni bo‘luvchilarga bo‘lgandagi qoldiqni hisoblaydi

c) Sonni darajaga ko‘taradi

d) Agar mantiqiy ifodalardan birortasinig qiymati ROST bo‘lsa, (YoKI ning) funktsiyasining qiymati YoLG‘ON
21. Smart education (yoki aqlli ta’lim) nima?

*a) bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir

b) Kecha ta’lim olishning yagona manbasi

c) Darslikdan o‘rin olgan har bir mavzu bo‘yicha nazariy materialni o‘rganish, o‘zlashtirilgan bilimlar asosida ko‘nikmalarni shakllantirish

d) Boshqaruv tizimining SmartControl® interfeys tizimi orqali kompyuterdan, kameradan, noutbuk yoki DVDG‘VHS-pleerdan interaktiv doskaga ma’lumot chiqarish
22. PISA (Programme for International Student Assessment) nima?

*a) O‘quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi

b) maktab o‘quv dasturlarini ishlab chiqish darajasini belgilash

c) ta’lim jarayonini tashkil etishdan oilada bolani rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish

d) Darslikdan o‘rin olgan har bir mavzu bo‘yicha nazariy materialni o‘rganish, o‘zlashtirilgan bilimlar asosida ko‘nikmalarni shakllantirish
23. «GeoGebra»a dasturi……

*a) barcha darajalarda matematikani o‘rganish uchun mo‘ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa ko‘plab qo‘llanmalarni topishingiz mumkin.

b) bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir

c) turli moddalar bo‘yicha yangi bilimlarga ega bo‘lishlari mumkin. Ilovada ko‘plab molekulyar modellar mavjud. Har bir molekula va molekulyar tuzilmalar va moddalar haqida to‘liq ma’lumot topish mumkin.

d) yulduz osmonni o‘rganish uchun mo‘ljallangan. Unda o‘quvchilar barcha yulduzlar va galaktikalar nomini va manzilini ko‘rishlari, shuningdek, ular haqida ma’lumot olishlari mumkin.
24. «Molecules» ("Molekulyar") dasturi……..

*a) turli moddalar bo‘yicha yangi bilimlarga ega bo‘lishlari mumkin. Ilovada ko‘plab molekulyar modellar mavjud. Har bir molekula va molekulyar tuzilmalar va moddalar haqida to‘liq ma’lumot topish mumkin.

b) barcha darajalarda matematikani o‘rganish uchun mo‘ljallangan dastur hisoblanadi. Unda geometriya, algebra, statistika va boshqa ko‘plab qo‘llanmalarni topishingiz mumkin.

c) yulduz osmonni o‘rganish uchun mo‘ljallangan. Unda o‘quvchilar barcha yulduzlar va galaktikalar nomini va manzilini ko‘rishlari, shuningdek, ular haqida ma’lumot olishlari mumkin.

d) yulduz osmonni o‘rganish uchun mo‘ljallangan. Unda o‘quvchilar barcha yulduzlar va galaktikalar nomini va manzilini ko‘rishlari, shuningdek, ular haqida ma’lumot olishlari mumkin.
25. «Star Walk 2» ilovasi…….

*a) yulduz osmonni o‘rganish uchun mo‘ljallangan. Unda o‘quvchilar barcha yulduzlar va galaktikalar nomini va manzilini ko‘rishlari, shuningdek, ular haqida ma’lumot olishlari mumkin.

b) bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir

c) O‘quvchilar bilimini baholash xalqaro dasturi

d) Darslikdan o‘rin olgan har bir mavzu bo‘yicha nazariy materialni o‘rganish, o‘zlashtirilgan bilimlar asosida ko‘nikmalarni shakllantirish
26. Blended learning nima

*a) Aralash ta’lim

b) Ananaviy ta’lim

c) Masofaviy ta’lim

d) Ijodiy o‘qitish
27. “Brifing”-nima

*a) biror-bir masala yoki savolning muhokamasiga bag‘ishlangan qisqa press-konferentsiya

b) Tushuncha tahlili

c) Darslarda foydalaniladigan texnologiyalar

d) “Muammoli vaziyat” metodi
28. “Loyiha” metodi qanday tuzilgan.

*a) bu ta’lim oluvchilarning individual yoki guruhlarda belgilangan vaqt davomida, belgilangan mavzu bo‘yicha axborot yig‘ish, tadqiqot o‘tkazish va amalga oshirish ishlarini olib borishidir

b) Loyiha o‘rganishga xizmat qilishi, nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq etishi, ta’lim oluvchilar tomonidan mustaqil rejalashtirish

c) biror mavzu bo‘yicha ta’lim oluvchilar bilan o‘zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o‘tkaziladigan o‘qitish metodidir

d) Mazkur texnologiya ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiyoslash orqali axborotni o‘zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi
29. Vebinar metodi qanday usul

*a) internet tarmog‘i asosida tashkil etiluvchi ta’lim ham sub’ekt-sub’ekt paradigmasi

b) Axborot texnologiyalari ta’limning turli yangi ko‘rinishlari

c) yakka tarzda va guruhlarda an’anaviy faoliyatni tashkil etishga asoslanishi

d) tanlangan uslubiyotlarning o‘zaro mutanosibligini ta’minlash
30. Ochiq online kurslarni taqdim etuvchi saytlarni ko‘rsating

*a) Futurelearning.com, mva.microsoft.com

b) Khanacademy.com, learning.com

c) Coursera.com, learningsoft.com

d) Learning.com, elearning.com
31. tegining qat’iy atributlarini toping

*a) SRC


b) ALT

c) HREF


d) TYPE
32.
tegi nima uchun qo‘llaniladi?

*a) matnni paragraflarga ajratish uchun

b) Sarlavhani ifodalash uchun

c) Ob’ektni ko‘rsatilgan joyga o‘rnatish va shu nuqtadan bo‘sh satrga matnni davom ettirish uchun qo‘llaniladi

d) Tartibsiz ro‘yxat xosil qilish uchun
33.


Download 112.96 Kb.
Download 112.96 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaInformatika va axborot texnologiyalari

Download 112.96 Kb.