• HESABAT ÜÇÜN TƏLƏB OLUNUR
 • HESABAT: İlkin verilənlər
  Download 99.93 Kb.
  bet4/5
  Sana04.08.2022
  Hajmi99.93 Kb.
  #25111
  1   2   3   4   5
  Bog'liq
  Kurs isi

  HESABAT:

  İlkin verilənlər:
  Spiral ləngidici sitemin radiusu: a = 0,71.10-2 m
  Sarğıların aralığı: h = 0,031.102 m
  Dalğa müqaviməti: W = 220 Om
  Xarici radius: b = 0,045.10-2
  Sürətləndirici gərginlik: u0 = 820 V
  Cərəyan şiddəti: I0 = 1,125 mA
  İşçi tezlik: f = 6,5 QHs


  HESABAT ÜÇÜN TƏLƏB OLUNUR:

  Gücləndirmə əmsalı – C


  Həcmi yük – aq
  ωq , ωp , j0 , F0op , ζa0 , v0 , α , Q, 4QC, β , b0 , A , z1 , , X1 , X2;3, Y1 , Y2 , Y3
  Əvvəlcə C gücləndirmə əmsalını və a həcmi yükü hesablayırıq:
  C = = = = = 0,412
  aq = , burada = .

  ωp = 1,83.1010 . .


  j0 = = = = 18 . 106
  ωp = 1,83.1010 . . = 1,83 . 1010 . . 0,4 = 1,36 . 109

  F0op –ı təyin edirik:


  F0op = 2,56 .

  Burada: =

  v0 = 0,412 .
  α = arctg = arctg = 0,72 . 102 = 72° ; cos72° = 0,3
  v0 = 0,412 . = = = 0,08 . 102 = 8

  ζa0 = = 0,034


  Onda
  F0op = 2,56 . = 2,56 . = = =0,08 . 10-1
  Beləliklə:
  ωq = 1,36 . 109 . 0,79 . 10-1 = 1,07 . 108
  aq = = = 0,197
  Bu zaman:
  Q = = = = = 0,13
  4QC = 4 . 0,412 . 0,13 = 0,214
  β-nı təyin edək:
  β = - elektronların sürətidir, - siqnalın faza sürətidir.
  β = = = 1,23

  Buradan b0 – sinxronlaşma əmsalını tapaq:


  b0 = = = 0,618
  Tapdığımız F0op , 4QC və b0 qiymətlərinə görə A-nı təyin edək.
  A parametri aşağıdakı xarakteristik tənliyi müəyyən edir:
  A =

  A = = - = -0,548 =
  = -5,4 . 10-2
  A = -5,4 . 10-2
  Cədvəlləşdirilmiş qiymətlərə əsasən α və z1 –i tapırıq.
  α = 0,703 z1 = - 0,335

  nisbətini təyin edirik:


  = = -6,1

  Bu qiymətləri bilərək aşağıdakı tənliklərə müraciət edək:  X1 = 0 ; Y1 = z1-
  X2;3 = ± z1α
  Y2 = Y3 = -.

  Onda:
  X1 = 0


  X2 = -6,1 . (-0,335) . 0,703 = 1,43
  X3 = 6,1 . (-0,335) . 0,703 = 4,52
  Y1 = -6,1 . (-0,335) - = 2,045 – 0,015 . 10-2 = 2,043
  Y2 = Y3 = 6,1 . - = -1,02175 – 0,309 = -1,33

  İndi isə cihazın yayılma sabitlərini müəyyən edən düsturları yazaq:

  δ1 = X1 + jY1 ; δ2 = X2 + jY2 ; δ3 = X3 + jY3

  Bu ifadələrə müvafiq olaraq tapdığımız qiymətləri yerinə qoyaq və yayılma sabitlərini müəyyən edək:

  δ1 = 0 + 2,043j = 2,043j
  δ2 = 1,43 + (-1,33)j = 1,43 – 1,33j
  δ3 = 4,52 + (-1,33)j = 4,52 – 1,33j

  NƏTİCƏ:

  Bu kurs işində “O” tipli qaçan dalğasının yayılma sabitlərinin hesabatı aparılmışdır. “O” tipli qaçan dalğa lampaları haqda ümumi nəzəri məlumat verilmişdir. Cədvəl vasitəsilə bu cihazın və nümunə olaraq bir tvistron cihazın bəzi göstəricilərinin müqayisəsi göstərilmişdir. Daha yaxşı təsəvvür yaratmaq üçün qrafik, sxem və şəkillərdən istifadə olunmuşdur. “O” tip qaçan dalğa lampasının yayılma sabitləri hesabat hissəsində ilkin verilənlər və düsturların köməyilə hesablanmışdır.
  Download 99.93 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 99.93 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  HESABAT: İlkin verilənlər

  Download 99.93 Kb.