Kompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları
Download 1.05 Mb.
bet1/9
Sana28.09.2020
Hajmi1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Kompüter şəbəkələri”

fənnindən imtahan test sualları

(2019/2020 cu tədris ili, II semester)
Kafedra: “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”

Fənn müəllimi: Sadıxova N.A. b/m

Qrup: 4228a1,a2, 4139a
Düzgün cavab A) bəndi

Testin sayı: 500 (beş yüz) ədəd


 1. Verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompüterlər toplusu dedikdə nə başa düşülür?

 1. Şəbəkə

 2. Ötürücü

 3. Qəbuledici

 4. Mənbə

 5. Sistem
 1. Şəbəkə dedikdə nə başa düşülür?

 1. Verilənlərin ötürülmə vasitələri ilə öz aralarında birləşmiş kompüterlər toplusu.

 2. Uzaq məsafədən sorğulara cavab verən kompyuter

 3. Modem qoşulmuş kompyuter

 4. Telefon xəttinə qoşulmuş kompyuter

 5. Məsafədən idarə edilən kompyuterlər toplusu

 1. Aşağıdakılardan hansılar verilənlərin ötürülmə vasitələridir?

1. peyk, telefon.

2. Printer, skaner

3. lifli-optik, radio

4. bir-birilə kabellə əlaqələndirilən kompüterlər

5. Fərdi kompyuter

 1. 1,3,4

 2. 1,2,3

 3. 2,3,4

 4. 2,4,5

 5. 3,4,5
 1. Aşağıdakılardan hansı şəbəkə elementlərinin aparat proqram təminatının işləmə qurulma prinsiplərini təyin edir?

 1. Kompüter şəbəkəsinin arxitekturası

 2. Kompyuter şəbəkəsinə qoşulmuş kompyuterlər

 3. Əməliyyat sistemləri

 4. Şəbəkəyə qoşulmuş aparatların proqram təminatı

 5. Bütün cavablar doğrudur

 1. Kompyuterlər arasındakı məsafəyə görə şəbəkələr neçə sinifə bölünürlər?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Qlobal şəbəkələrdə giriş-çıxış qurğusu kimi hansı qurğulardan istifadə edilir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. kassalar bank aparatlarından

 3. bir- birindən müəyyən məsafələrdə yerləşən çap qurğularından

 4. bir- birindən müəyyən məsafələrdə yerləşən surət çıxaran qurğuardan

 5. displeylərdən fakslardan

 1. Hansı şəbəkələr çox vaxt korporativ sistemlər ya şəbəklər adlanırlar?

 1. Lokal

 2. şəhər

 3. Regional

 4. milli

 5. trans milli

 1. Proqram təminatının funksiyasını neçə qrupa bölmək olar?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Kompyuterin öz resirslarını nə idarə edir?

 1. Əməliyyat sistemi

 2. Proqram təminatı

 3. Şəbəkə

 4. Kompyuterin özü

 5. Şəbəkəyə qoşulmuş digər kompyuter

 1. Şəbəkənin resurslarını ……. idarə edir.

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Şəbəkə əməliyyat sistemi

 3. Şəbəkə proqram təminatı

 4. Şəbəkə proqramı şəklində ayrıça paket

 5. Şəbəkə proqramları

 1. Şəbəkə proqram təminatında hansı yanaşmadan istifadə edilir?

 1. iyerarxik

 2. Struktur

 3. Baza

 4. Model

 5. Bütün cavablar doğrudur

 1. Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən Etalon model nə üçün təklif edilmişdir?

 1. Şəbəkə proqram təminatının işləməsini qaydaya salmaq istənilən kompüter sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təşkil etmək məqsədilə

 2. Sərbəst səviyyələr onlar arasındakı interfysləri əvvəlcədən təyin etmək üçün

 3. Şəbəkə elementlərinin aparat proqram təminatının işləmə qurulma prinsiplərini təyin etmək üçün

 4. Şəbəkədəki kompyuterlər arasındakı məsafələri təyin etmək üçün

 5. Hər hansı bir kompyuterin hansı şəbəkədə işləməsini təyin etmək üçün

 1. Şəbəkələri bir- birindən fərqləndirən cəhətlərə aşağıdakılardan hansıları aid emək olar?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. istifadə olunan aparat təminatının xüsusiyyətləri

 3. təklif olunan təlimatların müxtəlif cür başa düşülməsi

 4. həll olunan məsələ tərəfindən sistemə müxtəlif cür yanaşma

 5. istifadə olunan proqram təminatının xüsusiyyətləri

 1. LKŞ-nin əsas aparat komponentləri kimi aşağıdakılardan hansılardan istifadə edilir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. İşçi stansiyalar;

 3. Serverlər

 4. İnterfeys plataları

 5. Kabellər

 1. Şəbəkə istifadəçisinin yeri kimi istifadə etdiyi fərdi kompüterlərə nə deyilir?

 1. İşçi stansiyalar

 2. Server

 3. Daxili interfeys

 4. Xarici interfeys

 5. Şəbəkə kompyuteri

 1. İşçi stansiyalarda nə zaman maqnit disklərində yaddaşa ehtiyac qalmır?

 1. işçi stansiya birbaşa şəbəkə kabelinə qoşulmuş olarsa

 2. işçi stansiya kifayət qədər güclü olarsa

 3. şəbəkənin yüklənmə dərəcəsi az olarsa

 4. şəbəkənin yüklənmə dərəcəsi çox olarsa

 5. yaradılan şəbəkənin topologiyası Ethernet olarsa

 1. Serverlərin funksiyası nədən ibarətdir?

 1. Şəbəkə resurslarını paylamaqdan

 2. İşçi stansiyanı idarə etməkdən

 3. Şəbəkədəki kompyuterləri bir birinə qoşmaqdan

 4. İnterfeys platasını işlətməkdən

 5. işçi stansiyanı birbaşa şəbəkə kabelinə qoşmaqdan

 1. İşçi stansiyalar nəyə deyilir?

 1. Şəbəkə istifadəçisinin yeri kimi istifadə etdiyi fərdi kompüterlərə

 2. Şəbəkə resurslarını paylayan kompyuterlərə

 3. Şəbəkənin əsas aparatproqram komponentlərinə

 4. Domenlərə

 5. Bütün cavablar doğrudur

 1. Serverin kompüterlər toplusuna onlara qoşulmuş işçi stansiyalara ………..

 1. Domen

 2. Şlüz

 3. Marşurutlayıcı

 4. Körpü

 5. Paketlərin kommutasiyası deyilir.

 1. İstifadə olunan şəbəkə adapteri neçə əsas xarakteriskaya malikdir?

 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Aşağıdakılardan hansılar şəbəkə adapterinin xarakteriskalarıdır?

1) kompüterin qoşulduğu şinin tipi

2) şəbəkədə həll olunan məsələlərin xarakteriskaları

3) mərtəbələr şəbəkəsinin sayı

4) hesablama proseslərinin təşkil olunma prinsipi

5) yaradılan şəbəkənin topologiyası

 1. 1,3,5

 2. 1,2,3

 3. 2,3,4

 4. 1,3,4

 5. 2,4,5

 1. İctimai şəbəkələr hansı şəbəkələrə deyilir?

 1. iri telekommunikasiya şirkətləri tərəfindən abunəçilərə pullu xidmətin göstərilməsi üçün yaradılan şəbəkələrə

 2. Şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkətlərə

 3. İNTERNET arxitekturalı lokal şəbəkələrə

 4. Qlobal kompyuter şəbəkələrinə

 5. “açıq şəbəkə texnologiyası” ideyası ilə yaradılan şəbəkələrə

 1. Şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkət necə adlanır?

 1. Şəbəkə operatoru

 2. Server

 3. İctimai şəbəkələr

 4. Provayder

 5. Sistemlər

 1. İnternet xidməti təklif edən kompaniya necə adlanır?

 1. Provayder

 2. Server

 3. İctimai şəbəkələr

 4. Şəbəkə operatoru

 5. Sistemlər

 1. İnternet hansı şəbəkə növünə aiddir?

 1. Açıq

 2. Qapalı

 3. Regional

 4. Milli

 5. Transmilli

 1. Qlobal şəbəkələr necə birləşdirilir?

 1. Qarışıq

 2. Şinli

 3. Ulduz

 4. Halqavari

 5. Bütün cavablar doğrudur

 1. İnternetdə adları və ünvanları verən təşkilat necə adlanır?

 1. İSCANN

 2. İSSO

 3. EQQ

 4. İEEE

 5. HDLS

 1. Daxili interfeys nədir?

 1. kompüteri və periferiya qurğusunu birləşdirən məftillərin dəsti

 2. İnternet xidməti təklif edən kompaniya

 3. kompüterin qoşulduğu şinin tipi

 4. hesablama proseslərinin təşkil olunma prinsipi

 5. Şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkət 

 1. Com port drayverləri neçə bit informasiya ötürür?

 1. 1 bit

 2. 8 bit

 3. 3 bit

 4. 4 bit

 5. 6 bit

 1. Əlaqə kanalları üzrə baytlar ardıcıllığını ötürməyə icazə verən texnologiya hansıdır?

 1. kliyent-server

 2. fayl-server

 3. çap-server

 4. Ethernet

 5. Toking Ring

 1. Verilənlərin optik və ya elektrik siqnallar şəklində təsviri necə adlanır?

 1. kodlaşdırma

 2. ötürmə

 3. interfeys

 4. mərkəzləşdirmə

 5. paketləmə

 1. Bu əməliyyat zamanı diskiret informasiya sinisiodal siqnalın elə tezliyi ilə təsvir olunur ki, mövcud əlaqə xətti ilə onu ötürmək mümkün olur. Bu əməliyyat necə adlanır?

 1. modulyasiya

 2. diskterləşdirmə

 3. kodlaşdırma

 4. paketləmə

 5. ötürmə

 1. HT-nın vasitələrinin kompleksləşdirməsi nəyin hesabına informasiyanın emalı sistemlərinin effektivliyini yüksəltməyə icazə verir?

 1. bütün cavablar doğrudur.

 2. xərclərin azaldılması

 3. EHM-in məhsuldarlığı

 4. vahid hesablama və informasiya resurslarının kompleks gücündən istifadənin

 5. etibarlılığın artırılmlası

 1. HT-da və şəbəkələrdə istifadə edilən bütün interfeyslər neçə tipə bölünür?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

 1. Paralel interfeys çoxlu sayda böyük xətlərdən ibarətdir. Bu xətlərlə verilənlərin ötürülməsi paralel kod kimi hansı şəkildə ötrülür?

 1. 8-128 mərtəbəli söz

 2. 8-24 mərtəbəli söz

 3. 8-64 mərtəbəli söz

 4. 24-128 mərtəbəli söz

 5. 8-16 mərtəbəli söz

 1. Məlumatların kommutasiyaları metodu nəyi təmin edir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Uyğunsuzluğun aradan qaldırılmasını

 3. çox ünvanlı məlumatların effektiv ötürülməsini reallaşdırır

 4. istənilən vaxt informasiyanın ötürülməsini təmin edir .

 5. Birləşmənin ayrı-ayrı sahələrinin işinin müstəqilliyini

 1. Şəbəkəyə giriş metodları neçə qrupa ayrılır?

 1. 2

 2. 4

 3. 3

 4. 5

 5. 6

 1. Kompüter şəbəkəsinin tətbiqinin effektivliyi nə ilə təyin edilir?

 1. Bütün cavablar doğrudur

 2. Böyük həcmli məlumatların konsentrasiyası

 3. Obyektləri idarə etməni avtomatlaşdırmağa icazə verir

 4. vahid hesablama və informasiya resurslarının kompleks gücündən istifadə

 5. Proqram və aparat vasitələrinin konsentrasiyası

 1. Lokal şəbəkələrdə uyğun elektromaqnit siqnalları şəklində təsvir olunmuş ikilik siqnalların etibarlı mübadiləsini şəbəkənin hansı avadanlığı yerinə yetirir?

 1. şəbəkə adapterləri

 2. verilənləri ötürən aparatlar

 3. Modem

 4. Generator

 5. Kompyuter

 1. Qlobal şəbəkələrdə uyğun elektromaqnit siqnalları şəklində təsvir olunmuş ikilik siqnalların etibarlı mübadiləsini şəbəkənin hansı avadanlığı yerinə yetirir?

 1. Modem

 2. şəbəkə adapterləri

 3. İnterfeys

 4. Generator

 5. Kompyuter

 1. Məlumat şəbəkə proqram təminatının hansı səviyyəsində hazırlanır?

 1. Tətbiqi

 2. Nəqliyyat

 3. Şəbəkə

 4. Kanal

 5. bütün cavablar doğrudu

 1. Məlumat şəbəkə proqram təminatının hansı səviyyəsi vasitəsi ilə ötrülür?

 1. Kanal

 2. Tətbiqi

 3. Şəbəkə

 4. Nəqliyyat

 5. bütün cavablar doğrudu

 1. Tətbiqi səviyyə nəqliyyat səviyyəsindən nə üçün istifadə edir?

 1. internet vasitəsilə məlumatların qəbulu və ötrülməsi üçün

 2. kanal səviyyəsinə uyğun olan ünvanın təmin edilməsi üçün

 3. domen ünvanın internetə uyğun İP ünvana çevrilməsi üçün

 4. məlumatın internet vasitəsilə ötürülə bilməsi üçün onları düzgün formatla təmin etmək üçün

 5. blokları sıra nömrəsiylə sıralamaq üçün

 1. Katalog: uploads -> Test
  Test -> İnformasiya Nəzəriyyəsi və Kodlama” fənnindən imtahan testləri (2019/2020 cu tədris ILI, II semester) Kafedra – “Kompüter mühəndisliyi və telekommunikasiya”
  Test -> Fənn: Kommutasiya sistemləri Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa
  Test -> FƏLSƏFƏ FƏnnindən test
  Test -> Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza” kafedrası “ŞƏrabin mikrobiologiyasi”
  Test -> Yeyinti Məhsullarının Soy
  Test -> Fənn: Elektrik qida qurğuları Qrup: 4217a Fənn müəllimi: b/m Məmmədov Əhmədağa DÜZGÜn cavablar 1 90 A
  Test -> Fənn: Texniki informatika (30 saat mühazirə) Qrup: 4119a Müəllim: Hüseynova Gülnaz Kafedra: km və t test: 500 ədəd Düzgün cavab: a variantı
  Test -> 4137 a qr Hesablama təcrübələri. Doğru cavablar a -da yerləşdirilib
  Test -> FİZİka-2 fənninin test sualları Qr. 2129a1,2129a2,2129a3,2119a,2139a,4219a,4119a

  Download 1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Download 1.05 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKompüter şəbəkələri” fənnindən imtahan test sualları

Download 1.05 Mb.