• Samenvatting Schoolplan 2015 – 2019
 • Waar gaan we voor
 • Jaarplan 2016 – 2017 – presentatie ouders sep
  Download 11.93 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi11.93 Kb.

  Jaarplan 2016 – 2017 – presentatie ouders sept. 2016


  Waar staan en gaan we dit jaar voor ?

  1. Leren van en met elkaar !

  2. Missie en visie merkbaar, zichtbaar in de praktijk brengen. Zie o.a. nieuwe huisstijl.

  Vasthouden

  • Professionaliteit. Ouders op de koffie (4x per jaar) – onderwijs maken we samen – eerst begrijpen, dan begrepen worden…

  • ‘Eigen wijzer’. Leerlingen meer eigenaar van eigen leerproces (o.a. door v.a. groep 5 bij de eerste rapportavond de leerling te betrekken).

  • ‘Eigen wijzer’. Gedegen invoering VierKeerWijzer, hieraan gekoppeld een projectavond.

  • Professionaliteit. Vervolg aandacht voor goed rekenonderwijs, rekenbeleid implementeren, positioneren rekencoördinator. Studiemiddag met S. Sjoers.

  • Compassie. Kanjertraining uitvoeren en benutten pedagogisch leerlingvolgsysteem.

  • Professionaliteit. Onderbouwd verder implementeren met aandacht voor leerlingen met groter (leer-)potentieel.

  • Professionaliteit. Interne zorgstructuur uitvoeren en bijstellen. Verbetering zorgstructuur (o.a. door extra inzet IB) Planmatig omgaan met opbrengsten / resultaten van ons onderwijs en bijbehorende doelen.

  • Professionaliteit. Vervolg leespromotie. Onderzoek versterkende samenhang leesonderwijs.

  Loslaten

  • Onnodige verstrengeling CH / KP De afdeling Christiaan Huygens wordt steeds zelfstandiger t.o.v. Het Kompas, zowel op financieel (eigen begroting en eigen Schoolfondsrekening) als op administratief gebied (ParnasSys).

  • Wat niet bij onze missie / visie past…

  Toevoegen

  • Professionaliteit. Invoeren Engels nieuwe methode The Team in gr. 5 t/m 8.

  • Professionaliteit. Invoeren Taal Actief, nieuwe methode voor taal en spelling gr. 4 t/m 8.

  • ‘Eigen wijzer’. Update interieur gekoppeld aan zichtbaar maken missie.

  • Professionaliteit. ICT beleid vaststellen en uitvoeren. Benutten nieuwe ICT mogelijkheden (Cloudwise/ google classroom).

  • Identiteit. Teamvergadering over hoe vertellen we verhalen uit de Bijbel, welke rituelen / symbolen gebruiken we daarbij, welke liederen zingen we op welke wijze, hoe vieren we (houding, respect, omgaan met verschillen, ouderparticipatie). Evaluatie maandvieringen, nieuwe opzet kerstviering.

  Samenvatting Schoolplan 2015 – 2019
  Waar staan we voor?


  Het Kompas voor richtinggevend onderwijs!


  1. vormen en wijs maken

  2. groeien in geloof

  3. ruimte voor eigenheid

  Richtinggevend onderwijs, daar staan we voor. Koersvast en duidelijk, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.  Vormen en wijs maken
  Wij helpen kinderen richting te vinden in de overweldigende hoeveelheid informatie en keuzemogelijkheden. We gaan voor meer dan alleen goed lees-, taal- en rekenonderwijs. We zijn namelijk mens met ziel, hoofd, hart en lichaam. Dus gaat het om vorming/ontwikkeling van geweten (ziel), visie (hoofd), passie (hart) en discipline (lichaam). Zodat we als compleet mens een compleet leven kunnen leiden. Dan kunnen we 'Samen leren met en van elkaar'. Dat vormt en maakt wijs! http://www.peterketel.nl/wp-content/uploads/2015/01/covey-cirkel.png

  Groeien in geloof
  De Bijbel – Gods Woord – is Het Kompas. De Bijbel is voor ons de bron waaruit we leven en geven. Respect en liefde voor God, de ander, onszelf en onze omgeving vloeien daaruit voort. We willen richtingwijzers zijn die de weg gaan van Jezus. Ieder kind is waardevol. We maken waar wat we zeggen. Als Jezus Christus ons Kompas is, kunnen we niet uit Gods handen vallen. Dat geloof, die zekerheid, kan niets en niemand van ons afnemen.

  Ruimte voor eigenheid
  Het leren kennen, erkennen en benutten van elkaars talenten en kwaliteiten. Recht doen aan en tot je recht komen, dat zijn kernwaarden voor Het Kompas. We leggen de nadruk op wat we kunnen, waar we goed in zijn en wat ons plezier geeft. We maken dit onder meer concreet door het gebruik van het onderwijsmodel VierKeerWijzer (meervoudige intelligentie). Beeldtaal zegt vaak meer zegt dan woorden. Daarom geven en nemen we nadrukkelijk ruimte voor creativiteit.

  Waar gaan we voor?

  Professionaliteit
  We voeren ons beroep verantwoord uit en blijven ons hierin ontwikkelen. We zijn ons bewust van ons handelen in woord en daad. We vertrouwen elkaar, werken samen waar dat kan, maken gebruik van elkaars kwaliteiten, geven elkaar ruimte, zijn proactief en inventief, nemen onze verantwoordelijkheid en verantwoorden ons. We richten ons op de effecten van ons handelen (sturen op resultaten) en minder op de methodes en procedures. We geven elkaar ruimte en verantwoordelijkheid om creativiteit en innovatie te stimuleren, we leren van en met elkaar. Fouten maken mag, als je er maar van leert. We houden ons aan afspraken en spreken elkaar hierop aan.

  Identiteit
  Praktiseren van wat staat beschreven bij ‘groeien in geloof’. We geven heel bewust vorm aan onze christelijke identiteit.

  Compassie
  Dit draait om betrokkenheid, passie en plezier. Richtinggevend: ‘Je bent geboren uit gemeenschap om in gemeenschap met anderen te bestaan. Je bent geschapen naar het beeld van een God die nooit iets anders heeft gekend dan gemeenschap.’ Relaties vormen de kern van wie ik ben. Er is ruime aandacht voor vieren, aandacht voor elkaar, omgaan met elkaar, betrokkenheid op elkaar, geborgenheid, persoonlijke en sociaal emotionele vorming.

  Eigen’wijzer
  Kinderen worden meer eigenaar van hun leerproces. We gaan voor talentontwikkeling en vorming en wijs maken voor de maatschappij van 2032! Dit betekent aandacht voor vaardigheden als onderzoeken, samenwerken, analyseren, presenteren, plannen, problemen oplossen en construeren. Wijs worden is een proces en op Het Kompas leggen we daarvoor een goede basis. Een wijze wereldburger heeft een onderzoekende houding en wil altijd een positieve bijdrage leveren aan zijn omgeving.
  Download 11.93 Kb.
  Download 11.93 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jaarplan 2016 – 2017 – presentatie ouders sep

  Download 11.93 Kb.