• 5574 SKJOLD
 • Kompost Bruksmåte: Jordforbedringsmiddel
  Download 10.21 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi10.21 Kb.

  HIM MatKompost
  Varedeklarasjon (NS2890:2003) Parti-ID: 4546-1-10
  Varetype: Kompost Bruksmåte: Jordforbedringsmiddel
  Sammensetning:

  HIM MatKOMPOST er produsert av våtorganisk avfall, tilsatt strukturmaterialer av kvernet trevirke og hage-parkavfall.

  Næringsinnhold

  (kg/m3 kompost)

  Total-

  innhold

  %Plante-tilgjengelig

  Nitrogen (N)

  7,0 - 9,0

  5-10%

  Fosfor (P)  1,1 - 1,5

  30-40%


  Kalium (K)

  1,9 - 2,1

  80-90%

  Kalsium (Ca)  8 - 12

  50-60%


  Magnesium (Mg)

  0,4 – 0,6

  50-60%

  Kjemiske og fysiske parametere:

  Tørrstoff: 300 - 400 g/l

  Organisk innhold: 50 - 55 % TS

  pH: 7,0 – 8,0

  Ledningsevne: 200 – 300 mS/m

  Totalnitrogen: 7 - 9 g/l

  Partikkelstørrelse: 0 – 20 mm

  Hygienisering og stabilisering:  Termofil kompostering i stor-ranker, sikting, modning og lagring.
  Leveres som bulkvare.
  Ansvarlig firma: Haugaland Interkommunale Miljøverk (Toraneset)

  5574 SKJOLD

  Reg.nr.: 4546  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme skarpe bestanddeler i komposten.
  Anbefalt bruk:

  Til private hager:

  Anbefales som 2-3 cm topplag på bed eller blandet inn i jordas øverste 5-15 cm, evt. spredd som et tynt lag på plen (rak bort evt kvist m.m. etter påføring). Anbefalt dosering er ca. 1 kg pr. m2 årlig, reduser dermed hovedgjødsling med 10%. Gjødselvirkningen er mer langsiktig enn f.eks. kunstgjødsel, samtidig som kompost har gunstige tilleggseffekter på pH og jordhelse.

  Til reparasjon og nyanlegg av plen anbefales bruk av HiM HageJord. Alternativt bruk 50/50 blanding av kompost og sand lagt ut i tykkelse opp til 10 cm. Til anlegning av blomsterbed brukes slik 'plenblanding' og ugjødslet torv i forholdet 70/30

  Ren HiM Matkompost er ikke beregnet til direkte bruk som vekstmedium! Bør blandes ut med sand og ugjødslet torv. Bruk: 3 kompost/2 sand/5 torv til potting, eller 3 kompost/3 sand/3 torv til blomsterbed.

  Ved lagring bør komposten dekkes med pressenning/duk mot tilflyging av ugrasfrø og utbløting fra nedbør.

  Til jordbruket: brukes som annen fast gjødsel i hht næringsinnhold, innenfor ellers oppgitte bruksbegrensninger.

  Detaljer om næringsinnhold og analyseresultater er tilgjengelige. Kontakt produsenten og oppgi Parti-ID.
  Regelverk:

  Denne komposten er underlagt 'Forskrift om organisk gjødsel' (LD/MD/HD 2003). Kontakt Mattilsynet (seksjon for Vann, fôr og biprodukter) ved spørsmål: www.matilsynet.no.  Kvalitetsklasse I:jord til mat-, fôr- og nyttevekster: inntil 4 tonn TS/daa pr 10 år. På grøntarealer: inntil 5 cm tykkelse, som blandes inn i jorda.
  Download 10.21 Kb.
  Download 10.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompost Bruksmåte: Jordforbedringsmiddel

  Download 10.21 Kb.