Kompyuter tarmoqlari fanidan test savollari
Download 204.5 Kb.
Sana26.12.2019
Hajmi204.5 Kb.
(Table Row) bilan boshlanadi va tegi bilan tugallanadi *

102. HTML – hujjatda freymlar

A)teg – konteyner


Kompyuter tarmoqlari fanidan

test savollari


 1. Kompyuter tarmog`i nima?

 1. Kompyuter tarmog`i deb ikkita va undan ko`p kompyuterlarning fizik bog`lanishiga aytiladi.

 2. Kompyuter tarmog`i deb faqat uchta kompyutrlarning bog`lanishiga aytiladi.

 3. Kompyuter tarmog`i deb faqat ikkita kompyuterning bog`lanishiga aytiladi.

 4. Kompyuter tarmog`i deb ikkita va undan ko`p kompyuterlarning majmuiga aytiladi. 1. Ixtiyoriy turdagi kompyuter tarmoqlarining vazifasini aniqlang.

 1. Umumiy resurslarga murojat qilish va ishlash

 2. Faqat maxsus resurslarga murojaat qilish va ishlatish

 3. Elektron pochtadan unumli foydalanish

 4. Elektron pochta ishini tashkil qilish 1. Kompyuter tarmoqlaridagi resurslar turlari quyidagicha:

 1. Apparatli, programmaviy va information

 2. Apparatli va programmaviy

 3. Apparatli, programmaviy, information va dasturiy

 4. Apparatli, electron, fizik va information

 1. Axborot resursi ta’rifini bering.

 1. Axborot resursi deb uzoqda joylashgan kompyuterlarda saqlanadigan ma’lumotlarga aytiladi

 2. Axborot resursi deb shaxsiy kompyuterda joylashgan dasturlar majmuiga aytiladi

 3. Axborot resursi deb uzoqda joylashgan kompyuterlarga saqlanadigan apparatura qurilmalarga aytiladi

 4. Axborot resursi deb uzoqda joylashgan kompyuterlarga saqlanadigan dasturiy ta’minotga aytiladi

 1. Internet nima?

 1. Xalqaro (butun dunyo) tarmog`i

 2. Yevropa va Osiyo orasidagi tarmoq

 3. AQSH va Yevropa orasida tashkil qilingan tarmoq

 4. Kompyuterlarning lokal tarmog`i

 1. Internet kimga, qaysi tashkilotga qarashli?

 1. Internet aniq bir shaxs yoki tashkilotga qarashli emas

 2. Internet Apple firmasiga tegishli

 3. Internet milliarder Bill Geyts ga qarashli

 4. Internet Microsoft firmasiga qarashli

 1. Internetning negizida nima yotadi?

 1. Super kompyuterlarning o`zaro tezkor aloqa kanallari yordamida bog`langan tizimi yotadi

 2. Super kompyuterlarning katta to`plami yotadi

 3. Shaxsiy kompyuterlarning aloqa kanallari yordamida bog`langan tizimi yotadi

 4. Shaxsiy kompyuterlarning to`plami yotadi

 1. Internet muhitida ma’lumotlarning asosiy qismi qanday shaklda saqlanadi?

 1. Gepermatn shaklda saqlanadi

 2. Butun va haqiqiy turdagi sonlar to`plami shaklida saqlanadi

 3. Massivlar shaklida saqlanadi

 4. Butun, haqiqiy, massiv va fayl tipidagi ma’lumotlar majmui shaklida saqlanadi

 1. Tarmoqqa kiritilgan kompyuterlar …

 1. Tarmoq tugunlari deyiladi

 2. Tarmoqning programma taminoti deyiladi

 3. Tarmoqning axborot resurslari deyiladi

 4. Tarmoqning apparat va programma ta’minoti deyiladi

 1. LAN va WAN nima?

 1. LAN­– bu lokal va WAN – global tarmoqlardir

 2. LAN – bu global va WAN – lokal tarmoqlardir

 3. LAN – apparatura va WAN – programma ta’minotidir

 4. LAN – tarmoqning programma va WAN – tarmoqning apparatura ta’minotidir

 1. Klient server tipidagi tarmoqqa …

 1. Server – tarmoq ishini boshqaruvchi, klient – qolgan kompyuterlar

 2. Klient – tarmoq ishini boshqaruvchi, server – qolgan kompyuterlar

 3. Faqat klient kompyuterlar ishlatiladi

 4. Faqat server kompyuterlar ishlatiladi

 1. Tarmoq topologiyasi nima?

 1. Tarmoqdagi kompyuterlarning joylashishi va bog`lanishi sxemasi

 2. Tarmoqdagi kompyuterlarning joylashishi

 3. Tarmoqdagi kompyuterlarning to`plami

 4. Shaxsiy kompyuterlarning o`zaro bog`lanishi

 1. Asosiy tarmoq topologiyalari:

 1. Yulduz, halqa va shina

 2. Shina, yulduz va ketma-ket

 3. Halqa, aylana va shina

 4. Yulduz, halqa va aylana

 1. Xab (hub) nima?

 1. Yulduz topologiyali tarmoqqa markaziy qurilma(kompyuter)

 2. Shina topologiyali tarmoqqa yordamchi kompyuter

 3. Yulduz topologiyali tarmoqda yordamchi qurilma

 4. Shina topologiyali tarmoqda markaziy kompyuter

 1. Shlyuz vazifasini aniqlang

 1. Har xil protokolli lokal tarmoqlarni bog`lash

 2. Bir xil protokolli lokal tarmoqlarni bog`lash

 3. Global tarmoqlarni ishini tekshirish

 4. Lokal tarmoqlarni ishini tekshirish

 1. Agar tarmoqda kabel tizimi ishlatilmasa …

 1. Biz simsiz tarmoqni hosil qilamiz

 2. Tarmoq ishlamaydi

 3. Kompyuterlar ishi buziladi

 4. Tarmoq tashkil qilib bo`lmaydi

 1. Bod (bit/sek) nima uchun ishltiladi?

 1. Tarmoqda ma’lumotlarni uzatish tezligini aniqlash uchun

 2. Kompyuter tezkorligini aniqlash uchun

 3. Xotira hajmini aniqlash uchun

 4. Takt chastotasini o`lchash uchun

 1. WLAN nima?

 1. Simsiz lokal tarmoq turi

 2. Optotolali lokal tarmoq turi

 3. Global tarmoqning turi

 4. Lokal tarmoqlarning birlashmasi

 1. Kabelning qaysi turi yorug`lik oqimini uzatishga mo`ljallangandir?

 1. Optotolali kabellar

 2. Koaksial kabellar

 3. Koaksial va optotolali kabellar

 4. Kabelli kanallar va optotolali kabellar

 1. Modemning vazifasi…

 1. Modulyatsiya va demodulyatsiya qilishdir

 2. Kompyuter tezkorligini oshirishdir

 3. Xotira hajmini kengaytirishdir

 4. Programmalarni vaqtinchalik saqlashdir

 1. Modemning ma’lumotlarni uzatish tezligi …

 1. Bit/sek bilan o`lchanadi

 2. Megabayt va gigabayt bilan o`lchanadi

 3. Operatsiya/sekund bilan o`lchanadi

 4. Sekund/bit bilan o`lchanadi

 1. Tarmoq operatsion sistemasi vazifalarini aniqlang

 1. Tarmoqda ma’lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlash

 2. Tarmoqda foydalanuvchi bilan muloqot qilish

 3. Tarmoqda foydalanuvchilar kompyuterlarining protsessor vaqtini taqsimlash

 4. Tarmoqda foydalanuvchilar kompyuterlarining operativ xotirasini taqsimlash

 1. Tarmoq operatsion sistemasining bosh vazifasi …

 1. Tarmoq resurslarini taqsimlash va boshqarish

 2. Elektron pochta xizmatini boshqarish

 3. Telekonferensiyani tashkil qilish

 4. Domenlarni nomlash va chat tashkil qilish

 1. Trafik nima?

 1. Trafik deb kanaldagi ma’lumotlarning to`liqlik oqimiga aytiladi

 2. Trafik deb xotiradagi ma’lumotlarning hajmiga aytiladi

 3. Trafik – bu shinaning ma’lumotlarni uzatish oqimiga aytiladi

 4. Trafik – bu modemning tezkorligi o`lchovi

 1. IP – adres – bu …

 1. 32 bitli son bo`lib 4 ta qismga bo`linadi

 2. 24 bitli son bo`lib 3 ta qismga bo`linadi

 3. 16 bitli son bo`lib 2 ta qismga bo`linadi

 4. 1 baytli son bo`lib 2 ta qismga bo`linadi

 1. IP – adreslarning soni …

 1. Chegaralangan

 2. Chegaralanmagan

 3. Chegaralanmagan, ammo aniqlash mumkin

 4. Chegaralangan, ammo ixtiyoriy foydalanuvchi kengaytirishi mumkin

 1. Berilgan IP – adreslarning

124.256.14.023

101.012.252.4411

258.124.11.14

221.011.42 1. Hammasi xato tuzilgan

 2. Birinchi va to`rtinchisi to`g`ri tuzilgan

 3. Ikkinchi va to`rtinchisi to`g`ri tuzilgan

 4. Hammasi to`g`ri tuzilgan

 1. Domenli adreslash – bu …

 1. IP – adreslashning matnli tasvirlanishidir

 2. IP – adreslashning sonli ko`rinishidir

 3. IP – adreslashning ikkilik ko`rinishidir

 4. IP – adreslashning o`nli ko`rinishidir

 1. Yuqori bosqich domenlari turlari:

 1. Geografik va ma’muriy

 2. Geografik va biologik

 3. Geografik va fizik

 4. Geografik, ma’muriy va fizik

 1. Internetda ma’lumotlarni izlash usullari:

 1. Sahifa adresini ko`rsatish, giperbog`lanish bo`yicha harakat, izlash serveriga murojaat

 2. Sahifa adresini ko`rsatish va tezkor izlash

 3. Adresini ko`rsatish va serverga murojaat

 4. Sahifa adresini ko`rsatish, giperbog`lanish bo`yicha harakat, izlash serveriga murojaat, tezkor izlash

31. Quyida keltirilganlarning qaysilari tizimga misol bo`ladi?

A) Ishchilar, vositalar, tovarlar, bino va boshqalar

B) Firma, Tashkilot, Kompyuter, Telekommunikatsiya, Axborot tizimi

C) Kompyuterlar, kompyuter tarmoqlari, axborot va dasturiy ta’minotlar

D) Yuqori darajadagi axborot ishlab chiqarish

32. Axborot tizimi deb nimaga aytiladi?

A) Matematik metod va intellektual tizimlarni qo`llab, boshqarishning optimal variantlarini olish axborot tizimi deyiladi..

B) Axborot tizimibir vaqtning o`zida yagona ob’yekt xamda maqsadga erishish uchun to`plangan elementlar yig`indisi sifatida tushuniladi.

C) Axborot tizimi deb oldinga qo`yilgan maqsadga erishish uchun axborotlarni saqlash, qayta ishlash va uzatish metodlari va vositalari yig`indisiga aytiladi.

D) har qanday tizim, tizimni tashkil etishning umumiy printsipi asosida tahlil qilinadi va boshqariladi va u axborot tizimi deyiladi.

33. Har qanday tashkilotning boshqaruv tuzilmasi uchta pog`onaga ajratiladi

A) Qog`ozli, Elektron, dastakli. B) Strategik, Operativ, Qog`ozli. C) Funktsional, Elektron, Operativ D) Strategik, funktsional, operativ34. Biror ob’yekt holati haqidagi yangi, sifatli axborotga ega bo`lish uchun, birlamchi axborotni yig`ish,qayta ishlash va uzatish vositalari yig`indisidan foydalanish jarayoni qanday aytiladi?

A) Axborot texnologiyalari. B) Tarmoq texnologiyalari. C) Axborot tizimlari. D) Boshqaruv axborot texnologiyalari.

35. Yangi axborot texnologiyalari deb nimaga aytiladi?

A) Yangi axborot texnologiyalari deb — biror ob’yekt holati haqidagi yangi, sifatli axborotga ega bo`lish uchun, birlamchi axborotni yig`ish,qayta ishlash va uzatish vositalari yig`indisidan foydalanish jarayoniga aytiladi.

B) Yangi axborot texnologiyalari deb foydalanuvchining interfeyslar orqali kompyuter va telekommunikatsiya vositalaridan foydalanish texnologiyasiga aytiladi..

C) Yangi axborot texnologiyalari deb oldimizga qo`yilgan maqsadga erishish uchun bajariladigan xarakatlarning yig`indisi tushuniladi.

D) To`g`ri javob yo`q.

36. Quyidagilarning qaysilari axborot texnologiyalari komponentlariga misol bo`ladi?

A) kompyuter apparat ta’minoti, mashina, axborot tizimi. B) kompyuter dasturlari, disklar, kabellar, binolar.C) ma’lumotlarni saklash, nusxa ko`chirish, kommunikatsiya texnologiyalari. D) Kompyuter apparat ta’minoti,kompyuter dasturlari, ma’lumotlarni saklash, kommunikatsiya texnologiyalari..37. Kompyuter tarmoqlari va boshqa zamonaviy axborotlarni qayta ishlash va uzatish vositalari yordamida ichki va tashqi muxit orasida kommunikatsiya jarayonlarini tashkil etish texnologiyasi nima deb ataladi?

A) Axborot texnologiyasi. B) Ofisni avtomatlashtirish axborot texnologiyasi.. C) Boshqaruv axborot texnologiyalari. D) Avtomatlashtirilgan axborot tizimlari.

38. Har qanday texnologiyaning majburiy komponenti nima?

A) Ma’lumotlar bazasi B) Texnologiya C) Tizim D) Dastur

39. Kompyuterlardan tarmoqda foydalanishga asoslangib, foydalanuvchiga tarmoq bo`ylab o`zining sheriklariga xabarlar yuborish, olish va saqlash imkoniyatini berish nima deb ataladi?

A) Elektron taqvim B) Jadval protsessori C) Elektron pochta D) Telekonferentsiya40. Elektron pochtada necha tomonlama aloqa bo`ladi?

A) 2 tomonlama 1 B) 3 tomonlama C) Ko`p tomonlama D) 1 tomonlama

41. Kommutatsiya kanalining bir uchidagi hujjatni o`qish va uning tasvirini kommutatsiya kanalining ikkinchi uchida qayta tiklab bera oladigan faks-apparatlaridan foydalanishga asoslangan aloqa nima deb ataladi?

A) Simsiz aloqa B) Simli aloqa C) A va B to`g`ri D) Faksimil aloqa42. Kompyuterlarning o`zaro axborot almashish imkoniyatlarini beruvchi qurilmalar majmui nima deb ataladi?

A) Brauzer B) Ma’lumotlar bazasi C) Texnologiya D) Kompyuter tarmoqlari43. Arxiv, kutubxona, fondlar, ma’lumotlar ombori va boshqa axborot tizimlaridagi xujjatlar yig`indisi qanday ataladi?.

A) .Kompyuter tarmoqlari B) Axborot tizimlari C) Axborot texnologiyalari D) Axborot resurslari44. Kompyuterlar soniga qarab tarmoqlar qanday turlarga bo`linadi?

A) Lokal, B) Mintaqaviy C) Global D) A.B.C to`g`ri45. Bir binoda yoki bir-biriga yaqin binolarda joylashgan kompyuterlarda o`zaro axborot almashish imkonini beruvchi tarmoq qanday nomlanadi?

A) Lokal tarmoq B) Mintaqaviy tarmoq C) Global tarmoq D) Korporativ tarmoq46. Lokal tarmoqlarda axborot almashinish qanday amalga oshiriladi?

A) Kompyuter orqali B) aloqa kabellari (ba’zan, telefon tizimi yoki radiokanal) orqali C) Uyali telefon orqali D) Korporativ tarmoq orqali47. Biror tuman, viloyat yoki respublika miqyosidagi kompyuterlarni o`zida mujassamlashtirgan tarmoq qanday nomlanadi?

A) Lokal tarmoq B) Mintaqaviy tarmoq C) Global tarmoq D) Korporativ tarmoq48. Dunyoning ixtiyoriy davlatidagi kompyuterlarni o`zida birlashtirish imkoniga ega bo`lgan tarmoq nima deb ataladi?

A) Lokal tarmoq B) Mintaqaviy tarmoq C) Global tarmoq D) To`g`ri javob yo`q49. Internet texnologiyasi, dastur ta’minoti va bayonnomalari (protokollari) asosida tashkil etilgan, ma’lumotlar ombori va elektron jadvallar bilan jamoa bo`lib ishlash imkonini beruvchi korxona yoki tashkilot mikyosidagi yangi axborot muxitini tashkil etuvchi kompyuter tarmog`i qanday nomlanadi?.

A) Lokal tarmoq B) Mintaqaviy tarmoq C) Global tarmoq D) Intranet50. Kompyuter tarmoqlarida ma’lumotlar dasturlar yordamida kichik bloklarga bo`linadi va bir kompyuterdan ikkinchisiga uzatiladi. Bunday bloklar nima deb ataladi?

A) Paket B) Ma’lumot C) Axborot D) Tizim51. Ma’lumotlar blokini paketlarga bo`lishda tarmoq operatsion tizimi paketdagi ma’lumotga qo`shimcha axborot qo`shib yuboradi, ular qanday nomlanadi?

A) Sarlavxa B) Treyler C) Paket D) A va B javob to`g`ri52. Lokal xisoblash tarmoqlarining asosiy komponentlariga nimalar kiradi?

A) Serverlar B) Ishchi stantsiyalar C) Ma’lumot almashinish muxiti D) A,V,C javoblar to`g`ri53. Lokal xisoblash tarmoqlarining ma’lumotlar almashinish muxiti qanday turlarga bo`linadi?

A) Koaksial va optik tolali kabellar B) Ikkita simni bir-bir atrofida o`rash natijasida xosil qilingan kabel

(Vitaya para) C) Simsiz aloqa kanali D) A,B,C javoblar to`g`ri

54. Simsiz aloqa kanali qanda turlarga bo`linadi?

A) Infraqizil to`lqinlar, lazer to`lqinlar, radioaloqa B) Ikkita simni bir-bir atrofida o`rash natijasida xosil qilingan kabel

(Vitaya para) C) Koaksial va optik tolali kabellar D) Uyali aloqa

55. Lokal xisoblash tarmoqlari qanday turlarga bo`linadi?

A) Parallel tarzda qurilgan lokal xisoblash tarmoqlari B) Yagona rang arxitekturasi asosidagi lokal xisoblash tarmoqlari

C) Server asosida qurilgan lokal xisoblash tarmoqlari D) B,C javoblar to`g`ri

56. Xar bir abonent tizimi bir xil ko`lamda resurslarni taqdim va iste’mol qilishi mumkin bo`lgan, axborot tizimining konseptsiyasi qanday nomlanadi?

A) Parallel B) Yagona rang arxitekturasi C) Server asosida qurilgan lokal xisoblash tarmoqlari D) To`g`ri javob yo`q57. Mahalliy tarmoqdagi ko`p sonli foydalanuvchilar uchun fayllarini boshqarish va saqlash funksiyalarini qanday server ta’minlaydi?

A) Pochta serveri B) Dastur serveri C) Fayl serveri D) Operatsion tizim58. Serverlar asosida qurilgan tarmoqlarda tarmoq arxitekturasini qo`llab-quvvatlovchi operatsion sistemalar ishlatiladi, bunday sistemalarga quyidagilarni qaysilari misol bo`la oladi?

A) Windows 2000/2003 B) Unix C) Windows NT 4.0 D) Xamma javoblar to`g`ri59. Lokal xisoblash tarmoqlarining qurishda asosan qanday texnik vositalar kerak bo`ladi?

A) Tarmoq adapteri (kartasi) B) HUB qurilmasi, C) SWITCH qurilmalai D A,B,C javoblar to`g`ri60. Ma’lumotlarni kompyuter tarmog`ida bitta kompyuterdan boshqasiga uzatish paytida kompyuter va aloqa kanali ishini muvofiqlashtiruvchi plata shaklida yaratilgan moslashtirgich qanday nomlanadi?

A)Tarmoq adapteri (kartasi) B) HUB qurilmasi, C) SWITCH qurilmalai D) Telefon61. Kompyuterlarni mahalliy tarmoqqa ulash uchun qanday qurilma ishlatiladi?

A)Tarmoq adapteri (kartasi) B) HUB qurilmasi, C) SWITCH qurilmalai D) Telefon62. Uzib-ulagich. Kompyuterlarni mahalliy tarmoqqa birlashtirish uchun qanday qurilmadan foydalaniladi?

A)Tarmoq adapteri (kartasi) B) HUB qurilmasi, C) SWITCH qurilmalai D) Telefon63. Lokal hisoblash tarmog`idagi kompyuterlarning joylashishini ifodalovchi termin qanday nomlanadi?

A) Ma’lumot B)Qurilma C) Tarmoq D) Topologiya64. Bir rangli (odnorangovыy) tarmoq hisoblanadi, tarmoqdagi barcha kompyuterlar bir toifali bo`lib, istalgan kompyuter tarmoqdagi boshqa kompyuterga ulanishi mumkin bo`lgan tarmoq qanday nomlanadi?

A) Internet B) Intranet C) Mintaqaviy D) Yulduzli65. Internet tarmog`ida Axborot xizmatlariga nimalar kiradi?

A) tarmoqqa shaxsiy ma’lumotlarni joylashtirish. Ma’lumotlarni joylashtirish uchun tarmoqda juda xam ko`p miqdorda serverlar mavjud bo`lib, ularga bepul ma’lumotlar joylashtirish mumkin.

B) bunga axborotlardan foydalanishga ruxsat beruvchi xizmatlar kiradi

tarmoqning axborot resurslariga, ya’ni serverda mavjud bo`lgan axborotlarni olish. Misol uchun xujjatlar, fayllar, xar xil turdagi ma’lumotlar bazasidan axborotlarni olish va boshqalar.

C) qulay vaqtlarda ma’lumotlarni o`zaro almashish. Misol uchun elektron pochta mana shu tarzda ishlaydi. Yuboruvchi ma’lumotni qabul qiluvchining pochta qutisiga jo`natadi.

D) A,B javoblar to`g`ri66. Internet tarmog`ida Kommunikatsion xizmatlar nimalar kiradi?

A) C, D javoblar to`g`ri B) bunga axborotlardan foydalanishga ruxsat beruvchi xizmatlar kiradi

tarmoqning axborot resurslariga, ya’ni serverda mavjud bo`lgan axborotlarni olish. Misol uchun xujjatlar, fayllar, xar xil turdagi ma’lumotlar bazasidan axborotlarni olish va boshqalar.

C) qulay vaqtlarda ma’lumotlarni o`zaro almashish. Misol uchun elektron pochta mana shu tarzda ishlaydi. Yuboruvchi ma’lumotni qabul qiluvchining pochta qutisiga jo`natadi.

D) real vaqt rejimida ma’lumot almashish. Misol uchun tarmoq orqali so`zlashish. Bularga chat serverlari xizmatlari kiradi.

67. IP-adres nima ?

A) Nuqtalar bilan ajratilgan to`rtta sondan (oktet )iborat noyob son. Har bir son 0-255 oralig`ida bo`lishi lozim.

B) real vaqt rejimida ma’lumot almashish. Misol uchun tarmoq orqali so`zlashish. Bularga chat serverlari xizmatlari kiradi

C) bunga axborotlardan foydalanishga ruxsat beruvchi xizmatlar kiradi D) Tarmoq68. A sinf IP-adreslari qanday oraliqda bo`ladi?

A) 0 dan 127 gacha B) 128 dan 191 gacha C) 192 dan 223 gacha D) 224dan 239 gacha69. V sinf IP-adreslari qanday oraliqda bo`ladi?

A) 0 dan 127 gacha B) 128 dan 191 gacha C) 192 dan 223 gacha D) 224dan 239 gacha70. S sinf IP-adreslari qanday oraliqda bo`ladi?

A) 0 dan 127 gacha B) 128 dan 191 gacha C) 192 dan 223 gachaD) 224 dan 239 gacha E) 240 dan yog`i71. 0,1,2 pog`ona domenlari qanday bo`ladi?

A) mvs.gov.uz 2-pog`ona domeni;B) gov.uz 1- pog`ona domeni; C) Uz 0- pog`ona domeni. D) Xamma javoblar to`g`ri.72. WEB-texnologiyasining hozirgi kunda axborotni ko`rish uchun turli vositalar mavjud, ular qanday nomlanadi?

A) Tarmoq B) Brauzer C) Ma’lumot D) Axborot73. Qaysi javobda brauzerlar nomi to`g`ri ko`rsatilgan?

A) Netscape Navigator va Microsoft Internet Explorer brauzerlari B) Opera va Lynx brauzerlari

C) Opera va Windows brauzerlari D) A,B javoblar to`g`ri

75. Interaktiv texnologiyalarga quyida keltirilganlarning qaysilari misol bo`ladi?

A) Internet masofaviy ta’lim portali. Video va audio konferentsiyalar. B) Internet orkali mustakil ta’lim olish. .. Test topshirish sistemalari

C) Elektron pochta orkali ta’lim. Uzokdan boshkarish sistemalar. Onlayn simulyator va ukuv dasturlar D) A,B,C javoblar to`g`ri

76. Qaysi javobda veb resurslarning URL manzili to`g`ri ko`rsatilgan?

A) http://www.mk.uz B) 1http://www.mk.uz C) ht://tp//www.mk.uz D) google.http://www.mk.uz77. Internet tarmog`idagi qidiruv tizimlarining vazifasini ko`rsating

A) Kidiruv tizimi bu dasturiy-apparatli veb-interfeysli kompleks bulib, Internet tarmogida ma’lumotlarni kidirish imkoniyatini beradi.

B) Kidiruv tizimi- dasturiy-apparatli veb-interfeysli kompleks bulib, Internet tarmogida ma’lumotlarni uchirish imkoniyatini beradi.

C) Kidiruv tizimi- dasturiy-apparatli veb-interfeysli kompleks bulib, Internet tarmogida ma’lumotlarni saklash imkoniyatini beradi.

D) Kidiruv tizimi- dasturiy-apparatli veb-interfeysli kompleks bulib, Internet tarmogida ma’lumotlarni bosmaga chikarish imkoniyatini beradi.

78. Quyidagi veb serverlarning qaysi birlari qidiruv tizimi hisoblanadi?

A) Google, yahoo, Bing, MSN B) mk, google, msn C) informatika, mail D) arbuz, mail, yarmarka79. Veb brouzerga yuklangan veb sahifani kompyuter diskiga saqlash uchun qanday amallarni bajarish kerak?

A) Fayl—Soxranit kak B) fayl-pechat C) fayl –otkrыt D)fayl – zakrыt80. Veb sahifalar tarkibidaga grafik ma’lumotlarni alohida fayl ko`rinishida kompyuter diskiga saqlash uchun qanday amallarni bajarish kerak?

A) grafik ma’lumotning ustida sichkonning ung tugmasini bosib, «Soxranit risunok kak…» buyrugini ishga tushirish kerak

B) grafik ma’lumotning ustida sichkonning ung tugmasini bosib, «pechat» buyrugini ishga tushirish kerak

C) grafik ma’lumotning ustida sichkonning ung tugmasini bosib, «otkrыt» buyrugini ishga tushirish kerak

D) grafik ma’lumotning ustida sichkonning ung tugmasini bosib, «Format risunka» buyrugini ishga tushirish kerak

81.Fayllar uzatish bayonnomasi – FTP (File Transfer Protocol)

Uzoqda turib tarmoqdagi istagan kompyuterni boshqarish rejimi

* Abonentga tarmoqdagi istagan kompyuterda o`zaro muloqot qilishga sha-roit yaratib beruvchi fayllar uzatish pro-tokoli

Tarmoq yangiliklari va tarmoqdagi elektron elonlar doskasini olish

Istagan tarmoq abonentini pochta xabarlari bilan o`zaro muloqotda bo`lib turishini taminlaydi

82.Download –

Masofaviy tarmoq kompyuteri(server)ga fayllarni yuklash jarayoni.

Istagan tarmoq abonentini pochta xabarlari bilan o`zaro muloqotda bo`lib turishini taminlaydi

* Masofaviy tarmoq kompyuteri (udalen-nыy setevoy komp-yuter – server)dan mu-rojaat qilayotgan kompyuter (kliyent)ga fayllar nusxasini ko`chirishjarayonidir

Bir necha lokal tarmoqlarni birlashtiruvchi internetga ulangan kompyuter

83.Tarmoq bayonnomasi

* Kompyuterlar o`rta-sida ma’lumotlarni qabul qilish va uza-tish, hamda tarmoq-dagi bir qancha hisob-lash mashinalarining ishini sinxronlash-tirish uchun mo`l-jallangan qoidalar bayonining kelishil-gan va tasdiqlangan standartiga

Bu internetning biror logik bosqichi bo`lib, o`z nomiga ega bo`lgan va o`zining tarmoq sahifasi tomonidan boshqariladigan tarmoq resurslarining guruhidir

Amaliy dasturlar o`rtasida ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish

Istagan tarmoq abonentini pochta xabarlari bilan o`zaro muloqotda bo`lib turishini taminlaydi

84. IP (Internet Protocol) tarmoqlararo bayonnomasi

Istagan tarmoq abonentini pochta xabarlari bilan o`zaro muloqotda bo`lib turishini taminlaydi

Bu internetning biror logik bosqichi bo`lib, o`z nomiga ega bo`lgan va o`zining tarmoq sahi-fasi tomonidan bosh-qariladigan tarmoq re-surslarining guru-hidir

Brouzerga xujjat html tilida yozilganligi to`g`risida xabar beradi

* Har xil operatsion tizimlarda ishlovchi turli xildagi hisoblash mashinalarini bir tarmoqda birlashtiruvchi universal standart

85.Tarmoq uzeli

Brouzerga xujjat html tilida yozilganligi to`g`risida xabar beradi

* Bir necha lokal tarmoqlarni birlashtiruvchi internetga ulangan kompyuter

Web – xujjatlarni ko`rib chiqish dasturi

Bu boshqa xujjatlarga o`tish uchun aloqa bog`lovchi murojaatni o`zida saqlaydigan xujjat

86. Domen

Bu boshqa xujjatlarga o`tish uchun aloqa bog`lovchi murojaatni o`zida saqlaydigan xujjat

Web – xujjatlarni ko`rib chiqish dasturi

* Bu internetning biror logik bosqichi bo`lib, o`z nomiga ega bo`lgan va o`zining tarmoq sahifasi tomonidan boshqariladigan tarmoq resurslarining guruhidir *

Bu serverning bo`lagi, ya’ni biror bir mavzuga oid bo`lim hisoblanadi

87. Internet tarmog`ining serveri

Bu internetning biror logik bosqichi bo`lib, o`z nomiga ega bo`lgan va o`zining tarmoq sahifasi tomonidan boshqariladigan tarmoq resurslarining guruhidir

Kompyuterlar o`rtasida ma’lumotlarni qabul qilish va uzatish, hamda tarmoqdagi bir qancha hisoblash mashinalarining ishini sinxronlashtirish uchun mo`ljallangan qoidalar bayonining kelishilgan va tasdiqlangan standartiga aytiladi

Abonentga tarmoqdagi istagan kompyuterda matnli va ikkilik fayllar bilan o`zaro muloqot qilishga sharoit yaratib beruvchi fayllar uzatish protokoli

* Foydalanuvchi kompyuterining so`roviga asosan Web sahikursi namoyon qiluvchi va boshqa zarur funktsiyalarni bajaruvchi maxsus dastur o`rnatilgan kompyuter

88. Sayt

a)* Bu serverning bo`lagi, ya’ni biror bir mavzuga oid bo`lim hisoblanadi b)Web – xujjatlarni ko`rib chiqish dasturi

c)Masofaviy tarmoq kompyuteri(server)ga fayllarni yuklash jarayoni d)Har xil operatsion tizimlarda ishlovchi turli xildagi hisoblash mashinalarini bir tarmoqda birlashtiruvchi universal standart

89. -

a)HTML – hujjatda asosiy matn va axborotni belgilaydi b) * Brouzerga xujjat HTML tilida yozilganligi to`g`risida xabar beradi

c)HTML – hujjatda fon rangini aniqlab beradi d)HTML – hujjatda matn rangini aniqlab beradi

90. <HEAD>-

a)HTML – hujjatda fon rangini aniqlab beradi b)HTML – hujjatda matn rangini aniqlab beradi c)HTML – hujjatda asosiy matn va axborotni belgilaydi

d) * HTML – hujjatning kirish va bosh qismini belgilaydi

91. ODY>

a)HTML – hujjatda asosiy matn va axborotni belgilaydi b)Brouzerga xujjat HTML tilida yozilganligi to`g`risida xabar beradi

c)* Asosiy matn va axborotni belgilaydi * d)HTML – hujjatda matn rangini aniqlab beradi

92.

a)HTML – hujjatda matn rangini aniqlab beradi b)* Bu Web-sahifa to`g`risida ko`proq to`la-to`kis axborot olish uchun kerak bo`ladigan elektron pochta adresiga ega c)HTML – hujjatda fon rangini aniqlab beradi d)HTML – hujjatda matn rangini aniqlab beradi93. Gipermatn xujjat

a)* Bu boshqa xujjatlarga o`tish uchun aloqa bog`lovchi murojaatni o`zida saqlaydigan xujjat * b)Brouzerga xujjat html tilida yozilganligi to`g`risida xabar beradi c)Asosiy matn va axborotni belgilaydi d)Html – hujjatda matn rangini aniqlab beradi94. tegida BGCOLOR parametri

a)HTML – hujjatda matn rangini aniqlab beradi b)* HTML – hujjatda fon rangini aniqlab beradi c)Bu boshqa xujjatlarga o`tish uchun aloqa bog`lovchi murojaatni o`zida saqlaydigan xujjat d)Asosiy matn va axborotni belgilaydi95. tegida TEXT parametri

a)HTML – hujjatda fon rangini aniqlab beradi b)bu boshqa xujjatlarga o`tish uchun aloqa bog`lovchi murojaatni o`zida saqlaydigan xujjat

c)Asosiy matn va axborotni belgilaydi d)HTML – hujjatda matn rangini aniqlab beradi

96. Gipermurojaatni HTML – hujjatda

a) tegi yordamida amalga oshirish mumkin b) tegi yordamida amalga oshirish mumkin c) tegi yordamida amalga oshirish mumkin *d) tegi yordamida amalga oshirish mumkin97. Grafik tasvirlar Web – sahifaga

A) tegi yordamida qo`yiladi * B)

tegi yordamida qo`yiladi C) tegi yordamida qo`yiladi D) tegi yordamida qo`yiladi98. Markerlangan ro`yxat Web sahifada

A)teg – konteyner

yordamida aks ettiriladi B)teg – konteyner
yordamida aks ettiriladi * C)teg
yordamida aks ettiriladi

D)teg

yordamida aks ettiriladi

99. HTML – hujjatda nomerlangan ro`yxatni

A)teg – konteyner

yordamida aks ettiriladi B)teg
yordamida aks ettiriladi C)teg kenteyner
dan foydalanish zarur *

D)teg

yordamida aks ettiriladi

100. HTML – hujjatda jadval

A)teg – konteyner

yordamida aks ettiriladi * B)teg – konteyner

yordamida aks ettiriladi

C)teg yordamida aks ettiriladi D)teg kenteyner

dan foydalanish zarur

101. HTML –
hujjatda jadval satri

A)teg – konteyner

yordamida aks ettiriladi B)teg yordamida aks ettiriladi C)teg kenteyner
dan foydalanish zarur

D)teg

yordamida aks ettiriladi B) buyrug`i asosida ekranning belgilangan bo`lagiga joylashtiriladi *

C)teg yordamida aks ettiriladi D)teg kenteyner

dan foydalanish zarur

103. Veb sahifa tuzishda e’tiborni asosan

a)Ko`p ma’lumotdan foydalanishga qaratish kerak b)Saytni bezashga qaratish kerak c)Foydalanuvchining qulayligiga qaratish kerak *

d)Kam ma’lumotni aks ettirishga qaratish kerak

104. HTML tilining direktivalarining atalishi:

a)Komanda b)protsedura c)Teg * d)Operator105. Teg qaysi qavslar yordamida yoziladi:

a){tag} b)[tag] c)(tag) d) *106. Kommentariy (izoh)

a)Brouzer interpretatorlarida qayta ishlanadi b)Brouzer interpretatorlarida qayta ishlanmaydi *c)Bu serverning bo`lagi, ya’ni biror bir mavzuga oid bo`lim hisoblanadi d)Asosiy matn va axborotni belgilaydi107. Qaysi teg yordamida matn tagiga chiziladi

a)Tagiga chizilgan matn *b) Tagiga chizilgan matn c) Tagiga chizilgan matnTagiga chizilgan matn

108. Qaysi teg yordamida matn ustiga chiziladi

a)ustiga chizilgan matn b)ustiga chizilgan matn * c) ustiga chizilgan matnustiga chizilgan matn

109. Shriftning parametrlari qaysi teg yordamida o`zgartiriladi

a) b) c) * d)110. Veb sahifaga grafik elementni qo`shish qaysi teg yordamida bajariladi

a) b) c) d)111. Veb sahifaga shakl elementini qo`shish qaysi teg yordamida bajariladi

a) b) c) d) *112. Veb Sahifa yaratishning asosiy tili

a)Delphi b)HTML* c)C++ d)FoxProTuzuvchi A.Begbo’tayev

Katalog: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Mazkur xujjatni hech qanday muxrsiz, erkin holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!
2017 -> "Axborot kommunikatsion texnalogiyalari va iqtisod" kafedrasi maxsus fan o’qituvchisi o’sarova Gulruh Samatovnaning
2017 -> Navoiy arxitektura va qurilish kasb-hunar kolleji
2017 -> 8- sinflar uchun informatika fanidan test Bilimlar bellashuvi
2017 -> "Axborot kommunikatsion texnalogiyalari va iqtisod" kafedrasi maxsus fan o’qituvchisi o’sarova Gulruh Samatovnaning
2017 -> Mazkur xujjatni hech qanday muxrsiz, erkin holda olish uchun +998902295952 telefon raqamiga qo’ng’iroq qiling va arzon narx evaziga unga ega bo’ling!

Download 204.5 Kb.
Download 204.5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaKompyuter tarmoqlari fanidan test savollari

Download 204.5 Kb.