• PODATKI O STRANKI – PREDELOVALCU BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
 • Naziv (1) : Sedež
 • PODATKI O PROIZVEDENIH KOLIČINAH KOMPOSTA/DIGESTATA V TONAH NA LETO PO KAKOVOSTI
 • Zap. št. Kakovost komposta/digestata Proizveden kompost/digestat
 • SKUPAJ (Zap. št. 1., 2. in 3)
 • Količina v tonah Količina v tonah Količina
 • II. Nekmetijska zemljišča
 • Kakovostni razred komposta/ digestata Zaloga na dan 1.1. Proizveden
 • Vrsta uporabe
 • PODATKI O UPORABI KOMPOSTA/DIGESTATA, KI GA NI MOGOČE UVRSTITI V 1. ALI 2. KAKOVOSTNI RAZRED
 • Kompost/digestat, ki ga ni mogoče uvrstiti v 1. ali 2. kakovostni razred Količina v tonah Vrsta uporabe
 • Letno poročilo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov V kompost/digestat
  Download 60.22 Kb.
  Sana04.01.2022
  Hajmi60.22 Kb.
  #7123


  LETNO POROČILO O PREDELAVI BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV V KOMPOST/DIGESTAT
  v skladu z 18. členom Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi

  komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13 in 56/15)
  Poročilo

  za leto:
  Datum izdelave poročila (dan, mesec, leto):


  1. PODATKI O STRANKI – PREDELOVALCU BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV:
  Naziv (1):

  Sedež:
  ulica:
  hišna številka:
  poštna številka, pošta:
  telefon:
  e-mail:
  Matična številka:  Kontaktna oseba:
  telefon:
  e-mail:
  (1) Naziv pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika navedite tako, kot je navedeno v poslovnem registru.


  1. PODATKI O PROIZVEDENIH KOLIČINAH KOMPOSTA/DIGESTATA V TONAH

  NA LETO PO KAKOVOSTI:
  Ustrezno obkrožite: kompost digestat

  Zap. št.

  Kakovost komposta/digestata

  Proizveden

  kompost/digestat(1)

  (v tonah)
  1.

  1. kakovostni razred skupaj (a.+ b.)  1. kot odpadek:  1. kot proizvod:  2.

  2. kakovostni razred:  3.

  kompost/digestat, ki ga ni mogoče uvrstiti v 1. ali 2. kakovostni razred


  SKUPAJ (Zap. št. 1., 2. in 3):

  1. PODATKI O VRSTI UPORABE* KOMPOSTA/DIGESTATA GLEDE NA KAKOVOSTNI RAZRED:


  I. Kmetijska zemljišča:
  A

  B

  A+B
  C

  Kakovostni razred komposta/

  digestata

  Zaloga na dan 1.1.

  Proizveden

  kompost/

  digestat(1)


  Skupaj uporaba (iz zaloge in proizveden)

  Vrsta uporabe(2)

  Zaloga na dan 31. 12.
  Količina

  v tonah

  Količina

  v tonah

  Količina

  v tonah
  Količina

  v tonah

  1. kakovostni razred skupaj:
  a. kot odpadek
  b. kot proizvod

  II. Nekmetijska zemljišča:
  A

  B

  A+B
  C

  Kakovostni razred komposta/

  digestata

  Zaloga na dan 1.1.

  Proizveden

  kompost/

  digestat(1)


  Skupaj uporaba (iz zaloge in proizveden)

  Vrsta uporabe(2)

  Zaloga na dan 31. 12.
  Količina

  v tonah

  Količina

  v tonah

  Količina

  v tonah
  Količina

  v tonah

  1. kakovostni razred skupaj:
  a. kot odpadek
  b. kot proizvod
  2. kakovostni razred
  (1) Proizvedena količina komposta/digestata v stolpcu B mora biti enaka proizvedeni količini v točki 2.

  (2) Navedite konkretno, za kaj ste ga uporabili.  1. PODATKI O UPORABI KOMPOSTA/DIGESTATA, KI GA NI MOGOČE UVRSTITI V 1. ALI 2. KAKOVOSTNI RAZRED:
  Kompost/digestat, ki ga ni mogoče uvrstiti v 1. ali 2. kakovostni razred

  Količina v tonah

  Vrsta uporabe  Po potrebi dodajte vrstice.  1. OPOMBE:

  Poročilo pripravil: Zakoniti zastopnik:


  ime in priimek: ime in priimek:

  __________________________ _______________________

  podpis: podpis:

  __________________________ _______________________


  Kraj in datum: Žig:

  /


  Download 60.22 Kb.
  Download 60.22 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Letno poročilo o predelavi biološko razgradljivih odpadkov V kompost/digestat

  Download 60.22 Kb.