P.3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi
Download 494 Kb.
bet15/76
Sana13.06.2021
Hajmi494 Kb.
#15002
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   76
P.3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi
Əsaslı şəkildə dərk edilən bilik və bacarıqlar sonra möhkəm­lən­dirilir. Öyrənilən bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsinə eh­ti­yac vardır. Məlumdur ki, şagirdlər tədris materialını anlayır və hət­ta dərk edir, lakin bir müddətdən sonra onu unuda bilir. Biliyin yad­dan çıxması isə təfəkkür prosesini, mühakiməni çətinləşdirir. Ha­fi­zəsində lazımınca bilik ehtiyatı olmayan şagirdin fikri səthiliyi ilə fərqlənir. Möhkəmlətmə tədbirləri biliklərin hafizədə uzun müd­dət qalmasına və təfəkkürün zənginləşməsinə imkan verir. Öyrə­ni­lən biliklərin yaddaqalma müddəti möhkəmlətmə sayəsində xeyli ar­tır və idrakın sonrakı mərhələsi üçün etibarlı zəminə çevrilir. Bü­tün bunlara görə də təlim zamanı bilik və bacarıqların möhkəmlən­di­rilməsi zəruri olur.

Tədris materiallarının yenidən götür-qoy edilməsi, onun şüur­lu təkrarı, bəzi anlayışların, ümumiləşmələrin, əlaqələrin, isbatların, qay­daların, qanunların və s. vaxtaşırı yada salınması müəllimdən xü­susi vaxt və qayğı tələb edir.

Təlim zamanı biliyin möhkəmliyini, dərinliyini və şüur­lu­lu­ğunu təmin etməklə kifayətlənmək olmur. Bununla yanaşı, bilik həm də əməli səciyyə daşımalıdır; lazım gəldikdə mövcud bilikdən tə­limdə və ictimai-iqtisadi həyatda istifadə edilməlidir. Biliklər ha­fi­zə­də toplanıb qaldıqda, ondan istifadə edilmədikdə əhəmiyyətini it­i­ri­r.

Mənimsəmənin tamlığını təmin etmək üçün öyrənilən biliyin tət­biqini təşkil etmək lazım gəlir. Fənnin məzmunundan və tədris möv­zusunun xarakterindən asılı olaraq bilik və bcarıqlar müxtəlif for­malarda tətbiq edilir.
Download 494 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   76
Download 494 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaP.3. Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqi

Download 494 Kb.