• LOČILA (SP § 226–484)
 • LOČILO STIČNO
 • Medkulturne študije letnik, ŠT. Leto 2009/2010 snov
  Download 422.45 Kb.
  bet3/8
  Sana25.03.2019
  Hajmi422.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  3: STIČNA/NESTIČNA

  Ločila pišemo večinoma brez presledka ob črki ustrezne skladenjske enote ali besede – so torej

  levo- in desnostična. Izjeme:


  • pomišljaj načeloma pišemo na obe strani z razmikom – je nestičen; če pa zaznamuje izpust črk na koncu besede ali predlog do, ga pišemo brez razmika – je stičen,

  • tri pike so nestične, če pa zaznamujejo izpust dela besede, so levostične.


  4: ENO-/DVODELNA

  Ločila so lahko eno- ali dvodelna (npr. pomišljaj, oklepaj, narekovaj).


  5:

  Ločila pri premem govoru.  LOČILA

  (SP § 226–484)
  STIČNOST

  Večina je STIČNIH (brez presledka – levo- ali desnostična);

  NESTIČNI ločili sta lahko pomišljaj in tri pike.

  LOČILO

  STIČNO

  NESTIČNO

  tri pike …

  izpust dela besede

  O, sveta prepr…!

  nedokončana misel

  In vsi smo strmeli …

  pomišljaj –

  str. 23–39

  v letih 1990–2002


  proga Maribor–Celje

  pri dvojnih imenih

  Bešter – Turk

  poševnica /

  ali
  verzi
  PIKA
  • na koncu samostojnih pripovednih povedi

  *za okrajšavami: gl., t. i., tj., oz., npr., itd.

  za številkami: na 15. strani, 90. leta, V. zvezek, 1. mesto, 1. (prislov tipa prvič),

  • NE, če je zadnji stavek vpr. ali vel.

  (Rešil sem jih, zakaj neki?)

  *NE za glavnimi števniki pri 15 letih,

  15-ih letih, zvezek 5
  VPRAŠAJ
  • glavni stavek je vprašalen
  • NE, glavni stavek je pripovedni (Vprašal me je, kako delam.)  * dvom (Prešeren je bil rojen na (?) Vrbi.

  KLICAJ
  • na koncu čustveno obarvanih povedi
  • nagovor v pismih ** priporočena vejica

  * opozorilo (Prinesel nam je pepk(!).

  VEJICA (SP § 288)

  DA

  NE

  1. Med enakovrednimi deli proste ali zložene povedi (SP § 290–324)
  *nestavčni enakovredni deli

  • vezalni (naštevanje)

  • stopnjevalni: To ni le grdo, ampak tudi nepošteno.

  • ločni: Bi kavo, čaj?

  • vzročni, posledični: Slab, zato pa poceni izdelek so nam ponujali.

  Mlada, torej neizkušena, je odšla v svet.

  • pojasnjevalni: Prišel je pozno, šele ob treh.

  Predava dvakrat na teden, in sicer v torek in petek.

  Zbolel je za hudo, nalezljivo boleznijo.


  Zbolel je za hudo nalezljivo boleznijo.  *pristavčni deli:

  – Največji slovenski pesnik, France Prešeren, se je rodil v Vrbi. (NI znano)

  – Nekatere vaje, npr. (recimo, denimo) tiste na začetku, so težke.

  Največji slovenski pesnik France Prešeren se je rodil v Vrbi. (JE znano)  *vrinjeni stavki:

  – Daleč, ne vem kje, se je oglasil žvižg.


  DATUMI

  Sestanek bo  v ponedeljek, 8. oktobra 2007, ob 17. uri.

  v ponedeljek, 8. 10. 2007, ob 17. uri.

  … v nedeljo ob 14h

  … v nedeljo ob 14. uri …

  … v nedeljo ob 14.40 …  IN, PA (pogovorno), ALI

  (§ 316)

  IN: protivni: Mimo mene si šel, in (= vendar) me nisi videl.

  posledični: Bilo nas je devet, in (= zato) eden je moral od hiše.

  ALI: Bila je v dvomu, ali naj me vika ali tika.  pred vezniki in !!, pa !!, ter

  * pred ločnim ali, oziroma, bodisi

  * pred drugim delom dvodelnih vezniških zvez

  ne – ne, niti –niti, tako – kakor


  2. Med nadrednim in odvisnim stavkom (tudi pred prim. odv. s kot, kakor …)
  *Rekla mi je, naj rešujem vaje.

  Zdaj, ko rešujem vaje, nimam časa zate.

  Ko bo uspel, bo pregledal naloge.

  Vaje je reševala, kot bi si on le želel. (os. glag. obl.)  Bolje je delati kot govoriti.

  (neos. glag. obl.)


  * če je pov. kakšnega stavka izpuščen

  Kolikor bo dal on, toliko (bom dal) jaz.

  * med dvema podrednima veznikoma

  Le piši materi, da če bo …

  Skusili ste, da kdor

  *med prirednim in podrednim veznikom pred vmesnim odv.

  Pridem sam, in če bo mogoče, pripeljem še koga. / in ker … / in ko …

  *med deli večbesednega veznika

  Kljub temu da je mlad, …

  Namesto da se uči, …

  Medtem ko ste spali, …

  Rad ga ima, zato ker je …  3. Med polstavkom (jedro je deležje/deležnik/pridevnik/samostalnik) in drugim delom povedi
  *Rešujoč vaje, si je tudi kaj zapomnil.

  Stopivši skozi vrata, je glasno pozdravil.

  (= Ko je stopil skozi vrata, je …)

  Seno, posušeno na prostem, je dišalo.

  (Seno, ki je bilo posušeno …, je …)


  *V na mizi ležeči knjigi je veliko vaj. (prid. polstavek je levo od odnosnice)

  * V knjigi, ležeči na mizi, je veliko vaj.
  • Nedoločniški polstavek v os. glag. obl. – vejica je ali je ni:

  Imel je željo, postati zdravnik.

  Imel je željo postati zdravnik. /… da bi (on) postal …/


  4. Med izpostavljenim stavčnim členom ali dostavkom in drugim delom povedi
  *Sin, ta ti bo še zagodel.
  *Postati zdravnik, to je njegova želja.
  5. Med izrazi in stavki, ki niso stavčni členi ali deli priredja oz. podredja
  *zvalniki, ogovori: Gospa, kar po domače.

  *

  *medmeti: Joj, kam bi del! Zdravo, Tine, ali me res ne poznaš?

  *če medmet ni rabljen samostojno: Miška pa smuk v luknjo. Krava reče mu.

  *členki: Da, vse je čisto. Le, samo previdno.


  NI VEJICE
  *pred tremi pikami  DVOPIČJE
  STIČNO

  • za pojasnjevanje, naštevanje

  • po napovednem spremnem stavku pred dobesednim navedkom v premem govoru

  NESTIČNO

  *0 : 0


  27 : 9

  lepa : lipa : lopa (nasprotja)  PODPIČJE
  * krepkeje kot vejica, šibkeje kot pika
  * loči skupine naštevanega

  * zapleteno zložena priredja …  POMIŠLJAJ
  NESTIČNI

  * poudarja namesto vejice, ločuje, izraža nasprotje  STIČNI

  *predložni pomišljaj: v pomenu od … do:

  str. 234–280; v letih 2000–2005


  * zaznamuje zvezo osebka in povedka ob izpuščeni glag. obliki

  NESTIČNI

  * za alineje  * zaznamuje spremenjen sklad. naklon

  * nasprotja ne – ne

  namesto narekovajev v premem govoru

  * minus 29 – 10

  * izpust
  * dvodelni: vrinjeni stavek

  TRI PIKE
  NESTIČNE

  STIČNE

  * okrajšana poved, premor:

  Želim si zdravja, sreče …  *izpust dela besede:

  Ti si prava g… (= grdoba)


  VEZAJ (413)
  STIČNI

  NESTIČNI

  * v pomenu in, pa, ter:

  pravopisno-slovnične vaje,

  Ljutomersko-Ormoške gorice, črno-bela fotografija, v Breznik-Ramovševem…


  *med deloma dvojnega imena Videm - Dobrepolje (pregibamo)

  * med zloženkami, katerih prvi del so števke ali črke

  3-krat, v 50-ih, B-diplomski izpit,

  C-vitamin


  *med prvotnim in privzetim priimkom

  Murn - Aleksandrov

  Kveder - Jelovšek


  * na koncu pisno osamosvojenega dela zloženke ali sestavljenke

  dva- ali trikraten, bio- in bibliografski podatki


  *NI VEZAJA
  * človek žaba, študent prorektor, Cankar umetnik

  (dodano k sam. je prilastek)


  OKLEPAJ, ZAKLEPAJ


  * ponazoritev, dopolnitev povedanega, vrinjeni stavki: Svojilne pridevnike … (iz lastnih imen) …

  * druge vrste povedi: Govorila so: rebra in mišice prsnega koša … (Glej sliko.)

  * loči možne sestavne dele besede ali besedila: učitelj(ica), (pravo)pisen


  vrste oklepajev (SP (§ 449):

  • okrogli

  • oglati

  • zaviti

  • lomljeni

  • pokončni

  POŠEVNICA
  *STIČNO

  NESTIČNO

  * v pomenu ali, oziroma

  Celovec/Klagenfurt, s/z  za označevanje meje med verzi …

  * ulomljeno, skozi, na: m/s  NAREKOVAJ

  (§ 461)

  * vrste narekovajev:

  • dvojni srednji

  • enojni srednji

  • enojni spodaj-zgoraj

  • dvojni spodnji

  • dvojni zgornji

  * dobesedni navedek pri citiranju

  * poseben pomen

  * naslovi podjetij, če drugače ni prepoznavno ime

  PREMI GOVOR

  spremni stavek + dobesedni navedek  navajanje pomena besede:

  – dvodelni enojni: glagoli dicendi 'rekanja'  Profesor je vprašal: »In kdo je izumil ladijski vijak?«
  »Še tega je bilo treba sem vpil.

  »Še tega je bilo treba je rekel togotno.
  »In kdo je vprašal profesor, »je izumil ladijski vijak?«

  PISANJE SKUPAJ ALI NARAZEN (SP 485)


  SKUPAJ

  NARAZEN

  Z VEZAJEM*

  SAMOSTALNIKI

  BESEDNE ZVEZE

  SAMOSTALNIKI

  * podredne zloženke

  jugovzhod

  alfažarki,

  žiroračun  TV Slovenija

  alfa žarki, žarki alfa,

  žarki α,

  žiro račun  *

  podredne zloženke

  C-vitamin  TV-spored

  α-žarki

  * priredne zloženke (in)

  Anglo-Američani  PRIDEVNIK
  PRIDEVNIK

  * podredne zloženke

  poljudnoznanstven,

  dvajsetodstoten,

  petlitrski,

  sivorjav,

  temnosiv  (KOT, DA) = KAKO?

  sivo rjav

  temno siv

  čokoladno rjav

  kričeče rjav  * priredne zloženke

  delavsko-kmečki (IN)

  črno-bel
  C-vitaminski

  20-odstoten

  5-litrski


  ŠTEVNIKI

  ŠTEVNIKI

  ŠTEVNIKI

  *sklopi

  šeststo, stotretji

  pettisoči

  sto tri


  pet tisoč
  ŠE (SP 487)


  1. oboje na hitro/nahitro, kdorsibodi/kdor si bodi, kakorkoli/kakor koli

  1. vrinemo (kakor že koli)

  2. ne moremo (neumen)

  2. priporočljivo skupaj: legokocke, žiroračun, minigolf, vikendhiša, angoravolna

  SKUPAJ,

  podredna

  zloženka

  NARAZEN,

  dva sam., eden

  kot prilastek


  VEZAJ (-),

  v pomenu IN  VEZAJ (-),

  izpust

  ene sestavine  VEZAJ (-),

  prva sestavina zloženke je števka ali črka
  1. VAJA
  PRIMER PONUDBE ZA PREVAJANJE NA SPLETNI STRANI

  Glede na to, da ste se odločili obiskati to internetno stran vas najbrž zanima Slovensko-Angleško prevajanje ali pa izdelava internetnih strani. Sprehodite se po strani in če najdete kaj, kar vam je všeč mi pošljite e-mail, tako da se vam bom  lahko oglasil v najkrajšem možnem času.  Moji Cilji

  Menim, da postaja prevajanje eden od temeljnih kamnov modernega poslovnega sveta. Z globalizacijo današnjega poslovnega sveta postajajo prevajalci, prav tako kot pogajalci, ključni igralci pri komunikaciji s poslovnimi partnerji. Mnoga sodobna podjetja imajo pogoste ali celo dnevne stike s tujino in se tako srečujejo s številnimi besedili v tujih jezikih. Kvalitetni prevodi izvirnikov besedil tako pripomorejo k boljši komunikaciji pa tudi vtisu bralca. Popolnost na področju prevajanja, mora biti zagotovljena, saj le to prevzema vedno močnejšo vlogo oblikovanja celostne podobe in podjetja in njegovega nastopa, ta dva dejavnika pa nikoli ne smeta biti podcenjevana.  Download 422.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 422.45 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Medkulturne študije letnik, ŠT. Leto 2009/2010 snov

  Download 422.45 Kb.