• Suyun elektrolizi ile ilgili;
 • Erimiş NaCl elektroliz edilirse;
 • Buna göre, elektroliz kabının katotunda hangi mad- deden kaç gram toplanır
 • Şekilde verilen elektrolitik hücrede elektroliz olayı gerçekleşirken anot ve katotta ilk toplanacak madde- ler hangi seçenekte doğru verilmiştir
 • Yukarıda verilen sıvılardan hangilerinin elektrolizinde katotta ilk oluşan madde H 2 ’dir
 • Anot ve katotta toplanan gazların hacimleri toplamı 36 cm 3 olduğuna göre katotta hangi gazdan kaç cm 3 toplanmıştır
 • Kimya ve Elektrik 7
  Download 51.58 Kb.
  Sana14.11.2020
  Hajmi51.58 Kb.

  Kimya ve Elektrik - 7

  1. Elektroliz olayı ile ilgili;

   1. İstemli olarak gerçekleşir.

   2. Bileşiklerin ayrıştırılmasında kullanılabilir.

   3. Kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimeleri- nin elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleştirilmesidir.

  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) II ve III. E) I, II ve III.

  2.


  1. 1 Faradaylık elektrik yükü ile ilgili;

   1. 1 tane elektronun yüküne eşittir.

   2. AlCl3 sıvısından geçirilirse 9 gram Al katısının oluş- masını sağlar.

   3. BaCl2 sıvısından geçilirse anotta 1 mol Cl2 gazı oluşturur.

  yargılarından hangileri doğrudur? (AI:27 g/mol)
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) I ve III. E) I, II ve III.  1. Suyun elektrolizi ile ilgili;


  Pt Pt

   1. Katotta O2

  gazı, anotta H2

  gazı oluşur.
  Erimiş NaCl elektroliz edilirse;


    1. Anotta Cl2 gazı toplanır.

    2. Katot tepkimesi: Na+(s) + e→ Na(s) şeklindedir.

  1. 0,5 mol H2 gazı açığa çıktığında 0,25 mol O2 gazı

  elde edilir.

  1. İletkenliği artırmak için H2SO4 eklenmelidir.

  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) II ve III. E) I, II ve III.  III. Net tepkime: Na+(s) + Cl(s) → Na(s) + 1 Cl (g)

  şeklindedir. 2 2


  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) I ve III. E) I, II ve III.  3. Saf sudan 2,0 Faraday’lık yük geçirilirse kaç gram su elementlerine ayrışır? (H:1 g/mol, O:16 g/mol)

  A) 9,0 B) 13,5 C) 18,0 D) 27,0 E) 36,0
  1. Cu(NO3)2(suda) çözeltisi 19,3 amper akımla 100 saniye elektroliz yapılıyor.

  Buna göre, elektroliz kabının katotunda hangi mad- deden kaç gram toplanır?


  (Cu:64 g/mol, H:1 g/mol, 1 mol e= 96500 C)

  A) 12,8 g Cu B) 0,64 g Cu C) 0,4 g H2

  D) 0,2 g H2 E) 25,6 g Cu
  Kimya ve Elektrik - 7

  7.  Pt Pt

  Şekilde verilen elektrolitik hücrede elektroliz olayı gerçekleşirken anot ve katotta ilk toplanacak madde- ler hangi seçenekte doğru verilmiştir?


  (Elektron verme eğilimi: Na > Mg > H > Br> Cl> OH)

  Anot Katot


   1. H2 Br2

   2. Br2 H2

   3. Na O2

   4. O2 H2

   5. Br2 Na


  1. Elektroliz olayında;


   1. akım şiddeti,

   2. elektroliz süresi,

   3. metalin yükseltgenme basamağı

  niceliklerinden hangileri katotta toplanan metalin miktarını etkiler?


  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) I ve III. E) I, II ve III.
  1. I. Erimiş ZnCl2

  1. K2SO4 sulu çözeltisi

  2. Cu(NO3)2 sulu çözeltisi

  Yukarıda verilen sıvılardan hangilerinin elektrolizinde katotta ilk oluşan madde H2’dir?


  (Elektron verme eğilimi: K ˃ Zn ˃ H ˃ Cu)
  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) I ve III. E) I, II ve III.


  1. Elektroliz;


   1. bileşiklerin ayrıştırılması,

   2. metallerin saflaştırılması,

   3. metal yüzeylerin korunması

  işlemlerinden hangilerinde kullanılır?

  A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.

  D) II ve III. E) I, II ve III.


  1. Hoffman Voltmetresi yardımıyla bir miktar su elektroliz

  ediliyor.

  Anot ve katotta toplanan gazların hacimleri toplamı 36 cm3 olduğuna göre katotta hangi gazdan kaç cm3 toplanmıştır?


  A) 4 cm3 H2 B) 12 cm3 H2 C) 24 cm3 H2

  D) 12 cm3 O2 E) 32 cm3 O2

  1. Bazı metallerin aktifliklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı Al > Zn > Fe > Sn > Cu > Ag şeklindedir.

  Buna göre demir bir malzemenin korozyondan korun- ması için, yukarıda verilen metallerden hangileri ile kaplanması gerekir?


  A) Yalnız Zn B) Yalnız Sn C) Yalnız Ag

  D) Al ve Zn E) Sn, Cu ve Ag
  Download 51.58 Kb.
  Download 51.58 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kimya ve Elektrik 7

  Download 51.58 Kb.