İstehsal prosesində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr III imtahan suallari
Download 14.51 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi14.51 Kb.

İstehsal prosesində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr III imtahan suallari
1. Yüklərin təsnifatı.

2.Zəncirlər üçün blokların konstruksiyası

3.Aparıcı təkərlərin hesablanması

4.Lentli nəqletdiricilərin intiqal qurğuları və

barabanları

5.Elektrik telferi konstruksiyası hesablanması

6. Nəqletdirici maşınların təsnifatı

7.Blokların yüklənməsinin hesablanması

8.Kranların dayaq-döndərmə qurğularının

konstruksiyaları

9.Yükləyici maşınlar

10.Yükqaldırıcı nəqleducu maşınların texniki istismarının əsasları

11.Yükqaldırıcı maşınların əsas texniki parametrlərini yazın

12.Polispast sxemləri

13.Qravitasiya konveyerlərinin konstruksiyaları

14.Elektrik intiqallı qaldırıcı mexanizmin hesablanması

15. Strela sistemlərinin konstruksiyaları

16.Yükqaldırıcı maşının tam tsiklini təyin edin

17.Zəncirli barabanların konstruksiyaları

18.Aparıcı təkərlərin hesablanması

19.Hürgüclü kranların konstruksiyaları

20.Yabalı yükləyicilər

21.Nisbi işəqoşma müddəti nədir?

22.Kəlbətinli tutucular

23.Çalovlar, bodyalar,qreyferlər.

24.Portal kranlar

25.Körpülü kranların konstruksiyası

26. Sonsuz vint talı

27. Planetar tal.

28. elektrik telfiri

29. Fasiləsiz işləyən maşınların məhsuldarlığı və onun azadılması yoııarı

30. Nəqletdirici maşınların təsnifatı

31. Konveyerlərin ümumi quruluşu

32. Konveyerlərin dartqı üzvləri

33. Qaynaqlı dartqı zəncirləri

34. Lövhəli dartqı zəncirləri

35. Diyircəkli intiqal zəncirləri

36. Sükülə bilən dartqı zəncirləri

37. Polad məftillikanatlar

38. Lentli nəqletdirici qurğular

39. Lentli nəqletdiricilərin əsas elementləri. lentlər.

40. İntiqal qurğuları və barabanlar

41. Diyircəkli dayaqlar

42. Tarımlıq ( gərginlik ) verən qurğular

43. Konveyerlərin məhsuldarlığının hesablanması

44. Texnoloji konveyerlərin məhsuldarlığının hesablanması

45 . Konveyerin hərəkətinə müqavimətin təyin edilməsi

46. Konveyerin dartqı üzvünün gərginliyinin təyin edilməsi metodları

47. Lentli nəqletdiricilərin hesablanması

48. Zəncirli konveyerlər

49. Elevatorlar.

50. Pnevmatik qurğular

51.dilcəkli dayandırıcılar

52.Yükqaldırıcı maşınların intiqallarının əsas növləri.

53.Hərəkətetdirici mexanizmlər

54. Portal kranlar.

55. Yabalı yükləyicilər.

56.diyircəkli friksiyon dayandırıcılar

57. Elektrik intiqalları

58. Aparıcı təkərli hərəkətetdirici mexanizmlər

59. Özüyeriyən strelalı dönən kranlar.

60. Hürgüclü kran

61. Qəlibli formatlar.

62. Yükqaldırıcı maşınların işinin idarə olunması.

63.Körpülü kranı hərəkət etdirən mexanizm.

64. Dəmiryol kranları.

65. Kran - ştabelyor

66. Lentli formatlar.

67. Əl intiqallı qaldırıcı mexanizm

68. Döndərmə mexanizmləri

69. Tırtıllı kranlar.

70. Körpülü kranlar.

71. Ox istiqamətində sıxılmaqla izləyən formatlar

72. Elektrik intiqalları qaldırıcı mexanizmi

73. Strela sistemləri və strelanın qolunun dəyişən mexanizmləri

74. Pnevmotəkərli kranlar.75.Avtomobil kranları.

Download 14.51 Kb.
Download 14.51 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaİstehsal prosesində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr III imtahan suallari

Download 14.51 Kb.