Innholdsfortegnelse
Download 121.18 Kb.
bet86/86
Sana24.04.2021
Hajmi121.18 Kb.
#14289
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86

xxx1 Stikkord


A

ABA-form 109

accent 98

acciacatura 105

aerofon 114

akkord 87

akkordstabling 87

alla breve 32

ansats 114

appogiatura 105

arpeggio 106

artikulasjonstegn 97

atonal 62

autentisk vending 91


B

barokkinstrumenter 127

bassetthorn 118

basso continuo 128, 180

basstromme 121

bémol 84


besifring 88

betoningsmønster 28

bindebue 96

bindebuer 20, 24

bitonal 62

bjelker 17, 21

blåseensemble 124

blåsekvintett 126

blokkfløyte 127

bordun 134

brassband 124

bratsj 123

brutte treklanger 89

buer 96


bukkehorn 133
C

celesta 123

cello 123

cembalo 128

coda 40

concertino 129

concerto grosso 129, 180

cymbaler 121


D

D.C. 40


dièze 84

dimskala 81

dissonans 53

dobbelheltaktspause 34

dobbeltaktstreker 39

dobbeltslag 106

dobling 87

dominant 91

dominantseptimakkorden 95

dorisk 78

D.S. 40

durskala 64

dynamikk 100, 181

dynamikktegn 100


E

elbass 132

elektrisk gitar 131

elektrofon 114

engelsk horn 118

enharmoniske toner 24

enharmonisk omtydning 25

eolisk 78

ess 22

ettersetning 189etterslagspause 45
F

fagott 118

faste fortegn 68

fermate 97

fine 40

fiolin 123

firedelt takt 30

firklang 87, 95

flertaktspauser 42

fløyte 117

folkemusikkinstrumenter, norske 133

form 107, 182

form, todelt 111

form, tredelt 109, 111

forsetning 189

forsiring 105

forslag 105

fortegn, faste og løse 22, 23, 32

frase 108

frasering 96

fraseringsbue 96

frygisk 78

funksjon 91

funksjonslære 90


G

groove 184

grunntone 62, 87
H

halv- heltoneskala 82

hardingfele 134

harmonisk mollskala 77

harpe 122

hel- halvtonetoneskala 81

heltaktspause 33

heltoneskala 81

hemiol 44

heteropodiske taktarter 43

hjelpefortegn 24

hjelpelinjer 9

hjultegnet 40

homofon stemmeføring 183

horn 120, 129

hovedtreklanger 90


I

idiofon 114

imitasjon 184

intervaller 48

intervaller, komplementære 55

intervaller, rene 52

intervaller, store/små 52

intervall, harmonisk 48

intervall, melodisk 48

iss 22
J

janitsjarkorps 125

jazzband 129

jazzkvintett 131

jonisk 78


K

kammerorkester 124

karakterord 103

kirketonearter 78

klarinett 118

klaverkvartett 125

klavertrio 125

komma 97


kontrabass 123

kontrapunkt 184

kordofon 114

korps 124

krøllklamme 12

kromatisk skala 81

kvadrat 23, 25

kvintsirkelen 71


L

langeleik 134

ledetone 65, 78, 90

legatabue 96

legatobue 99

legatolinje 183

lokrisk 78

løvebrølet 122

lur 133

lutt 128
--- 194 til 198

lydisk 78, 133

lydkilde 114

lyttekart 192
M

major 84


marcato 98

melismebue 96

melodisk mollskala 77

membranofon 114

messingblåsere 119

messingkorps 124

miksolydisk 78, 133

minor 84


moder 78

modulasjon 62

mollskala 64

mordent 106

motiv 108, 182

munnharpe 134

munnstykke 114
N

naturmoll 76

naturtonerekken 120, 133

naturtoneskalaen 133

New Orleans-jazzband 129

nøkler 10

non legato 99

notenavn 22

notesystemet 9

noteverdier 17


O

obligatstemme 182

obo 118

oktavleier 15

omvendinger 55

oppløsningstegn 23

opptakt 33

ornamentikk 105

ottava 15

ottava bassa 15


P

parallell stemmeføring 183

parallelltoneart 70

pauker 121

pauser 45

pauseverdier 17

pentaton skala 80

periode 189

piano 122

pikkolofløyte 117

pizzicato 185

plagal vending 91

portato 99

praltrille 106

prima volta 40

puls 28


pulsens noteverdi 29

punktering 19

punkterte pauser 46
R

register 113

ren moll 76

repetisjonstegn 39

resonanskasse 123

ripieno 129

rockeband 131

rørklokker 121

rytmeseksjon 129

rytmisk motiv 108


S

sakbutt 127

saksofon 118

saksofonkvartett 126

sammensatt taktart 34

seconda volta 40

sekvensering 110

seljefløyte 133

sesur 97

sigøynermoll 77

sjøfløyte 133

skarptromme 121

slagverk 121

solokonsert 124

solokvintett 125

solostemme 182

staccato 98, 99

stamtonerekken 10

stemmer 182

storband 130

strykekvartett 125

strykekvintett 125

strykere 123

strykesekstett 125

styrketegn 100

subdominant 91

susafon 129

Symfoniorkesteret 116

symfonisk blåseensemble 125

synkope 43

synthesizer 132
T

tablatur 128

takt 28, 29, 32

taktart 31, 181

taktartsangivelse 31

taktgjentakelser 42

taktrykk 44

taktstreker 12, 32, 38

takttall 41

tema 108, 182

tempo 30, 181

tempoangivelse 102

temporykk 104

tempouttrykk 102

tenuto 98, 99

teorbe 128

terrassedynamikk 180

tertia volta 40

todelt 29

tonalitet 62, 181

tonal kadens 92

tonalsenter 62

tonal struktur 64

toneart 67

toneartsangivelse 68, 80

toneartssignatur 84

tonetrinn 9, 65

tonika 91

treblåsere 117

tredelt 29

treklang 87

treklangsmelodikk 89

tremolando 106

tremolo 106

trille 106

triol 21


triosonate 128

tritonus 52, 78

trombone 121

trompet 121

tuba 121
U

unison stemmeføring 183

utfyllingspause 45
V

valthorn 120

varianttoneart 70

vibrafon 121

viderespinning 180

viola 127

viola da gamba 127
X

xylofon 121


Ø

øvingstegn 41


--- 195 til 198

{{Merknad: På side 195-198 er "Plansje 1", "Plansje 2", "Plansje 3" og "Plansje 4". Disse består av rammer med de viktigste noteeksemplene i boka. Her finner du en liste over titlene på disse rammene.}}


_Plansje 1_

Oktavleie

Fortegn

Toneart


Taktart

Noteverdi

Treklang

Mode


Harmonisk moll

Melodisk moll


--- 196 til 198

_Plansje 2_

Intervaller

Små sekunder

Store sekunder

Små terser

Store terser

Rene kvarter

Fst. kvarter

Fm. kvinter

Rene kvinter

Fst. kvinter

Små sekster

Store sekster

Små septimer

Store septimer

Rene oktaver
--- 197 til 198

_Plansje 3_

Navigering

Tempo


Ornament

Artikulasjon

Styrketegn
--- 198 til 198

_Plansje 4_

Rytmestavelser

Kvintsirkelen

Nøkler

xxx1 Tilleggsinformasjon


© Dominant musikkforlag 2014

ISBN - 978-82-997844-1-2

www.dominant.no

  Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.


--- 5 til 198

Innholdsfortegnelse:

Del 1 Musikklære 8

1. Notesystemet 9

2. Noteverdier 17

3. Fortegn 22

4. Takt 28

5. Intervaller 48

6. Tonalitet 62

7. Akkorder 87

8. Tegn og uttrykk 96

9. Form 107

10. Instrumenter og besetninger 113
Del 2 Hørelære 136

11. Skalatrinn 137

Grunntrening 137

12. Rytme 145

13. Intervaller 156

14. Treklanger 164

15. Melodi 170
Del 3 Lytting 176

16. Lytteteknikker 177

Analytiske teknikker 178

Sammenlignende lytting 178

Selektiv lytting 181

Sanntidslytting 188

Lyttekart 190

Stikkord 193


:::xxx::: 18.08.2017

Download 121.18 Kb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86
Download 121.18 Kb.