• 1.1. O‘qitish maqsadi va vazifalari O‘qitish maqsadi
 • 1.2.Fan bo‘yicha talabalarning bilimiga, o‘quviga va ko‘nikmalariga qo‘yiladigan talablar Talaba bilishi kerak
 • Talaba malakalarga ega bo‘lishi kerak
 • Talaba ko‘nikmalarni orttirishi kerak
 • 1.4.Talabalar bilish kerak bo‘lgan amaliy ko‘nikmalar minimumi
 • 2. O‘quv yuklamasining hajmi
 • 3. Maruzalar 3.1. Maruzalarni ng mavzu bo’yicha rejasi
 • Ma ruza 1. Fizioterapiya fani masalalari . Fizik omillarning ta sir mexanizmi . Ko ‘
 • Ma ruza 2. Sun iy faktorlar . Elektr toki bilan davolash (doimiy va impulsli toklar). Mavzu
 • Maruza 3. Suniy faktorlar.O‘zgaruvchan toklar. O‘zgaruvchan elektr va magnit maydonlar. Yorug‘lik bilan davolash. Ultratovush bilan davolash. Mavzu
 • Maruza 4. Tabiy fizik omillar. Kurortlar.O‘zbekistonda sanator-kurort davolash. Mavzu
 • Integral maruza: (gorizantal integratsiya). Elektr toki bilan davolash (doimiy va impulsli toklar). Suniy faktorlarni kasalliklarni davolashda qo‘llanishi.
 • Eslatma
 • Galvanizatsiya. Elektroforez.Elektro-uyqu. Diadinamik toklar (Bernar toklari). Sinusoidal modullashgan toklar (Amplipulsterapiya). Elektro-diagnostika. Elektrostimulyasiya.
 • Ultrayuqori chastotali va o‘ta yuqori chastotali terapiya. Franklinizatsiya. Darsonvalizatsiya. Induktotermiya. Magnitoterapiya.
 • Aerozolterapiya. Aeroionoterapiya. Gidroaeroionoterapiya. Ultrotovush bilan davolash. Ultrafonoforez. Baroterapiya.Yorug’lik bilan davolash.
 • Suv va issiqlik bilan davolash. Kurortlar. Sanator-kurortga boruv-chilarni saralash.
 • 1.Markaziy elektroanalgeziya.
 • 1.Inson yoshiga qarab fizik muolajalarni qo‘llanilish aspektlari.
 • 1.Mexanik tebranishga asoslangan terapiya.
 • 2. Gidroterapiya. Talassoterapiya.
 • 6. Fan bo‘yicha ko‘nikma, malakalar va bilimlarini baholash kriteriyalari va reyting nazorati.
 • Joriy nazoratni baholash mezonlari
 • Kelishildi
  Download 1.68 Mb.
  bet3/22
  Sana19.03.2017
  Hajmi1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  Fanning ishchi dasturi “Kasbiy ta'lim”, “Davolash ishi” yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv dasturi va o‘quv rejasi asosida tuzilgan, Toshkent tibbiyot akademiyasi Ilmiy-uslubiy kengashi yig‘ilishida muhokama qilingan, 2013 yil «_________»dagi «____»-sonli majlis bayoni bilan ma'qullangan.


  1. Kirish

  Fizioterapiya fani fizik omillarning xususiyatlarini, organizmga ta'sir etish mexanizmini, turli kasalliklarda davolash-profilaktika, asoratlarning oldini olish va organizmning qarshiligini oshirish maqsadida qo‘llanilishini, turli kasalliklarda reabilitatsiya dasturlarini va davolash kompleksini tuzib organizmni sog‘lomlashtirishda oqilona foydalanishni o‘rgatadi.


  1.1. O‘qitish maqsadi va vazifalari

  O‘qitish maqsadi:

  Shifoxona, shifomaskan (sanatoriy) va ambulator sharoitlarda turli kasalliklarni davolashda fizioterapiya usullarini qo‘llash, profilaktika maqsadida va chiniqish jarayonida tabiiy va sun'iy omillarini qo‘llash, turli kasalliklarda bemorlarni qayta tiklash va reabilitatsiya bosqichlarida fizioterapevtik usullarini to‘g‘ri tavsiya qilish va umumiy davolash kompleksida qo‘llash.


  O‘qitish vazifalari:

  -shifoxona amaliyotida davolashning fizikaviy usullaridan mohirona foydalanishni talabalarga o‘rgatish;

  -davolashda muayyan tabiiy va fizikaviy omillarni qo‘llash uslublarini o‘zlashtirish;

  -kasallik jarayonini surunkali shaklga o‘tish yo‘lining oldini olish va kasallik asoratlarini fizikaviy usullar yordamida bartaraf etish;

  -kasalliklarni oldini olishda va organizmni sog‘lomlashtirishda fizikaviy usullarni tug‘ri qo‘llash.
  1.2.Fan bo‘yicha talabalarning bilimiga, o‘quviga va ko‘nikmalariga qo‘yiladigan talablar

  Talaba bilishi kerak:

  -turli kasalliklarni davolashda fizioterapevtik muolajalarni tanlashda va tavsiya etishda ko‘rsatma va mon’eliklarga (umumiy va maxsus) rioya qilishni;

  -davolash muolajalar majmuasini tuzishda asosiy va yondosh kasalliklarni hisobga olishni;

  -normal va patologik holatlarda fizik omillarning xususiyatlarini va ularning organizmga ta'sir qilish mexanizmini;

  -fizioapparatlarning ishlash prinsiplarini va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni;

  -sog‘lomlashtirish maqsadida fizioprofilaktik muolajalarni qo‘llashni;


  Talaba malakalarga ega bo‘lishi kerak:

  -turli kasalliklarda fizioterapevtik muolajalarini to‘g‘ri tavsiya etishni;

  -fizik muolajalarning optimal ta'sirini aniqlashni;

  -bemorlarni sanatoriya kurortlarga tanlash va davolash masalalarini xal etishni;

  -sanator-kurort kartani to‘g‘ri rasmiylashtirishni;

  -fiziodavolashda va elektrojarohat holatidagi patologik reaksiya paytida birinchi yordam ko‘rsatishni;

  -fizioterapevtik muolajalarni o‘tkazish tartibini;

  -umumiy davolash tadbirlari bilan bir qatorda (dori-darmon, parhez, jarrohlik operatsiyalari va h.z.) maxsus fizioterapevtik usullarini belgilash va dozalashni aniqlashni.
  Talaba ko‘nikmalarni orttirishi kerak:

  -fizik muolaja usullarini mustaqil bajarishni;

  -fizioterapevtik muolajalarga retseptlarni aniq va to‘g‘ri yozishni;

  -fizik apparatlarni muolajalarga tayyorlashni;

  -birlamchi tibbiy yordam ko‘rsatishni.
  1.3.O‘quv rejasidagi boshqa fanlar bilan aloqasi

  Fizioterapiya fani bo‘yicha ta'lim berish vertikal integratsiya bo‘yicha normal anatomiya, normal va patologik fiziologiya, biofizika, biokimyo, farmakologiya, ichki kasalliklar propedevtikasi, gorizontal integratsiya bo‘yicha fakultativ va gospital terapiya, travmatologiya va ortopediya, fakultativ va gospital jarrohlik, doya-ginekologiya, nevrologiya, LOR va ko‘z kasalliklari, pediatriya fanlari bilan uzviy bog‘langan.  1.4.Talabalar bilish kerak bo‘lgan amaliy ko‘nikmalar minimumi

  1. Fizioterpiyani qo‘llash uchun ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

  2.Turli kasalliklarda fizioterapevtik muolajalarini to‘g‘ri tavsiya etish.

  3.Fizik muolajalarni optimal ta'sirini aniqlash.

  4.Fizioterapevtik muolajalarga retseptlarni aniq va to‘g‘ri yozish.

  5.Fizioterapetik davolash muolajalarini to‘g‘ri tanlash.

  6.Fizik apparatlarni muolajalarga tayyorlash.

  7.Fizik apparatlari bilan ishlashda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish;

  8.Bemorlarga fizioterapevtik muolajalarni rejalash va to‘g‘ri tavsiya etish.

  9.Bemorlarga fizioterapevtik muolajalarini o‘tkazish.

  10.Birlamchi tibbiy yordam ko‘rsatish.

  11.Bemorlarni sanatoriya kurortlarga tanlash va davolash masalalarini xal etish.

  12.Sanator-kurort kartasini rasmiylashtirish.
  2. O‘quv yuklamasining hajmi

  Umumiy ish xajmi (soat)

  O‘quv yuklamasini auditoriya mashg‘ulotlari turiga qarab taqsimlanishi (soatda)

  Mustaqil ish (soat)  Jami

  Ma'ruza

  Amaliy mashg‘ulot

  42

  28

  8

  20

  14

  3. Ma'ruzalar

  3.1. Ma'ruzalarning mavzu bo’yicha rejasi  Ma'ruza mavzusi

  Sana

  1

  Fizioterapiya fani masalalari. Fizik omillarning ta'sir mexanizmi. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. Fiziodavolash va fizioprofilaktika.

  2

  2

  Sun'iy faktorlar. Elektr toki bilan davolash (doimiy va impulsli toklar).

  2

  3

  Sun'iy faktorlar. O‘zgaruvchan toklar. O‘zgaruvchan elektr va magnit maydonlar. Yorug‘lik bilan davolash. Ultratovush bilan davolash.

  2

  4

  Tabiiy fizik omillar. Kurortlar. O‘zbekistonda sanator-kurort davolash.

  2


  Ma'ruza 1. Fizioterapiya fani masalalari. Fizik omillarning ta'sir mexanizmi.Korsatma va qarshi korsatmalar. Fiziodavolash va fizioprofilaktika.

  Mavzu: Fizioterapiya tarixi. Ibn Sinoning fizioterapiya sohasidagi ilmiy merosi. Umumiy va xususiy fizioterapiyani o‘rganish maqsadi va vazifalari, fizik muolajalar yordamida kasallikning oldini olish. Fizik omillarning ta'sir mexanizmi. Fizioterapiyaning asosini tashkil qiluvchi fizik omillar, klassifikatsiyasi. Umumiy ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. Fizioprofilaktika.

  Ma'ruza 2. Sun'iy faktorlar. Elektr toki bilan davolash (doimiy va impulsli toklar).

  Mavzu: Galvanik tokning fizik xarakateristikasi. To‘qima va hujayralarda ro‘y beradigan biofizik jarayonlar. Doimiy tokning odam organizmiga ta'siri. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

  Elektroforez usulining afzalliklari. Dori moddalarini yuborish qoidalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. Impuls toklari, shakli va chastotasiga binoan tavsif berish (elektrouyqu, diadinamik toklar (DDT), sinusoidal modullashgan toklari (SMT, amplipulsterapiya), flyuktuarizatsiya). Ularning ta'sir mexanizmi, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.  Ma'ruza 3. Sun'iy faktorlar.O‘zgaruvchan toklar. O‘zgaruvchan elektr va magnit maydonlar. Yorug‘lik bilan davolash.

  Ultratovush bilan davolash.

  Mavzu: O‘zgaruvchan toklarning fizik xarakteristikasi. Yuqori chastotali terapiya usullari, ularni tebranish chastotasi, energiyani yuborish usullari va apparat tuzilishiga binoan farqi (darsanvalizatsiya, induktotermiya, ultra yuqori va o‘ta yuqori chastotali toklar). O‘zgaruvchan tok va yuqori chastotali tebranishlar ta'siri ostida to‘qimalarda ro‘y beradigan biofizik hodisalar. Har bir omilning fiziologik ta'siri. Xususiy ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. Magnit maydonining fizik tavsifi.
  Maydon - ochiq, meʼmoriy jihatdan tartibga keltirilgan, atrofi bino, inshootlar yoki daraxtlar bilan toʻsilgan keng satq. Toʻrtburchakli, temperaturapetsiyasimon. doirasimon, tuxumsimon (oval) va boshqa shakllarda yopiq yoki ochiq holda boʻladi.
  MM, DMM, O‘MM, IMM manbalari. MM ta'sirida organizmda ro‘y beradigan biofizik jarayonlar. Ko‘rsatma, qarshi ko‘rsatmalar. Franklinizatsiya. Davolash maqsadida yuqori kuchlanishli doimiy elektr maydonidan foydalanish.

  Franklinizatsiyaning ta'sir etuvchi omillari. Omil ta'siriga javob reaksiyalar. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

  Ultratovush terapiya. Fizik omil tavsifi. Muhitga qarab ultratovushning yutilishi. Ultratovushning asosiy dozimetrik parametr-larining organizmga ta'siri. Ko‘rsatma, qarshi ko’rsatmalar. Qo‘llaniladigan doza va usullari.

  Yorug‘lik bilan davolash. Yorug‘lik oqimining fizik xarakteristikasi. Turli spektrdagi nurlarning biologik ta'siri. Organizmda kechadigan fotobiologik jarayonlar. Biodoza haqida tushuncha.  Ma'ruza 4. Tabiy fizik omillar. Kurortlar.O‘zbekistonda sanator-kurort davolash.

  Mavzu: Balchiq bilan davolash (peloidoterapiya). Balchiq turlari va uning tarkibi. Balchiqning asosiy fraksiyalari va qo‘llash usullari, ta'sir mexanizmi va organizm reaksiyasi. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

  Parafin va ozokeritning xususiyatlari va tarkibi. Ta'sir mexanizmi. Organizmning fiziologik reaksiyasi. Qo‘llash usullari. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

  Suv bilan davolash. Chuchuk suv bilan davolash - gidroterapiya, mineral suv bilan davolash, - balneoterapiya. Mahalliy va umumiy suv muolajalari. Suvlarning umumiy va xususiy ta'siri, tashqi va ichki qo‘llanish usullari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

  Kurortlar. Kurort omillari haqida tushuncha. Kurort omillariga asoslanib kurort turlari. O‘zbekiston kurortlari. Bemorlarni sanatoriy va kurortlarga yuborish uchun qarshi ko‘rsatmalar.  Integral ma'ruza: (gorizantal integratsiya). Elektr toki bilan davolash (doimiy va impulsli toklar). Sun'iy faktorlarni kasalliklarni davolashda qo‘llanishi.

  Ma'ruzachilar: Ma'ruza davolash va tibbiy-pedagogika fakultetlari 4 kurs talabalariga mo‘ljallangan. Ma'ruzachilar: Fakultet va gospital terapiya kafedrasining professori, t.f.d. Rizamuxamedova M.Z., dots. Skosireva O.V. Xalq tibbiyoti, reabilitologiya va jismoniy tarbiya kafedrasining dots.

  Xalq - bu odamlar jamoasi boʻlib, ularning tili, madaniyati, sanʼati, dini boshqa jihatlarini birgalikda aks ettiradi. Xalq tushunchasi keng boʻlib jihatlari bilan birlashtiriladigan odamlar yigʻindisiga aytiladi.
  Adilov Sh.K., katta o‘qituvchi Visogorseva O.N. Muddat: 7, 8 semestr.  Eslatma:ma'ruzalar multimediya ko‘rinishida beriladi.

  Adabiyotlar: A. 1,2,3,4,5,6,10. Q.10, 11, 14.

  4.Amaliy mashg‘ulotlar mavzularining mazmuni

  Amaliy mashg‘u-lot

  Mos

  keluvchi


  maruza

  Soat

  Mavzular nomi va ularning bo‘limlar bo‘yicha mazmuni

  Vazifa va

  Adabi-yotlar  1


  1


  5


  Galvanizatsiya. Elektroforez.Elektro-uyqu. Diadinamik toklar (Bernar toklari). Sinusoidal modullashgan toklar (Amplipulsterapiya). Elektro-diagnostika. Elektrostimulyasiya.

  Fizioterpevtik muolajalarda qo‘lla-niladigan fizik omillarga tavsif, ta'sir mexanizmi, fiziologik ta'siri, qo‘llaniladigan fizik apparatalar, usullar, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar, dozirovkasi.

  «Kim tezrok, kim ko‘prok», klaster

  tuzish, Venna diagrammasi usullarini o‘tkazish.  A.1,2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13.

  Q.1,2,5,6,7,8,9,10,11.

  2


  2


  5


  Ultrayuqori chastotali va o‘ta yuqori chastotali terapiya. Franklinizatsiya. Darsonvalizatsiya. Induktotermiya. Magnitoterapiya.

  Fizioterpevtik muolajalarda qo‘lla-niladigan fizik omillarga tavsif, ta'sir mexanizmi, fiziologik ta'siri, qo‘llani-ladigan fizik apparatlar, usullari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar, dozirovkasi.

  “Baliq skeleti”,“Qanday?”, “Nimaga?” usullarini o‘tkazish.


  A.1,2,3,4,5,6,Q.1,3,5,8,11,

  10,12.  3


  3,4


  5


  Aerozolterapiya. Aeroionoterapiya. Gidroaeroionoterapiya. Ultrotovush bilan davolash. Ultrafonoforez. Baroterapiya.Yorug’lik bilan davolash.

  Fizioterpevtik muolajalarda qo‘lla-niladigan fizik omillarga tavsif, ta'sir mexanizmi, fiziologik ta'siri, qo‘llaniladigan fizik apparatalar, usullari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar, dozirovkasi.

  “Baliq skeleti”,“Qanday?”, “Nimaga?” usullarini o‘tkazish.


  A.1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11

  Q.1,2,3,5,7,8,9,10,12,13
  4  4


  5

  Suv va issiqlik bilan davolash. Kurortlar. Sanator-kurortga boruv-chilarni saralash.

  Fizioterpevtik muolajalarda qo‘lla-niladigan fizik omillarga tavsif, ta'sir mexanizmi, fiziologik ta'siri, qo‘llaniladigan fizik apparatlar, usullari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsat-malar, me'yorlash. Kurort omillari va turlari. O‘zbekiston kurortlari.Sana-tor-kurort kartasini rasmiylashtirish, himoyalash va topshirish.

  “Miya hujumi”, klaster tuzish, Venna diagramasi usullarini o‘tkazish.


  A.1,3,4,6,7,8,9.

  Q.1,2,3,5,7, 10,12,13  5.Mustaqil ish

  Mash-g‘ulot №

  Mos keluvchi

  ma'ruza№


  Mustaqil ishlar mavzusi va mazmuni

  Ajra-tilgan

  soatlar


  Adabiyotlar

  ko‘rsatkichi  1


  1


  1.Markaziy elektroanalgeziya.

  Fizioterapevtik muolajalarda qo‘llaniladigan fizik omillarga tavsif, ta'sir mexanizmi, fiziologik ta'siri, qo‘llaniladigan fizik apparatlar, usullari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar, me'yorlash.  2.Fizioterapiyada qo‘llanilayotgan yangi zamonaviy usullar.

  Hozirda fizioterapetik muolaja-larda qo‘llaniladigan zamonaviy apparatlar.  1

  2


  A.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,

  12,13.


  Q.1,2,5,6,7,8,9,10,11.  2

  3


  1,2,3,4

  1.3,4


  1.Inson yoshiga qarab fizik muolajalarni qo‘llanilish aspektlari.

  Fizik muolajalarning har xil yoshdagi organizmga ta'siri, o‘ziga xos xususiyatlari. Pediatriyada komleks davolashda fizik muolajalar o‘rni. Yoshi o‘tgan insonlarda va bolalarda fizik muolajalarni me'yorlash, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.  2.KVCh-terapiya.

  Fizioterapevtik muolajada qo‘llaniladigan fizik omillarga tavsif, ta'sir mexanizmi, fiziologik ta'siri, qo‘llaniladigan fizik apparatlar, usullari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar, me'yorlash.  1.Mexanik tebranishga asoslangan terapiya.

  Fizioterpevtik muolajalarda qo‘llaniladigan fizik omillarga tavsif, ta'sir mexanizmi, fiziologik ta'siri, qo‘llaniladigan fizik apparatalar, usullari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar, me'yorlash.  2

  1

  2  A.1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,11

  Q.1,2,3,5,7,8,9,10,12,13.

  A.1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,

  11

  Q.1,2,3,5,7,8,9,10,12,13


  4

  1,3,4


  2.Gelioterapiya.

  Quyosh nurlari bilan davolash. Umumiy, sun'iy yig‘ilgan quyosh nurlari, tabiiy yig‘ilgan quyosh nurlari (SKSS), ekran orqali ta'sir etish usullari. Ta'sir mexanizmi, beriladigan biodozalar. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.  1. Spelioterapiya.

  Turli tuz konlarining havolari bilan kasalliklarni davolash. Ta'sir mexanizmi. Turli tabiiy omillar va ekosistemalar ta'sirida organizmni umumiy sog‘lomlash-tirish va tiklash usullari.  2. Gidroterapiya. Talassoterapiya.

  Chuchuk, mineral suvlarining ta'sir mexanizmi.

  Suv, vodorod oksid, H2O - vodorod (11,19%) va kislorod (88,81%)dan iborat eng sodda kimyoviy birikma. S. rangsiz, hidsiz suyuqlik (qalin qatlamda zangori rangli). Mol. m. 18,0160. Yerning geologik tuzilishi tarixi va unda xayotning paydo boʻlishi, fizik va kimyoviy muhit, iqlim va obxavoning shakllanishida S.
  Qo‘llanilish usullari. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.

  Dengiz suvlarining ta'sir mexanizmi. Qo‘llanilish usullari. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. Ta'sir mexanizmi. Turli tabiiy omillar va ekosistemalar ta'sirida organizmni umumiy sog‘lomlashtirish va tiklash usullari.

  3.Peloidoterapiya.

  Balchiq bilan davolash mexanizmi. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. Ta'sir mexanizmi. ta'sirida organizmni umumiy sog‘lomlashtirish va tiklash usullari.  1

  2

  2  1

  A.1,2,3,4,5,6,7,8,9.10,

  11

  Q.1,2,3,5,7,8,9,10,12,13.
  6. Fan bo‘yicha ko‘nikma, malakalar va bilimlarini baholash kriteriyalari va reyting nazorati.

  Talabaning tayyorgarlik sifatini belgilovchi asosiy kriteriyasi uning reytingi hisoblanadi, bu esa joriy baho va yakuniy nazorat baholarining yig‘indisidan chiqariladi.

  Fan bo‘yicha 100 ball quyidagicha taqsimlanadi:  Nazorat turi

  Maksimal ball

  Koeffitsient

  O‘tish ball

  1.

  Joriy nazorat

  50

  0,5

  27,5

  2.

  Yakuniy nazorat

  50

  0,5

  27,5
  JAMI

  100

  1

  55,0

  Amaliy mashg‘ulotlarni baholash kriteriyasi bo‘lib, talabaning mashg‘ulotga tayyorgarligi va vazifalarni, mustaqil ishni bajarish sifati baholarining yig‘indisidan kelib chiqadigan joriy bahosi hisoblanadi.

  Har bitta talaba amaliy mashg‘ulotlar davomida mustaqil ishlarni bajarishi kerak. Mustaqil ish mavzusini va bajarish shaklini talabaning o‘zi tanlaydi.  Joriy nazoratni baholash mezonlari


  O‘zlash-tirish %


  Baho

  Talabaning bilim darajasi

  1

  96-100


  A'lo


  «5»

  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini to‘liq bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘liq to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda faol qatnashadi. Mavzu bo‘yicha vaziyatli masalalarni yechadi, test savollariga to‘liq va to‘g‘ri javob beradi. Erkin tasavvurga ega bo‘lib, kerak bo‘lganda o‘qituvchi bilan o‘z fikrini almasha oladi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar, slaydlar, banerlar, videofilmlar majmuasi tayyorlangan.

  2

  91-95

  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini to‘liq bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘liq to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda faol qatnashadi, mustaqil mushohada yuritadi. Mavzu mohiyatini tushuntira oladi, erkin tasavvurga ega bo‘ladi, o‘qituvchi bilan bemalol fikr almasha oladi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozil-gan yuqori sifatli referatlar, slaydlar, banerlar majmuasi.

  3.

  86-90


  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini yetarli darajada bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda qatnashadi. Mavzu bo‘yicha amaliy ish natijalari bo‘yicha mustaqil tekshirish bayonnomasini to‘ldiradi. TMI 10 ta manbadan oshiq bo‘lgan internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan yuqori sifatli referatlar, slaydlar majmuasi.

  4


  81-85

  Yaxshi

  «4»


  Mavzu bo‘yicha o‘z fikrini yetarli darajada bayon etadi, barcha berilgan savollarga to‘g‘ri javob beradi, tahlil qiladi va xulosa chiqaradi, ijodiy fikrlaydi, auditoriyada mavzuni muhokama qilishda qatnasha-di. TMI 8-10 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan, chiroyli rasmiylashtirilgan, 15-20 ta bir turdagi animatsiyali referatlar. Barcha ma'lumot-larni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiylashtirilgan.

  5

  76-80

  Javoblar to‘g‘ri, ammo to‘liq emas, o‘qituvchining qo‘shimcha savollari bo‘yicha kamchilikni to‘ldira-di, mavzuni muhokama qilishda yetarlicha faol. Auditoriyadagi topshiriklarni bajarishda qatnashadi. TMI 5-8 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan, chiroyli rasmiylashtirilgan, 10-15 ta bir turdagi animatsiyali referatlar. Barcha ma'lumotlarni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiylash-tirilgan.

  6.

  71-75

  Mavzuni muhokama qilishda yetarlicha faol, ammo xatoliklarga yo‘l qo‘yadi, Auditoriya ishlarini bajarishda qatnashadi, kerakli yozishlarni amalga oshiradi. TMI 3-5 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib yozilgan, chiroyli rasmiylashtirilgan, 5-10 ta bir turdagi animatsiyali referatlar. Barcha ma'lumotlarni to‘liq hajmda ko‘rsatib beradi, biroq zerikarli rasmiy-lashtirilgan.

  7.

  66-70


  Qoniqarli

  «3»


  Javoblar 50% ga to‘g‘ri, ammo berilgan savolning mohiyatini tushunadi; topshiriqlarni bajara oladi, biroq unda 2-3 xatoliklarga yo‘l qo‘yadi.

  8


  61-65  Javoblar 50% ga to‘g‘ri, savol mohiyatini hamma vaqt ham to‘g‘ri tushunmaydi, topshiriqlarni o‘qituvchi yordamida bajaradi va shunda ham 2-3 ta xatoga yo‘l qo‘yadi. 2-3 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumotlaridan foydalanib qoniqarli yozilgan referatlar. Referat chiroyli rasmiylashtirilgan, biroq xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzu yarim chala ochib berilgan. Mavzuning yarim mazmunini ochgan 5-10 ta bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan mate-riallar ma'lumotlarning yarimiini o‘z ichida mujas-samlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.

  9

  55-60


  Javoblar 40% ga to‘g‘ri, javob berishda yanglishib ketadi, savol mohiyatini hamma vaqt to‘g‘ri tushunmaydi, topshiriqlarni boshqa talaba yoki o‘qituvchi yordamida bajaradi. 2-3 ta manbali internet va oxirgi yillar adabiyotlari ma'lumot-laridan foydalanib qoniqarli yozilgan referatlar. Referat chiroyli rasmiylashtirilmagan, xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzuni ochib berilmagan. Mavzuning yarim mazmunini ochgan 5-10 ta bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar ma'lumotlarning yarimini o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.

  10

  54-30

  Qoniqarsiz

  «2»


  40% gacha to‘g‘ri javob bera oladi, javoblar aniq emas, topshiriqlarni bajara olmaydi. Uy vazifasi bajarilmagan. Referat yomon rasmiylash-tirilgan, xatolari bor, ketma-ketlikka rioya qilinmagan holda, mavzuning mazmunini ochib bermagan. 1-2 ta internet va adabiyotlar ma'lumotlaridan foydala-nilgan. Mavzuning yarimidan kam qismini ochgan 10 dan kam bir xil turdagi animatsiyali, monton rasmiylashtirilgan slaydlar majmuasi tayyorlangan. Stendlar, bannerlar yoki laminatsiya qilingan materiallar kam ma'lumotlarni o‘z ichida mujassamlab, sifatsiz rasmiylashtirilgan.

  11

  30-20


  Amaliy mashg‘ulotga qatnashadi, formada, daftari bor. Uyga berilgan vazifa bajarilmagan.Talaba mustaqil ish vazifalarini bajarmagan.  Download 1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
  Download 1.68 Mb.