İxtisas: Məktəbəqədər təlim tərbiyə Fənn: Texnologiya və onun tədrisi metodikası
Download 27.25 Kb.
Sana01.01.2020
Hajmi27.25 Kb.

İxtisas: Məktəbəqədər təlim tərbiyə

Fənn: Texnologiya və onun tədrisi metodikası

 1. “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” fənninin məqsədi və vəzifələri.

 2. Texnologiya üzrə fənn kurikulumununun xarakterik cəhətləri .

 3. Texnologiya fənninin tədrisinin əhəmiyyəti.

 4. Texnologiya təliminin təşkilinə verilən əsas tələblər.

 5. Materiallar, emal texnologiyalları.

 6. Texnologiya təlimində nəticə yönümlü planlaşdırma.

 7. Texnologiya təlimində fəndaxili və fənlər arası inteqrasiya.

 8. Texnologiya təlimində qeyri-standart dərslərin inteqrativ şəraitdə aparılma formaları.

 9. Texnologiya təlimində istifadə olunan dərs formaları.

 10. Texnologiya fənn üzrə dərsin mərhələləri.

 11. Müəllimin texnologiya fənnindən təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 12. Texnologiya tədrisində fəal təlim mexanizimlərində istifadə.

 13. Texnologiya dərslərində fəal təlim metodlarının tətbiqi.

 14. Texnologiya dərslərində meyarlara görə qiymətləndirmənin aparılması mexanizmi.

 15. Texnologiya məzmun xəttləri və ümumi təlim nəticələri.

 16. Modelləşdirmə və konstruksiyaetmənin şagirdlərin inkişafında əhəmiyyəti.

 17. Emal texnologiyaları.

 18. Texnika elementləri.

 19. Məişət mədəniyyəti.

 20. Qrafika.

 21. Kağız və kartonun yaranma tarixi.

 22. Kağız və kartonun alınması.

 23. Kağız və kartonun xassələri.

 24. Kağız və kartonun növləri

 25. Kağız üzərində ölçmə, nişanlama, kəsmə və qatlama əməliyyatlarının aparılması

 26. Təbiət materialları ilə işlərin təşkili.

 27. Pil, plastilin, papyı-maşı ilə işlərin təşkili.

 28. Oduncaq və fanerlə işlərin təşkili.

 29. Plactmas , paralon, penoplast və s. materiallarla işlərin təşkili.

 30. Kağız və karton ilə modelləşdirmə.

 31. Sadə elektomoqnit modelləşdirilmələri.

 32. Məişətdə elektrik cihazlarından istifadə qaydaları.

 33. Müxtəlif obyektlərin konstruksiya edilməsi və modelləşdirilməsi.

 34. Sənaye və kənd təsərrüfatı işlərinin texnologiyası.

 35. Kənd təsərrüfatı əməyi, onun məzmumu və mahiyyəti.

 36. Kənd təsərrüfatı işlərinin öyrədilməsi zamanı praktik bacarıqların formalaşdırılması.

 37. Kənd təsərrüfatı üzrə dərslərin böyük təlim tərbiyəvi əhəmiyyəti.

 38. Sənaye, istehsal prosesi, alət və materiallar.

 39. İstehsalatda mövcud peşələr.

 40. Kənd təsərrüfatı əməyi məşğələlərinin təşkili.

 41. Tikmə materialları, alınması, növləri, xassələri.

 42. Mozaika işləri.

 43. Məişət mədəniyyəti bölməsi üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 44. Kənd təsərrüfatı işləri üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 45. Parça ilə işlərin təşkili üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 46. Kağız və karton ilə işlərin təşkili üzrə müəllim təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 47. Bitgilərin becərilməsi və onlara qulluq.

 48. Tikmə ilə bəzədilmiş məmulatların emalı.

 49. Texnologiya nədir?

 50. Aplikasiyalar.

 51. Oduncaq, onun xassələri.

 52. Parça istehsalı, əyirmə, toxuculuq.

 53. Qrafik savad elementləri.

 54. Aplikasiyaların tarixi.

 55. Toxuculuq məmulatları.

 56. Aplikasiyaların yerinə yetirilmə ardicillığı.

 57. Əl tikişləri və növləri.

 58. İlgək və xaçvari su tikişləri.

 59. Sadə və gizli basdırma tikişləri.

 60. Kökləmə və köçürmə tikişləri.

 61. Zəncir tikişi.

 62. Naxış tikmədə ornament.

 63. Parçaların və sapların seçilməsi.

 64. Lifli materiallarla aplikasiyalar.

 65. Naxış tikmədə rənglər.

 66. Rəng və spektor.

 67. Məişət, kulinariya və özünə xidmət işləri.

 68. Xidmət əməyinin növləri.

 69. Qida məshulları ilə iş.

 70. Buterburodların hazırlanması.

 71. Qaynar içkilərin hazırlanması və süfrəyə verilməsi.

 72. Yumurtadan yeməklərin hazırlanması.

 73. Naxışın parçaya köçürülməsi üsulları.

 74. Naxışın sancaqla və trafaretlə köçürülməsi üsulu.

 75. Parçadan aplikasiyalar.

 76. Aplikasiyalar bölməsi üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 77. Süjetli,dekorativ və əşyavi aplikasiyalar

 78. Modelləşdirmə haqqında məlumat

 79. Kulinariya

 80. Ərzağın kulinar emalı

 81. Ağac materialları

 82. Parçaların növləri

 83. İynə irəliyə tikişi.


Download 27.25 Kb.
Download 27.25 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaİxtisas: Məktəbəqədər təlim tərbiyə Fənn: Texnologiya və onun tədrisi metodikası

Download 27.25 Kb.