• 3. ....................... - bu kompyuterlar bir xona (bir sinf yoki auditori xonasi), bino, tashkilot yoki bir qancha filliallardan iborat bo‘lgan tashkilot doirasida kompyuter tarmoqlaridir.
 • 4. Web sahifalarmajmui ... deb ataladi. A) Provayder B) ) Web-server C) Web-sahifa D) Web-sayt 5. Internetdaishlashnita’minlovchitashkilot ... deb ataladi.
 • 13.Lokaltarmoqdakabellarqanchamasofagachaulanishimumkin a)75 m b)7 km c) 2 m d)to’g’rijavobyo’q 14. Simsiztarmoqdaaxborotuzatishusullari
 • 15.54 Mbit/s tezlikdaqaysituridaaxborotuzatiladi
 • 17.Qaysikabelshafof shisha tolasidaniborat a)Koaksial b)Optik c)Erklangan d)to’g’rijavobyo’q 18.Internetgaasossolgantarmoqnomi
 • 21.Qanday lokal tarmoq topologiyalari bor
 • 24.Tarmoqkartasiningvazifasinechagabo’linadi a)3 ta b) 4ta c)2 ta d)5ta 25.Tarmoqbilan adapter aloqasinita’minlashqaysivazifagakiradi
 • Kompyutertarmoqlarini administratorlash fanidan test savollari Tarmoqda qanday kabellar ishlatiladi?
  Download 17.1 Kb.
  Sana24.01.2023
  Hajmi17.1 Kb.
  #39244
  Bog'liq
  Kompyutertarmoqlarini administratorlash fanidan test savollari
  Qodirqulov S, 1-mavzu amaliy topshiriqlar

  Kompyutertarmoqlarini administratorlash fanidan test savollari


  1.Tarmoqda qanday kabellar ishlatiladi?
  a)Koaksial,optik tolali,o’ralgan juft kabel b)mis simlar
  c)shafof simlar d)elekktr sim
  2. Internet qaysi tarmoq ?
  A) Mintaqaviy kompyuter tarmog‘i
  B) Global kompyuter tarmog‘i
  C) Lokal kompyuter tarmog‘i
  D)korporativ
  3. ....................... - bu kompyuterlar bir xona (bir sinf yoki auditori xonasi), bino, tashkilot yoki bir qancha filliallardan iborat bo‘lgan tashkilot doirasida kompyuter tarmoqlaridir.
  A) Mintaqaviy kompyuter tarmog‘i
  B) Global kompyuter tarmog‘i
  C) Lokal kompyuter tarmog‘i
  D)korporativ
  4. Web sahifalarmajmui ... deb ataladi.
  A) Provayder B) ) Web-server
  C) Web-sahifa D) Web-sayt
  5. Internetdaishlashnita’minlovchitashkilot ... deb ataladi.
  A) Provayder B) ) Web-sevker
  C) Web-sahifa D) Web-sayt
  6. Internetdagipermatnko’rinishidagima’lumotlar ... deb ataladi.
  A) Provayder B) ) Web-server
  C) Web-sahifa D) Web-sayt
  7.Wi-FI ningso’zyoyilmasi?
  a) WirelessFidiliti b)Worldwide Fidelity
  c) Worldwide Interoperability for Microwave Access
  d) Wireless Fidelity
  8.Tarmoqturlarinechta?
  a)3 ta b) 4ta c)2 ta d)5ta
  9.Koaksialkabelnimadantuzilgan?
  a)Missimlardantashkiltopgan
  b)Shisha toladaniborat
  c) 2 talikyoki 4 talikjuftkabeldaniborat d)a,c
  10. Wireless Fidelityso’ziqandayma’nonianglatadi?
  a)Vafolik b)Simlivafoliki c) simsiz d)Simsizaniqlik
  11. Simsizmahalliytarmoqdaaxborotuzatishtezligi?
  a)25 Mb/s b)100 Gb/s
  c)20 Mb/s d) 54 Mb/s
  12.Tarmoqdaqandaykabellarishlatiladi?
  a)Koaksial,optiktolali ,o’ralganjuftkabellar b)missimlar
  c)shafof similar d)to’g’rijavobyo’q
  13.Lokaltarmoqdakabellarqanchamasofagachaulanishimumkin?
  a)75 m b)7 km c) 2 m d)to’g’rijavobyo’q
  14. Simsiztarmoqdaaxborotuzatishusullari?
  a)radiokanal,infraqizilnur
  b)Radipokanal,Optiktolalikabel
  c)optik,koaksial,o’ralganjuftkabellari
  d)Infraqizilnur, Optiktolalikabel
  15.54 Mbit/s tezlikdaqaysituridaaxborotuzatiladi?
  a)simsizshaxsiytarmoq b) simsiz local tarmoq
  c) simsizmahalliytarmoq d) simsiz global tarmoq
  16.Wi-Fi qaysisimsiztarmoqtexnologiyasikiradi?
  a)simsizshaxsiytarmoq b) simsiz local tarmoq
  c) simsizmahalliytarmoq d) simsiz global tarmoq
  17.Qaysikabelshafof shisha tolasidaniborat?
  a)Koaksial b)Optik c)Erklangan d)to’g’rijavobyo’q
  18.Internetgaasossolgantarmoqnomi ?
  a)Internet b)Interanet c)Arpanet d)to’g’rijavobyo’q
  19.Qanday antivirus dasturlarinibilasiz?
  a)DrWeb,Nod,AVP b)WinRar,WinZip,WinArj c)FineReader,PDF,NOD d)kasperskiy,RAR
  20..Virusnima?
  a)ma’lumotlarnizichlashtiruvchi virus
  b) Ma’lumotlarnizaralaydiganmaxsusdastur
  c) yuqumlikasallik
  d)bilmayman
  21.Qanday lokal tarmoq topologiyalari bor?
  a) Yulduz,aylana va passiv b)Shina,xalqa,aktiv c)Xalqa,Yulduz,shina
  d)aktiv va passiv
  222.Kam kabel talab qilish xusussiyati qaysi topologiyaga xos?
  a)SHina b)Yulduz c)Halqa d)bilmayman
  23.Tarmoqtopologiyasinechta?
  a)3ta b)4 ta c) 5ta d)2 ta
  24.Tarmoqkartasiningvazifasinechagabo’linadi?
  a)3 ta b) 4ta c)2 ta d)5ta
  25.Tarmoqbilan adapter aloqasinita’minlashqaysivazifagakiradi?
  a)Magistral b)Tarmoq
  c)to’g’rijavobberilmagan d)a , b
  Download 17.1 Kb.
  Download 17.1 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompyutertarmoqlarini administratorlash fanidan test savollari Tarmoqda qanday kabellar ishlatiladi?

  Download 17.1 Kb.