Innovatsion so’zining ma’nosi?
Download 94 Kb.
Sana11.05.2022
Hajmi94 Kb.
#20875
Bog'liq
kasbga yo\'n insof bilan


Innovatsion so’zining ma’nosi?
*A) ingliz tilidan olingan bo’lib, “yangilikni kiritish” (tarqatish)
B) lotin tilidan olingan bo’lib, “ta’lim berish”
C) lotin tilidan olingan bo’lib, “axborot berish”
D) ingliz tilidan olingan bo’lib, “tarbiya berish”

Pedagogning innovatsion faoliyati - o’z ichiga...
*A) yangilikni tahlil qi -lish va unga baho berish
B) ta’lim berish, ta’lim shakllarini o’rgatish
C) ta’lim va tarbiya berish qonuniyatlarini o’rgatish
D) o’qitishning a’anaviy usullarini o’rgatish

Pedagogik texnologiyalar qo’llanilish darajasiga ko’ra:.. tasniflanadi
*A) umum pedagogik; hususiy metodik (predmetlar; lokal (moduli)
B) materialisti; idealistik; lokal (moduli)
C) umum pedagogik; ialektik va metofizi;ilmiy va diniy;
D) gumanistik va antigumanistik; materialisti; idealistik; lokal (moduli)

Ta’lim shakllari...
*A) an’anaviy, yakka tartibdagi, noan’anaviy
B) Kunduzgi, kechki, an’anaviy
C) sirtqi, yakka tartibdagi, noan’anaviy
D) Masofaviy, sirtqi, yakka tartibdagi,

Laboratoriya darslari - ...
*A) olingan nazariy bilimlarni laboratoriya sharoitida amalda qo’llash, malaka va ko’nikmalar shakllantiriladi;
B) bunda o’quvchilarning bilim olish faoliyatini, o’yin faoliyati bilan uyg’unlashtirish ko’zda tutiladi
C) bunda ish olib borishning har xil turlari -tushuntirish, mustahkamlash, tekshirish, yakun yasash uyg’unlashgan bo’ladi;
D) bunda ko’zlanadigan maqsad bolalarda o’qishga, adabiyotga qiziqish va muhabbat uyg’otish

“Metod” so’zining ma’nosi?
*A) yunoncha “metodos” so’z bo’lib, “yo’l”, “taqiq qilish” kabi ma’nolarni anglatadi.
B) Lotingcha “metod” so’z bo’lib, “tarbiya”, ma’nosini anglatadi
C) Lotingcha “metodos” so’z bo’lib, “ta’lim”, ma’nosini anglatadi
D) yunoncha “metod” so’z bo’lib, “g’oya”, ma’nosini anglatadi

Ko’rsatmalilik metodini turlarini ko’rsating?
*A) Namoyish etish, Tasvirlash, Ekskursiya
B) Tasvirlash, Ekskursiya,suhbat
C) Namoyish etish, Tasvirlash, munozara
D) Tasvirlash, Ekskursiya,suhbat, munozara

Didaktika so’zining ma’nosi?
*A) grekcha «didaktikos» so’zidan olingan bo’lib, «o’qitish,ta’lim» ma’nosini anglatadi.
B) grekcha «didaktikos» so’zidan olingan bo’lib, «yo’l yo’riq» ma’nosini anglatadi.
C) Lotincha «didaktikos» so’zidan olingan bo’lib, «axborot,xabar» ma’nosini anglatadi.
D) yunoncha«didaktikos» so’zidan olingan bo’lib, «tarbiya berish» ma’nosini anglatadi.

Informatikaga oid adabiyotlarda mustaqil ishlarning qaysi turlari qayd qilingan?
*A) Namunalar bo’yicha mustaqil ishlar: rekonstruktiv-variantiv, evristik, ijodiy tadqiqot
B) g'oyaviy, nazariy saviyasini oshirish, kasbiy mahorati va madaniyatini shakllantirish
C) SHaxsiy va kasbiy
D) Ilmiylik va ijodiy tadqiqot

Pedagogning umumiy madaniyati nimalardan iborat?
*A) Bilimi, ishonchi, qobiliyati va xulqi
B) Kasbiy faoliyatda etukligi
C) Kasbiy ahamiyatli madaniyat
D) Ijtimoiy madaniyat

Ta’lim jarayoni tizim sifatida nechta jarayonlardan iborat?
*A) 10 ta
B) 9 ta
C) 8 ta
D) 7 ta

O’qitishning tashkiliy shakllari
*A) Individual,guruhli, frontal
B) frontal
C) guruhli
D) individual

O’qitishning an’anaviy usuli...
*A) umumiy belgi sifatida bilim manbai olinadi.
B) tajriba, mashqlar, mustaqil ish, laboratoriya ishi va boshqalar
C) tushuntirish, hikoya qilish, suhbat, ma’ruza va boshqalar.
D) o’qish, tez ko’rib chiqish, bayon etish, qayta so’zlab berish, konspekt yozish va boshqalar

O’qitishning amaliy usuli...
*A) tajriba, mashqlar, mustaqil ish, laboratoriya ishi va boshqalar
B) umumiy belgi sifatida bilim manbai olinadi
C) tushuntirish, hikoya qilish, suhbat, ma’ruza va boshqalar.
D) o’kish, tez ko’rib chiqish, bayon etish, qayta so’zlab berish, konspekt yozish va boshqalar

Og’zaki usul
*A) tushuntirish, hikoya qilish, suhbat, ma’ruza va boshqalar
B) o’qish, tez ko’rib chiqish, bayon etish, qayta so’zlab berish, konspekt yozish va boshqalar
C) umumiy belgi sifatida bilim manbai olinadi
D) tajriba, mashqlar, mustaqil ish, laboratoriya ishi va boshqalar

“Interfaol” so’zining ma’nosi?
*A) inglizcha "interact" so’zidan kelib chiqqan. "Inter" – ´zaro, "act" – ish ko’rmok, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi
B) lotincha "interact" so’zidan kelib chiqqan. "Inter" – ´zaro, "act" – ish ko’rmok, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi
C) Inter" – ´zaro, "act" – ish ko’rmok, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi
D) ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi

Keys-stadi so’zining ma’nosiqanday?
*A) inglizcha sase - to’plam, aniq vaziyat, stadi -ta’lim
B) inglizcha sase – ta’lim ,aniq vaziyat, stadi - to’plam)
C) lotincha sase - ta’lim, , stadi -mahorat)
D) frantsuzcha sase - tarbiya, stadi -ta’lim)

Masofali ta’lim qanday ta’lim?
*A) axborot-kommunikatsion texnologiya vositalari va ilmiy asoslangan o’qitish usullarini qo’llab ta’lim olish shaklidir
B) muayyan muddatga mo’ljallangan, ta’lim jarayoni ko’proq o’qituvchi shaxsiga qaratilgan bo’lib, o’qitishning shakli, metodi va ta’lim vositalarining majmuidan foydalanib ta’lim-tarbiya maqsadiga erishishdir
C) muayyan muddatga mo’ljallangan, ta’lim jarayoni markazida talaba shaxsi bo’lib, o’qitishning zamonaviy shakli, faol o’qitish metodlari va zamonaviy didaktik vositalarning majmuini ta’lim-tarbiya ishidan ko’zlangan maqsad va kafolatlangan natijaga erishish -ga yo’naltirishdir
D) o’qituvchi shaxsiga qaratilgan bo’lib, o’qitishning turli shakli, metodi va ta’lim vositalarining majmuidan foydalanib ta’lim-tarbiya maqsadiga erishishdir

Noan’anaviy ta’lim texnologiyasi o’z navbatida necha guruhga bo’linadi
*A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

An’anaviy ta’lim quyidagi usullarni o’z ichiga oladi:
*A) Ma’ruza, namoyish, vidiousul, suhbat,
B) Aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs munozora, davra suhbati, zig-zag texnikasi, o’rgimchak to’ri
C) Ishbop o’yin, rolli o’yinlar
D) Muammoli vaziyat, loyihalash, yo’naltiruvchi matn

Informatikani o’qitishda qaysi tushuncha ehtiyoj, intilish, qiziqish kabi ma’nolarni anglatadi?
*A) Motiv
B) Mazmun
C) Baholash
D) Maqsad

Zamonaviy o’quv-metodik majmualar…
*A) o’quv-metodik materiallarining turli shakllari kompleksi bo’lib, ular har bir fanning kasbiy ta’lim dasturlariga mos keladi
B) pedagogik dasturiy vositalar majmui
C) elektron darslik, elektron o’quv qo’llanma, elektron ma’lumotnoma, elektron xrestomatiya, elektron katalog
D) pedagogika sohasi bo’yicha o’quv-me’yoriy, metodik hujjatlar, ilmiy faoliyat, tarbiyaviy faoliyat uning to’laqonliligini ta’minlaydi

Uzluksiz ta’lim tizimi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?
*A) Maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus kasb-hunar ta’lim, oliy ta’lim, oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim, kadrlarning malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta’lim.
B) O’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimi, oliy ta’lim, kadrlar malakasini oshirish, maktabdan tashqari ta’lim
C) Maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, maktab, oliy o’quv yurtlari; akademik litseylar, universitetlar, malaka oshirish institutlari
D) Bog’cha, maktab, institut, aspirantura, doktorantura, mustaqil tadqiqotchilik, maktabdan tashqari ta’lim, malaka oshirish muassasalari, nodavlat ta’lim muassasalari

O’qitish usuli nima?
*A) O’qitish usuli – o’qitish metodini amalga oshirish jarayonida o’qituvchi va o’quvchining o’zaro hamkorlikda bajaradigan operatsiya
B) O’qitish usuli – bu muayyan fanni o’qitishga taaluqli bo’lgan metod, shakl va vositalar majmuasi
C) O’qitish usuli – pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi bo’lib, uning barcha tarkibiy qismlarini o’zaro bog’lashga xizmat qiladi
D) O’qitish usuli – o’quvchi va o’qituvchining o’zaro hamkorlikdagi faoliyati mahsuli

Og’zaki ta’lim metodlari qaysi javobda ko’rsatilgan?
*A) Hikoya, suhbat, ma’ruza;
B) Hikoya, suhbat, mashq;
C) Ma’ruza, seminar, laboratoriya ishi.
D) Ma’ruza, trening, suhbat;

Didaktika nima?
*A) Pedagogikaning ta’lim nazariyasi, fanlarni o’qish va o’qitish bilan bog’liq ta’lim masalalari bilan shug’ullanuvchi bo’limi;
B) Didaktika pedagogikaning bir bo’limi
C) Didaktika pedagogikaning tarbiya bilan shug’ulanuvchi bir bo’limi;
D) Didaktika boshlang’ich sinflarda fanlarni o’qitish metodikasi

Interfaol .... ma’nosini anglatadi. Nuqtalar o’rnida qoldirilgan so’zni toping.
*A) Ta’lim olish uchun o’zaro xarakat qilish;
B) Kichik guruhlarga ajratish;
C) Guruhlarda ta’lim olish;
D) Bahslashish..

Laboratoriya mashg’ulotlarining tavsifi keltirilgan javobni belgilang.
*A) Talabalar mustaqil ravishda vazifalarni bajaradilar yoki eksperiment o’tkazadilar;
B) Tematik bog’langan muntazam kurs chuqur o’rganiladi;
C) Talabalar mustaqil amaliy ishlarni bajaradi;
D) Bilimlarni mustaqil o’zlashtiradi;

Kompyuterli o’yinlar –
*A) Voqelikni o’zgartirishga, uning muammolari va usullarini echishni aniqlashga qaratilgan
B) SHaxsiy ijodiy-motivatsion yo’nalganligini aniqlashga qaratilgan
C) Kasbiy faoliyatni baholashga qaratilgan
D) Innovatsion faoliyatga bo’lgan zaruriyatni anglashga qaratilgan

Interfaol metodlar keltirilgan qatorni aniqlang
*A) FSMU, Muammoli vaziyatlar
B) Tanqidiy fikrlash, debat, munozara, aqliy hujum va b
C) Aqliy hujum, tushuntirish, ma’ruza, seminar
D) Amaliy, og’zaki, ko’rsatmali

Test-bu
*A) Nazorat
B) Topshiriq
C) Sinov
D) Topshiriq va etalon

Ma’ruza turlari nechta?
*A) 5 ta
B) 3 ta
C) 2 ta
D) 4 ta

Innovatsiya faoliyatidagi «kreativlik » deganda siz nimani tushunasiz?
*A) Individning yangi tushuncha yaratish va yangi ko’nikmalar hosil qilish qobiliyatini bildiradi
B) O’qituvchining kasbiy mahorati cho’qqilariga erishuvi
C) Ijtimoiy vaziyatlarda o’zining o’rnini anglab olish
D) SHaxs o’zini namoyon qila olish va o’zining muayyan ishlarini amalga oshirish

O’quv jarayoni nimalardan iborat?
*A) ta’limning maqsadi va mazmuni, baholash, o’qish-o’qitish
B) matnli belgi, ovozli belgi
C) harakatlarni, shakllar va chiziqlar
D) ishchi fazo, yordamchi vositalar paneli

Ta’lim jarayoni nimalardan iborat?
*A) maqsad, nazorat, baholash, natija, ta’lim metodlari
B) harakatlarni tekshirish
C) xatoni tuzatish, baholash
D) maqsad, xatoni tuzatish

Qaysi tushuncha ehtiyoj, intilish, qiziqish kabi ma’nolarni anglatadi?
*A) Motiv
B) Maqsad
C) baholash
D) mazmun

Axborotli texnologiya nima?
*A) pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi
B) nazorat turlari (joriy, oraliq, yakuniy)
C) o’zaro ta’sirlar
D) pedagogikada monitoring

Pedagogik texnologiya nima?
*A) ta’lim va tarbiya texnologiyasi
B) ta’limot texnologiyasi
C) ish texnologiyasi
D) bilim texnologiyasi

Informatikani o’qitishda an’anaviy yondashuvning asosiy xususiyati nimada?
*A) gapirib berish, tushuntirish, talaba esa bu axborotni xotirada saqlaydi
B) o’zaro ta’sirlar
C) nazorat turlari (joriy, oraliq, yakuniy)
D) ijodiy yondashuv

Informatikani kasbga yo‘naltirib o‘tish metodikasining maqsadi nima?
*A) Fanni kasbiy sohalarga yo‘naltirib o‘qitish
B) Fan o‘rniga mutaxasis fanlarini o‘qitish
C) Yangi fan kiritib o‘qitish
D) Informatikaning mazumnini o‘qitish

Kasbga yo‘naltirish buyicha kanday meyoriy xujjatlar mavjud?
*A) Prezident qarorlari va farmonlari
B) Direktor qarorlari
C) Kollej buyruklari
D) Vazirlik qarorlari

Kasbga yo‘naltirishdan kuzlangan maqsad?
*A) o‘rganilayotgan fan asoslarining amaliyotga tatbiqlarini ko‘rsatish
B) fanni mazmuniщrgatish
C) kasbiy soxalarni urgatish
D) o‘rganilayotgan kasbiy soxalarni fanning mazmunini o‘rnini aniqlash

Kasbga yo‘naltirishda eng ko‘p kullaniladigan shakllardan biri?
*A) Amaliy
B) Nazariy
C) Seminar
D) laboratoriya

Yangi sharoitlarda bilimlarni tatbiq eta olish – o‘quvchilarning ......ning eng muhim ko‘rsatkichlaridan biridir
*A) aqliy rivojlanish
B) kasbiy rivojlanish
C) jismoniy rivojlanish
D) manaviy rivojlanishi

Amaliy mazmunli kasbga yo‘naltirilgan masalalarni yechish bu?
*A) Kasbga yo‘naltirishning shakli
B) Kasbga yo‘naltirishning metodi
C) Kasbga yo‘naltirishning usuli
D) Kasbga yo‘naltirishning metodikasi

Fanning tushuncha va qonuniyatlarni kasbiy fan materiallari misolida tushuntirish bu
*A) Kasbga yo‘naltirishning shakli
B) Kasbga yo‘naltirishning metodi
C) Kasbga yo‘naltirishning usuli
D) Kasbga yo‘naltirishning metodikasi

Tushunchalarni mustahkamlash uchun o‘quvchilarga ma’lum bo‘lgan ishlab chiqarish va texnik materiallardan foydalanish bu
*A) Kasbga yo‘naltirishning shakli
B) Kasbga yo‘naltirishning metodi
C) Kasbga yo‘naltirishning usuli
D) Kasbga yo‘naltirishning metodikasi

Kasbga yo‘naltirishning umumiy vazifasi nimadan iborat?
*A) Fan mazmunini kasbiy soxalarga bog‘lab o‘qitish
B) Fan mazmunini kasbiy soxalardan ajratib o‘qitish
C) Fan mazmunini kasbiy soxalardan xoli o‘qitish
D) Fan mazmunini kompyuterga bog‘lab o‘qitish

Kasbiy bilim sohalar tugri keltirilgan javobni toping

*A) 1.Gumantar, 2. Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq, 3.Ishlab chiqarish va texnik soha, 4.Qishloq va suv xo‘jaligi, 5.Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot, 6.Xizmatlar sohasi


B) 1. Pedagogika, 2.Ijtimoiy soha, 3. moliya va huquq, 4. Ishlab chiqarish va texnik soha, 5. Qishloq va suv xo‘jaligi, 6. Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot
C) 1.Gumantar, 2. iqtisod 3.huquq, 3.Ishlab chiqarish 4.texnik soha, 5.Qishloq xo‘jaligi, 6.ijtimoiy ta’minot
D) 1. Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq, 2. Ishlab chiqarish 3. Texnik soha, 4.Qishloq va suv xo‘jaligi, 5. Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot, 6.Xizmatlar sohasi

Inshoatlarda suvdan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar kaysi soxani kasbga yo‘naltiradi
*A) Qishloq va suv xo‘jaligi
B) Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq.
C) Ishlab chiqarish va texnik soha
D) Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot

O’z kasbiga doir ma’lumotlarni saqlashda tejamkorlik va ehtiyotkorlik, xavfsizlikini bilishga oid ma’lumotlarni kaysi mavzu kasbga yo‘naltiradi
*A) Axborot xavfsizligi
B) Axborot tizimlari
C) Axborot texnologiyalari
D) Internet texnologiyalari

sog’lom turmush tarzini targ’ib qiluvchi video va animasiyali taqdimotlar qaysi kasbiy sohaga tegishli?
*A) Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot
B) Ishlab chiqarish va texnik soha
C) Qishloq va suv xo‘jaligi
D) Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq

Mazmun tahlili, auditoriya tahlili, maksad, tashuvchilar, elektron o‘qitish tashkili, dizayn, uslubi va strategiyasiga yondashish qaysi aspektga tegishli?
*A) Pedagogik
B) Psixologik
C) Kasbiy
D) Amaliy

… talim jarayonida qo‘llaniladigan dasturiy vositalar
*A) pedagogik dasturiy vositalar
B) amaliy dasturiy vositalar
C) kasbiy dasturiy vositalar
D) grafik dasturlar

Kasbga yo‘naltiruvchi masalalardan foydalanish asosiy funksiyasi bu:
*A) mustaqil o‘z fikriga ega, yuksak ma’naviyatli shaxsni shakllantirish
B) o‘quvchilarni informatika faniga qiziqtirish
C) matematika masalalarini yechishga o‘rgatish
D) geometrik tassavurlarini uyg‘otish

“Kasbiy masalalar” tushunchasining pedagogik kategoriyasi bu
*A) fanlararo aloqalar”(integratsiya)
B) informatikani mavzusini chikurlashtirish
C) ikkita fan mazmunini birlashtirib masala qilish
D) bunday kategoriya mavjud emas

Qo‘yilgan maksadni amalga oshirish uchun kerakli ma’lumotlar tarkibi, tuzilishi, ifodalanishi aniqlangan bo‘lib, ular orasidagi bog‘lanishlar aniq ifodalangan bo‘lsa bu:
*A) Kasbiy masalalarning qo‘yilishi va maksadni aniqlash hisoblanadi
B) Kasbiy masalalarning yechish usulini ishlab chiqish hisoblanadi
C) Kasbiy masalalarning yechish algoritmini yaratish hisoblanadi
D) Kasbiy masalalarning informatik ifodalanishi hisoblanadi

kasbiy masalani yechish uchun kerakli va yetarli bo‘lgan dastlabki ma’lumotlarni tarkibi, tavsifi, turi, tuzilishi hisobga olingan holda aniq ifodalangan bo‘lsa bu:
*A) Kasbiy masalalarning informatik ifodalanishi hisoblanadi
B) Kasbiy masalalarning qo‘yilishi va maksadni aniqlash hisoblanadi
C) Kasbiy masalalarning yechish usulini ishlab chiqish hisoblanadi
D) Kasbiy masalalarning yechish algoritmini yaratish hisoblanadi

Agar dastlabki ma’lumotlar bilan izlanayotgan natija (miqdorlar, ma’lumotlar) o‘rtasida aniq bog‘liqlik (qonuniyat) o‘rnatilgan bo‘lib va kasbiy masalani yechish uslubi ishlab chiqilgan bo‘lsa yoki o‘sha bog‘lanishni amalga oshirish uchun tayer miqdorlar yoki ma’lumotlar tanlab olinib (masala uchun, kasbiy masalaning bir qismi uchun) kasbiy masalani yechish uslubi yaratilgan bo‘lsa
*A) Kasbiy masalalarning yechish usulini ishlab chiqish hisoblanadi
B) Kasbiy masalalarning yechish algoritmini yaratish hisoblanadi
C) Kasbiy masalalarning informatik ifodalanishi hisoblanadi
D) Kasbiy masalalarning qo‘yilishi va maksadni aniqlash hisoblanadi

Informatikaning imkoniyatlarini, yechim aniqliligini, hamda kasbiy masalani Informatikada yechish vaqtini va qiymatini hisobga olgan holda yaratilsa
*A) Kasbiy masalalarning yechish algoritmini yaratish hisoblanadi
B) Kasbiy masalalarning informatik ifodalanishi hisoblanadi
C) Kasbiy masalalarning qo‘yilishi va maksadni aniqlash hisoblanadi
D) Kasbiy masalalarning yechish usulini ishlab chiqish hisoblanadi

Ta’limda kasbga yo’yaltirilgan amaliy dasturlar qaysilar
*A) Ofis dasturlari
B) Grafik dasturlar
C) Tarmoq dasturlari
D) Dasturlar shart emas

Sog’liqni saqlashda kasbga yo’naltirilgan amaliy dasturlar
*A) Tashxislovchi dasturiy vositalar
B) Matnlar bilan ishlovchi dasturiy vositalar
C) Xisob kitov ishlari bilan shugillanuvchi dasturlar
D) Viruslarni tekshiruvchi dasturlar

Xizmatlar sohasi bo’yicha kasbga yo’naltirilgan amaliy dasturni ko‘rsating
*A) Viruslarni tekshiruvchi dasturlar
B) S++
C) Paskal
D) Piton

O‘qituvchining innovatsion faoliyati qaysi masalalarni yechishga qaratilgan?
*A) Voqelikni o‘zgartirishga, uning muammolari va usullarini yechishni aniqlashga qaratilgan;
B) Shaxsiy ijodiy-motivatsion yo‘nalganlikni aniqlashga qaratilgan;
C) Kasbiy faoliyatni baholashga qaratilgan;
D) Innovatsion faoliyatga bo‘lgan zaruriyatni anglashga qaratilgan.


Download 94 Kb.
Download 94 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaInnovatsion so’zining ma’nosi?

Download 94 Kb.