• Nazorat savollari
 • Laboratoriya ishi
  Download 48.26 Kb.
  Sana26.05.2023
  Hajmi48.26 Kb.
  #64984
  Bog'liq
  7-lab
  6- mavzu. Ikki taktli chiqish kaskadlari

  15-16- LABORATORIYA ISHI


  Istok qaytargich sxemasini tadqiq etish
  Ishdan maqsad: Maydoniy tranzistorda yasalgan istok qaytargich sxemasini tadqiq qilish va dinamik xarakteristikalari va differensial parametrlarini o‘lchash.
  UI sxemada ulangan kuchaytirgich kaskad (istok qaytargich). UI ulangan MT asosidagi kuchaytirgich kaskadning prin-sipial sxemasi 8.1-rasmda ko‘rsatilgan. Sxemada n – kanali p – n o‘tish bilan boshqariladigan MT qo‘llanilgan.
  Sxemada stok elektrodi umumiy shinaga kuchlanish manbai YEM ning juda kichik qarshiligi orqali ulangan, ya’ni stok elektrodi kirish va chiqish zanjirlari uchun umumiydir.
  Istok qaytargichda chiqish signali amplitudasi kirishdagi signal amplitudasi va fazasini qaytaradi. Bu ikki omil kaskad-ning kuchlanish qaytargich deb atalishiga asos bo‘ldi. Kuchaytirish koeffitsiyentining birga yaqin qiymati 100 % li manfiy TA hi-sobiga hosil bo‘ladi.

  8.1-rasm. US ulangan MT asosidagi kuchaytirgich kaskadning sxemasi.

  Ushbu kaskadda tranzistorning drenaji to'g'ridan-to'g'ri + EC manbasiga ulanadi. Kutish rejimi kirishida va rezistor R va manba pallasida R1 -R2 rezistor bo'luvchisi tomonidan ta'minlanadi. Kirish voltaji C1 izolyatsiya kondensatori orqali kirishga etkazib beriladi va chiqish kuchlanishi C2 izolyatsiya kondensatori orqali manbadan yukga beriladi.  O'tish nuqtasini tanlayotganda ikkita shartni ta'minlash kerak: U.z.ning noaniq kuchlanishi uzatish xarakteristikasining eng katta qiyalik bilan bo'lgan qismiga to'g'ri kelishi kerak, ya'ni. nolga yaqinroq bo'ling va Rn rezistorining qarshiligi etarlicha katta bo'lishi kerak, ya'ni Rи va Rn. Bu kuchlanish uzatish koeffitsientini oshiradi. Ushbu maqsadga erishish uchun dam olish rejimida koordinatalari bo'lgan tranzistorning uzatish xarakteristikasida nuqta tanlash kerak (8.1, b-rasmlarga qarang)
  Uzi.о = 0,25Uzi.ots;

  Istok kuchlanishi
  bundan


  Uи.о = 0,5Ес,
  Zatvor potensiali (rasmga qarang 8.1, b) quyidagini topamiz


  Uz = Ui.о + Uzi.о = Ui.о - │Uzi.о│


  va rezistor bo'luvchisi tomonidan o'rnatiladi


  Umumiy qarshilikni ularni ketma ketligidan topib olamiz 100 kOm:


  R2 ni hisoblagandan so'ng, siz R1 qarshiligini hisoblashingiz mumkin.
  Manba qaytargichining ishlaydigan nuqtasida uzatish xarakteristikasining qat'iyli

  Kuchaytirish koeffitsentini aniqlash quyidagi ifodaga teng:
  Bo'sh rejimda maksimal koeffitsent nisbati

  Manba qaytargichining ajratish kondensatorlarining sig'imini hisoblash uchun kaskadning past chastotali qismidagi vaqt doimiyligini aniqlash kerak:
  Har bir kondensatordagi vaqt doimiysi ikki marta katta:
  τ1= τ2=2 τnch
  )

  Istok qaytargichni hisoblash uchun variantlar. Jadval 8.1

  № п/п

  Ec

  Rи,кОм

  Fн,Гц

  Uзи.отс

  I с.нач,мА

  1

  10

  0,5

  50

  -1,6

  4,0

  2

  12

  0,5

  40

  -2,0

  4,8

  3

  15

  0,4

  60

  -2,4

  8,0

  4

  12

  0,3

  45

  -2,0

  8,0

  5

  15

  0,35

  75

  -2,4

  8,8

  6

  10

  0,35

  80

  -1,6

  8,0

  7

  8

  0,25

  70

  -2,0

  12

  8

  10

  0,4

  30

  -1,6

  6,4

  Hisoblash ishlari uchun topshiriq


  8.1-jadvaldagi ma'lumotlardan foydalanish:

  1. Rezistor bo'linuvchisini hisoblang.

  2. Uzatish xarakteristikasining tikligini istok qaytargichning qiymatinini hisoblang.

  3. Quyidagi fH chastotasiga asoslanib, C1, C2 kondansatorlarning sig'imini aniqlang.

  8.1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib, manba tekshirgichining ish nuqtasi koordinatalarini aniqlaymiz (8.1, b-rasmlarga qarang)


  Uзи.о = 0,25Uзи.отс ;  Bundan
  Istok kuchlanishi: Uи.о = 0,5Ес, ,


  Zatvorning potensiali quyidagicha aniqlanadi


  Uз = Uи.о + Uзи.о = Uи.о - │Uзи.о│ Qarshiliklarning qiymatlarini topamiz:


  Manba qaytargichining ishlaydigan nuqtasida uzatish xarakteristikasining tikligi:
  Kuchaytirish koeffitsenti


  Bush rejimda kuchaytirish koeffitsenti:


  Past chastotalarda kaskad vaqti doimiysi

  τ1= τ2=2 τнч
  С1 → 0,33 мкФ;
  С2 → 47 мкФ;

  Nazorat savollari


  1. Tranzistorning, tranzistorli kuchaytirgich bosqichining ekvivalent sxemasini chizing.

  2. Kuchaytirgichning kirish va chiqish qarshiligini, kuchlanishi, tok va quvvat bo‘yicha kuchaytirish koeffitsiyentlarini o‘lchang (aniqlang).

  3. Tranzistorli kuchaytirgich bosqichida signal buzilishining paydo bo‘lish sabablari.

  4. Chegaraviy chastotani qanday tushunasiz?

  Download 48.26 Kb.
  Download 48.26 Kb.