• 1. Vsebinski sklop: OBLIKOVANJE IN KONSTRUIRANJE Operativni cilji
 • 2. Vsebinski sklop: ERGONOMIJA DELOVNEGA MESTA Operativni cilji
 • 3. Vsebinski sklop: ZGODOVINA POHIŠTVA Operativni cilji
 • 4. Vsebinski sklop: KULTURNA DEDIŠČINA IN RESTAVRIRANJE Operativni cilji
 • Katalog znanja ime modula: opremljanje interierjev (opi ) Usmerjevalni cilji
  Download 21.78 Kb.
  Sana10.04.2017
  Hajmi21.78 Kb.

  POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

  LESARSKI TEHNIK  KATALOG ZNANJA
  1. Ime modula: OPREMLJANJE INTERIERJEV (OPI )
  2. Usmerjevalni cilji:
  Dijak:

  • razvija sposobnost samostojnega učenja

  • uspešno komunicira

  • razvija spretnost in skrb za varno delo

  • povezuje teoretična in praktična znanja

  • ravna strokovno in poklicno odgovorno

  • razvija inovativno in ustvarjalno mišljenje

  • upošteva ekološke zahteve in razvija občutek za ekonomično izrabo materialov

  • razvija sistematičnost, vztrajnost, urejenost in estetsko usklajenost pri izdelavi izdelkov

  • razvija sposobnost povezovanja strokovnih znanj


  3. Poklicne kompetence:
  Dijak:

  • opredeli značilnosti oblikovanja in konstruiranja

  • pojasni antropometrijo in zna uporabiti ergonomske zakonitosti za izdelavo izdelka

  • pozna osnovne značilnosti pohištva v preteklosti

  • zaveda se pomembnosti kulturne dediščine in pozna restavratorske tehnike  4. Vsebinski sklopi:

  1. Oblikovanje in konstruiranje

  2. Ergonomija delovnega mesta

  3. Zgodovina pohištva  4. Kulturna dediščina in restavriranje

  1. Vsebinski sklop: OBLIKOVANJE IN KONSTRUIRANJE
  Operativni cilji:


  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Dijak:

  • pozna razvoj in vrste oblikovanja

  • loči vrste zaznavanj in zmot pri zaznavanju

  • pozna izrazna sredstva pri snovanju

  • loči sestavine snovanja izdelka

  Dijak:

  • opredeli vrste preteklega in sodobnega oblikovanja

  • definira vrste zaznavanj in zmot ter navede primere

  • nariše vidne zmote

  • našteje in razloži pomen izraznih sredstev pri snovanju predmetov

  • opredeli funkcijo, formo in konstrukcijo izdelka

  • pojasni razlike med funkcionalizmom, formalizmom in konstruktivizmom

  • našteje elemente likovne kompozicije

  • pojasni pravila likovnega komponiranja

  • konstruira zlati rez  2. Vsebinski sklop: ERGONOMIJA DELOVNEGA MESTA
  Operativni cilji:


  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Dijak:

  • spozna antropometrijske podatke

  • spozna ergonomske mere pohištva

  Dijak:

  • pojasni antropometrijo in ergonomijo na primeru

  • uporablja antropometrijske podatke za načrtovanje pohištva, razporeditev in potrebne prehode med pohištvom

  • nariše tloris stanovanja po ergonomskih načelih

  • nariše delovni prostor

  • nariše ergonomski stol  3. Vsebinski sklop: ZGODOVINA POHIŠTVA
  Operativni cilji:


  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Dijak:

  • razlikuje slogovna obdobja

  • pozna značilnosti del posameznih slogovnih obdobij

  Dijak:

  • razume definicijo sloga

  • razvrsti in opredeli slogovna obdobja

  • navede oblikovne značilnosti posameznega obdobja

  • zna umestiti kos pohištva po njegovih oblikovnih značilnostih v ustrezno slogovno obdobje

  • pozna predstavnike posameznega obdobja


  4. Vsebinski sklop: KULTURNA DEDIŠČINA IN RESTAVRIRANJE
  Operativni cilji:


  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Dijak:

  • pozna pojem kulturne dediščine

  • pozna tehnike in sredstva pri restavriranju

  Dijak:

  • navede primere kulturne dediščine

  • zaveda se pomembnosti varovanja kulturne dediščine

  • opiše tehnike restavriranja in uporabljena sredstva
  Download 21.78 Kb.
  Download 21.78 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Katalog znanja ime modula: opremljanje interierjev (opi ) Usmerjevalni cilji

  Download 21.78 Kb.