• Darsning maqsadi va vazifalari: Ta’limiy
 • Kompetensiya (TK2)Axborotlar bilan ishlash komp е t е ntsiyasi
 • (FK3) Axborotlarni el е ktron vositalar orqali uzatish komp е t е ntsiyasi
 • O’quv jarayonining amalga oshirish texnologiyasisi O’qitish uslubi
 • O’qitish shakllari
 • Kelgusi rejalar(tahlil, o’zgarishlar)
 • Ishlash bosqichlari vaqti Faoliyat mazmuni O’qituvchi
 • 2-bosqich. Asosiy. (30 daqiqa)
 • 3-bosqich. Yakuniy. (5 daqiqa)
 • Darsning blok – chizmasi
 • Tashkiliy qism: salomlashish, yo’qlama, navbatchi axboroti
 • DARSNING BORISHI O’tilganmavzuniso’rash, yangimavzugazamintayyorlash.
 • “Blits – savol - test”, “Mashq bajarish” va“Aqliy hujum”
 • Tayanch bilimlarning faollashtirish. Uyga vazifalar ini tekshirish va o’tilgan mavzuni mustahkamlash
 • Dars materiallarini tushuntirish (materiallarni tushuntirish dars prezentatsiyasi va videorolik, amaliy harakatlar, tayyor ishlar ko’rgazmasini namoyish qilish bilan birgalikda olib boriladi).
 • Kompyuterlar
  Download 467.52 Kb.
  bet1/2
  Sana24.09.2020
  Hajmi467.52 Kb.
  #11649
    1   2  ANDIJON SHAHAR XALQ TA’LIMI BO’LIMIGA QARASHLI

  5 - UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABINING

  INFORMATIKA va AT FANI O’QITUVCHISI
  SHARIPOVA GULPARIning
  KOMPYUTERLAR

  Mavzusida 8-sinf o’quvchilari uchun dars ishlanmasi.
  Darsning maqsadi va vazifalari:
  Ta’limiy: O’quvchilarga xat tashish tarixi va hozirgi zamonaviy elektron pochta imkoniyatlarini, elektron pochta xizmati tuzilmalarini o’rgatish va tushunchalar berish.

  Tarbiyaviy: Vatanini sevish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmatdabo‘lish, odob-axloq qoidalariga rioya qilishni singdirish.

  Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni mustaqil fikrlarini oshirish va rivojlantirish.


  Kompetensiya

  (TK2)Axborotlar bilan ishlash kompеtеntsiyasi - mеdiamanbalardan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta'minlashni, mеdia madaniyatga ega bo’lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi.

  (FK3) Axborotlarni elеktron vositalar orqali uzatish kompеtеntsiyasi- Tеxnologiyalar orqali axborotlarni uzata olish, axborot havsizligini ta'minlay olish, Kompyuter bilan ishlay olish, , erkin foydalaniladigan dasturlar, tijorat dasturlari, dasturlar litsеnziyalarini farqlash va h.k. layoqatini hosil qilish;


  Dars turi

  Bilim va ko’nikmalarni nazorat qiluvchi va mustahkamlovchi.

  O’quv jarayonining amalga oshirish texnologiyasisi

  O’qitish uslubi: Aralash

  O’qitish usullari: “savol-javob” metodi, “Aqliy hujum”, “Venn diagrammasi”, tayyor multimedia va slayd materiallari asosidasavol-javob.

  O’qitish shakllari:kichik guruhlarda ishlash, jamoaviy blits-so’rov

  O’qitish vositalari: elektron resurslar, mavzuga oid dars taqdimoti, tarqatma materiallar, ko’rgazmali qurollar,8-sinf darsligi;

  Nazorat: og’zaki va test nazorati, amaliy vazifalar.

  Baholash: Rag’batlantirish, 5 ballik reyting tizimi asosida.


  Kutiladigan natijalar

  O’quvchilarning kompyuter imkoniyatlari to’g’risidagi bilim va ko’nikmalari rivojlanadi. Yangi bilim va ko’nikmaga ega bo’ladi. Zamonaviykompyuterimkoniyatlarini, kompyuterturlarifoydalanish ko’nikmasiga ega bo’ladi.

  Motivatsiya

  Kompyuter haqidagi axborotga egamisiz? Siz bilmoqchi bo’lgan yana qanday ma’lumotlar sizlarni qiziqtiradi?

  Kelgusi rejalar(tahlil, o’zgarishlar)

  O’qituvchi o’z faoliyatining tahlil asosida yoki hamkasblarining dars tahlil asosida keying darslariga o’zgartirishlar kiritiladi va rejalashtiradi.

  Fanlararo bog’liqlik

  Dars mavzusi ingliz tili, rus tili, matematika va ekalogiya fanlari bilan bog’liq
  Ishlash bosqichlari vaqti

  Faoliyat mazmuni

  O’qituvchi

  O’quvchilar

  1-bosqich. Mavzuga kirish.

  (10-daqiqa)

   1. Darsni tashkillashtish.

   2. Uy vazifalarini tekshirish, savol-javob o’tkazish, natijalarni tahlil etish

  (5 daqiqa)

  O’quv mashg’ulotining mavzusi maqsadi, rejalashtirilgan natijasi va uni o’tkazish rejasini e’lon qiladi:(5 daqiqa)  1. Darsga tayyorlanadi.

  2. Vazifalarni bajaradi, savollarga javob beradi.

  3. Maqsad va rejani diqqat bilan tinglaydi yoki yozib oladi.

  2-bosqich. Asosiy.

  (30 daqiqa)

  Zamonaviy kompyuter imkoniyatlarini o’rgatish, mavzuni mustahkamlash.

  (30 daqiqa)  Vazifalarni bajaradi, tushunmagan joylarida savol beradi.

  3-bosqich. Yakuniy.

  (5 daqiqa)

  O’quvchilar olgan bilimlari baholanadi.

  Uyga topshiriq va savollar beriladi.
  1. Qo’shimcha savollarga javob beradi, topshiriqlarni bajaradi.

  2. Vazifalarni yozib oladi.  Tashkiliy qism.

  1. O’quvchilar bilan salomlashish;

  2. Xonani va o’quvchilarni darsga tayyorliklarini kuzatish

  3. O’quvchilar davomatini aniqlash;

  4. O’quvchilarni guruhlarga ajratish va dars o’tish jarayoni haqida tushunchalar berish;


  Darsning blok – chizmasi
  Darsning bosqichlari

  Vaqt

  Usullar

  1

  Tashkiliy qism: salomlashish, yo’qlama, navbatchi axboroti

  2 daqiqa
  2

  Siyosiy va ma’naviyat daqiqasi:

  3 daqiqa

  O’zbekiston va jahon miqyosida bo’layotgan siyosiy jarayonlar

  3

  O’tilganlarni takrorlash, yangi mavzuga zamin tayyorlash

  5 daqiqa

  “Charxpalak” usulli, Mashq bajarish, Blits savol-javob

  4

  Yangi mavzu bayoni

  15 daqiqa

  Ma’ruza, aqliy hujum

  5

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  15 daqiqa

  Amaliy takrorlash, “elektron test”, tarqatma materiallar, boshqotirma

  6

  Xulosalash, o’quvchilarni baholash

  3 daqiqa

  Darsda faol qatnashgan o’quvchilarni baholash
  Uyga vazifa

  2 daqiqa

  O’quvchilarga uyda bajarish uchun topshiriqlar berish  DARSNING BORISHI

  1. O’tilganmavzuniso’rash, yangimavzugazamintayyorlash.

  O’tgan mavzuni qisqacha takrorlash uchun o’quvchilardan uyga berilgan vazifa so’raladi va baholanadi. O’tilgan mavzular bo’yicha o’quvchilar bilimlarini aniqlash maqsadida “Blits – savol - test”, “Mashq bajarish” va“Aqliy hujum” usullaridan foydalanaman.

  Blits – savol - test” usulida har bir guruhdan ikkitadan o’quvchiga kartochkani berib savol va testlarga tezkorlik bilan javob berishadi. Har bir javob bergan kartochkalari 3 ball bilan baholanadi.  O’quvchilar kichik guruhlarga bo’linadi. Ularga tarqatma test savollari tarqatiladi. Qo’shimcha ma’lumotlar berilib, mustaqil ish doskaga yozib qo’yiladi.

  1. Tayanch bilimlarning faollashtirish.

  Uyga vazifalar ini tekshirish va o’tilgan mavzuni mustahkamlash:

  1. Hisoblash texnikasi necha davrni o'z ichiga oladi?

  2. Birinchi hisoblash vositalariga misollar keltiring.

  3. Dastlabki, eng sodda sun'iy hisoblash asboblarini aytib bering. Abak va Neper tayoqchalari bir iridan qandayfarq qiladi?

  4. Birinchi mexanik hisoblash mashinasini loyihalashtirganolim kim?

  5. Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan dastlabki EHM nomi?

  1. Dars materiallarini tushuntirish (materiallarni tushuntirish dars prezentatsiyasi va videorolik, amaliy harakatlar, tayyor ishlar ko’rgazmasini namoyish qilish bilan birgalikda olib boriladi).


  Siyosiy va ma’naviy qism:

  O’zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti Sh. M. Mirziyoеv raisligida 2019 yil 19 mart kuni Yoshlarga e’tiborni kuchaytirish maqsadida o’tkazilgan vidеosеlеktor yig’ilishida takidlab o’tgan, Yoshlarni ma’naviyatini yuksaltirish va ularning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo’yicha 5 ta muhim tashabbus haqida ma’lumot berish
  Download 467.52 Kb.
    1   2
  Download 467.52 Kb.