• Nõuded õpingute alustamiseks
 • Konsensuslik hinnang
 • Soovitatavad hindamismeetodid
 • 15.mai 2019
 • Praktikaettevõtte iseloomustus (kirjuta täislausetega, küsi andmeid praktika ajal juhendajalt või juhatajalt)
 • Praktika käik ja hinnang
 • Kokkuvõttev hinnang praktikale
 • Järvamaa Kutsehariduskeskus Särevere õppekoht SÕiduautotehnik at16 praktika aruanne
  Download 162 Kb.
  bet3/6
  Sana29.06.2021
  Hajmi162 Kb.
  #15259
  1   2   3   4   5   6
  Moodul: PRAKTIKA II - 2.osa

  Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppija tutvub praktika käigus töökeskkonnaga, õpib tundma mootorsõiduki tehnilise hoolduse ja remondiga tegeleva ettevõtte töökorraldust, mõistab töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse tähtsust, täidab programmikohaseid tööülesandeid ning arendab isiksuse omadusi.

  Nõuded õpingute alustamiseks: Läbitud on moodul „Sõiduauto hooldus, ülddiagnostika ja remont. Praktika 1.“

  Õpiväljundid

  Õppija enese-hinnang

  Praktika juhendaja hinnang

  Konsensuslik hinnang

  1. tunneb ettevõtte sisekorraeeskirja vastava töökoha ametijuhendit ja töökeskkonda ning -korraldust


  2. mõistab töötervishoiu ja töö- ja keskkonnaohutuse tähtsust


  3. täidab korrektselt praktikajuhendaja poolt antud tööülesandeid:  • Mootorielektroonika


  • Omadiagnoosisüsteem (OBD)


  • Elektriseadiste ja mugavussüsteemide hooldus, ülddiagnostika ja remont


  • Jõuülekande hooldus, ülddiagnostika ja remont


  • Turvaseadised


  • Kliimaseadmete hooldus, ülddiagnostika ja remont


  4. suhtleb kaastöötajatega sõbralikult ning korrektselt


  5. täidab praktikaga seotud dokumente nõuetekohaselt


  Soovitatavad hindamismeetodid: suuline vestlus, praktika.

  Mooduli kokkuvõttev hinne on eristav.

  Iseloomustus praktikandile

  Praktika kokkuvõttev hinne (3, 4 või 5) …………………….

  Praktikajuhendaja nimi ja allkiri ……………………………………………………..


  Praktika kohta koostatakse aruanne, milline esitatakse hindamiseks juhtõpetajale hiljemalt 15.mai 2019, praktika kaitsmine 16.mai 2019.a.

  SISULINE ARUANNE


  1. Praktikakoha üldandmed

   1. Ettevõtte nimi

   2. Ettevõtte juhi nimi

   3. Ettevõtte praktikajuhendaja nimi

   4. Kontakttelefon

   5. Postiaadress
  1. Praktikaettevõtte iseloomustus (kirjuta täislausetega, küsi andmeid praktika ajal juhendajalt või juhatajalt)

   1. Tegevusvaldkond/ pakutavad tooted ja teenused.

   2. Ettevõtte juhtimine (struktuur, ametikohad).

   3. Ettevõtte tegevuse analüüs (kuidas ettevõte näeb oma tulevikku, milliseid arenguid ette näeb, kas kliente on piisavalt).

   4. Tehnilise varustuse iseloomustus (millised seadmed, töökohtade arv, jms).
  1. Praktika käik ja hinnang

   1. Tööohutuse alane juhendamine (kirjelda, kuidas sind juhendati tööohutusalaselt).

   2. Teostatud tööd ja nendega toimetulek.

    1. Nimeta kolm tööd/tegevust, millega hästi toime tulid

    2. Kirjelda, mida tegid, kuidas tegid ja miks tegid.

    3. Nimeta kolm tööd/tegevust, millega sa väga hästi hakkama ei saanud, mis ei tulnud hästi välja.

    4. Kirjelda, mida tegid, kuidas tegid ja miks tegid.

   3. Tööde organiseerimine (tellimuste vastuvõtt, klientidega suhtlemine, tööde korraldamine).

   4. Praktika juhendamine.
  1. Kokkuvõttev hinnang praktikale (oma arvamus praktikakohast, töökorraldusest, mida õppisid juurde, millisele õppijale praktikakoht sobib jms)


  Download 162 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 162 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Järvamaa Kutsehariduskeskus Särevere õppekoht SÕiduautotehnik at16 praktika aruanne

  Download 162 Kb.