• Shkiv, shesternya va yulduzchalarni
 • Biriktirilayotgan vallar ning
 • 1 - rasm. Vallar paralleligi va o`qdoshligini tekshirish sxemalari
 • 1- jadval. Muftalarni o`rnatishda ruxsat etilgan og’ishlar (mm da)
 • 2- jadval. Tishli uzatmada yon tomon tirqishlar kattaligining normadagi qiymatlari, (mkm da)
 • Zanjirli uzatmalarni o`rnatish
 • Yulduzcha diametri, mm….100 gacha 100-200 200-300 300-400 400 dan yuqori Radial urilishga ruxsat etilgan qiymatlari, mm …….. 0,25 0,5 0,75 1,0 1,2
 • 3-jadval. Tishli uzatmada tegib turish dog’lari kattaligining normadagi qiymatlari, (tish yon tomon yuzasiga nisbatan % da)
 • Tasmali uzatlarni o`rnatishda
 • 2 - rasm. S h kivlarni to`g’ri o`rnatilganligini tekshirish.
 • Shkiv diametri, mm ……… 150 gacha 150-300 300-600 600 dan yuqori Radial urilishga ruxsat etilgan qiymatlari, mm……. 0,10 0,15 0,25 0,40
 • ROTS sistemasiga quyidagi xizmat ko`rsatish va ta`mir turlari kiradi
 • * Ikki ta`mir oralig`idagi davr
 • Lecture 12 mavzu: qurilma va uskunalarni ta`mirlash. O`rta ta`mirlash
  Download 99.32 Kb.
  Sana23.10.2020
  Hajmi99.32 Kb.

  Lecture 12
  MAVZU: QURILMA VA USKUNALARNI TA`MIRLASH.
  O`rta ta`mirlash. Bu ta`mirlashni bajarishdan maqsad jihozning texnik xarakteristikalarini ishlab chiqarish jarayonida yeyilgan va nuqsonga uchragan detallarni almashtirish yoki ta`mirlash yo`li bilan qayta tiklashdir. Ish hajmi jihatidan bu ta`mir turi joriy va kapital ta`mirlash o`rtasida turadi. O`rta ta`mirda jihoz o`rnatish joyida demontaj qilmasdan ochiladi va quyidagi ishlar bajariladi:

  - mashina barcha mexanizmlari qisman yechilib, tekshiruvdan o`tkaziladi;

  - ruxsat etilgan chegaraviy o`lchamdan ortiq yeyilgan detallar almashtiriladi yoki ta`mirlanadi;

  - yeyilgan tros, zanjir, tasma va friktsion lentalar tekshiriladi va yangisiga almashtiriladi;

  - barcha podshipniklar tozalanadi, tebranish va sirpanish podshipniklari reja asosida almashtiriladi;

  - reduktorlar tekshiriladi va yuviladi;

  - xasta bo`lgan yuzalar tozalanadi;

  - tiqinlar, zichlagichlar, mahkamlovchi detallar tekshiriladi va kerak bo`lganda yangisiga almashtiriladi;

  - kerak bo`lganda mashina ba`zi qismlari bo`yaladi;

  - mashinani yig`ish, qismlar va mexanizmlar ishini rostlash va sinovdan o`tkazish ishlari.

  O`rta ta`mirda mashina ayrim qismlarini kapital ta`mirlash mumkin. O`rta ta`mir ishlab chiqarish va ta`mirlash-mexanika sexlari ta`mirlash personali tomonidan sex mexanigi yoki bosh mexanik boshchiligida amalga oshiriladi.

  Bu ta`mirga ketadigan sarf-xarajatlar, agar o`rta ta`mirlash har yili o`tkazilsa, mahsulot tannarxi hisobidan, agar ta`mirlash ishlari har yil o`tkazilmasa, sarf-xarajatlar jihozning amortizatsiyasi kamayishi hisobidan qoplanadi.  Kapital ta`mirlash. Ta`mirning eng qiyin va ko`p mehnat talab qiladigan turidir. Bunda mashina (agregat) demontaj qilinadi, butunlay birlamchi detallargacha ajratiladi va defektovka qilinadi, barcha yeyilgan detallar yangisiga almashtiriladi, shu jumladan asosiy detallar ham, bir-biriga ilashgan detallar qo`ndirilganligi va ruxsat etilgan o`lchamlari texnik shartlarga ko`rsatilgan talablarga to`g`ri kelishiga erishiladi. Mashina tashqi ko`rinishi yangilanadi. Boshqacha qilib aytganda, kapital ta`mir natijasida jihozning pasport xarakteristikalari qayta tiklanadi.

  Kapital ta`mirlash ishlariga quyidagilar kiradi:

  -barcha yeyilgan detal va qismlarni almashtirish yoki o`lchamlarini texnik talablarga ko`rsatilgan kattaliklarga yetkazgan holda qayta tiklash (boshlang`ich ruxsat etilgan ўlchamlar va qo`ndirmalar (posadka)ishchi chizmalari va texnik shartlar bo`yicha olinadi);

  - mashina detallari va qismlarini markazlashtirish va muvozanatlashtirish;

  - mashina stanina va ramasini ta`mirlash (kerak bo`lganda poydevorni ham ta`mirlash);

  -quvurlarni va havo yetaklanuvchi trubalarni yopuvchi-rostlovchi armaturasi bilan birga tekshirish, tozalash va ta`mirlash;

  -boshqaruvchi va nazorat qiluvchi barcha avtomatik qurilma va asboblarni rostlash yoki yangisiga almashtirish;

  - kerak bo`lganda mashina qismlarini yoki hamma joyini bo`yash;  - mashinani kompleks tekshirish, rostlash va sinovdan o`tkazish.

  Shkiv, shesternya va yulduzchalarni valga shponkali birikma yordamida o`rnatishdan oldin birikayotgan yuzalar sifati tekshiriladi, xastaliklar ishqalash bilan yo`qotiladi. Tiqin shaklidagi shponkali birikmani yig’ayotganda shponka ariqcha tagiga va yon devorlariga zich yotishini ta`minlanishi kerak. Shponka ariqchasi yon devorlari orasidagi tirqishni shuplar yordamida tekshiriladi. Bunda shponka kengligi 13-18 mm va balandligi 5-11 mm bo`lganda tirqish 0,35 mm dan, shponka kengligi 20-28 mm va balandligi 8-16 mm bo`lganda 0,4 mm dan ortiq bo`lmasligi kerak. Prizma shaklidagi shponkalarni val ariqchasiga mis bolg’acha bilan sekin urib o`rnatiladi, bunda ariqcha devori va shponka o`rtasida yon tomon tirqishlar bo`lmasligi lozim. Keyin valga shesternya (shkiv yoki yulduzcha) qo`ndiriladi va prizmali shponka yuqori sirti va qo`ndirilgan detal shponka ariqchasi orasidagi tirqish tekshiriladi. Bu tirqish val diametri 25-90 mm bo`lganda 0,3 mm dan ortiq, val diametri 90-170 mm bo`lganda 0,4 mm dan ortiq bo`lmasligi kerak.

  Biriktirilayotgan vallarning parallellik va o`qdoshlik holati lineyka, tarang tortilgan tor yoki val va muftalarga o`rnatilgan aylanuvchi qurilma yordamida tekshiriladi. Bu usullarning eng ratsional turlari – vallarning paralellik va o`qdoshligini shtixmasa va obtarozilar bilan tekshirish (1-rasm, a); obtarozi va shoqul yordamida shkivlar bo`yicha tekshirish (1-rasm, b); yarim muftalar bo`yicha markazlashtirish ( 1 -rasm, v).

  Muftalarni valga o`rnatishda shponka va yarim mufta valga qo`ndirilgandan keyin val hamda yarim mufta orasidagi tirqish tekshiriladi. Bu tirqish 0,05 mm dan ko`p bo`lmasligi lozim. Barmoqli muftalarni o`rnatayotganda mufta barmoqlari ketma-ket o`rnatiladi va shup yordamida barmoqlarning yarim mufta teshigiga zich yotishi tekshiriladi. Bu tirqish 0,4-0,6 mm dan ko`p bo`lmasligi lozim. Yarim muftalarni markazlashtirishda valni aylanish yo`nalishi bo`yicha boshlang’ich vaziyatidan 90, 180 va 270 gradus aylantirgan holatlarda yarim muftalar orasidagi tirqish o`lchanadi. Har bir vaziyatda (1-rasm, g) sxemada ko`rsatilgandek yarim muftalar aylanasi bo`yicha radial tirqishni (n) va yarim muftalar yon sirtlari orasidagi o`q bo`yicha tirqishni (m) diametral qarama-qarshi nuqtalarda shuplar yordamida o`lchanadi. Har bir diametral qarama-qarshi yo`nalishdagi tirqish qiymatlari yig’indisi bir-biriga teng bo`lishi kerak.
  a b
  v g
  1 - rasm. Vallar paralleligi va o`qdoshligini tekshirish sxemalari

  a- shtixmas va obtarozi yordamida (1- shtixmas; 2- obtarozi); b- shkivlar bo`yicha shoqul simlari va obtarozi yordamida

  (1,3–shkivlar; 2- obtarozilar; 4- sim); v- yarim muftalar bo`yicha (1- yarim mufta; 2- markazlovchi skoba); g- o`lchamlar o`tkazish sxemasi.  n1 + n2 = n3 + n4 ( 1)

  m1 + m2 = m3 + m4 ( 2)
  Muftalarni o`rnatayotganda ruxsat etilgan og’ishlar quyidagi jadvalda ko`rsatilgan.

  1- jadval. Muftalarni o`rnatishda ruxsat etilgan og’ishlar (mm da)


  Mufta

  Mufta diametri, mm

  100 mm val uzunligi uchun qiyshiqlik (m) mm

  Parallellikdan og’ish (n) mm

  Qattiq birikkan

  100-300

  300-500


  0,08

  0,12


  0,1

  0,2


  Barmoqli birikkan

  100-300

  300-500


  0,02

  0,02


  0,05

  0,1


  Ilashgan mufta

  100-300

  300-500


  0,01

  0,01


  0,03

  0,02

  Radial va yon tomon bo`yicha og’ishlarni birinchi navbatda vertikal tekislik bo`yicha, keyin esa gorizontal tekislik bo`yicha bartaraf etish maqsadga muvofiq bo`ladi. Chunki mashina asosi tagiga tiqin qo`yilgandan keyin mashinani gorizontial tekislik bo`yicha siljitish vertikal tekislik bo`yicha vallar o`qdoshligiga ta`sir ko`rsatmaydi.

  Tishli uzatmalarni o`rnatayotganda yon tomon va radial tirqishlar kattaligiga va tishlarning bir-biriga to`g’ri ilashishiga e`tibor berish kerak bo`ladi. Tirqishlar tishli g’ildiraklar ishlayotganida isib ketib tiqilib qolmasligi kerak. Silindrik va konus tishli uzatmalar uchun normal yon tomon tirqish qiymati 2-jadvalda keltirilgan.

  Tishlarning to`g’ri ilashishganligini g’ildirak tishlari orasini bo`yab, ilashmada tishlarning bir-biriga tegib ikkinchi tishli g’ildirak tishlari orasida paydo bo`ladigan dog’ kattaligi orqali tekshiriladi. Tishlarning bir-biriga tegib turish dog’lari kattaligi 2 -jadvalda keltirilgan.
  2- jadval. Tishli uzatmada yon tomon tirqishlar kattaligining normadagi qiymatlari, (mkm da)

  Silindrik uzatma

  Konusli uzatma

  G’ildirak o`qlari orasidagi masofa, mm

  Normal uzatma

  Ajratuvchi konus uzunligi, mm

  Normal uzatma

  50 gacha

  50-80


  80-120

  120-200


  200-320

  320-500


  500-800

  800-1250


  85

  105


  130

  170


  210

  260


  340

  420


  50 gacha

  50-80


  80-120

  120-200


  200-320

  320-500


  500-800

  -


  170

  210


  260

  340


  420

  530


  670

  -  Zanjirli uzatmalarni o`rnatish yulduzchalarga zanjirni o`rnatishdan, zanjirni vintli yoki richagli qurilma bilan taranglashdan va rostlash ishlaridan iborat. Zanjirni yulduzchalarga o`rnatishdan oldin yulduzchalarning radial va yon tomon urilishlari indikator yordamida tekshiriladi. Vtulka-rolikli zanjirda ishlaydigan yulduzchalar uchun urilishga ruxsat etilgan qiymatlari quyidagilardan ortiq bo`lmasligi lozim.

  Yulduzcha diametri, mm….100 gacha 100-200 200-300 300-400 400 dan yuqori

  Radial urilishga ruxsat

  etilgan qiymatlari, mm …….. 0,25 0,5 0,75 1,0 1,2

  Yon tomon urilishlariga ruxsat

  etilgan qiymatlari, mm . ……. 0,3 0,5 0,8 1,0 1,5
  3-jadval. Tishli uzatmada tegib turish dog’lari kattaligining normadagi qiymatlari, (tish yon tomon yuzasiga nisbatan % da)

  Uzatma

  Tegib turish dog’lari

  Uzatmaning aniqlik darajasi

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Silindrik
  Konusli

  Tish balandligi bo`yicha, ko`rsatilgan qiymatdan kam emas

  65
  -

  60
  -

  55
  75

  50
  70

  45
  60

  40
  50

  30
  40

  25
  30

  20
  30

  Silindrik
  Konusli

  Tish uzunligi bo`yicha, ko`rsatilgan qiymatdan kam emas

  95
  -

  90
  -

  80
  75

  70
  70

  60
  60

  50
  50

  40
  40

  30
  30

  25
  25

  Zanjirning me`yorda tarang tortilishi zanjirli uzatmaning silliq, normal ishlashiga imkon beradi. Me`yorida tarang tortilgan zanjir, ishlash sharoitiga qarab, bir oz osilib turishi lozim. Gorizontal va 45 gradus qiyalikda ishlovchi zanjirli uzatmada osilib turish balandligi yulduzchalar o`qlari orasidagi masofaning 2 % dan ko`p bo`lmasligi, vertikal ishlovchi uzatma uchun – 0,2-0,3 % dan ko`p bo`lmasligi lozim. Agar qo`l bilan zanjir qisilganda yulduzchani zanjir o`rab olish burchagi 5 % dan ko`p bo`lmagan qiymatga oshsa, zanjir normal tarang tortilgan bo`ladi.  Tasmali uzatlarni o`rnatishda yuritma va etaklanuvchi shkivlar vallarni parallelligi va ikki shkiv o`rta sirtining bir-biriga mos kelishi ta`minlanadi. Tiqin shaklidagi tasmali uzatmalarda shkiv ariqchalarining bir-biriga nisbatan bir xilda joylashishi va shkiv ariqchalari qesimining bir-birga o`xshashligi ta`minlaniishi lozim.

  Ikki shkiv o`qlari orasidagi minimal masofa (mm da) yassi tasmali uzatma uchun:  ll = 2 (D1+D2); ( 3 )
  tiqin shaklidagi tasmali uzatma uchun:
  l2 = 0,5 (D1+D2) +3h (4)
  bu yerda D1 va D2 – yuritma va etaklanuvchi shkiv diametrlari, mm; h - tiqin shaklidagi tasma kesimining balandligi, mm.  2- rasm. Shkivlarni to`g’ri o`rnatilganligini tekshirish.

  a- chizg’ich bilan; b – sim bilan;

  1- chizg’ich; 2,3 – shkivlar; 4 – sim; A,V,S,D – shkivlar bir tekislikda yotishi lozim bo`lgan nuqtalar.


  Shkivlarni yig’ishda radial va yon tomon urilishlari indikator yordamida tekshiriladi.

  Shkivlar uchun urilishga ruxsat etilgan qiymatlari quyidagilardan ortiq bo`lmasligi lozim.  Shkiv diametri, mm ……… 150 gacha 150-300 300-600 600 dan yuqori

  Radial urilishga ruxsat

  etilgan qiymatlari, mm……. 0,10 0,15 0,25 0,40

  Yon tomon urilishlariga ruxsat

  etilgan qiymatlari, mm……. 0,05 0,08 0,12 0,25

  ASOSIY TAYaNCH TUSHUNCHALAR:

  *ROTS sistemasiga quyidagi xizmat ko`rsatish va ta`mir turlari kiradi:ta`mir oralig`idagi xizmat ko`rsatish; texnik ko`rik; joriy ta`mirlash; o`rta ta`mirlash;kapital ta`mirlash.

  *Ta`mir oralig`i davriylik strukturasi– bu rejali ta`mir va texnik ko`riklarni ma`lum vaqt va navbat bilan o`tkazish tartibidir.

  *Ta`mir oralig`i davriyligi deb ikki kapital ta`mir orasidagi vaqtga, yangi jihozlar uchun ishlatish boshlanashidan birinchi kapital ta`mirgacha bo`lgan vaqtgaaytiladi.

  *Ikki ta`mir oralig`idagi davr deb reja bo`yicha ikki navbatma-navbat keladigan ta`mirlash ishlari orasidagi vaqtga aytiladi.

  *Ta`mirishlarinitashkiletishuslublari; markazlashtirilganta`mir; markazlashtirilmaganta`mir; aralashta`miruslubi.

  *Ta`mirlashishlariniolibborishusullari: individual; qismliyokitugunli; ketma-ketqismliyokiketma-kettugunli;agregatusullari

  TAKRORLASH VA MUNOZARA UCHUN SAVOLLAR

  1. Rejali ogohlantirish ta`mirlash sistemasi deb nimaga aytiladi?

  2. ROTS ning maqsadi, vasifasi nimadan iborat?

  3. ROTS asosini nima tashkil qiladi?

  4. ROTSdagitahmirturlariniayting.

  5. Ta`mirlash davri deb nimaga aytiladi?

  6. Texnik xizmat ko`rsatish davriyligi deb nimaga aytiladi?

  7. Jihoznitahmirlashyillikreja-grafiginituzishnitushuntiring.

  8. Tahmirlashusullarivauslublari.

  9. Korxona bosh mexanigivazifasinimalardaniborat?


  Download 99.32 Kb.
  Download 99.32 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Lecture 12 mavzu: qurilma va uskunalarni ta`mirlash. O`rta ta`mirlash

  Download 99.32 Kb.