Kimyo fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi (umumta`lim maktablar) uchun 8 – sinf I variant
Download 101.5 Kb.
bet1/6
Sana07.05.2021
Hajmi101.5 Kb.
#14385
  1   2   3   4   5   6

Kimyo fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi

(umumta`lim maktablar) uchun

8 – sinf  I variant
         1.  68g vodorod sulfidning H2S miqdorini toping

   A) 0,5 mol                B) 1 mol

   C)1,5 mol                 D) 2 mol

2.Avogadro doimiysi nechaga teng?

   A) 6,01·1022              B) 6,02·1023

   C)6,02·1024               D) 3,01·1023

3.Kislotali oksidlar quyidagi qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi?

     1-H2SO4  2-NaOH  3-CaO  4-SO3  5- H2O  6-K2O

    A)1,2,3,4   B)3,4,5,6  С )2,4,5,6   D)2,3,5,6

4. 123g osh tuzini hosil qilish uchun necha gramm natriy va necha hajm (n.sh)da xlor  kerak?

   A) 48 g va 23,5 l      B) 55,6 g va 28,4 l         C)70,6 g va 44 l          D) 73,4 g va 48,4 l

5. Al+3 ionining elektron konfiguratsiyasi qanday?

    A) 1s22s22p6                B) 1s22s22p63s23p13d0

    C)1s22s22p3                  D)1s22s22p63s2

6. 61,25g Bertole tuzidan qanday hajm(n.sh) kislorod olish mumkin?

     A) 22,4 l      B) 16,8 l     C)36,4 l      D) 48,4 l   

7.Tarkibi:65,12% Cu; 32,82% O va 2,06% H dan iborat moddaning formulasini aniqlang

    A) CuOH    B) Cu(OH )2    C)CuO   D) Cu2

8.O’rta tuz hosil bo’lishi uchun  0,25mol fosfat kislota bilan qancha gramm NaOH reaksiyaga kirishishi kerak.Bunda qancha (mol) suv hosil bo’ladi?

    A) 28g; 1,2mol    B) 30g; 0,75mol     C)29g; 0,9mol       D) 31g; 0,65mol

9.Qaysi to’plamdagi tuzlar eritmalari kislotali muhitga ega?

    A)  Rb2CO3; Cu(NO3)2   B)  KNO3; FeSO4   C) AlCl3;Cr2(SO4)3   D)  Na2CO3;CuSO4

10. 13,44 l (n.sh.)da hajmni egallaydigan vodorodxloridning massasi necha grammni tashkil etadi? 

           A) 24,4g   B) 21,9g   C)26,7g    D) 28,9g

11.Quyidagi reaksiya tenglamasidagi koeffisentlar yig’indisini aniqlang.

                     PbS + HNO3 = S + Pb(NO3)2 + NO + H2O

        A) 19         B) 23         C)21         D)25

12.Ammoniy ionidagi azot  va vodorod atomlari orasida kimyoviy bog’lanishlarning qanday turlari mavjud?

      1-ion , 2- qutubli kovalent, 3- qutubsiz kovalent, 4- vodorod, 5- donor-akseptor

     A) 1 va 2       B) 2 va 4       C)2 va 5       D) 3 va 4

13 Kimyoviy bog’lanishning ionlik darajasi qaysi molekulada yuqori?

       A) KJ        B) NaJ        C)RbJ        D) CsJ

14.Quyidagi qaysi reaksiyalarni amalga oshirish mumkin?

      1) Cu + HCl =   2) Mg + H2SO4 =  3) Zn + CuSO

      4) Cu + Ca(NO3)2 =   5) Cu + ZnCl2 =   6) Ca + H2O =

       A) 1;4;5      B) 2;4;6      C)1;3;5      D) 2;3;6

15.Normal sharoitda  67,2 litr kislorodda necha molekula bo’ladi?

     A) 1,8 · 1024 ta     B) 12 · 1023 ta     C)6,02 · 1023 ta     D) 3.01 · 1023 ta

16.Quyidagi moddalarning har biridan bir moli parchalanganda qaysi biridan eng ko’p miqdorda kislorod xosil bo’ladi?

       A) H2O2         B) HgO         C)KClO3         D) KMnO4

17. Disproporsiyalanish oksidlanish – qaytarilish reaksiyasini ko’rsating.

     A) KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

     B) KMnO4 + NaCl + H2SO4  = Cl2 + Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

     C) H2O2   = H2O + O2

     D) Zn + HCl  =  ZnCl2 + H2 

18. HNO3 + Cu2O  = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O  reaksiyasini tenglashtiring va chap tamon koffitsentlar yig’indisini aniqlang.

19.Valentlik tushunchasini kimyo faniga kiritgan olim kim?

20.Quyidagi element  188Pt  atomi yadrosidagi proton va neytronlar  sonini aniqlang?

21.Molekulyar massalari teng bo’lgan kislotali oksid bilan kislotani ko’rsating.

     1-SO2; 2-P2O5; 3-HPO3; 4-H2SO4; 5-H2S; 6-N2O5; 7-H2SO3; 8-SO3

22. Tarkibida 92% kalsiy karbonat tutgan 0,5 kg  tabiiy ohaktoshning parchalanishidan qancha litr karbonat angidrid ajralib chiqadi?

 23. 1 litr suvda  20g natriy karbоnat eritildi,bunda zichligi 1,02g/ml ga teng bo’lgan  eritma hosil bo’ldi. Hosil bo’lgan eritmaning foiz va molyar konsentratsiyalarini hisoblang.

24.Sulfat kislotasining H2SO ekvivalenti nechaga teng?

25.10B va 11B izоtoplar aralashmasidan iborat.Borning nisbiy atom massasi 10,82 ga teng.Tabiiy bordagi izоtoplarning massa ulushlarini toping.

Download 101.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Download 101.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKimyo fanidan bilimlar bellashuvining tuman bosqichi (umumta`lim maktablar) uchun 8 – sinf I variant

Download 101.5 Kb.