• Kvalitete podrobneje
 • Medkulturne študije letnik, ŠT. Leto 2009/2010 snov
  Download 422.45 Kb.
  bet4/8
  Sana25.03.2019
  Hajmi422.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

  Na kratko o meni


  Rojen sem bil v Ljubljani, kjer sem tudi odraščal. Srednješolsko šolanje sem končal v ZDA na Valley View High School z odliko, nato pa sem študiral Ekonomijo na Lyon College v Arkansasu. Moje bivanje v ZDA je okrepilo moje znanje angleščine in mi omogočilo prevajanje kakršnih koli besedil iz in v Slovenščino. Ključna korist mojega bivanja v ZDA pa je sposobnost simultanega prevajanja, ki je redka in zelo iskana storitev.

  Profesionalno prevajam 5 let in v tem času sem pridobil mnogo bogatih izkušenj in zadovoljnih strank. Natančnejše informacije si lahko preberete tako, da kliknete na povezavo "Storitve" na levi strani ekrana.

  Visoko kvalitetno, hitro in izjemno ugodno prevajanje vseh vrst tekstov iz Slovenščine v Angleščino in obratno. Dostava izdelka v pisni in/ali elektronski obliki.

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  Cene so vsaj 30% nižje od cen povprečnih prevajalskih podjetij, glede na to, da pa sem v zadnjem času prevajal tudi za najboljša slovenska prevajalska podjetja, pa je kvaliteta  prevajalske storitve povsem primerljiva z njimi. Dokončne podrobnosti in cenik najdete na povezavi Prevajanje.

  Kvalitete podrobneje


  Izkušnje

  V zadnjem času sem med drugim prevajal za podjetja ACNIELSEN d.o.o., SRC.SI d.o.o., COMPAQ COMPUTERS d.o.o., UNILEVER d.o.o., MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, prevajalska podjetja AMIDAS d.o.o., SIBON d.o.o. in VERIS d.o.o., SKB FAKTOR d.o.o.

  Prevajal sem tako široko paleto različnih besedil, da je vse nemogoče navesti in opisati, tako da bom navedel le najbolj tipična in pomembna besedila. V podjetju AMIDAS d.o.o. (ki je, po mnenju mnogih najboljše in najstrokovnejše prevajalsko podjetje pri nas) sem sodeloval v projektu lokalizacije dela programa Windows XP. To je bil najobsežnejši projekt pri katerem sem sodeloval, samostojno pa sem prevajal tudi pogodbe, politične strankarske programe, interne akte, zakone, tržno dokumentacijo tehnične stroke, biotehnična besedila, računalniška besedila (strojna in programska oprema), članke (poljudne in poslovne), zapisnike sestankov, poslovne dopise in poročila...

  Vrhunska kvaliteta

  Prevodi so izdelani v skladu z najvišjimi standardi poslovnega sveta. Vsi materiali so prevedeni v skladu s specifičnim jezikom stroke, njeno terminologijo in specifičnimi jezikovnimi značilnostmi.

  Hitra dostava

  Materiali so dostavljeni in prevzeti v pisni ali elektronski obliki. Na željo stranke so dostavljeni tako na pisnem kot elektronskem mediju. Za razliko od mnogih prevajalskih podjetij, ki imajo nizke meje dnevnega dela in vam povišajo ceno v primeru presežkov je moja dnevna količina dela določena z 10 stranmi*, povišanje cene v primeru preseganja dnevne količine zaradi strankinih rokov pa je skoraj zanemarljivo. Ker vsi vemo, kako drag je čas danes postal, je hitra dostava prevedenih besedil (v izjemnih primerih celo isti ali naslednji dan) eden od najpomembnejših dejavnikov prevajanja.  2. VAJA
  Po pol urnem pogovoru ga je prepričala da bosta odšla na 4 dnevni odih v Wien, nato pa še v Venezio.

  V svoji tri deset letni karijeri je bil uspešen predvsem po zaslugi vstrajnosti in življenskih iskušenj.

  Pohvalil se je da je isledke magisterskega dela objavil v novemberski številki strokovne revije.

  V petek 10.10.2008 bo ob 14.30 uri sestanek katerega je Majda zaradi njene odsotnosti mogla odpovedati že 2 krat.

  Pri njemu sta povedali da jima predava enak profesor kateri v oktoberskem času naj večkrat manjka.

  Občina Lenart obsega naslednja naselja: Črmljenšak, Dolge njive, Gradenšak, Hrastovec v Slovenskih goricah, Močna, Nadbišec, Lenart v Slovenskih Goricah, Radehova, Rogoznica, Selce, Spodnja Voličina, Lormanje, Spodnje partinje, Straže, Spodnji porčič, Spodnji žerjavci, Šetarova, Vinička Vas, Zamarkova, Zgornji Žerjavci in Zgornja voličina.

  Prometne novice javljajo zastoje na cestnemodseku Maribor/Celje, Sladki vrh - Šentil, Novo Mesto - Ljubljana, Kranjska gora Ljubljana.

  Teme so glavni cilj kateri bi naj usmerjal uresničevanje politike jezikovnega izobraževanja.

  Seminar se bo organiziralo v torek 7.10.2008 ob 17.30 uri v

  Mariboru in sicer z predstavniki Ministerstva za šolstvo.
  Za nadaljne vaje pripravite gradivo s knjige predstavljeno na strani

  123-160 in 178 - 191 in 214– 219 ter 270 – 274.  3. VAJA

  1. Pomen prevzetih besed:

  akvizicijski stroški

  alokacija resursov

  alternativa

  anticipirati

  asortima

  clusterski

  definirati

  deskriptivni

  determinirati

  dimenzije

  disproporcionalen

  dominirati

  ekskluzivnost

  faktor


  fleksibilnost

  harmonizacija

  hipoteza

  identificirajo

  ilustrativen

  imanenten

  imperfekten

  iniciative

  inkorporirati

  integracija

  interakcija

  interdisciplinarnost

  karakteristike

  kompatibilen

  kompenzira

  kompetence

  kompleksen

  komplementaren

  komponente


  konsistentnost

  koordinacija

  kredibilnost

  kreiranje

  kriterij

  kvaliteta

  kvantiteta

  manager


  management

  maksimizirati

  minimizirati

  modificirati

  motivirati

  nacionalni

  opcije

  orientiran  planiranje

  pluralizacija

  potencialen

  refleksirajo

  reformulirati

  relativno

  relevanten

  resursi


  selekcija

  sinergije

  sofisticiran

  subtilna

  superioren

  team


  transfernost

  transparenten  trend
  2. Pomen citatnih besednih zvez:

  a priori
  volens nolens
  ad hoc
  pro et contra
  In vino veritas
  last but not least
  to be or not to be
  proforma
  Vivat!
  Errare humanum est.
  persona non grata
  O sancta simplicitas!
  lapsus calami
  mea culpa
  lapsus linguae
  corpus delicti
  3. Odsvetovane zveze predloga in glagola nadomestite z navadnim glagolom:

  biti ob kaj

  izgubiti

  v zakon vzeti
  biti v škodo
  iti na živce
  ne gnati si k srcu
  biti za svata
  začeti z delom
  k sebi priti
  k zavesti priti
  pasti v nezavest
  pasti komu v hrbet
  položiti roko na koga
  pomesti s čim
  pasti v breme '
  ne biti stanju


  4. Predložne zveze ustrezneje razvežite:

  v slučaju slabega vremena  v/ob slabem vremenu

  v primeru, da bo deževalo

  v kolikor bom mogel, vam pomorem

  delovati v okviru zakona

  živeti v pogojih vojne

  delovati na področju trgovine

  delati v teku dneva

  brati v času kosila

  potreben v poteku preiskave

  pojaviti se v podobi zmaja

  ostati doma iz razloga bolezni

  zamenjati na podlagi uredbe

  iti v smeri vasi

  ukrepati v skladu z navodili

  odplačevati sorazmerno tarifi

  uspeti po zaslugi vztrajnosti  1. VAJA

  Besedoslovje
  Pomen besed:

  Poiščite čim več sopomenk/_________.  dekle
  obraz
  jesti
  piti
  ugajati
  'ne opraviti izpita'  Poiščite protipomenke/____________.  oddaljen
  zahteven
  skromen
  nedorasel
  prazen
  kuhan/pečen  Poiščite nadpomenke, t. i. __________.  lopata
  boks
  osebni zaimek
  sreda
  rdeča
  voda  Poiščite čim več podpomenk, t. i. __________.  kače
  glagol
  bolezni
  ribe
  ločila
  podredja  Tvorite besedne družine:  debel
  let
  govor
  pot
  zid  Zapišite čim več besed, ki spadajo v besedno/tematsko polje:  turizem

  mladost


  Besede razvrstite v ustrezne kategorije:

  kura – kura; veselje – radost; čustvo – veselje; krava – gobec; vesel, veseljak, veselje …; veselje – žalost

  Sinonimi/

  _________  Antonimi/

  _________  Hipernimi/_________

  Hiponimi/_________  Homonimi/

  _________  Besedne družine

  Besedno/tematsko polje

  Parafrazirajte (primeri):  Ptuj

  Maribor


  Japonska

  Egipt


  nafta

  premog


  biti pijan

  ne dovoliti  policisti

  tat


  požar

  pretepsti

  hmelj

  zlatniki


  dovoliti

  pogajati se

  1. VAJA

  Katere besede so

  1. večpomenke (VP) – enaka tvarna podoba, soroden pomen,

  2. enakozvočnice (EZ) –enaka tvarna podoba, ni soroden pomen,

  2.1 enakoglasnice (EG)

  2.1 enakopisnice (EP)

  Večpomenke (VP)

  Enakozvočnice (EZ)  enakoglasnice (EG)

  enakopisnice (EP):

  Primer:

  • Fant se me drži kot klop. — Legel je na klop. EZ = EP

  • Gledališče je dobilo nove lutke. — Ogledujejo si lutke v izložbi.

  • Odrezal si je kos kruha. — Na vrtu žvižga kos.

  • Petelin je razprostrl krila. – Sedela je poleg desnega krila letala.

  • Sedel je na kolo in se odpeljal. — Zaplesali so metliško kolo.

  • Za krmilo so uporabljali moko. — Drži za krmilo.

  • Tone je priučeni mešalec betona. — Podjetje je kupilo nov mešalec.

  • Bil je gol do pasu. — Streljaj na gol!

  • Hotel sem oditi domov. — Hotel je do 20. 12. zaprt.

  • Meta je dobra plezalka. — Bršljan je drevju škodljiva plezalka z zimzelenimi listi.


  5. VAJA
  1. vaja

  Na rastavi Kitajskega slikarstva v narodni galeriji v Ljubljani je zastopnik z Dalnjega Vzhoda pozdravil obiskovalce v Angleščini. Na srečanju treh dežel Alpe–Adrija sem se seznanil s beneškimi in Koroškimi slovenci. Moja teta živi v ulici pod Oboki. Vaščani so množično zahajali na Slomšekov studenec po vodo, ki ni bila le čista in hladna ampak ker vsebuje veliko rudninskih snovi tudi zelo zdravilna. Ko sem se lani zdravil v šmarjeških toplicah so me znanci povabili v Belo Krajino na Jurjevanje. Jurijaši to so fantje oblečeni v zelenje hodijo od hiše do hiše želeč dobro letino za kar jih gospodar obdari. Mama je poklicala Stankota sinko natrgaj mi nekaj Marijinih solzic da bova naredila šopek.

  2. vaja


  Od straže pri novem mestu do dolenjskih toplic je štiri km. Letos smo celjani priredili proslavo ob prvem maju v dvorani slovenskega narodnega gledališča; nastopil je pevski zbor france prešeren in nekateri pomembni Celjski gledališki umetniki. Občudoval je mojstranska vrata so nekakšna vrata v triglavski svet. Na Pohorskih strminah vsako leto pripravijo smučarsko tekmovanje zlata lisica. Na ptujskem polju je kurentovanje vedno zelo zanimivo. Svojo povest kurent je cankar naslonil na slovansko bajeslovje. Stari slovani so verovali v več Bogov. V bosni žive pravoslavni in Katoliki. Izraelci so židje, turki pa Muslimani.

  Davi je imel mariborčan pol ure zamude. Potoval je z avtobusom iz kranjske gore do rogaške slatine. Stanuje v Študentskem naselju. 10 letnico mature bomo praznovali v hotelu prebold. Obiskali so nas tudi novinarji novega tednika in radia celje. Govorili smo o deželah latinske amerike in bližnjega vzhoda. Jurčičevemu desetemu bratu je ime martinek spak, levstikovemu pa jurij zvitorepec. V nekaterih črticah ima meško čisto cankarjanski stil. Z mariborskega pohorja vodi planinska transverzala vse do zreškega pohorja na eni in lovrenškega pohorja na drugi strani. Tudi s smučišč na Ruški strani se vidi mariborski otok.
  3. vaja

  Razkril ti bom če boš hotela poslušat največjo skrivnost. V avtobusu je najboljši sedež, tisti, ki je pri vratih. Pomlat prihaja, in ptički se ženijo le jaz sem osamljena zapuščena. Ribe sem začel lovit na vse zgodaj. Povedala sem mami koliko krat sem padla. To nažalost ni pa če si še tako želiš izvedljivo. Vedela sem da ne bo šel ko bo naj bolj potrebno zmano. Zvedela sem da je do spodnje Loke še dve uri hoda. Vsak dan je spila kozarec Mrlota. Okna sta ostala čez noč odprta obe dve polkne pa zaprte. Če drugič ne bom imel domačo nalogo bom čeprav nerad najbrž dobil enko. Zagledal sem listek na katerem je pisalo naj ko utegnem pridem v klup. Druga hči dobro poročena je bila srednjo bogata. Sošolka me je peljala k njej domov. Delala se je važno, kot, da je naj lepša. Izmet vseh praznikov imam, že od malega, naj rajši Veliko Noč. Poleti rada prebiram zgodovinske romane o Aleksandro makedonskem, Rihardom levjesrčjom in Frideriko z praznim Žepom.
  4. vaja

  Spolska cesta je velikokrat usodna za neizkušene voznike. Petdeset in več metrov odaljeno tarčo je teško zadeti. Dekle ga je začelo izivati in vznemirjati tako da ni mogo pojest senviča. Z goljufijami sta use zgubila in sta ne srečno živela. Izlet je bil sedem dnevni. V začetku se mi zdi je bilo use vredu. V začetku Junija smo praznovali Binkošti. Psa sta zalajala vendar jih čarovnica ni razumela. Nikoli več jo nisem zmerjal. Čarovnica je lahko zmajom in celo vračom ukazovala. Nisem maral hlač od brata. Kako mora biti tako kruta z njeno materjo. Odhitela je odpreti vrata. mami očitam zakaj tako pazi name. Poslušaj zapel bom pesem. Bil je umazan, kot krt. Bil je umazan, kot da bi ril po zemli. Ko sem bila še mala me je za Novo leto vedno obiskal dedek mraz. Med počitnicami bom brala zgodbe o vilah, Povodnih možeh in škratih če pa bom imela še kaj časa bom prebrala tudi makarovičeve pesmi o žalik in pelin ženah in pesmi o zelenem Juriju.
  5. vaja

  Grof Alfons Zabeo se je rodil 1.6.1864 v Wienu, očetu Grofu Giovannuu Prosdocimu Zabeo in Karolini Zabeo, rojeni Rädler. Družina Zabeo je družina z tradicijo saj njihove korenine segajo vse do 1600-tega leta. Alfons je bil 1. sin v zakonu, pred njim sta bili rojeni sestri Pia (24.5.1860 Vienna) in Maria Immaculata (9.9.1861), ki je kmalu umrla (3. 4. 1862). Za njim sta se rodila še dva brata in sicer Kamillo (13. 11. 1865 na Dunaju) in Giovanni (17. 5. 1869) kateri je umrl še enakega dne.

  V drugem delu knjige razčlenjuje burna dogajanja v kominterni v letih 1939 – 1941 in jih uvršča v štiri obdobja. Prvo ima naslov Šok ob nemško sovjetskem paktu ( avgust – september 1939 ); drugo Normalizacija komunističnih partij ( oktober 1939 – april 1940 ); tretje Bojevati se proti napadalcu ali se z njim pogajati ( april – september 1940 ) in četrto Poskusi dvolične igre ( september 1940 – junij 1941 ).

  6. VAJA

  Vstavite vejice in jih utemeljite


  1. Rad bi jo vprašal zakaj je odšla pa je nisem utegnil saj je samo zaloputnila z vrati in odšla ne da bi mi rekla vsaj besedo.

  2. Tale Miha sosedov saj ga poznaš mi pa res že načenja živce s svojo trobento ki kar nekako ne more spraviti iz sebe normalnega glasu.

  3. Na praznovanje rojstnega dne sem povabila Mileno mojo najboljšo prijateljico ki ima fanta Darka Darjo ki je tudi moja prijateljica pa nima fanta in Urško.

  4. Vsa obložena z najrazličnejšimi dobrotami se je mama včeraj vrnila iz trgovine nato pa vse stvari znosila po stopnicah večkrat tekajoč gor in dol.

  5. Bila je čisto utrujena zato se je sesedla na zadnjo stopnico in pomislila kako lepo bi bilo če bi imeli dvigalo.

  6. Tisti profesor ki ga imajo nekateri radi nekateri pa ga ne marajo saj je včasih že skoraj malo preveč prijazen se je včeraj meni je šlo tako na smeh spotaknil in padel.

  7. Mama mi je vedno govorila da naj preden zapustim stanovanje vedno pregledam ali sem izklopila štedilnik in druge podobne reči.

  8. Že skoraj leto je minilo odkar je več ni pa se Tine še vedno ni potolažil.

  9. Ko smo gledali stare fotografije sem se spomnila krilca posutega z rumenimi cvetovi ki sem ga nosila še v vrtcu.

  10. Petra si je že dolgo želela novo kolo pa si ga ni mogla kupiti ker ni imela dovolj denarja zanj zato je bila zelo vesela ko so ji znanci za rojstni dan podarili novo kolo takšno kot si ga je vedno želela seveda s katerim se bo lahko odslej vozila po mestu.

  7. VAJA
  PISANJE SKUPAJ ALI NARAZEN

  SKUPAJ,

  podredna

  zloženka

  NARAZEN,

  dva sam., eden

  kot prilastek


  VEZAJ (-),

  v pomenu IN  VEZAJ (-),

  izpust

  ene sestavine  VEZAJ (-),

  prva sestavina zloženke je števka ali črka


  avtomoto

  avto-bomba

  bio in biblio grafija

  prvo in drugo šolci

  A4 format

  avto cesta

  Breznik oz. Kos, Ramovšev

  avstroogrski

  staro in mlado Slovenci

  politično upraven

  Anglo Američani

  bosanskohercegovski

  človek-žaba

  avto vlak

  Breznik Ramovšev pravopis

  21 do 26 odstoten

  leksikologija in grafija

  analitsko planski

  geomehanika in statika

  idejno estetski

  finančno računski oddelek

  C vitamin

  b kmet

  družbeno kritičen

  literarno in politično zgodovinski

  B diplomski izpit

  cestno prometen

  pisatelj-začetnik

  Cankar umetnik

  Znanstveno fantastičen

  100 odstoten

  Ljutomersko Ormoške gorice

  denarno posojilna politika

  denarnoposojilna politika

  pred in po naročiti

  učitelj-začetnik

  vzhodno, zahodno in južno slovanski (jeziki)

  B in C durovski

  belo modro rdeča zastava

  civilno praven

  Schleswig Holstein

  strepto in stafilo koki

  TV program

  nad in pod kuhar

  južno ameriški

  kreditno denarna politika

  pred in po naročilo

  filmsko kritičen

  2. b razred

  blagovno denarni

  nad in pod povprečen

  avto kamp

  študent-prorektor

  lesno industrijski

  Avstro Ogrska

  vzgojnoizobraževalen

  lovci-bombniki

  dnevno političen

  anti in pro demokratičen

  delavec-kovinar

  5 tonski

  literarno zgodovinski

  mati-samohranilka

  dve do tri-članska posadka

  politično vzgojni

  žarki  zunanje političen

  čebela-matica

  požarno varnostni

  črno bel

  avdio in video naprave


  8. VAJA

  ZGODOVINA PICE  Pica, kot veliko drugih jedi ne izvira iz dežele po kateri je znana. Razen če ste raziskovali poreklo, ste verjetno kot mnogi ljudje vedno mislili da je pica izključno italjanska stvaritev. Temelje pice so izvirno postavili zgodnji Grki ki so prvi pekli velike, okrogle in ploščate kruhe,katere so nadevali z različnimi sestavinami kot so olivna olja, začimbe, krompirji in druge stvari. Paradižnike še niso odkrili v tem času, ali jih, zelo verjetno niso uporabljali kot mi danes. Navsezadnje je zamisel o ploščatih kruhih našla pot do Italije, kje so se v 18 stoletju ploščati kruhi imenovani "pica" prodajali na ulicah in v trgovinah. Odkar so bili relativno poceni za pripravit, ter ukusni in polni so jih ulični prodajalci prodajali siromahom v Naplesu.

  Sprejem paradižnika med Napolitanci in obisk kraljice so prispevali da pica postane takšna kot jo poznamo. Okoli 1889. je kraljica Margerita, v spremstvu moža, Umberta 1., šla na kontrolni obhod Italijanskega Kraljevstva.Med potovanjem po Italji je videla veliko ljudi, posebej kmete ki so jedli velike,ploščate kruhe. Radovedna, je naročila svoji straži naj ji prinesejo enega kruha. Kraljici je bil všeč ta kruh in ga je jedla vsakič ko je bila med ljudmi , ki so povzročili kakšno grozo v sodiščnih krogih.Ni bilo spodobno za kraljico da kosi kmečko hrano. Kakorkoli, kraljici je kruh bil všeč in se je odločila da bo vzela stvar v svoje roke.Poslala je glavnega kuharja v restavraciji, Rafaella Esposita, iz njegove picerije v kraljevsko palačo, in mu je naročila da ispeče izbrane pice za njo. Iz spoštovanja do kraljice, ki je bila tako priljubljena med svojimi podložniki, se je Rafaell odločil da bo pripravil posebno pico samo za njo. Spekel je pico nadevano s paradižniki mozarela sirom in svežo baziliko ( da predstavlja barve italijanske zastave : rdečo, belo in zeleno ).To je postala kraljičina najljubša pica in ko je prišlo na dan da je to ena najljubših kraljičinih jedi, je ona postala še bolj priljubljena med Italijani. Ona je tudi začela kulinarično tradicijo pice Margarite ki se vzdržuje v Naplesu do danes in se je razširila po svetu.

  Iz preteklosti ni razvidno ali je začel Rafaelle prodajati to kot stvaritev svoje picerije vendar je znano, da so v pici, v obliki kot jo poznamo danes, uživali vsi Italijani. Različice so se pojavile po različnih koncih države. Na primer v Bolonji so nadevu dodajali meso, Neapolitanska pica je postala zelo popularna in je v mešanico prinesla tako drobljiv neapolitanski sir, kot tudi zelišča, svežo zelenjavo ter druge začimbe in dišave.

  Pojavile so se zamisli o peki v posebnih opečnatih pečeh in kruh kot takšen kakršen je danes je bil enostavna mešanica moke, olja, soli in kvasa. Pica se je širila v Ameriko, Francijo, Anglijo in Španijo, kjer je bila do 2. svet. vojne slabše poznana. Med okupacijo italijanskih območij so mnogi Ameriški in Evropski vojaki prvič okusili pico. To je bila ljubezen na prvi pogled! Italijanski imigranti so prodajali pice v njihovih ameriških trgovinah kar nekaj časa, vendar je bila vrnitev vojakov s poželenjem po slastni radosti povod, ki je povlekel pice iz tihih italijanskih soseščin ven v mestni vrvež povsod po kontinentu.

  Devetega februarja je mednarodni dan pice, v Guinnessovi knjigi rekordov pa so največjo pico ( širine 31 metrov ) naredili in pojedli v Havani na Floridi.

  Prebivalci Amerike in Kanade pojedo letno povprečno 11 kilogramov pic na osebo. Priljubljena kombinacija so paprike in sir, še posebej pri mladih in je po priljubljenosti takoj za hamburgerjem.

  Pice so lahko narejene zdrave ali pa redilne, odvisno kaj se uporabi za nadev. Lahko so različnih oblik, kot na primer Calzones (polovica pice je z nadevom, druga polovica je preložena, tako da je v obliki polmeseca (žepna pica) nakar se speče). Možne so še ostale različice kot na primer kruhki, zvitki, pica v ponvi, nadevano testo, pica s tanko ali debelo skorjo, s polno zrnatim testom in s testom za krofe.

  Sam koncept je prevzel veliko oblik kot na primer mehiška pica (testo nadevano s čilijem ali takosom, z nasekljano čebulo, paradižnikom…), sladoledna pica, sladkorna pica in celo tortna pica, kot tudi čips in tortilija prigrizki z okusom pice.

  Ko boste naslednjič jedli pico postojte in pomislite na kraljico Margerito in kuharja Rafaella in bodite hvaležni, da se je kraljica upala ponižati in jesti kmečki kruh.  *****************************************************

  Slovenski pravopis 2001:

  Neapelj -plja m z -em zem. i. (a) |italijansko mesto|: v ~u

  neapeljski -a -o [p*] (a)

  Neapeljčan -a [p*] m, preb. i. (a)

  Neapeljčanka -e [p*] ž, preb. i. (a)
  Bologna -e [onja] ž, zem. i. (o) |italijansko mesto|: v ~i

  bolonjski -a -o (o)

  Bolognčan -a m, preb. i. (o)

  Bolognčanka -e ž, preb. i. (o)  9. VAJA

  POROČILO O PROMETNI NESREČI
  (1) V petek, 14.10. 2008 ob 14.55. uri se je na cesti 3 reda ki pelje s Kamnika v Kranj pripetila hujša prometna nesreča (2) in sicer na klancu med vasmi (3) Beli breg in Spodnji log. S smeri Beli breg je z veliko hitrostjo pripeljal osebni (4) avto znamke ford z registersko številko LJ 64 -84 D in (5) z šoferjem Ivanom Bračkotom (6) komercijalnim direktorjem Vezenine iz Bleda. (7) Prehitevajoč konjsko vprego se je znašel pred tovornjakom italjanske registracije TS 61 - 44 I. Ni mogoče natančno (8) ugotoviti ali je tuji voznik opazil nasproti vozeči avto, ali mu ga je zaradi ovinka vprega zakrivala. Zato ne obstojajo dokazi. Kmet Koren Matjaž iz Cerklje 22, ki je bil med tem na poti proti domu ve povedati, o nesreči le to, da je Bračko vozil z veliko hitrostjo (9) (Izjava Koren Matjaža je posebej priložena . Že iz tega lahko ugotovimo, da je glavni krivec blejčan in da tržačan ni neposredno odgovoren za nesrečo. Pri trčenju na omenjenem klancu, je bil šofer osebnega avtomobila lažje ranjen. Njegova žena pa je umrla, (10) kljub temu, da je takoj pripeljal Rdeči križ in jo odpeljal v bolnico. Na kraj nesreče sta prispela tudi tovornjak agro kombinata iz Bohinja in osebni avto, ki ga je vozil Volarič Franci tajnik planinske zveze Slovenije stanujoč v Jesenicah, (11) ulica pohorskega bataljona, 19. Nihče od ljudi, ki so prispeli na mesto nesreče ni niti pomišlal da ne bi pomagal ponesrečenki.

  Kot rečeno je Bračkotova žena že napoti v bolnico, umrla. Če bi bil na kraju nesreče zdravnik  (12) in, če bi bila mogoča trans-fuzija krvi nebi bilo tako tragičnih posledic.

  Treznega neprevidnega šoferja iz (13) Bleda smo zadržali.

  Ugotavljamo da je prišlo do nesreče pred vsem za radi teh vzrokov, prvič (14) zaradi prevelike hitrosti in drugič zaradi nepreglednega klanca ozir. ovinka.

  V Kranju 14. oktober 2008 Dežurni policaj

  Koren Janez

  10. VAJA


  Download 422.45 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 422.45 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Medkulturne študije letnik, ŠT. Leto 2009/2010 snov

  Download 422.45 Kb.