• Xarici dillərdə
 • Izahlı lüğət
  Download 2.68 Mb.
  bet35/35
  Sana24.03.2017
  Hajmi2.68 Mb.
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

  sifariş filmi


  sponsored film

  zakaznoy filğm

  siqnal təhrifi

  signal degradation

  iskajenie siqnala

  sinxron kinoçəkiliş

  sync shot

  sinxronnaə kinoscemka

  sinxronlaşdırıcı


  synchronizator

  sinxronizator

  sinxronlaşdırma sistemi

  locking system

  sistema sinxronizaüii

  sinxronun itməsi


  lock out

  naruşenie sinxronizaüii

  sinxron yazılış

  sync recording

  sinxronnaə zapisğ

  siyasi şərhçi

  news analist

  politiçeskiy obozrevatelğ

  sonluq titrləri


  end titles

  koneçnıe titrı

  sosial stereotip

  social sterotype

  soüialğnıy stereotip

  soyuq işıq

  cold light

  xolodnıy svet

  sözsüz film


  silent film

  filğm bez slov

  söz yaddaşı

  word memory

  slovesnaə pamətğ

  ssenari müəllifi


  script writer

  avtor süenariə

  stereofonik səsyazma

  stereophonic recording

  stereofoniçeskaə zvukozapisğ

  stereokopik kinofilm

  stereoscopic film

  stereokopiçeskiy kinofilğm

  studiya-aparat otağı

  studio apparatus room

  studio-apparatnaə

  studiyadankənar çəkilişlər

  field pick up

  vnestudiynıe scemki

  studiyanın texniki heyəti

  studio team

  texniçeskiy personal studii

  sualtı kinoçəkiliş

  undersea shooting/pick up

  podvodnaə kinoscemka

  sualtı televiziya

  undersea TV

  podvodnoe televidenie

  süjetin dramaturgiyası

  plot drama

  dramaturqiə söjeta

  süjetin nömrəsi

  scene number

  nomer söjeta

  süni intellekt

  artifical intelligence

  iskusstvennıy intellekt  şəbəkə

  network

  setğ

  şəbəkədənkənar TV

  nonnetwork TV

  vnesetevoe TV

  şərh

  commentary

  kommentariy

  şərhçi


  commentator/reviewer

  kommentator

  şərtilik

  conditionality

  uslovnostğ

  şərti siqnal

  cue dot

  uslovnıy siqnal

  ştatdankənar müxbir

  stringer

  neştatnıy korrespondent

  şüalanma sahəsi

  radiation area/zone

  zona izluçeniə  tammetrajlı film

  full-length film

  polnometrajnıy filğm

  tam televiziya siqnalı

  composite TV signal

  polnıy televizionnıy siqnal

  tam videosiqnal

  composite video signal

  polnıy videosiqnal

  teatr filmi

  theatrical film

  teatralğnıy filğm


  texniki savad

  mediacy

  texniçeskoe znanie

  texniki yayım vasitələri

  technical equipment

  texniçeskie sredstva vehaniə

  telekameranın nizamlanması

  samera setting

  nastroyka telekamerı

  telekörpü

  telebridge

  telemost

  teleqəzet

  telenewspaper

  teleqazeta

  teleproqramların cədvəli

  TV programme table

  tabliüa teleproqramm


  teleradio təşkilatı

  broadcasting organization

  orqanizaüiə teleradio

  teleradio verilişləri

  teleradio broadcasting

  teleradio peredaçi

  teleradio yayımı

  broadcasting

  teleradiovehanie

  telesəsləşmə

  teleecho

  televizionnaə perekliçka

  telesuflyor

  autocue

  telesufler

  teleşəbəkə

  network

  telesetğ

  teletamaşaçı gündəliyi

  audiolog

  dnevnik telezritelə

  televiziya qəbuledicisi

  TV set

  televizionnıy priemnik

  televiziya qülləsi

  television tower

  televizionnaə başnə

  televiziya mərkəzi

  TV centre

  televizionnıy üentr

  televiziya nəzarət ekranı

  TV control screen

  televizionnıy kontrolğnıy gkran

  televiziya publisistikası

  television publicism

  televizionnaə publiüistika

  televiziya sənəti

  teleart

  televizionnoe iskusstvo

  televiziya sınaq cədvəli

  television test pattern

  televizionnaə ispıtatelğnaə tabliüa

  televiziya təsviri

  image/picture

  televizionnoe izobrajenie

  televiziya triadası

  television triad/trio

  televizionnaə triada

  tezlik

  frequency

  çastota

  tezlik çeviricisi

  frequency conventer

  preobrazovatelğ çastotı

  tezlik xarakteristikası

  frequency response

  xarakteristika çastotı

  tezlik kanalı

  channel frequency

  çastotnıy kanal

  tezlik modulyasiyası

  frequency modulation

  çastotnaə moduləüiə

  tezliyin avtomatik tənzimlənməsi

  automatic freguency control

  avtomatiçeskaə requlirovka çastotı

  təbii səslər

  natural noise

  prirodnıe zvuki

  təbliğat

  agitation

  propaqanda

  təcili xəbərlər

  news flash

  operativnıe novosti

  təhkiyənin dramaturgiyası

  dramatic off-screen reciting

  dramaturqiə rasskaza

  təhqiqat

  investigation

  issledovanie

  təhqiqat jurnalistikası

  investigative reporting

  issledovatelğnaə jurnalistika

  təhriflər

  dictortion

  iskajeniə

  tədris filmi

  educational film

  uçebnıy filğm

  tədris kinosu

  educational picture

  uçebnoe kino

  təkrar neqativ

  negative rehearsal

  povtornıy neqativ

  tələffüz

  articulation

  proiznoşenie

  təsvir

  image/picture

  izobrajenie

  təsvir elementi

  image element

  izobrazitelğnıy glement

  təsvir fokusunun pozulması

  defocus

  naruşenie izobrazitelğnoqo fokusa

  təsvir formatı

  image size/format

  format izobrajeniə

  təsviri ifadə vasitələri

  picture origination

  vırazitelğnıe sredstva

  təsvirin bərpası

  image reproduction

  restavraüiə izobrajeniə

  təsvirin dəqiqliyi

  image resolution

  toçnostğ izobrajeniə

  təsvirin işlənməsi

  image – picture processing

  obrabotka izobrajeniə

  təsvirin keyfiyyəti

  image quality

  kaçestvo izobrajeniə

  təsvirin miqyası

  image scale

  masştab izobrajeniə

  təsvirin parçalanması

  image decomposition

  razlojenie izobrajeniə

  tətbiqi televiziya

  industrial-institutional television

  prikladnoe televidenie

  tonal perspektiv

  tonal perspective

  tonalğnaə perspektiva

  TV təsvirlərinin rəng parametrləri

  picture/image color parameters

  üvetovıe parametrı TV izobrajeniə

  TV videoaxtarıcısı

  electronic view finder

  TV videoiskatelğ  uğurlu dubl

  good take

  udaçnıy dublğ

  ultraqısa dalğalar

  ultrashort waves

  ulğtrakorotkie volnı

  ultrasəs

  ultrasound

  ultrazvuk

  uyğunlaşma

  adaptation

  adaptaüiə

  uzaqlaşma

  removal/zooming

  otcezd

  uzaq plan

  zoom plan

  dalğniy plan

  uzun dalğa

  long wave

  dlinnaə volna


  üçqat bölüm qaydası

  rule of triple separation

  sposob trexkratnoqo deleniə

  üç nöqtədən işıqlandırma

  tree point illumination/lighting

  osvehenie s trex toçek

  üçölçülü video

  three dimensional video

  trexmernoe video

  üfüqi panoram çəkilişi

  horizontal view shot

  qorizontalğnıe panoramnıe scemki

  ümumi auditoriya

  sumulative audience

  obhaə auditoriə

  ünsiyyət

  contact/socialability

  kommunikaüiə/obhenie

  ünvan planları

  address plan/narrow plan

  adresnıe planı

  üslub

  style


  stilğ  vaxtölçən

  timer

  taymer

  vasitəli televiziya

  direct telecast

  posredniçeskoe televehanie

  veb-səhifə

  web – site

  veb-straniüa

  vektor qrafikası

  vector graphics

  qrafika vektora

  verbal informasiya

  verbal information

  verbalğnaə informaüiə

  verilişin dövriliyi

  program periodicity

  periodiçnostğ peredaçi

  videoarayıcı

  view finder

  videoiskatelğ

  videobaşlıq təmizləyicisi

  head cleaner

  çistitelğ videoqolovki

  videogücləndirici

  video amplifier

  videousilitelğ

  videoistehsalat

  electronic teleproduction

  videoproizvodstvo

  videokitab

  video book

  videokniqa

  videomaqnit yazısı

  videomagnet recording

  videomaqnitnaə zapisğ

  videomətn

  videotext

  videotekst

  videosıra

  video row

  videorəd

  videosiqnal

  video signal

  videosiqnal

  videoyazı

  carting

  videozapisğ

  virtual aləm

  virtual world

  virtualğnıy mir

  vizual axtarış

  samera search

  vizualğnoe issledovanie

  vizual qərəzlilik

  visual bias

  vizualğnoe pristrastie

  vizual məkan

  visual space

  vizualğnoe prostranstvo

  vizual publisistika

  visual publicism

  vizualğnaə publiüistika

  vizual situasiya

  visual situation

  vizualğnaə situaüiə  yaddaş

  memory

  pamətğ

  yaddaş diskləri

  disk drive

  diski zapominaniə

  yaddaş qurğuları

  memory condenser

  ustanovki paməti

  yaddaş tutumu

  memorys volume

  obğem paməti

  yaxa mikrofonu

  clip on microphone/breast microphone

  petliçnıy mikrofon

  yaxın zona

  source zone

  blijnəə zona

  yaradıcılıq psixologiyası

  creative psychology

  psixoloqiə tvorçestva

  yardımçı kadrlar

  auxiliary frames

  vspomoqatelğnıe kadrı

  yavaşıdılmış kinoçəkiliş

  slow shot

  zamedlennıe kinoscemki

  yayım

  broadcasting

  vehanie

  yayım cədvəli

  broadcasting list

  setka vehaniə

  yayımçı

  broadcaster

  vehatelğ

  yayım haqqı

  copyright

  plata za vehanie

  yayımın keyfiyyəti

  broadcast quality

  kaçestvo vehaniə

  yayım kanalı

  broadcast channel

  vehatelğnıy kanal

  yayım lisenziyası

  broadcast license

  liüenziə vehaniə

  yayım proqramı

  broadcast program

  proqramma vehaniə

  yayım siqnalı

  broadcast signal

  siqnal vehaniə

  yayım şəbəkəsi

  broadcast net

  setğ vehaniə

  yayım təşkilatı

  broadcasting organisation

  vehatelğnaə orqanizaüiə

  yayım zonası

  broadcast area

  zona vehaniə

  yazı (səs, təsvir)

  recording

  zapisğ

  yazı formatı

  letterbox

  format zapisi

  yazı kanalı

  recording channel

  kanal zapisi

  yazılış formatı

  recording format

  format zapisi

  yazı səviyyəsi

  recorded level

  urovenğ zapisi

  yenidən yazılış

  re-recording

  perezapisğ

  yerüstü yayım

  terristical broadcasting

  nadzemnoe vehanie

  yoxlama filmi

  projection film

  kontrolğnıy filğm

  yönəldici çərçivə

  tape entrance

  napravləöhaə ramka

  yönəldilmiş işıq

  directional lighting

  napravləöhiy svet

  yuxarı işıq

  suspended light

  verxniy svet

  yumşaq işıq cihazları

  soft light arrangement

  məqkie svetovıe priborı

  yüksək həssaslıqlı televiziya

  high definition TV

  vısokoçuvstvitelğnoe televidenie  zamana görə montaj

  time editing

  montaj po vremeni

  zaman ayarlaması

  time edit
  zaman kodu

  time-code

  taym-kod

  zay kadr


  rejected frame

  brakovannıy kadr

  zəiflədici

  altenuator

  oslabitelğ

  zolaq

  bar

  polosa


  ƏDƏBİYYAT


  1. Abdullayev B.T., Orucov Ə.Ə., Rəhimzadə N.R., Xəlifəzadə M.Ə. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild. B., Elm, 1980.

  2. Abdullayev B.T., Orucov.Ə.Ə., Rəhimzadə N.R. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. IV cild. B., Elm, 1987.

  3. Adilov M.İ., Verdiyeva Z.N., Ağayeva F.M. İzahlı dilçilik terminləri. B., Maarif, 1989.

  4. Ağayev Ə. Qısa estetika lüğəti. B., Azərnəşr, 1970.

  5. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası.
   Sovet-GERMANIYA BITIMLARI (1939) - 1) hujum qilmaslik haqida 1939 y. 23 avg .da tuzildi ("MolotovRibbentrop pakta"); bitimga ilova qilingan maxfiy hujjat tomonlarning "manfaatlar doirasi"ni chegaralab berdi (Boltiqboʻyi, Sharqiy Polsha, Finlyandiya, Bessarabiya va Shim. Bukovina SSSR ning "manfaatlar doirasi"ga kiritildi)
   I-X cild, B., 1976-1987.

  6. Cəfərov Ə.Q. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. I cild, B., Çıraq, 1997.

  7. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B., İbrahimzadə T.İ. İnformatika. B. 2002.

  8. Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri və verilənlər. B., Elm, 1999.

  9. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B., Azərbaycan, 2000.

  10. Qarayev A.H., Cəfərov S.Ə., Cəfərova K.Ə. Avropa mənşəli sözlərin izahlı lüğəti. B., Maarif, 1999.

  11. Məhərrəmov M. İzahlı psixoloji lüğət. B., 1999.

  12. Məhərrəmov Q.M. Audiovizual nitq. B., Elm, 2000.

  13. Məmmədov İ.O., Abdullayev B.T., Rəhimzadə N.R., İsmayılova M.A., Əhədova S.N., Cəfərov Ə.Q. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. II cild, B., Çıraq, 1999.

  14. Məmmədli C. Jurnalistikaya giriş. B., BDU nəşr., 2001.

  15. Tağıyev İ. Radiotexnika terminləri lüğəti. B., Azərnəşr, 1994.  Rus dilində

  1. Англо-русский словарь по телевидению, аудио и видеотехнике. 2-е изд. Мн. 1999.

  2. Барковский А.В. Англо-русский словарь по программированию и информатике. М., 1992.

  3. Быков Р.Е. Теоретические основы телевидения. С-Петербург, Лань, 1998.

  4. Бытовая радиоэлектронная техника: Энциклопедический словарь. Под ред. А.П. Ткаченко. Мн., 1995.

  5. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. М., 1983.

  6. Горохов П.К. Толковый словарь по радиоэлектронике. М., 1993.

  7. Грязин Г.Н. Системы прикладного телевидения. С-Петербург, изд. Политехника, 2000.

  8. Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общество: Толковый словарь терминов и концепции М., изд. МГУ, 1999.

  9. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика. Теоретические концепции, проблемы, прогнозы. М., 1995.

  10. Импулсные источники света / под ред. И.С.Маршака. М., Энергия, 1978.

  11. Интернет. Краткий справочник. Сост. П.Хоффман. М., 1995.

  12. Казанцев Г.Д., Курячий М.И., Пустынский И.Н. Измерительное телевидение. М., Высш. шк., 1994.

  13. Картер М. Современный дизайн газет. Информационное агентство США. 1995.

  14. Кино. Энциклопедия. Искусство, М., 1984.

  15. Кохно М.Т. Звуковое и телевизионное вещание. Мн., Экоперспектива, 2000.

  16. Кривошеев М.И. Основы телевизионных измерений. М., Радио и связь, 1990.

  17. Курьянов Е.И. Англо-русский словарь по средствам массовой информации. М., 1993.

  18. Мартин Дж. Видеотекст и информационное обслуживание обшества. М., 1987.

  19. Мирошников М.М. Теоретические основы оптико-электронных приборов. Л., Машиностроение, 1983.

  20. Одинцов В.В., Иванов В.В., Смолицкая Г.П., Голанова Е.И., Василевская И.А. Школьная словарь иностранных слов. Изд. 2-е. Просвещение, М., 1990.

  21. Пави П. Словарь театра. Искусство, М., 1991.

  22. Панфилов Н.Д. Краткий словарь кинолюбителя. Искусство, М., 1974.

  23. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике. М. 1991.

  24. Птачек М.П. Цифровое телевидение. Теория и техника / пер. с чещкого; под. ред. А.С. Виленчика. М., Радио и связь, 1990.

  25. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. М., 1997.

  26. Словарь иностранных слов. Изд. 10-е, М., Русский язык, 1983.

  27. Советский энциклопедический словарь. М., 1990.

  28. Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. М., 1993.

  29. Творческий телевизионный менеджмент. М., INTERNEWS, 1994.

  30. Телевидение / под ред. В.Е. Джаконии /. М., Радио и связь, 1997.

  31. Телевизионная техника. Справочник. М., Радио и связь, 1994.

  32. Ткаченко А.П. Цветное телевидение. Мн., 1981.

  33. Урвалов В.А. Очерки истории телевидения. М., Наука, 1990.

  34. Хохлов Б.Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров. 2-е изд. М., 1992.

  35. Шкритек П. Справочное руководство по звуковой схемотехнике. М., 1991.

  36. Элмор Р. Терри. Словарь языка средств массовой информации США. М., 1992.

  37. Янкельсон И.С., Хлебородова В.А., Герман-Прозорова Л.П. Англо-русский словарь по телевидению. М., 1985.  Xarici dillərdə

  1. Gallagher M. Communication and human dignity: a women`s rights perspective // Media Development. 1995. V. XLII, №3.

  2. Gunaratne S. Conference on communication and indentity // Media Development. 1993. V. XL, №4.

  3. Mayor F. The decisive role of culture in development // Media Development. 1993. V. XL, №4.

  4. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Men. Lnd. 1961.

  5. McLuhan M. The Mechanical Bride. Folklore of Industrial Man. Lnd. 1967.

  6. McQuail D. Mass Communication Theory. An Introduction. Lnd., Thousands Oaks, New Delhi. 1994.

  50. Valle C. Communication built upon solidarity, dialogue and love // Media Development. 1995. V. XLII, №3.

  MÜNDƏRİCAT

  Giriş ----------------------------------------------------- 3

  Lüğətin quruluşu ---------------------------------------- 8

  Ən çox işlənən ixtisarların siyahısı --------------- 9
  A (11)

  V (29)

  C (36)

  Ç (37)

  D (38)

  E (50)

  Ə (62)

  F(66)

  G (73)

  H (76)

  X (78)

  İ (81)

  J (97)

  K (99)

  Q (126)

  L (133)

  M (136)

  N (157)

  O (160)

  Ö (164)

  P (165)

  R (177)

  S (194)

  Ş (218)

  T (221)

  U (242)

  Ü (243)

  V (244)

  Y (252)

  Z (258)  Azərbaycanca-ingiliscə qısa lüğət --------------------------

  İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı -----------------------

  Məhərrəmli Qulu Məmmədqulu oğlu


  Kino, televiziya və radio

  terminlərinin izahlı

  lüğəti
  Redaktorlar:

  Zeynal Məmmədli

  Firuzə Nadir
  Kompüter yığımı:

  Nəzakət Zeynalova

  Ruhiyyə Mustafayeva

  Korrektor:

  Dizayn:

  Format,


  çap,

  qiymət


  texniki məqamlar  Download 2.68 Mb.
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
  Download 2.68 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Izahlı lüğət

  Download 2.68 Mb.