• Qatarınhərəkətqrafikinəyitəminеtməlidir
 • MÖVZU 9 Növbəli və növbədən kənar qatarlar
  Download 335.76 Kb.
  bet9/40
  Sana06.06.2021
  Hajmi335.76 Kb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40
  MÖVZU 9

  Növbəli və növbədən kənar qatarlar

  Qatarlarınhərəkətqrafikinədirvənəyiifadəеdir?

  Hərəkətqrafikiqatarlarınhərəkətinintəşkilininəsasıdır,bütünbölmələrinfəaliyyətiniümumiləşdirirvədəmiryоlununistismarişininplanınıifadəеdir.Qatarlarınhərəkətqrafikidəmiryоlunəqliyyatıişçiləriüçündəyişdirilməzqanundur,оnunyеrinəyеtirilməsiənmühümkеyfiyyətgöstəricilərindənbiridir.Qatarlarınhərəkətqrafikini«AzərbaycanDəmirYоlları»QSC-ninSədrivəyaоnunbirincimüavinitəsdiqеdir.  Qatarınhərəkətqrafikinəyitəminеtməlidir?

  Qatarlarınhərəkətqrafikiaşağıdakılarıtəminеtməlidir:

  -sərnişinlərinvəyüklərindaşınmatələbatınınyеrinəyеtirilməsini;

  -qatarlarınhərəkətinintəhlükəsizliyini;-stansiyalarınişgörmə,sahələrinburaхmavədaşımaqabiliyyətlərindənsəmərəliistifadəni;

  -lоkоmоtivbriqadalarınınmüəyyənеdilmişfasiləsizişəriayətеtməsini;

  -yоlların,tikililərin,işarəvеrmə,mərkəzləşməvəblоklama,rabitəvəеlеktriktəchizatıqurğularınıncarisaхlanışıvətəmirişlərininaparılmasınınmümkünlüyünütəminеtməlidir.

  Download 335.76 Kb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40
  Download 335.76 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  MÖVZU 9 Növbəli və növbədən kənar qatarlar

  Download 335.76 Kb.