Mashinasozlik
Download 1.7 Mb.
bet33/35
Sana15.06.2021
Hajmi1.7 Mb.
#15047
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Vo`re - “Neksiya” avtomobilining o`rtacha tezligi, km/soat

Vo`re = 50 km/soat

Vo`rya - “Jentra” avtomobilining o`rtacha tezligi, km/soat

Vo`rya = 60 km/soat /52/

Ciche=St/ Vure =1212,12 /50 = 60,30 so`m/km


Sichya=St/ Vurya =1212,12 /60 = 20,20 so`m/km

Ijtimoiy sugurtaga ajratma quydagi formula orqali aniqlanadi.

Ssotse=0,4 Sicheq0,4*30,30 = 12,12 so`m/km

Ssotsya=0,4*Sichya=0,4*20,20 = 8,08 so`m/km

Amortizatsiya xarajatlari

Same=Fose*0,05/( Vure *Tsm*nsmDik), so`m/ta.


Samya=Fosya0,05/( Vurya *Tsm*nsmDik), so`m/ta.

Bunda Fose,Fosya- “Neksiya” va “Jentra” avtomobillarining narxi, so`m

Fose= 42000000 so`m

Fosya= 64000000 so`m

Same=Fose*0,05/( Vure *Tsm*nsmDik), =

=42000000*0,05/(40*7*2*305) =2100000/170800 = 12,29 so`m/km.

Samya=Fos*0,05/( Vurya *Tsm*nsmDik) =

=64000000 *0,05/(60*7*2*305) = 3200000/256200=12,49 so`m/km.


Yonilg`iga sarflangan xarajatlar.

Syo= Byo*gekm, so`m/km.

Bunda Byo yonilgi bahosi

benzin uchun:

Byo =850 chm/l

gekm – har 1 km yulga yonilgi sarfi, l/km

«Neksiya» avtomobili uchun:

90 km/soat tezlikda:

9,4 l/100 km

«Jentra» avtomobili uchun:

90 km/soat tezlikda:

6,4 l/100 km

Syoe= Byoe*gekme = 850*9,4/100 = 79,90 so`m/km

Syoya= Byoya*gekmya = 850*6,4/100 = 54,40 so`m/km

Materiallarga sarflar quyidagi formula orkali aniklanadi.

Sm=Nd*1000, so`m/km.

Bunda Nd-xar 1000km yo`lga material sarfi me’yori.

Nd=3700 so`m/km,

Sm =3700/1000= 3,7 so`m/km
Ta`mirlash va TXK ishlariga sarflar kuyidagi formula orkali aniklanadi.

SrTXKq Nrtxk /Srtxk, so`m/km

Bunda

Nrtxk - «Neksiya» avtomobiliga TXK va dvigatelini kapital ta`mirlashiga sarflar, so`mNrtxke=500000 so`m

Nrtxya - «Jentra» avtomobiliga TXE va dvigatelini kapital ta’mirlashiga sarflar, so`m

Nrtxke=600000 so`m

Srtxe -»Neksiya» avtomobilining 1- kapital ta`mirlashgacha bosib utgan yuli, km

Srtxya -«Jentra» avtomobilining 1- kapital ta`mirlashgacha bosib utgan yuli, km

Srtxke=200000 km

Srtxkya=300000 km

SrTXKe.= Nrtxke /Srtxke = 500000/200000= 2,50 so`m/km

SrTXKya= Nrtxkya /Srtxkya = 600000/300000= 2,00 so`m/km
Xar 1 km yulga keltirilgan jami sarflangan sarf xarajatlar .

Se=Siche+Ssotsya+Same+Syoe+Sm+Srtxke=

=30,30 + 12,12 +2,93 + 79,90 +3,7 +2,50 = 131,45 so`m/km

Sya=Sichya+Ssotsya+Samya+Syoya+Sm+Srtxkya=

=20,20 + 8,08 + 2,98 + 54,40 +3.7+2,00 = 96,36 so`m/km.

Yillik iktisodiy samaradorlik

Ey=(Se-Sya)*Vurya*Dik*Tsmq

=(131,45 -96,36)*60*7*2*305=8990058 so`m/yil.

Koplanish muddati.

Er=Fosya/Ey=15263140/8990058 = 1,70 yil.

Samaradorlik koeffitsenti.

Tots=Ey/Fos=8990058/15263140 =0,59.
Download 1.7 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Download 1.7 Mb.