• 3. Yonqar n ə dir
 • 4. Metalla isl ə y ə rk ə n n ə geyinm ə k lazımdır
 • 6. N ə d ə n elektrik enerjisi alınmır
 • 8. Burğulamadan ə vv ə l n ə etm ə k lazımdır
 • Elektrik dövr ə sinin ə sas elementl ə ri hansılardır
 • Düzgün cavabların sayı : ______ Qiym ə t : ____________ Bal
 • KİÇİk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ 4 Fənn: texnologiYA
  Download 57.42 Kb.
  Sana22.03.2020
  Hajmi57.42 Kb.

  KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ - 4
  Fənn: TEXNOLOGİYA Sinif: V Tarix:

  Şagirdin adı və soyadı :_______________________________________
  1. Rəndə ilə hansı işi görürlər?

  A) deşik açırlar B) oduncağı mişarlayırlar

  C) məmulatın detallarını birləşdirirlər D) məmulatı yonub hamarlayırlar
  2. Mətbəxdə istifadə olunan qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanıb? A) bıçaq, doğrama taxtası, qazan, ət maşını B) ət maşını, sürtgəc, burğu, təlis C) boşqab, rəndə, kartof, ət maşını D) qayçı, çəkic, iynə, metr

  3. Yonqar nədir? A) materialın yiyələnməsi və ya mişarlaması zamanı əmələ gələn hissəciklər B) detalların müvəqqəti bərkidilməsi üçün üçün vintli tərtibat C) şpon qatlarının perpendikulyar yapışdırılması D) məmulatın hazırlanması üçün alət

  4. Metalla isləyərkən nə geyinmək lazımdır ?

  A) Papaq B) Kəmər C) Əlcək D) Şərf


  5. Nazik təbəqə metal nəyə deyilir ?

  A) Qalınlığı 7 mm_ə qədər olan metal təbəqəyə B) Qalınlığı 2 mm_ə qədər olan metal təbəqəyə

  C) Qalınlığı 15 mm_ə qədər olan metal təbəqəyə D) Qalınlığı 2 sm_ə qədər olan metal təbəqəyə
  6. Nədən elektrik enerjisi alınmır?

  A) küləkdən B) sudan C) vulkandan D) atomdan


  7. Düzəltmə zamanı hansı alət və tərtibatlardan istifadə edilir ?

  A) Çəkic , kəlbətin, yeyə

  B) Günyə lövhəsi, taxta çəkic, qayçı, sumbata kağızı

  C) Taxta çəkic, taxta tircik , məngənələr, günyə lövhəsi

  D) Məngənə, günyə lövhəsi, xətkeş
  8. Burğulamadan əvvəl nə etmək lazımdır?

  A) Oduncağı təmizləmək B) Gələcək deşiyin mərkəzini nişanlamaq

  C) Oduncağı rəngləmək D) Oduncağı rəndələmək

  9. Məftili hansı alətlə kəsirlər?

  A) qayçı ilə B) itiağız kəlbətinlə C) dəmirkəsənlə D) yeyə ilə


  10. Elektrik dövrəsinin əsas elementləri hansılardır?

  A) cərəyan mənbəyi, naqil, elektrik qəbuledici, elektrik açarı

  B) cərəyan mənbəyi, naqil, kəlbətin

  C) elektrik qəbuledicisi, naqil, cərəyan mənbəyi  D) mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirən maşın
  Düzgün cavabların sayı : ______
  Qiymət : ____________ Bal:

  Download 57.42 Kb.
  Download 57.42 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  KİÇİk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏ 4 Fənn: texnologiYA

  Download 57.42 Kb.