• IX. Mavzuni mustahkamlash
 • 2- TOPSHIRIQ
 • Uyga vazifa
 • Elektrokimyoviy kuchlanish qatori
  Download 107.26 Kb.
  bet6/6
  Sana30.04.2021
  Hajmi107.26 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Elektrokimyoviy kuchlanish qatori


  ¬ Oddiy moddalarning qaytaruvchilik xossalarining kuchayishi, -ne-

  Li

  Cs

  K

  Ca

  Na

  Mg

  Al

  Mn

  Zn

  Cr

  Fe

  Ni

  Sn

  Pb

  H2

  Cu

  Ag

  Hg

  Au
  Cs

  K

  Ca

  Na

  Mg

  Al

  Mn

  Zn

  Cr

  Fe

  Ni

  Sn

  Pb

  H2

  Cu

  Ag

  Hg

  Au


  Li+ +

  Cs+

  K+

  Ca+2

  Na+

  Mg+2

  Al+3

  Mn+2

  Zn+2

  Cr+3

  Fe+2

  Ni+2

  Sn+2

  Pb+2

  2H+

  Cu+2

  Ag+

  Hg+2

  Au+3
  Cs+

  K+

  Ca+2

  Na+

  Mg+2

  Al+3

  Mn+2

  Zn+2

  Cr+3

  Fe+2

  Ni+2

  Sn+2

  P b+2

  2H+

  Cu+2

  Ag+

  Hg+2

  Au+3

  Gidratlangan ionlarning oksidlovchilik xossalarining kuchayishi, + ne-®


  IX. Mavzuni mustahkamlash: 2 ta o’quvchi hamkorligidagi guruhlarda ishlash

  Shiorimiz; Birgalikda ishlaymiz, o’rganamiz, o’rgatamiz topshiriqlarni to’g’ri bajarib bogan kichik guruh rag’bat kartochkalari bilan baholanib boriladi


  1- TOPSHIRIQ mustaqil ish

   1. Temir sulfat eritmasiga ruh bo‘lagini, ruh sulfat eritmasiga temir mihni tushuring. Sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni kuzating.

   2. Mis sulfat eritmasiga temir mihni, temir sulfat eritmasiga mis simni tushuring. Sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarni kuzating.

   3. Birinchi va ikkinchi topshiriqlardagi o‘zgarishlarni quyidagi jadvalga yozing. (Jadvalni har bir o‘quvchi daftariga yozib oladi). Tegishli hulosa chiqaring.

  Metall

  Tuz

  Sodir bo‘lgan o‘zgarishni reaksiya tenglamasi

  Zn

  FeSO4
  Fe

  ZnSO4
  Cu

  FeSO4
  Fe

  CuSO4

  2- TOPSHIRIQ

  Quyidagi sxemalar bo‘yicha amalga oshirish mumkin bo’lgan reaksiya tenglamalarini yozing .

  Cu®Cu(NO2)2®Cu(OH)2®CuO®Cu

  3- TOPSHIRIQ

  O’zbekistonning asosiy metall konlarini geografik xaritadan aniqlang.


  4- TOPSHIRIQ kichik test o’quvchilarga A va B variantda kichik testlar tarqatiladi
  A variant

  1. Yonaki gruppacha metallarining eng ahamiyatlilari qaysi qatorda to`gri berilgan.

  A) C, O, Be, W. Сu. В) Сu, Zn, Hg, Cr, Fe. C) Pb, Сu, Sc, J, W.

  D) W, U, Mg, K, Na. E) H,Hg, N, He, С

  2. Eng yengil metall qaysi javohda berilgan?

  A) Li, B) Os C) Fe. D) Cr. E) A va B.

  3. Metallarninng elektrokimyoviy kuchlanish qatorini kim tuzgan?

  A. D.I. Mendeleev. B. N.N. Beketov. C. J. Pristli

  D. D. Dalton. E. M.Lomonosov.

  4. Atom tuzilishi quyidagicha bo’lgan qaysi elementning metallik xossasi kuchli ifodalangan?

  A ….2s1 B….3s1 C….4s1 D….5s1 E….6s1

  5. Misni tuzlari eritmasidan siqib chiqara oladigan metallar to’plamini toping?

  A. Al, Zn, Fe B. Ag,Pt, Zn C. Fe, Hg, Sn

  D. Ag, Pb, Fe E. Zn, Hg, Cu


  B variant
  1. Quyidagi qaysi reaksiyani amalga oshirish mumkin emas?

  A. Cu + HCl = B. Mg + H2SO4 = C. Fe + Cl2 =

  D. Ca + H2O = E. CuO + H2 =

  2. Qaysi qatorda faqat ishqoriy metallar keltirilgan?

  A. Ca, Mg, Li, K. B. Fe, Na, Cs, Rb, Zn. C. K,Na, Li, Cs, Rb

  D. K, Cs, B. Be,H E. Zn, Hg, Cu, Cs, Rb

  3. Passiv metallar joylashgan qator.

  A. Cu, Au, Ag, Hg. B. Pt, Fe, Zn, K. S. K, Mg, Li, Zn. D. Na, Ca, K, Rb.

  4 Metallarning peroksidlari qanday hosil bo’ladi?

  A. Natriy va kaliy kislorodda yondirib

  B. Natriy va kaliyga galogen ta’sir ettirib

  C. Natriy va kaliyga oltingugurt ta’sir ettirib

  D. Natriy va kaliyga vodorod ta’sir ettirib

  E Yuqoridagi barcha usullar bilan

  5. Quyidagi reaksiya natijasida nima hosil bo’ladi? Na2O + H2O=……

  A. Kislota. B. Tuz. C. Asos. D. Oksid. E Peroksid.


  Uyga vazifa:

  1. Darslikdan §17 ni o‘qish hamda savol va topshiriqlarni bajarish.


  Download 107.26 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 107.26 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Elektrokimyoviy kuchlanish qatori

  Download 107.26 Kb.