• Mavzu: Pog’onalarning o’zaro bog’lanishi va xizmatlari. Reja: 1.TCP/IP protokollar steki, pog’onasining tarixi.
 • Kompyuter injiniring
  Download 1.03 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet1/5
  Sana22.04.2022
  Hajmi1.03 Mb.
  #20147
    1   2   3   4   5


  MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT 
  AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI 
  SAMARQAND FILIALI 
  "KOMPYUTER INJINIRING" FAKULTETI
   
  “Kompyuter tarmoqlari” fanidan 
   
  1-MUSTAQIL ISH. 
   
   

   
   
   

   
   
   
  Tayyorladi: 108-19-guruh talabasi 
  To’lqinov Dilshodbek

  Qabul qildi: Bekmurodov D 
   

  SAMARQAND – 2021 
   
   


   
  Mavzu: Pog’onalarning o’zaro bog’lanishi va xizmatlari. 
   
  Reja: 
  1.TCP/IP protokollar steki, pog’onasining tarixi. 
  2.Ularning vazifasi, asosiy protokollari. 
  3.Pog’onalarning o’zaro bog’lanishi va xizmatlari. 
  4.TCP/IP va OSI modellarning o’xshash jihatlarini qiyoslash. 
   
   
  TCP/IP stekining tarixi va rivoji. 
  Transmission Control protocol/internet protocol(TCP/IP) – protocollar steki 
  global tarmoq uchun ishlab chiqarilgan. 
  TCP/IP standartlari Request for Comment (RFC) deb ataluvchi seriyali 
  hujjatda chop etilgan. RFC hujjatlarida Internet tarmog‘i ichida bo‘layotgan ishlar 
  yozilgan. Ayrim RFC lar tar- moq servislari yoki protokollari va ularni ishlab 
  chiqish haqida yozadi. TCP/IP standartlari har doim RFC ko‘rinishda chop etiladi, 
  faqat barcha RFC lar ham standart bo‘Imaydi. 
  Stek 20 yil oldin AQSH mudofaa vazirligi tomonidan har xil hisoblash 
  tizimlarida eksperimental ARPANET tarmog‘ining boshqa tarmoqlar bilan 
  aloqasini ta’minlash uchun ishlab chiqil- gan. ARPA tarmog‘i ishlab 
  chiqaruvchilarga va izlanuvchilarga harbiy sohada anchagina foydali bo‘ldi. ARPA 
  tarmog‘ida ikkita komp>oiter aloqasi Internet Protocol (IP) yordamida amalga 


  oshirilgan. Hozirgi kunda esa TCP/IP stekining asosiy qism- laridan biri 
  hisoblanadi. 
  Berkli universiteti o‘zining ОС UNIX versiyasida ishlab chiqqan protokollari 
  bilan TCP/IP ning rivojiga katta hissa qo‘shdi va keng tarqalishiga sababchi bo‘ldi. 
  Ushbu stekda xalqaro Internet axborot tarmog‘i ishlaydi. Uning mutlaqligini, ya’ni 
  RFC formasidagi ko‘rinishini Internet Engineering Task Forse (IETF) ta’minlab 
  berdi. 
  PC P/IP steki ОС UNIX da shaxsiy kompyuterlar uchun Windows tarmoq 
  operatsion tizimlarida keng tarqalgan va uning yetakchilik xususiyatini quyidagilar 
  orqali tushuntirish mumkin: 
  — 
  Bu ko‘p tarixga ega bo‘lgan deyarli yakunlangan standart va hozirgi 
  kunda mashhur bo‘lgan tarmoq protokollari steki hisoblanadi. 
  — 
  Deyarli barcha katta tarmoqlarda o‘z trafigining asosiy qismini 
  TCP/IP orqali uzatadi. 
  — 
  Bu Internet tarmog‘iga chiqish usuli 
  Bu stek Internet transport xizmatlaridan va unda yaratil- gan WWW 
  gipermatn texnologiyasidan foydalangan holda intranet — korporativ tarmog‘ining 
  asosi uchun xizmat qiladi. 
  — 
  Bu mustahkam texnologiya transport tizim osti tizimi darajasida har 
  xil tizimlami birlashtirish uchun qulay. 
  — 
  Bu kliyent-server dasturi uchun mustahkam platformalar 0‘rtasida 
  masshtablashgan muhit. 
  3.2. TCP/IP STEKINING STRURTURASI. 
  PROTOKOLLARNING QISQACHA XARAKTERISTIKASI 
  TCP/IP steki o‘zaro ta'sirga ega bo‘lgan ISO/OSI ochiq ti- zimidan oldin 
  ishlab chiqilgan. Shunday bo‘lsa ham u ko‘p sath- li strukturaga ega. 


  TCP/IP protokolining strukturasi 3.2-rasmda berilgan. TCP/IP protokollari 4 
  ta sathga bo‘linadi. 
  IV sath eng pastki salh hisoblanadi. U OSI fizik va kanal sathiga mos tushadi. 
  TCP/IP protokolida bu sath belgilanmay- di, lekin barcha ma’lum fizik va kanal 
  sathdagi standartlami (lokal tarmoq uchun bu Ethernet, Token-Ring, FDDI, Fast 
  Ethernet, lOOVG-AnyLan, global tarmoq uchun — SLIP va PPP «nuqta-nuqta* 
  birlashish protokollari, X.25, frame relay kom- mutatsiya bilan hududiy tarmoq 
  protokollari) qo‘llab-quwatlay- di. Odatda lokal yoki global tarmoqda yangi 
  texnologiya paydo bo‘lsa, ulami zudlik bilan TCP/IP ga RFC ishlab chiqaruv- 
  chilari tomonidan qo‘shib boriladi. 
  III sath — bu tarmoqlararo aloqa sathi. Bunda lokal tarmoq, hududiy tarmoq, 
  maxsus aloqa tarmog‘i va shunga o‘xshash tar- moqlaming har xil transport 
  texnologiyasida foydalangan holda paketlarni uzatish bilan shug‘ullanadi. 
  Stekda tarmoq sathining asosiy protokoli sifatida (OSI modeli terminida) IP 
  protokolidan foydalaniladi. Bu protokol boshidan murakkab tarmoq tarkibida 
  paketlarni uzatishga mo‘ljallangan. Shuning uchun ham IP protokoli murakkab 
  topologiyali tarmoqlardan yaxshi ishlaydi. IP protokoli deyto- grammali protokol 
  hisoblanadi, ya’ni paketlarni belgilangan joyga ishonchli yetkazilib borishiga javob 
  bera olmaydi, lekin harakat qiladi. 
  Tarmoqlararo aloqa sathiga barcha protokol tashkil etuv- chilari bilan 
  bogMangan va marshrutlash jadvalining modifika- tsiyasi, ya’ni marshrut 
  axborotlami yig'ish protokollari RIP (Routing Internet Protocol) va OSPF (Open 
  Shortest Path First), undan tashqari tarmoqlararo xabarlarni boshqarish protokoli 
  ICMP (Internet control Message Protocol) kiradi. Oxirgi protokol tarmoq marshrut 


  izatori va paket manbayi hisoblangan protokoli element o‘rtasida xatolar haqidagi 
  axborot almashuviga mo‘ljallangan. ICMP maxsus paketlari yordamida paketlarni 
  yetkaza olmasligi haqida xabar qiladi. 
  II sath — asosiy sath hisoblanadi. Bu sathda jo‘natmalami boshqarish 
  protokoli 
  TCP 
  (Transmission 
  Control 
  Protocol) 
  va 
  foydalanuvchining 
  deytogrammali protokoli UDP (User Datagram Protocol) boshqariladi. TCP 
  protokoli masofadagi amaliy jarayonlar o‘rtasida virtual bog‘lanish hisobiga 
  xabarlami ishonchli uzatilishini ta’minlaydi. UDP protokoli amaliy paket- lami 
  deytogramma usulida IP singari uzatilishini ta’minlaydi. 
  I sath — amaliy deb nomlanadi. Uzoq vaqt davomida turli hil o‘lkalarda, 
  tashkilotlarda TCP/IP stekidan foydalanish protokollar soni ortishiga va amaliy 
  sathli xizmatlarni qo‘shilishiga sabab boMdi. Unga keng foydalaniladigan, FTP — 
  fayllami ko‘chirish protokoli, telnet — terminalni emulyat- siyalash protokoli, 
  SMTP — pochta protokollari kiradi. Ulaming ayrimlariga batafsilroq to'xtalib 
  o‘tamiz. 
  Fayllarni ayirboshlash protokoli FTP (File Transfer Protocol) faylga 
  masofadan turib ega bo‘lishni tashkil qiladi. Fayllarni ishonchli ayirboshlash 
  maqsadida FTP TCP bilan aloqa o‘matib undan transport protokol sifatida 
  foydalanadi. Fayllarni ayirboshlashdan tashqari FTP boshqa xizmatlarni ham taklif 
  qiladi. Ya’ni foydalanuvchi masofadagi kompyuter bilan interaktiv holatda ishlashi 
  mumkin, mi sol uchun uning katalogidagi tashkil etuvchilami bosmaga chiqarish 
  mumkin. FTP dagi ma’lumotlardan foydalanish uchun foydalanuvchi o'zining 
  nomini va parolini kiritishi kerak. Intemetning e’lon qilingan FTP arxiv 
  kataloglariga parol talab qilinmaydi, ya’ni foydalanuvchi Anonymous nomidan 
  foydalanadi. 
  TCP/IP stekida FTP protokoli bir qancha kengroq xizmatlarni taklif qiladi va 
  o‘z navbatida bu protokol dasturlash uchun eng murakkab hisoblanadi. Dasturda 
  FTP ning barcha imkoniyatlaridan foydalanilmasa, u holda faqat fayllarni ayir- 
  boshlash protokoli TFTP(Trivial File Transfer Protocol) dan foydalaniladi. Bu 
  protokol faqat fayllami ayriboshlashni tashkil qiladi. Transport protokoli sifatida 
  esa TCP dan birmuncha sod- daroq bo‘lgan UDP protokolidan foydalaniladi. 
  Telnet protokoli jarayonlar va terminal o‘rtasida baytlar oqi- mini 


  almashinuvini ta’minlab beradi. Bu protokoldan masofadagi kompyuter 
  terminalining emulyatsiyasi uchun tez-tez foy- dalanib turiladi. Telnet 
  xizmatlaridan foydalanish jarayonida foydalanuvchi masofadagi kompyutemi 
  huddi lokal foydalanuvchi kabi boshqaradi, shuning uchun ham yaxshigina 
  himoyani talab qiladi. Himoyani ta’minlash maqsadida minimum parol bo‘yicha 
  autentifikatsiyadan foydalaniladi, lekin baribir birmuncha mustahkam himoya 
  vositasi bu misol uchun Kerberos tizimi. 
  SNMP (Simple Network Manegment Protocol) tarmoq boshqaruvini tashkil 
  qilish uchun ishlatiladi. Awalida SNMP protokol Internet marshrutizatorlarini, 
  odatda shlyuzlar deb ham ataluvchi vositalarni masofadan nazorat qilish va 
  boshqarish uchun ishlab chiqilgan. Keyinchalik esa SNMP protokoli istalgan 
  kommunikatsiya vositalarini — kontsentratorlami, ko‘prik- lami, tarmoq 
  adapterlarini va boshqalami boshqarish uchun qo‘llaniladi. SNMP protokolidagi 
  boshqaruv qiyinchiliklari ikki qismga bo‘linadi: birinchi masala axborotni uzatish 
  bilan bog‘liq, ikkinchisi esa o‘zgaruvchilami nazorat qilish, ya’ni boshqaruv 
  qurilmasining holati bilan bog'liq. 

  Download 1.03 Mb.
    1   2   3   4   5
  Download 1.03 Mb.
  Pdf ko'rish