• (+994012) 490-54-33 və (+994012) 490-54-24
 • Qaz paylayıcısı ilə fiziki şəxs olan istehlakçı arasında qazın alqı-satqısı barədə MÜQAVİLƏ № _____
 • 2. Tərəflərin vəzifələri və hüquqları 2.1. Paylayıcının vəzifələri
 • 2.2. Paylayıcının hüquqları
 • 2.3. İstehlakçının vəzifələri
 • 2.4. İstehlakçının hüquqları
 • 3. Qazın qiyməti və dəyərinin ödənilməsi şərtləri
 • 4. Qaz qurğularına dair tələblər
 • 5. Xüsusi müddəalar və mübahisələrin həlli qaydası
 • 7. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti
 • 8. Tərəflərin hüquqi ünvanları və rekvizitləri 8.1. Tərəflərin hüquqi ünvanları və rekvizitləri: İSTEHLAKÇI
 • Qaz təchizatı müəssisəsi ilə məişət abonenti (əhali) arasında
 • Mövzusunda keçirilən Dəyirmi Masanın yekunu və verilən tövsiyələr
  Download 246.46 Kb.
  bet3/4
  Sana15.03.2017
  Hajmi246.46 Kb.
  1   2   3   4

  QABAQLAYICI TƏDBİRLƏR

  Mövcud vəziyyət

  Analiz

  Günahkar vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə cəlb olunmaması

  “Azəriqaz” İB-də neqativ hallardan, konkret vəzifəli şəxslərin qeyri-qanuni hərəkətlərindən şikayət ediləcək “Qaynar xətt” fəaliyyət göstərmir.

  TÖVSIYƏ

  1. Tövsiyə olunur ki, “Azəriqaz” İB-də əhalinin şikayətlərinə operativ baxılmasını təmin edəcək yeni məzmunda “Qaynar xətt” təşkil edilsin.

  2. Ora daxil olmuş şikayətlərin sayı, xarakteri, görülmüş tədbirlər, o cümlədən günahkar vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması, hansı inzibati tənbeh tədbirlərinə məruz qalması haqqında ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədəmüvafiqdir.

  1. İctİmaİyyətlə əlaqələr

  Mövcud vəziyyət

  Analiz

  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə verilməmişdən əvvəl “Azəriqaz” Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti KİV nümayəndələri arasında aparılmış rəy sorğusunun nəticələrinə görə ən passiv mətbuat xidmətlərinin sırasında yer almışdır.

  2009-cu ildə Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə veriləndən sonra “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi tərəfindən media nümayəndələri ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində müvafiq addımlar atılmışdır.

  Belə ki, “Azəriqaz” İstehsalat Birliyində mütəmadi şəkildə (ayda 1-2 dəfədən az olmayaraq) “Açıq mətbuat saatı” keçirilir. “Açıq mətbuat saatı”nın tarixi və vaxtı barədə qabaqcadan ARDNŞ-in www.socar.az internet səhifəsində kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə xəbər verilir. Göstərilən müddətdə KİV nümayəndələri (+994012) 490-54-33(+994012) 490-54-24 nömrəli telefonlarla əlaqə saxlayaraq müxtəlif mövzularla əlaqədar suallarına cavab ala bilərlər. “Açıq mətbuat saatı”nda istehlakçıların təbii qazla təminatı, qarşıya çıxan problemlər və onların aradan qaldırılması, əhalini narahat edəcək digər məsələlərlə bağlı media nümayəndələrinin sualları cavablandırılır.


  ARDNŞ-in www.socar.az internet səhifəsində “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinə həsr olunmuş ayrıca bölmə yoxdur. Sayt qaz təchizatı sahəsindən ətraflı məlumat vermir, daha çox ya müxtəlif səbəblərdən qaz təchizatının dayandırılması barədə xəbərdarlıq edir, ya da hansısa yaşayış məntəqəsinin qaz paylayıcı şəbəkəsinə qoşulmasından bəhs edir ki, bu da çox məhdud xarakterli məlumat təşkil edir.

  ARDNŞ-nin internet səhifəsində media nümayəndələrinə yardımçı ola biləcək xususi “Mətbuat guşəsi” bölməsi yaradılmışdır. Lakin “Mətbuat guşəsi” bölməsindəki yenilikləri daim elektron ünvanına almaq üçün media nümayəndələrindən qeydiyyatdan keçmək xahiş olunur.

  “Açıq mətbuat saatı”nda media nümayəndələri tərəfindən verilən suallar və onların cavabları haqqında məlumat yerləşdirilmir.


  TÖVSIYƏ

  1. Tövsiyə olunur ki, www.socar.az internet səhifəsində “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinə həsr olunmuş ayrıca bölmə yaradılsın.

  2. Tövsiyə olunur ki, “Açıq mətbuat saatı”nda media nümayəndələri tərəfindən verilən suallar və onların cavabları haqqında www.socar.az internet səhifəsində məlumat yerləşdirilsin.

  3. Tövsiyə olunur ki, “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin fəaliyyəti ilə bağlı mütəmadi olaraq (ildə bir dəfədən az olmamaq şərti ilə) rəy sorğuları keçirilsin, rəy sorğusunun keçirilməsinə ekspert-mütəxəssislər, KİV, QHT və vətəndaş cəmiyyəti institutları nümayəndələri cəlb edilsinlər.

  4. Radionun FM dalğalarında kommunal xidmətləri (o cümlədən, qaz təchizatı) sahəsində mövcud olan vəziyyətlə əlaqədar əhali arasında ekspress rəy sorğuları keçirəcək, əhalinin üzləşdiyi kommunal problemlərdən bəhs edəcək verilişin açılması məqsədəmüvafiq hesab olunur.
  “Qazdan istifadə Qaydaları”na

  2 nömrəli əlavə


  Qaz paylayıcısı ilə fiziki şəxs olan istehlakçı

  arasında qazın alqı-satqısı barədə
  MÜQAVİLƏ № _____
  “_____”_______________20 _____ il

  ______________________________________
  (Müqavilənin bağlandığı yer)

  Müqavilə üzrə bundan sonra Paylayıcı adlanacaq ________________________________

  _____________________________________________________________ şəxsində bir tərəfdən

  (qaz paylayıcısının adı)
  və bundan sonra İstehlakçı adlanacaq _______________________________________________
  (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

  ___________________________________________________________ şəxsində digər tərəfdən

  (şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, ünvanı, telefon nömrələri)  Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyinə və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il “12” may tarixli “80” nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qazdan istifadə Qaydaları”na (bundan sonra – “Qazdan istifadə Qaydaları”) uyğun olaraq aşağıdakı şərtlərlə bu Müqaviləni bağladılar.
  1. Müqavilənin predmeti
  Paylayıcı bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş şərtlərə uyğun olaraq İstehlakçını keyfiyyətli qazla təmin edir, İstehlakçı isə aldığı qazın dəyərini qaz sayğacının göstəricisinə uyğun olaraq Paylayıcı tərəfindən təqdim edilən hesaba əsasən ödəyir.
  2. Tərəflərin vəzifələri və hüquqları
  2.1. Paylayıcının vəzifələri:

  2.1.1. İstehlakçını ___________________________________________ təzyiqdən aşağı  (qazın təzyiqinin göstəricisi)
  olmamaqla, keyfiyyət göstəriciləri dövlət standartlarının tələblərinə (DÜST-5542-87) uyğun olan qazla fasiləsiz və etibarlı şəkildə təmin etmək;

  2.1.2. İstehlakçını ildə bir dəfədən az olmayaraq (qaz qurğularının istismara verilmə və ya son texniki baxış tarixindən etibarən) “Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinə uyğun olaraq təlimatlandırmaq;

  2.1.3. İstehlakçının istismarda olan qaz qurğularına altı ayda bir dəfədən az olmayaraq, texniki baxış keçirilməsini təmin etmək və nəticələrini 2 (iki) nüsxədən ibarət aktla rəsmiləşdirmək və aktın bir nüsxəsini mütləq İstehlakçıya təqdim etmək;

  2.1.4. Paylayıcının illik iş planında göstərilən müddətlərdə təmir-profilaktika işlərinin aparılması ilə əlaqədar qazın verilməsinin dayandırılması barədə istehlakçını ən azı 5 (beş) gün əvvəl xəbərdar etmək;

  2.1.5. İstehlakçıya verilən qazın həcminin və dəyərinin, həmçinin istismarda olan qaz qurğularının tam və dəqiq uçotunu aparmaq;

  2.1.6. qazın verilməsində təzyiqin azalması barədə (qəza işləri, baş vermiş yanğının və qaz sızması halları istisna olmaqla) İstehlakçını ən azı 5 (beş) gün əvvəl xəbərdar etmək;

  2.1.7. İstehlakçıya verdiyi qazın dəyərini yalnız sayğacın göstəricilərinə əsasən tam hesablamaq və hər ay istehlakçıya hesab təqdim etmək (göndərmək);

  2.1.8. İstehlakçının tələbi ilə ona istifadə edilmiş qazın həcmi və dəyəri barədə yazılı məlumat vermək;

  2.1.9. təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi), habelə bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icra edilməməsi nəticəsində İstehlakçıya dəymiş zərərin əvəzini ödəmək;

  2.1.10. İstehlakçının qaz sayğacını, onun texniki pasportunda göstərilmiş müddətdə ödənişsiz qaydada növbəti dövlət yoxlanılmasından keçirmək;

  2.1.11. ödənişsiz qaydada İstehlakçının zədələnmiş qaz sayğacını təmir etmək və dövlət yoxlanılmasından keçirmək, habelə həmin qaz sayğacını təmir etmək mümkün olmadıqda dəyişdirmək və quraşdırmaq;

  2.1.12. İstehlakçının qaz qurğusu dövlət standartlarının tələblərinə cavab vermədiyi, Paylayıcının İstehlakçıya verdiyi qazın sayğacla müəyyənləşdirilən hesabı İstehlakçıya təqdim edildikdən (göndərildikdən) sonra bir ay müddətinə tam ödənilmədiyi və Paylayıcı ilə müvafiq müqavilə bağlanmadığı hallarda qazın verilməsinin dayandırılacağı barədə İstehlakçıya yazılı bildiriş göndərmək;

  2.1.13. qəza işləri görüldüyü, o cümlədən baş verən yanğının və ya qaz sızmasının qarşısı alındığı hallar istisna olmaqla, qazlaşdırılmış ərazidə və (və ya) yaşayış sahəsində olan qaz qurğusuna texniki baxış keçiriləcəyi barədə İstehlakçıya 3 (üç) gün əvvəl rəsmi bildiriş göndərmək;

  2.1.14. bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti daşımaq;

  2.1.15. “Qazdan istifadə Qaydaları”nda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

  2.2. Paylayıcının hüquqları:

  2.2.1. bu Müqavilənin 2.1.13-cü yarımbəndinin tələbinə riayət etməklə, İstehlakçının qaz qurğularına texniki baxış keçirilməsi üçün İstehlakçıya məxsus qazlaşdırılmış əraziyə və (və ya) yaşayış sahəsinə daxil olmaq;

  2.2.2. İstehlakçı tərəfindən istifadə olunmuş qazın qaz sayğacının göstəricisinə əsasən dəyərinin tam ödənilməsini ondan tələb etmək;

  2.2.3. İstehlakçı tərəfindən bu Müqavilənin, “Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinin pozulduğu hallarda, həmin halların aradan qaldırılmasını ondan tələb etmək;

  2.2.4. aşkar olunan nöqsanları və digər qanun pozuntuları hallarını müvafiq qaydada rəsmiləşdirmək və baxılması üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərmək;

  2.2.5. İstehlakçının təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi), habelə bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrinin icra edilməməsi nəticəsində dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini İstehlakçıdan tələb etmək;

  2.2.6. bu Müqavilənin 2.1.12-ci yarımbəndi nəzərə alınmaqla aşağıdakı hallarda İstehlakçıya qazın verilməsini dayandırmaq:

  2.2.6.1. İstehlakçının müvafiq yazılı müraciəti (qaz təchizatının dayandırılmasının səbəbi və müddəti göstərilməklə) olduqda;

  2.2.6.2. təmir-profilaktika və qəza işləri görüldükdə, o cümlədən baş verən yanğının və ya qaz sızmasının qarşısı alındıqda;

  2.2.6.3. İstehlakçının qaz qurğusu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi dövlət standartlarının tələblərinə cavab vermədikdə;

  2.2.6.4. Paylayıcının İstehlakçıya verdiyi qazın sayğacla müəyyənləşdirilən hesabı İstehlakçıya Paylayıcı tərəfindən təqdim edildikdən (göndərildikdən) sonra bir ay müddətində tam ödənilmədikdə;

  2.2.6.5. Paylayıcı ilə müvafiq müqavilə bağlanmadıqda;

  2.2.6.6. məhkəmənin qərarı ilə;

  2.2.7. bu Müqavilənin şərtlərindən irəli gələn və qazdan istifadəni tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.  2.3. İstehlakçının vəzifələri:

  2.3.1. qaz sayğacının göstəricisinə əsasən hesablanmış və Paylayıcı tərəfindən təqdim edilmiş (göndərilmiş) hesab üzrə qazın dəyərini tam ödəmək;

  2.3.2. bu Müqavilənin və “Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinə əməl etmək;

  2.3.3. qaz qurğularına dair layihə və istismar sənədlərinin tələblərinə əməl etmək;

  2.3.4. təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi), habelə bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrin icra edilməməsi nəticəsində Paylayıcıya dəymiş zərərin əvəzini ödəmək;

  2.3.5. qəza işləri görüldüyü, o cümlədən baş verən yanğının və ya qaz sızmasının qarşısı alındığı hallar istisna olmaqla, İstehlakçının qaz qurğusuna texniki baxış keçirmək üçün Paylayıcını, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələrini, bu Müqavilənin 2.1.13-cü yarımbəndinin tələbi yerinə yetirildiyi halda, qazlaşdırılmış əraziyə və (və ya) yaşayış sahəsinə buraxmaq;

  2.3.6. bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş şərtlərin yerinə yetirilməməsinə görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti daşımaq;

  2.3.7. “Qazdan istifadə Qaydaları”nda nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.  2.4. İstehlakçının hüquqları:

  2.4.1. bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş təzyiqdə, habelə dövlət standartlarına uyğun keyfiyyətdə fasiləsiz və etibarlı şəkildə qazla təmin edilməsini Paylayıcıdan tələb etmək;

  2.4.2. Paylayıcı tərəfindən bu Müqavilənin, “Qazdan istifadə Qaydaları”nın tələblərinin pozulduğu hallarda, həmin halların aradan qaldırılmasını ondan tələb etmək;

  2.4.3. qazın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olmuş hallar aradan qaldırıldıqdan və müvafiq qaydada rəsmiləşdirildikdən sonra bir iş günü müddətində qazın verilməsinin bərpa edilməsini Paylayıcıdan tələb etmək;

  2.4.4. qazlaşdırılmış ərazidə və (və ya) yaşayış sahəsində olan qaz qurğusuna texniki baxış keçirmək üçün Paylayıcıdan, Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələrindən tapşırıq sənədinin surətini tələb etmək;

  2.4.5. qaz qurğularına altı ayda bir dəfədən az olmayaraq, texniki baxış keçirilməsini Paylayıcıdan tələb etmək;

  2.4.6. Paylayıcının təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi), habelə bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrin lazımınca icra edilməməsi nəticəsində dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini Paylayıcıdan tələb etmək;

  2.4.7. bu Müqavilənin şərtlərindən irəli gələn və qazdan istifadəni tənzimləyən normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş hüquqları həyata keçirmək.


  3. Qazın qiyməti və dəyərinin ödənilməsi şərtləri
  3.1. Bu Müqavilə üzrə qazın qiyməti Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən tənzimlənən tarifə əsasən, hər 1 (bir) m3 üçün __________ manat məbləğində müəyyən edilir.

  3.2. Qazın qiyməti, qanunvericiliyə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən tənzimləndiyindən, bu Müqavilə bağlandıqdan sonra qiymət dəyişikliyi tərəflər arasında mübahisələndirilə bilməz və hər iki tərəf üçün məcburidir.

  3.3. Paylayıcı İstehlakçıya verdiyi qazın dəyərini yalnız sayğacın göstəricilərinə əsasən tam hesablamalıdır və hər ay İstehlakçıya məlumat (hesab) təqdim etməlidir (göndərməlidir). “Smart-kart” tipli qaz sayğacı olan İstehlakçıya istifadə etdiyi qazın dəyəri haqqında hesabın Paylayıcı tərəfindən İstehlakçıya təqdim edilməsi (göndərilməsi) tələb olunmur.

  3.4. Hesab İstehlakçıya Paylayıcı tərəfindən təqdim edildikdən (göndərildikdən) sonra bir ay müddətində İstehlakçı tərəfindən bank və ya poçt şöbələri vasitəsilə tam ödənilməlidir.

  3.5. İstehlakçı tərəfindən qazın hesabı tam ödənildikdən sonra, Paylayıcı tərəfindən yol verilmiş səhvə görə düzgün hesablanmamış qazın dəyərinin Paylayıcı İstehlakçı tərəfindən ödənilməsini tələb edə bilməz.

  3.6. İstehlakçıya verilən qazın dəyəri barədə mübahisəli hallara qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada baxılır və həll edilir.


  4. Qaz qurğularına dair tələblər
  4.1. İstehlakçının qaz qurğuları müəyyən olunmuş dövlət standartlarının tələblərinə cavab verməlidir.

  4.2. Qaz qurğuları layihə və digər texniki sənədlər əsasında quraşdırılmalı və istismar edilməlidir.

  4.3. İstehlakçının qaz qurğuları haqqında məlumat:


  Sıra

  №-si


  İstismar olunan qaz qurğularının xarakteristikası

  qaz qurğusunun adı

  tipi və ya markası

  maksimal saatlıq qaz sərfi m3

  istilik gücü kVt

  sayı
  4.4. İstehlakçının qaz sayğacı haqqında məlumat:

  Sıra

  №-si


  Quraşdırılma yeri

  Markası

  Nömrəsi

  Quraşdırılma

  tarixi


  Üzərindəki

  plombların

  nömrəsi


  Dövlət

  yoxlamasından

  keçirilməsinin

  son tarixi  5. Xüsusi müddəalar və mübahisələrin həlli qaydası
  5.1. Tərəflər arasında yaranmış və bu Müqavilədə nəzərdə tutulmayan mübahisəli hallar üzrə münasibətlər, “Qazdan istifadə Qaydaları”na və digər normativ hüquqi aktlara əsasən tənzimlənir.

  5.2. Bu Müqavilə üzrə yaranan mübahisələr qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həllini tapmadıqda, tərəflər məhkəməyə müraciət edə bilərlər.


  6. Fors-major
  Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hadisələr səbəbindən bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş öhdəliklərin icra edilməməsinə görə tərəflər məsuliyyət daşımır.
  7. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti
  7.1. Bu Müqavilə hər iki tərəfdən imzalandığı andan qüvvəyə minir və tərəflər üçün məcburidir.

  7.2. Bu Müqavilənin müddəti tərəflərin qarşılıqlı razılığına əsasən _____ il müəyyən edilir.

  7.3. İstehlakçı bu Müqavilənin ləğv edilməsi barədə müqavilə müddətinin bitməsinə bir ay qalmış təşəbbüs göstərmədikdə, Müqavilənin müddəti bu Müqavilə üzrə müəyyən edilmiş müddətə uzadılmış hesab olunur. Bu halda yeni Müqavilənin bağlanılması tələb olunmur.

  7.4. İstehlakçı bu Müqavilənin vaxtından əvvəl ləğv edilməsi hüququnu özündə saxlayır. Lakin bu, tərəflərin Müqavilə üzrə öhdəliklərinin icra edilməsi məsuliyyətindən azad etmir.

  7.5. Bu Müqavilə iki nüsxədə tərtib edilmişdir və hər iki nüsxə eyni hüquqi qüvvəyə malik olmaqla, tərəflərin hər birində bir nüsxəsi saxlanılır.
  8. Tərəflərin hüquqi ünvanları və rekvizitləri
  8.1. Tərəflərin hüquqi ünvanları və rekvizitləri:


  İSTEHLAKÇI

  PAYLAYICI

  ______________________________________

  ______________________________________

  (soyadı, adı, atasının adı)

  (adı)

  Ünvanı:_______________________________

  Hüquqi ünvanı: _________________________

  ______________________________________

  ______________________________________

  Telefon nömrəsi ________________________

  Telefon nömrəsi ________________________

  ________________

  ____________________________________

  (imza)

  (səlahiyyətli şəxsin soyadı, adı, atasının adı və imzası)
  M.Y.

  “_____”_______________20 _____ il

  “_____”_______________20 _____ il  Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsi tərəfindən “Kommunal sektorda istehlakçı hüquqlarının qorunmasına yardım göstərilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.

  Qaz təchizatı müəssisəsi ilə məişət abonenti (əhali) arasında  Download 246.46 Kb.
  1   2   3   4
  Download 246.46 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mövzusunda keçirilən Dəyirmi Masanın yekunu və verilən tövsiyələr

  Download 246.46 Kb.