O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 15-modda
Download 4.22 Mb.
bet2/28
Sana23.12.2019
Hajmi4.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 15-modda

Konstitutsiyaviy qoidalar shaxs va davlatning o’zaro munosabatlari qanday shakllanishi lozimligi va bu inson hayotida qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunib olish- ga yordam beradi. 0’zbekiston Respublikasi Konstitut­siyasi shaxs va davlat o’rtasidagi o’zaro munosabatlarning huquqiy tartibini belgilab beradi. Bunga ko’ra xalq, ja­miyat, shaxs huquqi va manfaati birinchi o’ringa qo’yiladi.Agar shaxs va davlat munosabatida davlat o’rniga e’ti- bor berilsa, davlat manfaatining mohiyati zamirida ham in­son huquqi va erki himoyasi yotadi. Biz bunyod etayotgan davlatning insonparvarlik va xalqparvarlik mohiyati shun- da aks etadi, ya’ni davlat faoliyatining asosiy maqsadi in- songa xizmat qilish ekanligi to’la e’tirof etiladi.
Ijodiy faoliyat

Har bir davlat o’z hududida amal qilinadigan qo- nunlarini o’zi yaratadi. Demak, qonunlar jamiyatda- gi muayyan ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi va xalqning xohish-irodasini ifoda etadi, turli siyosiy kuchlar, ijtimoiy tabaqalar, guruhlar manfaatlarining o’zaro murosasini ta’minlaydi.


Quyidagi rasm- larda ifodalangan shaxslar va davlat o‘rtasida qanday munosabatlar bor?

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquqlarini amalga oshirishning huquqiy asosiKonstitutsiyaviy davlat deganda davlat hokimiyati idoralari konstitutsiyada belgilangan tartib va prinsip- lar asosida shakllantiriladigan va konstitutsiyaviy nor- malarga qat’iy rioya etgan holda o’z faoliyatini amalga oshiradigan davlat apparati tushuniladi. Konstitutsiyaviy davlat — mamlakatning butun hududida va davlat fao- liyatining barcha sohalarida konstitutsiyaning hamda u asosida qabul qilingan qonunlarning ustunligini ta’min- laydigan va kafolatlaydigan davlatdir. Xalq suvereniteti oliy hokimiyat xalqqa tegishli ekanligini bildirsa, davlat suvereniteti mustaqil hokimiyat, ya’ni mamlakatning ichki va tashqi siyosatini xalq nomidan davlat amalga oshirishini anglatadi. Davlat hokimiyati xalq erki-iro- dasining mahsuli bo’lib, bunday hokimiyatni amalga oshiruvchilar xalq tomonidan saylanadi.
0‘zbekiston -

suveren

demokratik

respublika.

Davlatning

«0‘zbekiston

Respublikasi» va

«0‘zbekiston»

degan nomlari

bir ma’noni

anglatadi.


Download 4.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Download 4.22 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaO‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 15-modda

Download 4.22 Mb.