Mashinasozlik korxonalarida qo‘llaniladigan avtomatik linyalar reja
Download 22.24 Kb.
bet1/2
Sana20.04.2023
Hajmi22.24 Kb.
#52989
  1   2
Bog'liq
MASHINASOZLIK KORXONALARIDA QO‘LLANILADIGAN AVTOMATIK LINYALAR
10 VARIANT 10 BALLIK

MASHINASOZLIK KORXONALARIDA QO‘LLANILADIGAN AVTOMATIK LINYALAR
Reja:

  1. Avtomat, avtomatik liniya, moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari.

  2. Avtomatik liniyalar, ularning turlari, afzallik va kamchiliklari.

  3. Avtomatik liniyalar, agregat stanoklari va dastur bo‘yicha boshqariladigan stanoklar haqida asosiy tushunchalar.

Mashinasozlikni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishi mayda


seriyalab, seriyalab, yirik seriyalab va yalpi ishlab chiqarishni
avtomatik liniyalar, uchastkalar, tsexlar va zavodlar zaminida keng
avtomatlashtirishdan iborat. Avtomatik tizim - ishlov berish texnologik jarayonining bajarilish tartibida o‘rnatilgan, o‘zaro avtomatik transport bilan birlashtirilgan va avtomatik yuklash-bo‘shatish (zagotovkani o‘rnatish-tayyor detalni olish) qurilmalari, shuningdek bir umumiy yoki bir nechta o‘zaro bog‘langan boshqarish sistemalari bilan jihozlangan texnalogik uskunalar majmuiga aytiladi.
Avtomatik tizimlar qo‘llaniladigan texnologik uskuna turiga qarab quyidagilarga bo‘linadi:
(universal dastgoxlar-avtomatlar va yarim avtomat liniyalari;
(ko‘p jarayonli dastgohlar;
(agregat dastgoxlar tizimlari;
(maxsulot dastgoxlar-avtomatlar va yarim avtomatlar tizimi;
(aylanma (rotorli) texnologik uskunalar tizimi;
(aralash texnologik uskunalar tizimi.
Avtomatik tizimlar ishlov beriladigan detallarni tashiydigan transport turiga qarab bikr (sinxron) va moslanuvchi (asinxron) aloqali avtomatik tizimlarga bo‘linadi. Bikr aloqali tizimlarda detallarga tizimdagi texnologik uskunalarning barchasida bir vaqtda ishlov beriladi va ishlov berilgandan keyin oraliq qurilmalarda to‘planib qolmasdan bir uskunadan ikkinchi uskunaga to‘xtovsiz uzatiladi. Shuning uchun bunday tizimlarni yaratganda har qaysi uskunadagi ish siklining davom
etish vaqti bir-biriga teng yoki kam farq qilishiga erishish zarur.
Bunday tizimlarni kamchiligi shundaki, tizimlardagi biror dastgoh yoki biror qurilma to‘xtab qolsa, butun tizim ishlamaydi.
Moslanuvchi aloqali liniyalarda har qaysi texnologik uskuna yoki
uskunalar guruhi o‘rtasida magazin-to‘plagich bo‘ladi.
Natijada detalbir uskunada ishlov berilgandan keyin avval to‘plagichga uzatiladi, bu to‘plagichda avvaldan turgan detal esa navbatdagi uskunaga uzatiladi.
Mazkur holda tizimlardagi biror texnologik uskuna to‘xtab qolsa,
tizimning soz qismi to‘plagichlardagi detallar hisobiga ishni davom
ettira oladi. Lekin to‘plagichlar qo‘llanilganda avtomatik tizimlar
murakkablashadi. Avtomatik tizimlar ishlov beriladigan detallarni tashish usuliga
qarab yo‘ldoshli va yo‘ldoshsiz bo‘ladi. Yo‘ldoshli tizimlar tashish
yoki ish pozitsiyalarida moslamalarga mahkamlash uchun noqulay
murakkab shaklli detallarga ishlov berishda qo‘llaniladi. Yo‘ldoshlar
bilan jixozlangan avtomatik tizimlar detallarni texnologik uskunaning
bajaruvchi organlariga nisbatan puxta va aniq vaziyatda o‘rnatishni
ta’minlaydi. Ayni vaqtda yo‘ldoshlarni detalni qabul qilish joyiga
qaytaruvchi transport (tashish) qurilmalari avtomatik tizimlarni
murakkablashtiradi va ularning narxini oshiradi.
Avtomatik tizimlar tashish qurilmalarining texnolgik
uskunaning ish zonasiga nisbatan joylashishiga qarab ochiq yoki
berk bo‘ladi. Ochiq tizimlarda tashish qurilmalari texnologik
qurilmalarning barcha ish zonalaridan o‘tadi, berk tizimlarda esa ish
zonalaridan tashqarida o‘tadi.
Berk tizimlarda ishlov beriladigan detallar uskunaning ish
zonasiga alohida-alohida tashish qurilmalari yordamida tashib
keltiriladi.Ochiq avtomatik tizimlar berk tizimlarga nisbatan oddiy tuzilgan.
Lekin ochiq tizimlar, odatda, uzunroq bo‘ladi, chunki ularda
detallarning bir yoki ikki tomoniga ishlov beradigan bir pozitsiyali
agregat dastgoxlar (berk tizimlardagi ko‘p pozitsiyali dastgohlar
o‘rniga) ishlatiladi. Ochiq tranportyordan foydalanganda agregat dastgoxlarning ish
zonalarini bir sathda joylashtirish ham zarur bo‘ladi, bu esa stanoklarni
murakkablashtiradi va ularni o‘rnatish hamda geometrik aniqligini
tekshirishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, bunday avtomatik
liniyalarda korpus detallarga ko‘p tomonlama ishlov berishda
to‘ntargichlar talab etiladi, natijada tashish sistemasi murakkablashadi
va liniya uzunlashadi. Ko‘rsatilgan kamchiliklar detallarni tashish
uchun portal robotlar bilan jihozlangan berk avtomatik liniyalarda
bartaraf etilgan.
Har qaysi pozitsiyada bir vaqda ishlov beriladigan bir hil detallar
soniga qarab bir va ko‘p oqimli liniyalar bo‘ladi, turli detallar soniga
qarab esa - bir va ko‘p predmetli liniyalar bo‘ladi.
Avtomatik liniyalar qayta sozlash imkoniyatining mavjudligiga qarab qayta sozlanmaydigan va qayta sozlanadigan yoki moslanuvchan liniyalar deyiladi.
Moslanuvchan liniyalar ikki turga
bo‘linadi:
1. Ilgaridan topshiriqda ko‘rsatilgan, o‘lchamlari va ishlov berish
tenologiyasi birhil bo‘lgan detallar guruxiga ishlov berishga
qayta sozlanadigan liniyalar;
2. Tuzilishi va ishlov berish texnologiyasi avvaldan ma’lum bo‘lmagan yangi detallarga ishlov berishga qayta sozlanadigan liniyalar.
Bunday liniyalar texnologik uskunalarning ayrim qismlarini, tashish va yuklash qurilmalarini, kesish asboblarini rostlash yokialmashtirish yo‘li bilan qayta sozlanadi.
Qayta sozlash jarayonini avtoatlashtirish darajasiga qarab
avtomatik va dastlabki qayta sozlanadigan moslanuvchan texnologik
uskunalar bo‘ladi. Avtomatik qayta sozlanadigan texnologik uskuna
mos mexanizmlar va boshqarish sistemalari bilan jixozlanadi.
Moslanuvchan texnologik uskunalar majmui moslanuvchan ishlab
chiqarish sistemasini tashkil etadi.
Harakatdagi porshen zolotnikdagi siqilgan suyuqlikni
teshikdan chiqish yo‘lini ochadi ѐki ѐpadi. Chiqaѐtgan bosimli
suyuqlik plugga o‘rnatilgan kuch silindriga kelib ta’sir qiladi, kuch silindri o‘z navbatida plugni ishchi organi-lemexni harakatlanish chuqurligini o‘zgartiradi. Shunda plug tomonidan ko‘rsatilaѐtgan qarshilik miqdori oshadi ѐki kamayadi. Qarshilikni ma’lum chegarada ushlab turilishi traktor dvigatelini bir tekis yuklanishini ham ta’minlaydi. Bu usul ishlov berish maydonda tuproqni bir xil tarkib va holatda bo‘lgandagina samara beradi. Tuproqni maydondagi tarkibi va qarshilik ko‘rsatkichi turlicha qiymatga ega bo‘lganda, biz ikkinchi usuldan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo‘ladi.
Bu usulni qo‘llash uchun asosiy korpusga o‘rnatilgan lemex oldiga maxsus (1) tayanch g‘ildiragi o‘rnatiladi. G‘ildirakni markazdan o‘tkazilgan o‘qqa (4) zolotnik - taqsimlagichni porshenlari ulanadi. O‘rnatilgan chuqurlikni o‘zgarishiga o‘z navbatida taqsimlagichda joylashgan porshen holatini o‘zgarishi-o‘nga ѐki chapga surilishi natijasida zolotnikda porshen mavjud bo‘lgan, o‘zi tusib turgan teshikni ochadi. Zolotnik-taqsimlagichda bosim ostida turgan suyuqlik teshik orqali kuch silindriga ta’sir etadi. Natijada plugni ishchi organi - lemexning o‘rnatilgan chuqurligi o‘zgaradi.. Qurilmada mavjud bo‘lgan (3) prujina tizimni ma’lum berilgan chuqurlikda harakatlanishini bir tekis muvozanatlab boradi. Ayrim paytda har ikki usuldan foydalanish ishlov berish chuqurligini bir xil miqdorda ushlash uchun samarali bo‘lishini ta’minlaydi.
Hozirgi zamon mashinasozligida turli yarim avtomatik va avtoma­tik stanoklar keng qo'llaniladi. Mashinasozlikda avtomatlashtirish dara-jasini yanada rivojlantirish bosqichi—bu metall kesuvchi stanoklar-dan avtomatik liniyalar va ular asosida avtomatik sex va korxonalar yaratishdir.
Avtomatlashtirilgan Hniya—bu texnologik uskunalar majmuasi bo'lib, ular ishlov berish texnologik jarayoni ketma-ketligida o'rnatilgan va mexanizatsiyalashgan transport vositalari hamda yuklash qurilmalari bilanjihozlanagan va ularning barchasiga operatorlar xiz-mat ko'rsatadilar.
Avtomatik liniya (AL) deb texnologik uskunalarning shunday maj-muasiga aytiladiki, bunda ular ishlov berish texnologikjarayoninining ma'lum ketma-ketlikda o'rnatilgan va avtomatik transportyorlar bilan bog'langan hamda avtomatik yuklash-bo'shatish qurilmalari va bir umumiy boshqarish sistemasi yoki bir necha o'zaro bog'langan boshqarish sistemalari bilan jihozlangandir.
Atomatik liniyalar sistemasi—bu avtomatik liniyalar majmuasi bo'lib, ular ishlov berish texnologik jarayonining ma'lum ketma-ketlikda o'rnatilgan, jarayonning avtomatik transport qurilmalari bi-lan biriktirilgan va o'zaro bog'langan boshqarish sistemalari bilan jihozlangandir.
Avtomatik liniyalarning afzalliklari: ish sharoiti yengillashadi va ish unumdorligi keskin ortadi, ishlab chiqarish maydonlariga va yor-damchi transport vositalariga ehtiyoj kamayadi, ishlab chiqarish sikli-ning vaqti qisqaradi, ishlab chiqarishning tugallanmagan hajmi ka-mayadi, ishda ishlab chiqarishning qat'iy ritmi ta'minlanadi.
Avtomatik liniyalarning kamchiliklari: liniyalarni boshqa detalga yoki boshqa texnologik jarayonga qayta sozlash uchun ko'p mehnat talab qilinishi; biror stanok yoki boshqa tur uskunaning nobopligi tufayli liniya tarkibidagi stanoklardan foydalanish koeffitsiyentining pasayib ketishi; avtomatik liniyalarga xizmat ko'rsatuvchi sozlovchi-laryuqori kvalifikatsiyaga ega bo'lishlarining zarurligi; zagotovkalarga ularning o'lchamlari muayyan va materialining bir turda bo'lishi bo'yicha nisbatan yuqori talablar qo'yilishi va boshqalar.
Ishlov o'tadigan detallarning turi bo'yicha avtomatik liniyalar-ning turlari quyidagicha:
1)korpus tipidagi detallar uchun;
2)val (o'q) ko'rinshidagi detallar uchun;
3)disk(tishli g'ildirak)lar ko'rinishidagi detallar uchun;
4)sharikli va rolikli podshipniklar halqaIari uchun;
5)mayda (rolik, shtift, vint va boshqa) detallar uchun; Qo'Uaniladigan stanoklarning tipiga qarab avtomatik liniyalar quyidagi turlarga bo'linadi:
• umumiy foydalaniladigan stanoklardan tashkil topgan liniya-lar;
• mazkur liniya uchun tayyorlangan maxsus stanoklardan iborat liniyalar;
• agregat stanoklaridan tashkil etilgan liniyalar;
• raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklardan tuzilgan liniyalar.
Avtomatik liniyalar tarkibiga kiruvchi har qanday uskunaning, shu jumladan har bir stanokning ish davomida yuqori ishonchliligi ularga qo'yiladigan eng muhim talablardan biridir. Agregat stanoklar-idan tuzilgan avtomatik liniyalar o'zining samaradorligi va keng tar-qalganligi bilan ajralib turadi.
Ishlov berish xarakteriga ko'ra ketma-ket, parallel va parallel-ket-ma-ket ishlov beruchi liniyalarga bo'linadi. Ko'proq ket-ma-ket ishlov beruvchi liniyalar uchraydi, bunda har bir zagotovkaga liniyaning stanoklarida ma'lum tartibda ketma-ket ishlov beriladi.Bu liniyalar asosan korpus tipidagi detallarga ishlov berishda qo'llaniladi.
Parallel ishlov beruvchi liniya sodda detallar uchun qo'llaniladi, bunda detalga har bir stanokda to'la ishlov beriladi.Liniya bir necha turdagi stanoklardan tashkil topgan bo'lib, ularning har biri yuklash qurilmasi bilan ta'minlanadi, ishlov berilgan tayyor detallar bir bunkerda yig'ilaveradi.Bunday liniyalar kam uchraydi.
Parellel —ketma-ket siklli liniyada zagotovkalarga I va II stanoklarda ishlov berilgandan so'ng, oqim III va IV stanoklar bo'yicha ajralib , keyin V stanok oldidan yana qo'shiladi.
Uskunalarning joylashishi bo'yicha ochiq va yopiq turdagi avtomatik liniyalar bo'ladi. Yopiq liniyalar doiraviy va to'g'ri burchakli bo'ladi. Doiraviy liniyalar bo'linuvchi stol yoki barabandan foydalanib, ish-chi pozitsiyalar soni ko'p bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Bunday liniyalarni ba'zan stanok-kombayn deb ataydilar
Ishlov beriladigan detallarni transportirovka qilish usuli bo'yicha ochiq va transportyori chetga chiqarilgan liniyalar bo'ladi.
Zamonaviy avtomatik liniyalar sistemasi murakkab sistema bo'lib, stanoklar, transportyorlar zagotovkalarni o'rnatib mahkamlash, o'lchamlarni nazorat qilish va shunga o'xshash ishlarni bajarish uchun mo'ljallangan har xil moslamalar va qurilmalardan tashkil topadi.
Agregat stanoklarining kompanovkasi ishlov beriladigan yuza-larning shakli va o'lchamlariga, qabul qilingan texnologikjarayonga va boshqa omillarga bog'liqdir. Asosiy kompanovkalash birliklari bo'lib kuch uzellari, korpus detallari, shpindel uzellari, zagotovkani o'rnatib mahkamlash va bo'shatish moslamalari xizmat qiladi.
Kuch uzellari kuch kallaklari va kuch stollariga bo'linadi. Surish harakati yuritmasi o'zigajoylashtirilgan kuch stollari va kallaklari o'z-o'zidan harakatlanuvchi, alohida yuritmalari esa o'z-o'zidan harakat-lanmaydigan deb hisoblanadi.
Agregat stanoklarida va avtomat liniyalarda gidravlik kuch kallak¬lari eng ko'p qo'llaniladi. Zagotovkani o'rnatib mahkamlash mosla¬malari zagotovkani berilgan aniqlikda bazirovka qilish va ularni ishon-chli mahkamlashni ta'minlaydi. Yo'ldosh-moslamalar murakkab shaklli detallarni, shuningdek qayta sozlanuvchi liniyalarda har xil shaklli zagotovkalar guruhlariga ishlov berishda foydalaniladi.
Dastur bo'yicha boshqariIadigan metall kesuvchi stanoklar
Metall kesuvchi stanoklarda avtomatik tarzda ishlov berish uchun stanok ishchi organlarining aniq dastur bo'yicha belgilangan suri-lishlari oldindan ko'rsatilgan tartibda bajarilishi zarur. Yarim avtoma-tik va avtomatik sikl bo'yicha ishlaydigan stanoklarda harakatlarni av-tomatlashtirish turli kulachoklar, kopirlar, barabanlar, shablonlar va shu kabilarni qo'llash orqali amalga oshiriladiki, ular shunday das-turga ega bo'lgan manba funksiyasini bajaradilar. Bunday boshqarish yirik seriyali va keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida maqsadga muvofiq hisoblanadi.
Hozirgi paytdajahonda barcha mashinasozlik mahsulotining de-yarli 75% mayda seriyali va yakka buyurtmali ishlab chiqarish sharoiti-da tayyorlanadi. Bunday sharoitda detallarga mexanik ishlov berishjara-yonlarini odatdagi avtomatik uskunalar (avtomatlar va yarim avtomat¬lar, avtomatik liniyalar va boshqalar)dan foydalanib avtomatlashti-rish maqsadga muvofiq kelmaydi, chunki texnologikjihozlarni tayyor-Iash ko'p sarfga tushadi hamda ularni sozlash katta mehnatni talab etadi.
Mayda seriyali ishlab chiqarish sharoitida detallarga mexanik ishlov berishni avtomatlashtirishning asosiy yo'li—raqamli dastur bo'yicha boshqariladigan stanoklarning qo'llanishidir. Raqamli dasturbo'yicha boshqarish (RDBB) stanok ishchi organlarining zarur bo'lgan hara-katlarini, detaining ishlov o'tish siklini, kesish rejimlarini, yordamchi funksiyalarni ta'minlaydi. Stanok ishining dasturi raqamlar ko'rinishida beriladiki, bu dastur shartli til (kod)da dastur obyekti (perfotasma, magnit tasmasi, magnitli disk)ga o'tkaziladi yoki magnitli xotira blokiga kiritiladi, ya'ni detalga ishlov berish bo'yicha barcha boshlang'ich axborot simvollarga aylantiriladi va ishlov berishning raqamli modeli yaratiladi. Stanokning boshqarish qurilmasida bu axborot «o'qiladi», signallarga aylantiriladiki, ular endi stanokning bajaruvchi organlari-ni boshqaradi. RDBB stanoklar stanok mexanik elementlarini almash-tirmasdan yoki qayta sozlamasdan dasturni almashtirish orqali qayta sozlanadi.
RDBB stanoklar avtomatlashtirishning yuqori darajasida ularni qayta sozlashning keng imkoniyatlariga ega. Zamonaviy RDBB quril-malarining keng imkoniyatlari tufayli ularni elektron hisoblash mashi-nalari (EHM)dan boshqariladigan umumiy sistema tarkibiga kiritish mumkin, bu esa RDBB stanoklaridan keng ko'lamli ishlab chiqarish sharoitida, shu jumladan avtomatik liniyalar sistemasi tarkibida foy-dalanishni maqsadga muvofiq qiladi. So'nggi yillarda RDBB stanoklar mini-EHM asosida ishlaydigan boshqarish qurilmalari bilan komplek-tatsiya qilinmoqda. EHMdan boshqariladigan avtomatlashtirilgan uchastkalar va avtomatik liniyalar yaratilmoqda.
Zamonaviy RDBB stanoklari zagotovkalarni yuklash, tayyor de-tallarni bo'shatish va ularni transportirovka qilish maqsadlarida sanoat robotlari bilan jihozlanmoqda.
RDBB stanoklarning yanada takomillashgan turlari sifatida robot-lashtirilgan texnologik komplekslar (RTK) va qayta sozlanuvchi ishlab chiqarish modullari hamda ularning asosida qayta tez va oson sozla-nuvchi sistemalar yaratildi.
Murakkab profilli detallarga ishlov berishni avtomatlashtirish maqsadida ishlab chiqarishda ko'p operatsiyali (ko'p asbobli, keng maqsadli) RDBB stanoklar qo'llaniladi. Bu stanoklarda detaining bir o'rnatilishida avtomatik siklda ko'p operatsiyalarni bajarish mumkin: frezalash, parmalash, teshik kengaytirish, rezba ochish, razvyortkalash va h.k. Bu stanoklarda universal stanoklarning turli ishlarni bajara olish xususiyati bilan agregat stanoklarning katta ish unumdorligi birlash-gandek bo'ladi. Boshqa stanoklarga xos bo'lgan detallarni qayta-qayta o'rnatish bilan bog'liq bo'lgan xatolarga yo'l qo'yish bu stanoklarda o'rinsiz bo'lib, endi detalga bir o'rnatishda har tomondan istalgan burchak ostida ishlov beriladi.
Ko'p operatsiyali stanoklarning o'ziga xos alomatlaridan biri— kesuvchi asboblarni avtomatik ravishda almashtiruvchi qurilmaning mavjudligidir. Hozirgi paytda bunday qurilmalar sifatida asosan avto-operatorlarga ega bo'lgan asboblar magazinlari qo'llanmoqda. Bunday magazinlar uch turli bo'ladi: barabanli, diskli va zanjirli. Ular stanokdan alohida turuvchi uzel ko'rinishida yoki kolonnagajoylash-gan, yoki shpindel kallagiga o'rnatilgan bo'ladi.
Ko'p operatsiyali stanoklarda zagotovkalarni avtomatik almash¬tiruvchi qurilmalar (ZAA) ham qo'llaniladi. Ko'pincha zagotovkalar yo'ldosh-stollarga o'rnatilib, ZAA qurilmasi boshqarish dasturiga binoan tayyor bo'lgan detalni ish stolidan bo'shatib oladi va yangi zagotov¬kani o'rnatadi.
Ko'p operatsiyali stanoklarda ishlanayotgan detalIarning o'lcham-larini nazorat qiluvchi maxsus o'lchov qurilmalari bo'ladi.
Misol tariqasida 2254ВМ1Ф4 modelli vertikal va 2204ВМ1Ф4 modelli gorizontal ko'p operatsiyali parmalash-frezalash-teshik ken-gaytirish, 2Е450АМФ4 modelli ko'p maqsadli koordinat-teshik ken-gaytirish, 2623ПМФ-4 modelli ko'p operatsiyali stanoklarini ko'rsatish mumkin.


Download 22.24 Kb.
  1   2
Download 22.24 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMashinasozlik korxonalarida qo‘llaniladigan avtomatik linyalar reja

Download 22.24 Kb.