Qlobal funksional səviyyə
Download 1.13 Mb.
bet20/51
Sana16.06.2021
Hajmi1.13 Mb.
#15072
TuriMühazirə
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   51
2.3.5 Qlobal funksional səviyyə

Modelin ikinci səviyyəsi (GFP) aşağıdakı əsas elementlərdən təşkil edilir .

• Çağırış sellərinin baza emal prosesi (BCP) bloku;

• Xidmətlərdən azad konstruktiv blok (SIB);

• Təşəbbüs (P01) və birləşdirmə nöqtəsi (POR) bloku;

SIB bloklarının vəzifəsi standart çoxsaylı şəbəkə funksiyalarını təmin etməkdir.O cağırış sellərinin baza emalı prosesini yerinə yetirən məntiq elemetli rəqəm - peşat platalı xüsusi konstruktiv dayaq olub, təşəbbüs və birləşdirmə nöqtələri ilə digər bloklar arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq vəzifəsini yernə yetirir . Əgər çağırış sellərinin emalı prosesində təşəbbüs nöqtələrindən biri ilə rastlaşma baş verərsə bu halda SIB blokuna müəyyən ardıcıllıqla məntiqi müraciətlər olur. Ardıcıllıqla edilən müraciət başa çatdırıldıqdan sonra, çağırış sellərinin emalı prosesinə təsir göstərilir. Təsfir edilən formada qarşılıqlı məntiqli əlaqələr nəticəsində xidmət və ya xidmət komponetləri təmin edilir. Beləliklə, BCP baza rabitə xidmətində çağırış sellərinin emalı prosesi baş verir və intellektual xidmətlərə sorğular təşkil edilir.Şəkil2.3-də POR1 və POR2 nöqtələri ilə GSL və BCP bloklarının arasındakı qarşılıqlı təsiri prosesləri təsvir edilmişdir.INCM-in birinci səviyyəsində xidmətlər GFP müstəvisində komponentlər üzərində dekompozisiya edilir, bir və ya bir neçə SIB halında sorğular seli birləşdirilir və onların da qarşılıqlı təsiri nəticəsində xidmətlərin qlobal məntiqini həyata keçirən GSL (Global Service Lojic)dayağı ilə təmin edilir. Göstərilən təsvirdə təşəbbüs nöqtəsinin sona çatma prosesinin təyin edilməsi izah edilmişdir. CS1 əsasında xidmətləri təmin etmək üçün intellektual şəbəkədə cədvəl 4 əsasında SIB blokunun olması tələb edilir.

Şəkil 2.3 GSL və BCP arasındakı qarşılıqlı birləşmələrin qrafiki formada təsviri

Cədvəl 2.4

Termin (ingilis

dilində


İ Z A H I


Təşəbbüs nöqtəsi

Call oriqinated

Çağırılan abunəçinin ünvanı təyin edilməmişdir.

Adderess Collected

İstifadəçinin çağırılan abunəçinin nömrə sisteminə daxil edilməsi başa çatmışdır.

Addrec Analysed

Nömrənin aid olduğu terminalın mövcud vəziyyəti təhlil edilməlidir.

Prepared to

Complete CallQəbul edilən sorğudan sonra şəbəkə onu yenidən təkrar etməyə hazırdır.

B U S Y

Sorğu məşğul edilmiş abunəçiyə ünvanlanmışdır.

Na answer

Abunəçi cavab vermir.

Call Acceptance

Çağırış aktivləşdirilmişdir, lakin birləşmə hələlik baş tutmamışdır

Active state

Birləşmə aktivləşdirilmişdir və birləşmə baş tutmuşdur.

End of Call

Birləşmə pozulmuşdur
Birləmələrin başa çatması

Contcnve with Stistinq Data

BCP funksiyasında ştatlı rejimdə çağırış selini emal etməyi davam etdirməlidir

Proceed with New Data

Yeni çağırış daxil olduqdan sonra çağırış sellərinin emalı prosesinə başlanmalıdır.

Clear Call

BCP funksiyasında birləşmənin pozulması prosesi təmin edilməlidir

İnitrate Call

BCP funksiyasında birləşmənin yaradılmasına-təşkilinə başlanmalıdır.

Mandleas Transit

Çağırış yenicə daxil edilmiş hesab edilir.

Enoble Call Pasty

Mandlind


Abunəçi tərəfindən idarə edilmə prosesinin həyata keçirilməsi.Alqorithm

Rəqəmli formada nəticə almaq üçün, ilkin giriş verilənləri üçün riyazi alqoritm tətbiq edilir.

Charae

Çağırış sellərinin emalı üçün xüsusi (pulsuz) xərclərə verilən tələbatlar təyin edilir.

Compare

Əvvəlcədən təyin edilmiş danışıq haqqı qiymətləri identifikatorda müqayisə edilir.

Distribotion

İstifadəçi tərəfindən daxil edilmiş çağırışlar parametrlərinə görə paylanır, xidmətlərə olan tələbat məhdudlaşdırılır.

Limit

İstifadəçi tərəfindən daxil edilmiş parametrlərə görə xidmətlərə aid çağırışlara məhdudiyyət qoyulacaq.

Loq Call Intor

Mation


Faylda olan çağırış haqqında dəqiq informasiya təmin edilir

QUEUE

Qəbul tərəfində, çağırşlara xidmət proseslərinin başa çatması ardıcıllıqla həyata keçirilir.

Screen

Verilmiş siyahıda xidmət üçün nəzərdə tutulan tarifin mövcudluğu yoxlanılır

Service Data

Manaqementİstifadəçiyə bəzi xidmət parametrlərinin əvəz edilməsi, bərpası, azaldılması və ya artırılması imkanlığı təmin edilir

Status Monaqement

Şəbəkə resurslarının dəyişdirilməsi və ya onların statusu haqqında sorğunun təmin edilməsi.

Translate

Giriş informasiyası və xidmətlərdən ötrü qəbul edilmiş bəzi parametrlərdən asılı olaraq çıxış informasiyası təhlil edilir.

User Interaction

Şəbəkə ilə istifadəçi arasında informasiyanın mübadiləsi həyata keçirilir və birləşmə baş tutur

Verity

Alınmış informasiya, tələb edilən formada, təsdiqlənir.Download 1.13 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   51
Download 1.13 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaQlobal funksional səviyyə

Download 1.13 Mb.