Kierunek: technik elektroradiolog
Download 14.5 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi14.5 Kb.

KIERUNEK: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Technik elektroradiolog to specjalista, który wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki, diagnostyki elektromedycznej oraz o charakterze terapeutycznym (radioterapia).

Do zadań zawodowych technika elektroradiologa należy:


 • współpraca w zespole terapeutycznym;

 • przygotowywanie stanowiska pracy oraz sprzętu i aparatury medycznej do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;

 • udzielanie pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;

 • układanie pacjentów do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;

 • prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;

 • dobieranie odpowiednich metod i technik do wykonania badania rentgenowskiego;

 • obróbka chemiczna i fizyczna radiogramów i fluorogramów;

 • wykonywanie badań w pracowni tomografii komputerowej;

 • wykonywanie badań izotopowych (scyntygraficznych);

 • wykonywanie badań: densytometrycznych kośćca, elektrokardiograficznych, spirometryczne, elektroencefalograficznych;

 • wykonywanie audiometrii;

 • wykonywanie radioterapii odpowiednią techniką;

 • prowadzić dokumentacji badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych

 • zabezpieczanie pacjenta i otoczenia w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej;

 • udzielanie pierwszej pomocy;

Na kierunku technik elektroradiolog realizowany jest dwuletni cykl kształcenia na bazie szkoły ponadgimazjalnej.

W czasie toku kształcenia w systemie stacjonarnym, słuchacze zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności w ramach przedmiotów:

 • psychologia

 • ochrona radiologiczna

 • fizyczne i techniczne podstawy radiologii

 • aparatura elektromedyczna

 • anatomia opisowa i topograficzna z fizjologią

 • pracownia anatomii radiologicznej

 • radiodiagnostyka

 • patomorfologia i patofizjologia

 • pomoc doraźna

 • rentgenografia

 • diagnostyka elektromedyczna

 • radioterapia

 • pracownia diagnostyki i terapii

 • zajęcia praktyczne

 • praktyka zawodowa

Zajęcia praktyczne odbywają się w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych (bezpośrednie uczestnictwo w badaniach pacjenta) między innymi w pracowniach:

 • rentgenografii obrazowej

 • tomografii komputerowej

 • badań naczyniowych

 • ultrasonografii

 • audiologii

 • spirometrii

 • badań izotopowych

 • rezonansu magnetycznego

 • elektrokardiografii

 • elektroencefalografii

 • zakładach radioterapii

Słuchacze kierunku technik elektroradiolog w ramach programu

LEONARDO DA VINCI w roku szkolnym 2004/ 2005 odbywali zajęcia praktyczne w zakładach radiologii na terenie Niemiec.

Dyplom technika elektroradiologa daje możliwość zatrudnienia w pracowniach diagnostyki radiologicznej a w szczególności: rentgenowskich, tomografii komputerowej, badań naczyniowych, densytometrii kośćca, mammografii; pracowniach elektrokardiografii, pracowniach rezonansu magnetycznego, pracowniach diagnostyki oddechowej, pracowniach elektroencefalografii, pracowniach audiologii, pracowniach ultrasonografii, w zakładach radioterapii, a w szczególności zakładach medycyny nuklearnej, zakładach teleradiologii i brachyterapii; oddziałach lub innych komórkach zakładów opieki zdrowotnej wyposażonych w sprzęt i aparaturę elektromedyczną i radiologiczną.

Warunki przyjęcia:

 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej

 • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu technika elektroradiologa

Wymagane dokumenty:

 • podanie do pobrania w sekretariacie

 • 4 zdjęcia ( opisane na odwrocie)

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej

 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu


Download 14.5 Kb.
Download 14.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKierunek: technik elektroradiolog

Download 14.5 Kb.