M Ü h a z I r ə №1 heyvandarliq fermer təSƏRRÜfatinin istehsalat prosesləRİ p L a n
Download 10.82 Mb.
bet4/25
Sana27.12.2019
Hajmi10.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
1 - teleskopik val; 2 - multiplikator; 3 - çərçivə; 4 - intiqal; 5 - texniki xidmət üçün körpücük; 6 - bunker; 7-hərəkət hissəsi; 8 - üfiqi transportyor; 9 - qaldırıcı mexanizm; 10 – maili transportyor; 11- barmacıqlar.
Xırdalanmış yemi maşından kənar etmək üçün bunkerin altında üfüqi trans-portlar qondarılmışdır. Buradan isə maili transportyorla yem qəbul bunkerinə ötürü-lür.

Maşının texnoloji iş prinsipi aşağıdakı kimi yerinə yetirilir. Qaba yem qreyferli yükləyici ilə bunkerə verilir. Fırlanan bunker yemi xırdalanma kamerasına çəkiclərə verirxırdalandıqdan sonra xəlbirə, oradan üfiqi daşıyıcıya, sonra maili yükləyici transportyora ötürülür. Yem xırdalanan vaxtı quru olmalıdır. Nəm-liyi 30%-dən artıq olduqda maşın işlədil­mə­lidir. Diskli tipli qaba yem xırdalayan maşınlardan ən çox istifadə olunan RSS-6B aqreqatdır (şəkil 2.3). Bu da iki variantda buraxılır; biri RSS-6B-1 stasionar tipli elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilir, digəri RSS-6B-II traktora qoşulub onun gücayırıcı valından hərəkət alır. Maşın yemvericidən, diskli tipli kəsici aparatdan, ventilyator və istiqamətverici borudan ibarətdir. Maşın gücü 17 kVt olan elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətiri-lir. Yem transportyorla daşınıb maili sıxıcı transportyor və oradan aktiv bıçaqla passiv bıçaq arasında örtülüb xırdalanılır. Bıçaq-ların arxa tərəfində yerləşən havalandırıcının köməyi ilə defektordan maşına yüklə-nir. Əgər yemin siloslaşdırılması lazım gələrsə, boru uzadılıb silos qülləsi ilə əlaqə-ləndirilir və xırdalanmış yaşıl kütləni qülləyə doldurur. Yemin xırdalanma uzunluğu dəyişkən dişli çarxlar vasitəsi ilə yerinə yetirilir.
Şəkil 2.3. a) RSS-6B küləş-silos doğrayanın prinsipal sxemi
1-çərçivə; 2-yemverici transportyor; 3-presləyici transportyor; 4-qidalandırıcı vallar; 5-deflektor; 6-darayıcılar; 7- bıçaq; 8- əkskəsən lövhə; 9 - pərli disk
b) RSS-6B küləşsilosdoğrayanın quruluşu 1-deflektoru döndərmə dəstəyi; 2 - deflektor;
3-bənd; 4-kardan ötürməsi; 5-ampermetr; 6-dəyişdirilən dişli çarx; 7-presləyici valın bəndi; 8-işəsalma və dayandırma lövhəsi; 9- güc şkafı; 10-verici transportyor; 11-çərçivə;12-itiləyici qurğunun yönəldici karetkası; 13-itiləyici qurğunun supportu;14-elektrik mühərrikinin kirşələri; 15-elektrik mühərriki; 16-pazvarı qayış öturməsi; 17-aparatın örtüyü.

Qaba yem xırdalayan maşınların texniki xarakteristikaları aşağıdakı cədvəldə verilir (cədvəl 2.1).


Cədvəl 2.1. Qaba yem xırdalayan maşının texniki xarakteristikaları


Əsas göstəricilər

İQK-30B

İRT- 165

RSS-6B

FQ-120MA

LİS-3

Məhsuldarlığı, t/saat

0,8-3,2

0,6-16,0

2-10

0,8-2,5

3-5

Tələb etdiyi güc, kVt

30

160
51,5

75

Qabarit ölçü­ləri, mm:

Yzunluğu


Eni

Hündürlüyü

Kütləsi, kq


325


2495

3500


1350

1550


3025

3650


4186

3200


1600

3250


3200

4630


1435

1480


1830

24340


3680

3580


9850

Qulluq edən şəxslər

2-4

2

1-4

2

1
Download 10.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Download 10.82 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaM Ü h a z I r ə №1 heyvandarliq fermer təSƏRRÜfatinin istehsalat prosesləRİ p L a n

Download 10.82 Mb.