• O’mir qawipsizligi pa’ninen glossariy Avtoklav
 • Allergiya
 • Aseptika
 • Vakcinaciya
 • Gepatit
 • Gidrofobiya
 • Gipesteziya
 • Jobasi: O’mir qawipsizligi paninnin' maqseti O’mir qawipsizligi pa’ninen glossariy O'mir qawipsizligi pa'nin' maqseti
  Download 15.46 Kb.
  Sana19.05.2022
  Hajmi15.46 Kb.
  #21404
  Bog'liq
  omir qawipsizligi dawran
  ХАТ охирги ВАК ка Bobomurodov  Jobasi:
  1.O’mir qawipsizligi paninnin' maqseti
  2.O’mir qawipsizligi pa’ninen glossariy

  O'mir qawipsizligi pa'nin' maqseti

  O'mir qawipsizligi pa'nin' tiykarg'i maqseti - bolajaq qánigelerge turmıslıq xızmetlerinde júzege keletuǵın qáwiplerdiń kelip shıǵıw sebeplerin, qásiyetlerin, aqıbetlerin hám olardı saplastiriw qaǵıydaların, qawipsiz jumıs sharayatların jaratıw, tábiy, texnogen, ekologiyalıq hám basqa tusdagi ayrıqsha jaǵdaylardan xalıqtı qorǵaw, olardı teoriyalıq hám ámeliy tárepten qorǵawg’a hám de jara alǵanlarǵa baslanǵısh medicinalıq járdem ko’rsetiw qaǵıydaların u’yretiw,turmıslıq iskerlikte júzege keletuǵın qáwiplerdi identifikaciyalaw hám olardı uyretiw, islep shıǵarıw processlerinde qawipsiz miynet sharayatların jaratıw, texnosferada kásip keselliklerin azaytatuǵın hám baxitsız hádiyselerdi aldın alatuǵın ilajlardı uyreniw. Sonday-aq, xalıqtı tábiyǵiy apat, avarıya hám apatlardan qorǵaniw usıllarına uyretiw, ziyanlang’an ham zaqım aliw oshag’indag’i puqaralardı qutqarıw hám tiklew jumısların o’tkeriw, órtke qarsı qawipsizlik ilajların koriw, jara alǵanlarǵa baslanǵısh medicinalıq járdem korsetiw hám basqa zárúrli wazıypalardı atqara alatuǵın bilim, kónlikpe hám kásiplik ilmiy tájriybege iye insandı tárbiyalawǵa qaratılǵan.
  O’mir qawipsizligi pa’ninen glossariy
  Avtoklav basim astinda toyingan suw puwi menen sterilizaciya qiliw ushin apparat.
  Alkogolizm spirtli ishimliklerdi kop waqit ha’dden tis qabil qiliniw ham olarg’a uyrenip qaliw natiyjesinde densawliqqa ziyan jetip shaxstin’ densawliginan ayriliwi.
  Allergiya organizmnin’ reaktivligi ozgeriwi menen baylanisli halda turli onimlerge seziwshenliktin artiwi.
  Anemiya kolem birliginde qanday eritrocitler ham gemoglabinler kemeyiwi menen tariyplenetug’in jag’day’, kemqanliq.
  Antibiotikler mikroblar, haywanlar, ham o’simlikler shig’aratug’in zatlar; ayrim bakteriyalardin’ rawajlaniwina jol qoymaydi yamasa olardi qirip jiberedi.
  Apnoe demnin waqitsha toqtap qaliwi.
  Aseptika nawqastin jarasi, toqimasi, organlari, bosliqlarg’a mikroorganizmlarg’a tusirmewge qaratilgan jiyindilar sistemasi.
  Astsit qarin boslig’inda kop darejede erkin suyiqliq jiynaliwi
  Auskultaciya islep turg’an ishki organlardan shig’atug’in dawislardi esitiw, organlardin’ qanday islep atirg’anin biliw ushin qollanilatug’in tekseriw usili.
  Biopsiya diagnostika maqsetinde mikroskopta tiri toqima yaki organdi kesip aliw.
  Vakcina mikroplar ham olardin’ o’miri iskerliginde payda bolatug’in onimlerden alinatug’in priporatlar. Adam ham haywanlar keselliginin’ aldin aliw yaki emlew maqsetinde aktiv imunizaciya ushin isletiledi.
  Vakcinaciya juqpali keselliklerge qarsi aktiv immunitet payda etiw.
  Gallyusinaciyalar aldamshi sezim, jalg’an sezgi haqiyqattan joq narseni seziniw, seziw, oyina keltiriw ham og’an iseniw.
  Genetika insaniyat ham organizm ozgeriwshen’ligi haqqinda pa’n.
  Genotip organizmnin’ irsiy tiykari, uzliksiz organizmge baylanisli hamme irsiy belgilerdin’ yag’niy genlerdin’ jiyindisi.
  Gepatit bawirdin’ kelip shig’iwi har turli otkir ham sozilmali awiriwli keselliklerdin’ uliwma ati.
  Gidroterapiya suw menen emlew; temperaturani har turli suwdi uliwmaliq ham jergilikli vanna, sondayaq dush ko’rinisinde emleniw keselliktin’ aldin aliw maqsetinde isletiw.
  Gidrofobiya suwdan qorqiw ruwxiy qozg’aliw ham qutiriw keselliginde bul jag’day suwdi koriw menen-aq payda boladi.
  Gippertenziya organizm bosliqlari, quwiq organlari ham tamirlardag’i gidrostatik basimnin artip bariwi.
  Gipertermiya emlew yaki tajriybe maqsetinde adam ham haywanlar temperaturasin jasalma tarizde koteriw usili.
  Gipertrofiya toqima, ag’za yamasa onin’ bir bolegi kolemnin’ ulkenlesiwi.
  Gipesteziya teri seziwshen’liginin pa’seyiwi.
  Gipovitaminozlar organizmde vitaminler kemeyiwine baylanisli kesellikler.
  Gipoksiya toqimalarda kislorod mug’darinin’ kemeyiwi.
  Gipotermiya issi qanli organizmdi jasalma suwitiw; tempereturani basqariwshi orta mexanizmlerdi narkotik onimler tasiri natiyjesinde tormozlaniwdan kelip shig’adi.
  Gipotropiya balalarda aziqlaniwdin’ sozilmali buziliwi, onin’ tiykarinda organizm haldan ketedi.
  Download 15.46 Kb.
  Download 15.46 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Jobasi: O’mir qawipsizligi paninnin' maqseti O’mir qawipsizligi pa’ninen glossariy O'mir qawipsizligi pa'nin' maqseti

  Download 15.46 Kb.