• OLIY TA’LIMDA “KREDIT-MODUL TIZIMI” Xaydarova Iroda Nizomiddinovna o‘qituvchi, O‘zDJTU. iymonasad@gmail.com ANNOTATSIYA
 • Kalit so‘zlar
 • Ключевые слова
 • Keywords
 • Kredit-modul tizimi
  Download 424.77 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/5
  Sana08.07.2022
  Hajmi424.77 Kb.
  #24832
    1   2   3   4   5
  Bog'liq
  oliy-ta-limda-kredit-modul-tizimi
  sport to`garagi qatnashchilarining jismoniy sifatlarini nazorat qilish metodikasi, Prepositions Ma\'rufjon 312


  Oriental Renaissance: Innovative, 
  educational, natural and social sciences 
   
  VOLUME 1 | ISSUE 11 
  ISSN 2181-1784 
  Scientific Journal Impact Factor SJIF 2021: 5.423 
  1021 
  w
  www.oriens.uz
  December 
  2021
   
  OLIY TA’LIMDA “KREDIT-MODUL TIZIMI” 
  Xaydarova Iroda Nizomiddinovna 
  o‘qituvchi, O‘zDJTU. 
  iymonasad@gmail.com
    
  ANNOTATSIYA 
  Ushbu maqolada “Kredit-modul’ tizimi”, uning yurtimizda joriy etilishi va 
  bunda kuzatilayotgan muammolar sharxi keltirilgan. 
  Kalit so‘zlar: kredit-modul’ tizimi, masofaviy ta’lim, oliy ta’lim. 
  АННOТАЦИЯ 
  В данной статье представлена информация о «Кредитно-модульной 
  системе», ее внедрении в нашей стране и описание наблюдаемых проблем. 
  Ключевые слова: Кредитно-модульной система, дистанционное обучение, 
  высшее образование. 
  ABSTRACT 
  This article provides information on the "Credit-modul system", its 
  implementation in our country and a description of the observed problems. 
  Keywords: Credit-modul system distance learning, higher education. 
  KIRISH 
  So‘ngi yillar ichida insoniyat olamida turli o‘zgarishlar, yutuqlar, kamchiliklar 
  va xavflar ortib bormoqda. Buni har bir jabxada ko‘rish, kuzatish, anglash mumkin. 
  Pandimiya sababli, yuzaga kelgan va davom etayotgan voqe’a-hodisalarni kuzatar 
  ekanmiz, uning nafaqat inson salomatligiga, hatto uning ta’lim olishiga sezilarli 
  darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Bu faqat salbiy tusga emas, shu bilan bir qatorda ijobiy 
  natijalarga ham egaligi bilan insoniyatni quvontiradi. Misol, yurtimizda masofaviy 
  ta’limning shakllanib, rivojlanib borishiga zamin yaratdi. Ammo, yangiliklarning ilk 
  davri kamchiliklarsiz bo‘lmasligi tajribalardan ma’lum.
  Masofaviy ta’limning qulayliklari keng bo‘lib, unda o‘qituvchi va o‘quvchi 
  erkin faoliyati olib borish imkoniyatlariga (vaqt va masofa nuqtai nazaridan) ega. 
  Biroq masofaviy ta’limda asosiy “tarkibiy qism” internet hisoblanadi. Yurtimizda 
  mavjud internet bilan bog‘liq muammo va kamchiliklar, ushbu ta’lim tizimi 
  rivojidagi katta to‘siqdir.

  Download 424.77 Kb.
    1   2   3   4   5
  Download 424.77 Kb.
  Pdf ko'rish