• Kubro
 • Paulo Koelyo
 • Mazkur masala ishtirokchilarining aybini is- botlash uchun qanday harakatlar qilinadi
 • bo’lim. MOLIYA HUQUQI
 • Nargiza Kamaritdinovna ISMATOVA, Omina Abduraxmanovna KARIMOVA
 • Ijaraga berilgan darslik holatini ko’rsatuvchi jadval
 • Ekologik-ijtimoiy javobgarlik kishilarning ja
 • Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 11-moddasidan
 • N. ismatova, O. Karimova davlat va huquq asoslari
  Download 4.22 Mb.
  bet28/28
  Sana23.12.2019
  Hajmi4.22 Mb.
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-noyabrdagi «Sud-tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar

  to’g’rida»gi PF-5268-son Farmonidan


  
  Isbot qilishda quyidagilar taqiqlanadi:

  1. shaxslarning hayoti va sog’lig’i uchun xavfli bo’lgan yoki ularning sha’ni va qadr-qimmatini kamsi- tuvchi xatti-harakatlar sodir etish;
   So‘roqning umumiy davom etish vaqti bir kunda sakkiz soatdan osh- masligi lozim. Dam olish va ovqatlanish uchun berila- digan bir soat tanaffus bu hi- sobga kirmaydi.


  2. zo’rlik, po’pisa qilish, aldash va qonunga xilof boshqa yo’llar bilan ko’rsatuv, tushuntirish, xulosalar olishga, eksperimental harakatlarni bajarishga, hujjatlar yoki buyumlar tayyorlanishiga va berilishiga erishish;

  3. tungi vaqtda, ya’ni kech soat 22-00 dan ertalab soat 6-00 gacha tergov harakatlari olib borish. Tayyorla- nayotgan yoki sodir etilayotgan jinoyatning oldini olish, jinoyat izi yo’qolishiga yoki gumon qilinuvchining qo- chib ketishiga yo’l qo’ymaslik, eksperiment jarayonida tekshirilayotgan hodisaning holatini qaytadan tiklash za- rurati bo’lgan hollar bundan mustasno.

  Tergov yoki sud harakatlari jarayonida olib qo’yila- digan narsalar va hujjatlar tegishli bayonnomalarda aniq ko’rsatiladi. Shu bilan birga narsa yoki hujjat egasiga bayonnoma nusxasi yoki uning ko’chirmasi topshirilib, tilxat olinadi. Ishga aloqasi bo’lmagan narsa va hujjatlar qonuniy egasiga darhol qaytariladi. Fuqarolar saqlashi taqiqlangan narsa va hujjatlar yo’q qilinadi yoki ularni saqlashga vakolati bo’lgan va ularni tasarruf etadigan muassasalar yoki tashkilotlarga beriladi.

  So’roq qilish  Surishtiruvchi yoki tergovchi guvohni, jabrlanuv- chini, gumon qilinuvchini va ayblanuvchini surish- tiruv, dastlabki tergov o’tkaziladigan joyda yoki so’roq qilinuvchi qayerda bo’lsa, o’sha joyda, sud esa sud mu- hokamasi yuritilayotgan joyda so’roq qiladi.

  Surishtiruvchi, tergovchi va sud so’roq qilish oldi- dan so’roq qilinuvchidan uning familiyasi, ismi va otasi- ning ismini, tug’ilgan vaqti (yili, oyi, kuni) va tug’ilgan joyini, yashash joyi va ish joyini, mansabi, mashg’ulot turi, ma’lumoti, oilaviy ahvolini, sudlanganligi yoki sudlanmaganligini aniqlashi hamda bu ma’lumotlarni jinoyat ishidagi yoki so’roq qilinuvchining shaxsiy huj- jatlaridagi ma’lumotlar bilan solishtirib ko’rishi yoxud so’roq qilinuvchi o’zini kim deb tanishtirgan bo’lsa, ay- nan o’sha shaxs ekanligiga boshqa yo’llar bilan ishonch hosil qilishi lozim.

  So’roq qilinuvchi ish yuritilayotgan tilni biladimi, u qaysi tilda ko’rsatuv bera olishi mumkinligini ham aniqlashtirishi lozim.
  

  Voyaga yet-

  magan gumon qilinuvchini, ayblanuvchini so‘roq qilishga ketgan umumiy vaqt kun davo- mida, dam olish va ovqatlanish uchun bir soatlik tanaffusni hisob- ga olmaganda, olti soatdan osh- masligi kerak.


  So’roq qilinuvchining shaxsi aniqlangandan keyin unga Jinoyat-protsessual kodeksida nazarda tutilgan huquq va majburiyatlari tushuntiriladi. Bu huquq va majburiyatlar tushuntirilganligi so’roq bayonnomasi yoki sud majlisi bayonnomasida qayd etiladi.

  So’roq qilinuvchining ko’rsatuvlari raqamlar yoki xotirada saqlanishi qiyin boshqa ma’lumotlarga taalluqli bo’lsa, u so’roq jarayonida o’zidagi yoki ishga qo’shib qo’yilgan hujjatlardan yoxud boshqa yozuvlardan foy- dalanishi mumkin.

  So’roq qilinuvchiga so’roq qilish jarayonida o’zida- gi hujjatlar va boshqa yozuvlarni o’qib eshittirishga rux- sat etilishi mumkin.

  Surishtiruvchi, tergovchi va sud so’roq qilinuvchi­dan so’roq qilish jarayonida u foydalanayotgan hujjatlar va boshqa yozuvlarni talab qilishi, ularni keyin qaytarib berishi yoki ishga qo’shib qo’yishi mumkin.

  O’n olti yoshgacha bo’lgan guvoh yoki jabrlanuv- chini so’roq qilish qonuniy vakili yoki katta yoshdagi yaqin qarindoshi, pedagog yoki jabrlanuvchining vakili ishtirokida ularning roziligi bilan o’tkaziladi. Ko’rsa-

  tilgan shaxslar so’roq qiluvchining ruxsati bilan guvoh yoki jabrlanuvchiga savollar berishlari mumkin.

  Voyaga yetmagan gumon qilinuvchi va ayblanuvchi himoyachi ishtirokida so’roq qilinadi.

  So’roq qilish chog’ida surishtiruvchining, ter- govchining ruxsati bilan voyaga yetmaganning qonuniy vakili ishtirok etishi mumkin.
  Vaqtni «essiz», «qaniydi», «koshkiydi» lar bilan o‘tkazgan kishining umri eng qisqa umr ekan.

  Kubro


  Himoyachi va qonuniy vakil gumon qilinuvchiga va ayblanuvchiga savollar berishga haqli. So’roq oxirida himoyachi va qonuniy vakil bayonnoma bilan tanishish va u haqda o’z mulohazalarini bildirishga haqlidir.

  Savol va topshiriqlar

  Dalillar nima uchun kerak? Isbot qilishning umumiy shartlarini tushuntirib bering.
  1.


  Voyaga yetmaganlarning ishlari bo’yicha is- botlanishi lozim bo’lgan holatlarni tushunti- rib bering?
  2.


  Voyaga yetmagan gumon qilinuvchini so’roq qilish shartlari nimadan iborat?
  3.


  O’zbekiston Respublikasi Prezidentining yuqoridagi Farmoni qanday munosabatlarni tartibga solishga xizmat qiladi?
  4.

  Inson ixtiro qilgan vayronkor qurollar orasida so‘z eng xatarli va kuchli qurolligicha qolmoqda.

  Paulo Koelyo


  Z. ismli 14 yoshli shaxs pirotexnika buyumlarini davlat chegarasidan noqonuniy yo’llar bilan qo’shni davlatdan olib kirish jarayonida qo’lga tushdi.

  Voyaga yetmagan Z. ismli shaxs Qozog’iston va O’zbekiston o’rtasidagi Qoplonbek postidan nar- kotik moddasini olib o ‘tishda ishtirok etayotganida bojxona xizmatchilari tomonidan qo’lga olindi.

  Mazkur masala ishtirokchilarining aybini is- botlash uchun qanday harakatlar qilinadi?

  Mundarija  DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI 1

  Kirish 3


  \-S O’zbekiston Respublikasining —I Konstitutsiyasi davlatning huquqiy asosi 4

  davlatning huquqiy asosi 4

  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquqlarini amalga oshirishning huquqiy asosi 7

  Savol va topshiriqlar 8

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 9

  Ibo‘lim. OILA HUQUQI 9

  2-§ Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini 9

  Oila huquqining konstitutsiyaviy asosi 9

  O’zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 10

  Oila to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadigan munosabatlar 11

  Oila huquqining subyektlari 14

  Oilaviy munosabatlarda fuqarolarning teng huquqliligi 14

  Savol va topshiriqlar 15

  3-§ Nikoh tuzish tartibi va shartlari 16

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 16

  Nikoh tushunchasi. Nikoh tuzish tartibi 16

  Nikoh tuzishning ixtiyoriyligi. Nikoh yoshi. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar 18

  Savol va topshiriqlar 22

  4>§ Er-xotinning shaxsiy huquq iva majburiyatlari 23

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 23

  Er-xotin huquq va majburiyatlarining vujudga kelishi 23

  Ijodiy faoliyat 23

  0- 24

  Er va xotinning familiya tanlash huquqi 24  Er-xotinning bolalar tarbiyasidagi ishtiroki va turmush masalalarini hal qilishi 24

  Savol va topshiriqlar 27

  5_§ Er-xotinning mulkiy ihuquq va majburiyatlari 28

  Er va xotinning umumiy mulki 28

  Er va xotinlardan har birining mulki 29

  Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo’lish 30

  Ijodiy faoliyat 31

  Savol va topshiriqlar 31

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 32

  6-S Er va xotin mol-mulkining 1 shartnomaviy tartibi 32

  Nikoh shartnomasi 32

  Nikoh shartnomasining shakli va mazmuni 34

  Huquq tarixidan 36

  Nikohning tugatilish asoslari. Nikohdan ajratish tartibi 38

  Ijodiy faoliyat 39

  Savol va topshiriqlar 40

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 41

  IIbo‘lim. JINOYAT HUQUQI 41

  7-S Jinoyat huquqining maqsadi vazifasi va tamoyillari 41

  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jinoyat huquqining asosiy manbayi 41

  Savol va topshiriqlar 45

  ф.§ Jinoyat belgilari 46

  Ijodiy faoliyat 46

  Ijodiy faoliyat 48

  Huquq tarixidan 49

  Ijodiy faoliyat 50

  Savol va topshiriqlar 52

  9-§ Jinoiy javobgarlik va jazo tizimi 53

  Huquq tarixidan 56

  Savol va topshiriqlar 57

  10-Fuqarolarning Konstitutsiya с va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan 11-§ huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar 61

  Ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to’sqinlik qilish 62

  Odam o’g’rilash 63

  Zo’rlik ishlatib g’ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish 63

  Tuhmat 64

  Haqorat qilish 65

  Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar 65

  Fuqarolarning teng huquqliligini buzish 66

  Shaxsiy hayot daxlsizligini buzish 68

  Fuqarolarning turar joyi daxlsizligini buzish 68

  Xat-yozishmalar, telefonda so’zlashuv, telegraf yoki boshqa xabarlarning sir saqlanishi tartibini buzish 68

  Fuqarolarning murojaatlari to’g’risidagi qonun hujjatlarini buzish 68

  Vijdon erkinligini buzish 69

  Saylov yoki referendum tashkil qilish, ularni o’tkazish to’g’risidagi qonun hujjatlarini buzish 69

  Saylov huquqining yoki ishonchli vakil vakolatlarining amalga oshirilishiga to’sqinlik qilish 70

  Mualliflik yoki ixtirochilik huquqlarini buzish 73

  12-§ Oilaga, yoshlarga va axloqqa 1 qarshi jinoyatlar 74

  Voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta’minlashdan bo’yin tovlash 74

  Ota-onani moddiy ta’minlashdan bo’yin tovlash 76

  Voyaga yetmagan shaxsni g’ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish 77

  13-§ Tinchlik va xavfsizlikka 1 qarshi jinoyatlar 80

  Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlar 80

  O’zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar 81

  O’zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish 81

  «Bunday xalqni yengib bo‘lmaydi» 86

  14-§ Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar 87

  15-§ Boshqaruv tartibiga 1 qarshi jinoyatlar 95

  16-§ Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar 100

  Mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish 100

  Sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish 101

  Yong’in xavfsizligi qoidalarini buzish 102

  17-§ Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar 103

  Axborotdan erkin foydalanish huquqi 103

  Axborotlashtirish qoidalarini buzish 105

  III bo’lim. MOLIYA HUQUQI 18"§ O’zbekistonda moliya-kredit tizimi 117

  Konstitutsiya moliya-kredit huquqining asosiy manbayi 117

  0- 118

  Davlat moliyaviy faoliyati 119  19-§ Moliyaviy-huquqiy munosabatlar 121

  Moliyaviy-huquqiy munosabatlar tushunchasi va ularning o’ziga xos xususiyatlari 121

  0- 122

  Moliyaviy-huquqiy munosabatlarning turlari. Moliya huquqi subyektlari tushunchasi va tizimi 122  20-S O‘zbekiston Respublikasi davlat 1 byudjeti va byudjet huquqi 126

  Byudjet tushunchasi va huquqi 126

  Davlat byudjeti va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati 127

  O’zbekistonning Davlat byudjeti tuzilmasi 128

  21-§ Davlat daromadlarini huquqiy 1 tartibga solish 131

  Soliqlar tushunchasi va funksiyalari 133

  Soliqlar va boshqa majburiy to’lovlarning elementlari 136

  Davlat krediti 139

  22-§ Davlat kreditining huquqiy asoslari 139

  Davlat qarzi 141

  23-§ Tabiatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari 142

  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ekologiya huquqining asosiy manbayi 142

  Ekologiya huquqining maqsad-vazifalari va asosiy tamoyillari 144

  24-§ Ekologik huquqbuzarlik 1 uchun javobgarlik 146

  O’zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to’g’risida»gi Qonuni 147

  Tabiatni muhofaza qilishga doir qonunlarni buzganlik uchun javobgarlik 147

  bo‘lim. PROTSESSUAL HUQUQ 152

  25-Jinoyat-protsessual 152

  26-§ qonun hujjatlari 152

  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi protsessual huquqning asosiy manbayi 152

  0- 153

  Umumqabul qilingan xalqaro huquq prinsiplarining protsessual qonun hujjatlarida e’tirof etilishi 153  Aybsizlik prezumpsiyasi 154

  Jinoyat-protsessual qonun hujjatlarining vazifalari 155

  27-§ Jinoyat protsessi ishtirokchilari 157

  28-§ Jinoyat protsessual qonunchilikda aniqlanishi lozim bo’lgan holatlar 162

  Dalillar va isbot qilinishi lozim bo’lgan holatlar 162

  So’roq qilish 164

  Mundarija 167


  1. bo’lim. MOLIYA HUQUQI

  DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI 1

  Kirish 3


  \-S O’zbekiston Respublikasining —I Konstitutsiyasi davlatning huquqiy asosi 4

  davlatning huquqiy asosi 4

  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquqlarini amalga oshirishning huquqiy asosi 7

  Savol va topshiriqlar 8

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 9

  Ibo‘lim. OILA HUQUQI 9

  2-§ Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini 9

  Oila huquqining konstitutsiyaviy asosi 9

  O’zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 10

  Oila to’g’risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadigan munosabatlar 11

  Oila huquqining subyektlari 14

  Oilaviy munosabatlarda fuqarolarning teng huquqliligi 14

  Savol va topshiriqlar 15

  3-§ Nikoh tuzish tartibi va shartlari 16

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 16

  Nikoh tushunchasi. Nikoh tuzish tartibi 16

  Nikoh tuzishning ixtiyoriyligi. Nikoh yoshi. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar 18

  Savol va topshiriqlar 22

  4>§ Er-xotinning shaxsiy huquq iva majburiyatlari 23

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 23

  Er-xotin huquq va majburiyatlarining vujudga kelishi 23

  Ijodiy faoliyat 23

  0- 24

  Er va xotinning familiya tanlash huquqi 24  Er-xotinning bolalar tarbiyasidagi ishtiroki va turmush masalalarini hal qilishi 24

  Savol va topshiriqlar 27

  5_§ Er-xotinning mulkiy ihuquq va majburiyatlari 28

  Er va xotinning umumiy mulki 28

  Er va xotinlardan har birining mulki 29

  Er va xotinning umumiy mol-mulkini bo’lish 30

  Ijodiy faoliyat 31

  Savol va topshiriqlar 31

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 32

  6-S Er va xotin mol-mulkining 1 shartnomaviy tartibi 32

  Nikoh shartnomasi 32

  Nikoh shartnomasining shakli va mazmuni 34

  Huquq tarixidan 36

  Nikohning tugatilish asoslari. Nikohdan ajratish tartibi 38

  Ijodiy faoliyat 39

  Savol va topshiriqlar 40

  Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: 41

  IIbo‘lim. JINOYAT HUQUQI 41

  7-S Jinoyat huquqining maqsadi vazifasi va tamoyillari 41

  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jinoyat huquqining asosiy manbayi 41

  Savol va topshiriqlar 45

  ф.§ Jinoyat belgilari 46

  Ijodiy faoliyat 46

  Ijodiy faoliyat 48

  Huquq tarixidan 49

  Ijodiy faoliyat 50

  Savol va topshiriqlar 52

  9-§ Jinoiy javobgarlik va jazo tizimi 53

  Huquq tarixidan 56

  Savol va topshiriqlar 57

  10-Fuqarolarning Konstitutsiya с va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan 11-§ huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar 61

  Ayolni erga tegishga majbur qilish yoki uning erga tegishiga to’sqinlik qilish 62

  Odam o’g’rilash 63

  Zo’rlik ishlatib g’ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish 63

  Tuhmat 64

  Haqorat qilish 65

  Fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi jinoyatlar 65

  Fuqarolarning teng huquqliligini buzish 66

  Shaxsiy hayot daxlsizligini buzish 68

  Fuqarolarning turar joyi daxlsizligini buzish 68

  Xat-yozishmalar, telefonda so’zlashuv, telegraf yoki boshqa xabarlarning sir saqlanishi tartibini buzish 68

  Fuqarolarning murojaatlari to’g’risidagi qonun hujjatlarini buzish 68

  Vijdon erkinligini buzish 69

  Saylov yoki referendum tashkil qilish, ularni o’tkazish to’g’risidagi qonun hujjatlarini buzish 69

  Saylov huquqining yoki ishonchli vakil vakolatlarining amalga oshirilishiga to’sqinlik qilish 70

  Mualliflik yoki ixtirochilik huquqlarini buzish 73

  12-§ Oilaga, yoshlarga va axloqqa 1 qarshi jinoyatlar 74

  Voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta’minlashdan bo’yin tovlash 74

  Ota-onani moddiy ta’minlashdan bo’yin tovlash 76

  Voyaga yetmagan shaxsni g’ayriijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish 77

  13-§ Tinchlik va xavfsizlikka 1 qarshi jinoyatlar 80

  Tinchlik va insoniyatning xavfsizligiga qarshi jinoyatlar 80

  O’zbekiston Respublikasiga qarshi jinoyatlar 81

  O’zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish 81

  «Bunday xalqni yengib bo‘lmaydi» 86

  14-§ Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar 87

  15-§ Boshqaruv tartibiga 1 qarshi jinoyatlar 95

  16-§ Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar 100

  Mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish 100

  Sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish 101

  Yong’in xavfsizligi qoidalarini buzish 102

  17-§ Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar 103

  Axborotdan erkin foydalanish huquqi 103

  Axborotlashtirish qoidalarini buzish 105

  III bo’lim. MOLIYA HUQUQI 18"§ O’zbekistonda moliya-kredit tizimi 117

  Konstitutsiya moliya-kredit huquqining asosiy manbayi 117

  0- 118

  Davlat moliyaviy faoliyati 119  19-§ Moliyaviy-huquqiy munosabatlar 121

  Moliyaviy-huquqiy munosabatlar tushunchasi va ularning o’ziga xos xususiyatlari 121

  0- 122

  Moliyaviy-huquqiy munosabatlarning turlari. Moliya huquqi subyektlari tushunchasi va tizimi 122  20-S O‘zbekiston Respublikasi davlat 1 byudjeti va byudjet huquqi 126

  Byudjet tushunchasi va huquqi 126

  Davlat byudjeti va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati 127

  O’zbekistonning Davlat byudjeti tuzilmasi 128

  21-§ Davlat daromadlarini huquqiy 1 tartibga solish 131

  Soliqlar tushunchasi va funksiyalari 133

  Soliqlar va boshqa majburiy to’lovlarning elementlari 136

  Davlat krediti 139

  22-§ Davlat kreditining huquqiy asoslari 139

  Davlat qarzi 141

  23-§ Tabiatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari 142

  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ekologiya huquqining asosiy manbayi 142

  Ekologiya huquqining maqsad-vazifalari va asosiy tamoyillari 144

  24-§ Ekologik huquqbuzarlik 1 uchun javobgarlik 146

  O’zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to’g’risida»gi Qonuni 147

  Tabiatni muhofaza qilishga doir qonunlarni buzganlik uchun javobgarlik 147

  bo‘lim. PROTSESSUAL HUQUQ 152

  25-Jinoyat-protsessual 152

  26-§ qonun hujjatlari 152

  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi protsessual huquqning asosiy manbayi 152

  0- 153

  Umumqabul qilingan xalqaro huquq prinsiplarining protsessual qonun hujjatlarida e’tirof etilishi 153  Aybsizlik prezumpsiyasi 154

  Jinoyat-protsessual qonun hujjatlarining vazifalari 155

  27-§ Jinoyat protsessi ishtirokchilari 157

  28-§ Jinoyat protsessual qonunchilikda aniqlanishi lozim bo’lgan holatlar 162

  Dalillar va isbot qilinishi lozim bo’lgan holatlar 162

  So’roq qilish 164

  Mundarija 167


  Nargiza Kamaritdinovna ISMATOVA, Omina Abduraxmanovna KARIMOVA

  «DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI»

  O’rta ta’lim muassasalarining 11-sinfi va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun darslik

  (O’zbek tilida)

  Birinchi nashr Toshkent - Yangiyul Poligraph Service - 2018 Nashriyot litsenziyasi AI №185, 10. 05. 2011 y.

  Muharrir - J. Azimov Texnik muharrir - M. Riksiyev Musahhih - A. Toshpo’latov

  Original-maketdan bosishga ruxsat etildi 18. 06. 2018.

  Bichimi 70x90 1/16. «Times New Roman» garniturasi. Ofset qog’ozi. Ofset bosma usulda bosildi.

  Bosma tabog’i 9,0. Sh. b. t. 10,53.

  Nusxasi 428121.

  Buyurtma № 4915.

  «Yangiyul Poligraph Service» MChJ bosmaxonasida chop etildi. 112001, Toshkent viloyati, Yangiyo’l shahri, Samarqand ko’chasi, 44-uy.  Ijaraga berilgan darslik holatini ko’rsatuvchi jadval

  T/r

  O’quvchining ismi va familiyasi

  O’quv

  yili

  Darslikning

  olingandagi

  holati

  Sinf

  rahbari-

  ning

  imzosi

  Darslikning

  topshiril-

  gandagi

  holati

  Sinf

  rahbari-

  ning

  imzosi

  1  2  3  4  5  6
  Darslik ijaraga berilib, o’quv yili yakunida qaytarib olinganda yuqoridagi jadval sinf rahbari tomonidan quyidagi baholash mezonlariga asosan to’ldiriladi:

  Yangi

  Darslikning birinchi marotaba foydalanishga berilgandagi holati.

  Yaxshi

  Muqova butun, darslikning asosiy qismidan ajralmagan. Barcha varaqlari mavjud, yirtilmagan, ko’chmagan, betlarida yozuv va chiziqlar yo’q.

  Qoniqarli

  Muqova ezilgan, birmuncha chizilib, chetlari yedirilgan, darslikning asosiy qismidan ajralish holati bor, foydalanuvchi tomonidan qoniqarli ta’mirlangan. Ko’chgan varaqlari qayta ta’mirlangan, ayrim betlariga chizilgan.

  Qoniqarsiz

  Muqovaga chizilgan, yirtilgan, asosiy qismdan ajralgan yoki butunlay yo’q, qoniqarsiz ta’mirlangan. Betlari yirtilgan, varaqlari yetishmaydi, chizib, bo’yab tashlangan. Darslikni tiklab bo’lmaydi.
  2. Andijon viloyatining Xojaobod tumanida yashovchi A.T.ning ochiq qolgan eshigi orqali uyiga noma’lum shaxslar kirib, 25.000.000 so’mpulini o’g’irlab ketdilar.

  Ushbu vaziyatlarda jinoyat belgilari bormi? Fikringizni yuqorida ji- noyatga berilgan ta’rif asosida izohlang.  1. Mamlakatimiz iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tash­kil etadi. Mulk daxlsizdir va u davlat tomonidan muhofaza qilinadi, unga qilingan har qanday tajovuz qonunga xilof deb hisoblanadi.

  Mazkur qoida O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi mod- dasida qayd etilganligini aniqlang.  2. O’zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining X, XI, XII, XIII, XIII1 boblarini diqqat bilan o’qing. Boblarda berilgan iqtisodiyot sohasiga oid jinoyatlarni turkumlang.

  2. O’zbekiston Respublikasi hududida Soliq ko­deksida nazarda tutilgan qanday soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar amal qiladi?

  1. Matnni o’qing va ekologik halokatning ja- miyatga ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy ta’sirlarini izohlang.

  Orol dengizining halokatga uchrashi tabiatga ham katta zarar yetkazmoqda. Mintaqada hayvonot va o’simliklar olami genofondining deyarli yarmidan ko ‘pi, ya ‘ni ba- liqlarning 11 ta, sut emizuvchilarning 12 ta, qushlarning 26 ta va o ‘simliklarning 11 ta turi yo’q bo’lib ketgan.

  2. Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qi­lishga oid qabul qilingan qonun va qonun osti hujjatlarini to’plang va tanishib chiqing. Mazkur hujjatlarning qabul qilinishidan ko’zlangan asosiy maqsadlarni aniqlang.

  3. O’zingiz atrof-muhitni, tabiatni muhofaza qi­lishda qanday ishtirok etasiz?

  • Ekologik javobgarlik tushunchasi, mohiyati va turlari.

  • O’zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofa- za qilish to’g’risida»gi Qonuni.

  • Ekologik huquqbuzarlik uchun javobgarlik.

  Ekologik javobgarlik deganda axloqiy qadriyatlar, milliy va xalqaro huquq normalari tomonidan atrof ta­biiy muhitni muhofaza qilish maqsadida o’rnatilgan qoida va me’yorlarning biron-bir davlat, yuridik yoki jismoniy shaxslar tomonidan buzilishi oqibatida ularga nisbatan qo’llaniladigan jazo choralari tushuniladi.

  Ekologik javobgarlik mazmun va mohiyatiga ko’ra uch ko’rinishda namoyon bo’ladi:

  • ekologik-ijtimoiy javobgarlik;

  • ekologik-iqtisodiy javobgarlik;

  • ekologik-huquqiy javobgarlik.

  Ekologik-ijtimoiy javobgarlik kishilarning ja-

  moatchilik oldidagi javobgarligidir.

  Ekologik-iqtisodiy javobgarlik esa iqtisodiy- huquqiy javobgarlikning bir turi bo’lib, milliy yoki xalqaro huquq normalarida belgilangan qoida va me’yorlarni buzganlik uchun iqtisodiy javobgarlik cho- ralarini o’z ichiga oladi.

  Iqtisodiy javobgarlik sifatida tabiiy resurslardan foydalanish va atrof-muhitni ifloslantirish uchun to’lov- lar qo’llaniladi.

  1. Jinoyat sodir etganlikda ayblangan har bir inson himoya uchun barcha imkoniyatlar ta’minlangan holda, ochiq sud majlisi yo’li bilan uning aybi qonuniy tartibda aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanishga haqlidir.

  2. Hech kim, sodir etilgan vaqtda milliy qonunlar yoki xalqaro huquqlarga ko’ra jinoyat deb topilmagan xatti-harakati yoki faoliyatsizligi uchun jazoga hukm qilinishi mumkin emas. Shuningdek, jinoyat sodir etilgan vaqtda qo’llanishi mumkin bo’lgan jazoga nisbatan og’irroq jazo berilishi mumkin emas.

  Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 11-moddasidan

  Download 4.22 Mb.
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
  Download 4.22 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  N. ismatova, O. Karimova davlat va huquq asoslari

  Download 4.22 Mb.