• Tesise Kabulü Gerçekleştirilen Atıklar ve Miktarı
 • Atık Kodu (1)
 • EKİPMANLAR VAR YOK
 • Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri Kompost Tablosu
 • Elde Edilen Toplam Kompost Miktarı (Kg) (1)
 • Tesisten Kaynaklanan Atıklar 4.1 Fiili Durum
 • Atık Kodu Açığa Çıktığı Birim/Faaliyet Miktarı (kg)
 • Açıklama 1
 • Atık Kodu Açığa Çıkması Öngörülen Birim/Faaliyet
 • EKLER: Anlaşmalı Tesisler
 • Fotoğraflar Tesiste yer alan her bir ekipman ve ünitenin fotoğrafı ismi belirtilerek eklenmelidir. Diğer
 • Kompost Tesise Kabul Edilecek Atık Kodları
  Download 35.61 Kb.
  Sana31.07.2021
  Hajmi35.61 Kb.
  #16390

  TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATI

  (Kompost)

  1. Tesise Kabul Edilecek Atık Kodları

  Kompost Tebliği kapsamında tesise kabul edilmesi talep edilen atık kodları tablo olarak verilmelidir.

   1. Tesise Kabulü Gerçekleştirilen Atıklar ve Miktarı  Atık Kodu (1)

  Toplam Atık Miktarı (Kg) (2)

  1

  …….
  2

  …….
  3

  …….
  TOPLAM:
  1. Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) sürecinde (GFB başlangıç tarihinden lisans başvurusuna kadarki süreç) kabulü yapılan atık kodları yazılmalıdır.

  2. GFB sürecinde tesise kabulü gerçekleştirilen atık kodu bazında toplam atık miktarı yazılmalıdır.  1. Ekipman Listesi

  Tesiste yer alan mevcut olan ekipmanlar aşağıdaki tabloda belirtilmelidir. Bu ekipmanlar ile ünitelerin fotoğrafları eklenmeli ve ekipmanlar/üniteler hakkında özet bilgi (kapasite ve işlevine dair) verilmelidir.
  EKİPMANLAR

  VAR

  YOK

  Atık kabul birimi/alanı (Üzeri ve etrafı kalıcı yapı malzemesiyle kapalı)  Bunker  Yükleyici

  Loader


  Vinç

  Diğer : (…belirtiniz…)  Manyetik ayırıcı  Konveyör  Poşet parçalayıcı döner elek  Parçalayıcı (Kesici değirmenler, toplu değirmenler, döner davul/ elek, parçalayıcı elekler, silindirik kırıcı vb.)  Döner elek (Ayırma, parçalama, ince fraksiyon, orta fraksiyon, kaba fraksiyon)  Karıştırma, havalandırma ekipmanı  Ön şartlandırma ünitesi  Kompostlaştırma ünitesi  Son şartlandırma ünitesi  Son eleme ünitesi  Hijyenizasyon ünitesi (1)  Kapalı ürün deposu  Paketleme ünitesi  Tebliğin 10 uncu maddesinin 8 inci fıkrası kapsamında oluşturulan bakiye atık biriktirme alanı  1. Tesiste hayvansal atık işlenecekse bulunmalıdır.  1. Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

  Kompost Tablosu

  Elde Edilen Toplam Kompost Miktarı (Kg) (1)

  Kompostun Kullanımı/Bertrafı (2,3)

  Kullanılan/Bertaraf Edilen Kompost Miktarı (Kg) (4)

  Stok Miktarı (Kg) (5)
  Araziye Uygulama


  Piyasaya Satış*


  Bertaraf


  Diğer


  *Ambalajlı olarak satış

  TOPLAM:


  1. GFB sürecinde elde edilen toplam kompost miktarı belirtilmelidir.

  2. GFB sürecinde elde edilen toplam kompostun kullanım şekli/bertaraf durumu belirtilmelidir.

  3. Kompost ürünün, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tarımda kullanıma ilişkin ilgili mevzuat kapsamında uygunluk alınamaması veya kullanılamaması durumunda atık işleme tesisinde bertarafı sağlanmalıdır.

  4. Kullanılan/bertaraf edilen kompost miktarı belirtilmelidir.

  5. Lisans başvurusu itibariyle üretimi gerçekleşen ancak kullanımı/bertarafı yapılmayan (stok) kompost ürün miktarı belirtilmelidir.

  Kompost Tebliği’nin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, yapılan ölçümlere ilişkin tablo (GFB sürecini içeren) verilmelidir.

  Kompost Tebliği’nin 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince; hayvansal atığın hammadde olarak tesiste işlenmesi durumunda İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin hükümlerinin sağlandığına dair Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan belge eklenmelidir.

  Kompost ürünün tarımda kullanılması için; ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ve izin belgelerinin eklenmesi gerekmektedir.


  1. Tesisten Kaynaklanan Atıklar

  4.1 Fiili Durum

  GFB sürecinde tesisten çıkan tüm atıklara (bakiye atık, proses dışı, bakım ve onarım faaliyeti sonucu çıkan atıklar vd.) ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloya göre belirtilmelidir.


  Atık Kodu

  Açığa Çıktığı Birim/Faaliyet

  Miktarı (kg)

  (.…/…./…. -…./…./….) (1)

  Değerlendirme Biçimi (R-D kodları)

  Açıklama

  1

  ……

  ……

  ….
  Atığın ne olduğu hususunda bilgi

  2

  ……

  ……

  ….

  1. GFB sürecine ait tarihler belirtilmelidir.

  4.2 Gelecekteki Durum

  GFB sürecinde açığa çıkmayan ancak ilerleyen süreçte açığa çıkması öngörülen atıklar varsa bu atıklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloya göre verilmelidir. (Örneğin; GFB sürecinde alınmayan ancak ilerleyen süreçte alınacak atıktan kaynaklanabilecek atıklar.)


  Atık Kodu

  Açığa Çıkması Öngörülen Birim/Faaliyet

  Tahmini Yıllık Miktarı (kg)

  Değerlendirme Biçimi (R-D kodları)

  Açıklama

  1

  ……

  ……

  ….
  Atığın ne olduğu hususunda bilgi

  2

  ……

  ……

  ….  EKLER:

  1. Anlaşmalı Tesisler

  Tesisten kaynaklanan kompostun (kullanılmayan ve/veya standart dışı) bertarafı için atık işleme/bertaraf tesisleri ile yapılan sözleşmeler/anlaşmalar eklenmelidir.

  1. Fotoğraflar

  Tesiste yer alan her bir ekipman ve ünitenin fotoğrafı ismi belirtilerek eklenmelidir.

  1. Diğer

  Tesis faaliyeti kapsamında tesise ve tesiste üretilen ürünlere ilişkin alınmış izin, belge vb.

  Download 35.61 Kb.
  Download 35.61 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompost Tesise Kabul Edilecek Atık Kodları

  Download 35.61 Kb.