Namangan davlat universiteti
Download 228.94 Kb.
Sana26.12.2019
Hajmi228.94 Kb.O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGINAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
KASB TA’LIMINI O’QITISH METODIKASI KAFEDRASI
«TASDIQLAYMAN»

O’quv ishlari bo’yicha prorektor v.b. ____________ D.Dexqonov«___» ______________2019 yilKOMPYUTERLI LOYIHALASH FANIDAN ISHCI O’QUV DASTURI
2019/2020 o’quv yili kunduzgi ta’lim shakli, 2-kurslari uchun

3-semestrda o’qitiladi.
Bilim sohasi: 100000 – Gumanitar soha

Ta`lim sohasi: 110000 – Pedagogika

Ta`lim yo’nalishi: 5111000 – Kasb ta`limi (5310600 – Er usti transport tizimlari va ularni ekspluatasiyasi (avtomobil transporti))

NAMANGAN – 2019


Fanning ishchi o’quv dasturi o’quv reja, ishchi o’quv reja va muvaqqat o’quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi.

Tuzuvchi: B.Haydarov – NamDU Kasb ta`limi kafedrasi o’qituvchisi.

.
Fanning ishchi o`quv dasturi Kasb ta’limini o’qitish metodikasi kafedrasining 201_ yil __- avgustdagi 1 - sonli yig`ilishida muhokamadan o`tgan va fakul`tet kengashi muhokamasiga tavsiya etilgan.
Kafedra mudiri: A.Matkarimov

Ishchi o’quv dastur Kasb ta’limi fakul’tetining 201_ yil “___” ___dagi 1–sonli Kengashida ko’rib chiqilgan va foydalanishga tavsiya etilgan.


Fakultet Kengashi raisi: X.Yu.Mavlyanov


Kelishildi:

O’quv- uslubiy boshqarma boshlig’i v.b.: Z.Muminov


 1. Kirish

Ushbu dastur texnikaviy ob’ektlar (buyumlar, konstruktsiyalar, jarayonlar va h.k.)ni kompyuterli loyihalash va kompyuterli loyihalashning umumiy masalalarini qamrab olgan.

1.1. O’quv fanining maqsadi va vazifalari
Fanning o’qitilishidan maqsad – loyihalash jarayonlarini: ularning obyektlarini, bosqichlarini va strukturasini; loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish metodlarini hamda ALT strukturasi va ta’minoti bo’yicha yo’nalishlar profiliga mos, tahlim standartlarida talab qilingan bilimlar darajasini tahminlashdir, shuningdek ALT usullari va vositalarini tanlash; mashinaning umumiy tarkibiy sxemasini va kompozitsiyasini ALT ko’llagan xolda ishlab chikish; mashina va apparatlar loyihaviy ishchi xujjatlarini ALT yordamida tayyorlay olish; chizma, muhandislik grafikasi masalalarini kompyuter yordamida kurish;.

Fanning vazifasi – talabalar loyixalash, loyixalash jaraenlari shunigdek loyixalashda ALT tizimini kullash, virtual kurish muxarrirlari to’g’risida to’la ma’lumotga ega o’gramma ta’minotlari bo’yicha ma’lumot almashish, ulardan foydalanishni o’zlashtirishi; mashinalarning umumiy tarkibiy sxemasini va kompozitsiyasini, loyixaviy ishchi xujjatlarini kompyuter grafikasi yordamida tayyorlay olishi kerak
1.2. Talabalarning bilimi va ko’nikmalariga talablar
Olingan bilimlar quyidagi amaliy masalarni yechish uchun yetarli darajada malaka xosil qilishga yetarli bo’lishi kerak:

- loyihalash jarayoni: uning metodlari, bosqichlari va vazifalari;

- loyihalash jarayonini avtomatlashtirish imkoniyati;

- ALTning har xil tahminlanishi haqida tushunchaga ega bo’lishi;

- ALTga qo’yiladigan talablarni;

- ALTni, jumladan eng yangi dasturlar va muhitlardan foydalanib, yaratish jarayonini bilishi;

- loyihalash bosqichlarini aniqlash va har bir bosqich vazifasini aniqlashni;

- loyihalashning har bir bosqichini avtomatlashtirish zarurati va imkoniyatini aniqlashni;

- loyihalanayotgan obyektning matematik modelini tuzishni;

- ALTni optimal texnikaviy, umumtizimli, programma va lingvistik tahminlashni tanlashni;

- loyihalash metodini va ALTni zaruriy, amaliy, dasturaviy, informatsion va dialogli tahminlashni loyihalashni;

- zaruriy konstruktorlik hujjatlarini olish grafik tizimini bilishi va ulardan foydalana bilishi;

- loyihalash va uning asosiy bosqichlarining maqsadlari va vazifalarini aniqlash;

- texnikaviy obyektlarning matematik modellarini tuzish;

- loyixalanayotgan mashina yoki jixozning ishlash texnologiyasi va sharoitlarini ALTni kullash nuktai nazaridan taxlil kilishni bilishi kerak;

- loyixalanayotgan, traktor, qishlok xo’jalik mashina yoki jixozni ish, jarayonlarini ish sharoitlari va maxsulotlari xossalarini xisobga olgan xolda modellashtirishni, mashinalar konstruktiv parametrlarining geometrik nisbatlarini to’g’ri aniqlash ko’nikmalariga ega bo’lishi kerak;

- mashina va jixoz ishchi kismlarini loyixalash tizimlari va usullarini tanlash, traktor, qishlok xujalik mashina yoki jixozning umumiy tuzilishi tizimini ALT asosida ishlab chikish, loyixalash va ishchi xujjatlarini ALT asosida tayyorlash malakalariga ega bulishi kerak;
1.3. O’quv rejasidagi boshqa fanlar bilan mantiqiy bog’liqligi
«Kompyuterli loyihalash» fani umummuxandislik fani bo’lib 3- semestrda o’qitiladi. Dasturni amalga oshirish o’qur rejasida rejalashtirilgan umumiy va umummuxandislik fanlari bo’limlari asos bo’ladi:

1)Texnik chizmachilik: geometrik yasashlar, proektsion chizmachilik (chizma geometriya) va mashinasozlik chizmachiligi.

2)Informatsion texnologiyalar: kompyuter, dasturlar, operatsion tizimlar, ofis dasturlari, Internet tizimi;

3) Oliy matematika: differentsial va integral hisob; o’zgarmas koeffitsientli chiziqli differentsial tenglamalar, matritsalar algebrasi, ehtimollar nazariyasi;

4) Texnik mexanika:

-nazariy mexanika: mexanik birliklar, nuqta dinamikasi, sistema dinamikasi, inertsiya momenti, qattiq jism dinamikasi.

5) Dizayn va badiiy grafika asoslari

1.4.Fanning ishlab chiqarishdagi o’rni
Loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish asoslari o’quv fani yangi informatsion-kommunikatsion texnologiyalarni o’zlashtirish, ulardan foydalanish va ularni ishlab chiqarishga tadbiq etish uchun asos yaratadi.
1.5. O’qitishdagi pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalar.
Dasturaviy materiallarni o’zlashtirish to’rt xil:

- muammoli tasnifdagi mavzular bo’yicha;

- mustaqil o’zlashtirilishi murakkab bo’lgan bo’limlar bo’yicha;

- ta’lim oluvchilarda alohida qiziqish uyg’otuvchi bo’limlar bo’yicha;

- oldinga siljigan (prodvinutie) ma’ruzalarni o’qish yo’li bilan;

- mustaqil ta’lim olish va ishlash, kollokviumlar va munozaralar jarayonida o’zlashtiriladigan bilimlar bo’yicha ishbilarmonlar o’yini o’tkazish yo’li bilan amalga oshirishni nazarda tutadi.

Mustaqil ish jarayonida talaba texnikaviy adabiyotlar va internet materiallari bilan ishlashni uddalashini namoyon qilishini ko’rsatishi zarur.

Fanni o’zlashtirishda kompyuter va elektron plakatlardan foydalanib ma’ruza o’qiladi, darslik, o’quv qo’llanmalari va ma’ruzalar matnlarining elektron versiyalaridan, ma’lumotlar elektron bazasidan foydalaniladi, darslarni tashkil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalaniladi.

Dastur talabalar bilimini reyting-nazoratidan foydalanadigan o’quv jarayoni printsiplari asosida amalga oshadi.
2. Asosiy qism.

2.1.Umumiy va o`quv ishlari turlari bo`yicha xajmi

3 semestrda 60 soat, xaftasiga 2 soatdan, 18 soat ma`ruza, 18 soat amaliy mashqulot va 24 soat mustaqil ta`lim soati ajratilgan
2.2. 3-Semestr bo'yicha mashg’ulot turlariga ajratilgan soatlarning taqsimoti.

Semestrlar


YuklamaAuditoriya mashg'ulotlari turi bo'yicha o’quv yuklamasi taqsimoti(soat)

Mustaqil


ish


Jami


Ma’ruza

Amaliy

Mashg’ulotLaboratoriya mashg’uloti

3

60

36

18

18
24

Jami

60

36

18

18
24


Ma’ruzalar mazmuni
AutoCAD tizimi bilan tanishish. AutoCAD buyruqlаri bilаn ishlаsh. AutoCAD amaliy dasturlar to’plami buyruqlari bilan ishlash. AutoCAD muhitining asosiy imkoniyatlari. AutoCAD da ishlash: yuklash, ustunliklari va farqlovchi fazilatlari. Tizim interfeysi. Uskunalar paneli elementlari. Avtomatlashtirilgan loyihalashda dizayn markazini qo’llash: analog, integral va elektron sxemalarini chizishda standarlar kutubxonasining ishlatilish imkoniyatlari.

Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.Adabiyotlar: A1;A2; A3; Q1; Q2; Q3; Q4;Ko’rinishni vа chizmаlаrni sоzlаsh. AutoCAD ning Asosiy chizma chizish buyruqlаri bilаn tanishish. CHizmalarni va ko’rinishlarini sozlash. AutoCAD amaliy loyihalashtirish to’plamining oddiy shakllari. CHizmalar ustida operatsiyalar. CHizmalarni sozlash va tahrirlash.

Loyihada simvоllаr vа shtrixlаrni qo’shish. Yozuvlаrni vа o’lchаmlаrni оlib kirish. Vаrаqlаrni kоmpоnоvkаsi bоsmаgа chiqаrish. Massivlar bilan ishlash. CHiziqli algebra elemenlari. Algebraik tenglamalar Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.Adabiyotlar: A1;A2; A3; Q1; Q2; Q3; Q4;

Bеrilgаn оb`еkt АLTi strukturаsini ishlаb chiqish. Оb`еktlаrni qurish vа tаhrirlаsh. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari klassifikatsiyasi. Loyihalash ob’ekti turlari. Loyihalashni avtomatlashtirish darajasi. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining boshqa tizimlar bilan ta’siri.

Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.Adabiyotlar: A1;A2; A3; Q1; Q2; Q3; Q4;MathCAD, Matlab tizimlаri hаqidа umumiy tushunchalar. Аrifmеtik ifоdаlаrni hisоblаsh. MathCAD, Matlab tizimlari haqida umumiy ma’lumotlar. Arifmetik ifodalarni hisoblash. Matematik operatsiyalar Differentsiallash, integrallash. Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.Adabiyotlar: A1;A2; A3; Q1; Q2; Q3; Q4;

Оb`еktlаr vа mаssivlаr bilаn ishlаsh. Ob’ektlarni qurish va tahrirlash. Ob’ekt tushunchasi. Ob’ektlar bo’yicha operatsiyalar Bloklar va tashqi murojaatlar. Simvollarni va shtrixlarni qo’shish. Yozuvlarni olib kirish. O’lchamlarni olib kirish. Varaqlarni komponovkasi va bosmaga chiqarish.

Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.Adabiyotlar: A1;A2; A3; Q1; Q2; Q3; Q4;Grafika va vizuallashtirish. Funksiyalаr grаfiklаrini qurish. Grafika va vizuallashtirish. Ob’ektlar va funktsiyalar grafiklarini qurish. Ikki va uch o’lchovli grafika. Animatsiyalar.

Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.Adabiyotlar: A1;A2; A3; Q1; Q2; Q3; Q4;АLTni аmаliy dаsturiy tа`minоtini lоyihаlаsh.M-fаyllаr bilаn ishlаsh. ALTlarni texnikaviy ta’minlanishi. ALTlarni texnikaviy ta’minlanishi va ALTning texnikaviy vositalarini komplekslashtirish.

ALTlarda qo’llaniladigan EHM va HM haqida umumiy ma’lumotlar. ALT texnik vositalarining apparat modullari. Avtomatlashtirilgan ish o’rni (AIO’).

ALTlarni umumtizimli dasturiy ta’minlanishi. Operatsion tizimlar (OT) haqida umumiy ma’lumotlar. OTlarning strukturasi va generatsiyalari.

ALTlarni lingvistik ta’minlanishi. ALTlarni ishlab chiqishda va qo’llaniladigan tillar.

ALTlarni amaliy dasturaviy ta’minlash (ADT). ALTlarni amaliy dasturaviy ta’minlanishining strukturasi. ADT loyihalash metodlarining umumiy xarakteristikasi. Matematik modellash haqida tushuncha. ADT ALTlarda MMni qo’llanilishi.

ALTlarning informatsion ta’minlanishi. Amaliy dasturlarni informatsion ta’minlanishi. Ma’lumotlar bazasi haqida tushuncha.

Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.Adabiyotlar: A1;A2; A3; Q1; Q2; Q3; Q4;Bоshqаruv sistеmаlаrini mоdеllаshtirish vа lоyihаlаsh. ALT loyihalash ob’ekti sifatida. ALTlarni strukturasi va tuzilishi. ALTni ishlab chiqish va rivojlantirish bosqichlari. ALTlarga qo’yiladigan talablar.

ALTlarni ishlab chiqish jarayonlari. ALT ishlab chiqish jarayonining tarkibi va strukturasi. ALTlarni ishlab chiqishda yechimlarini asoslash.

Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.Adabiyotlar: A1;A2; A3; Q1; Q2; Q3; Q4;3.Ma’ruza mavzulari va ular bo’yicha ajratilgan soatlarning taqsimoti.

Ma’ruza mavzulari

Ma’ruza mavzularining qisqacha mazmuni

soati
1

AutoCAD tizimi bilan tanishish. AutoCAD buyruqlаri bilаn ishlаsh.

AutoCAD amaliy dasturlar to’plami buyruqlari bilan ishlash. AutoCAD muhitining asosiy imkoniyatlari. AutoCAD da ishlash: yuklash, ustunliklari va farqlovchi fazilatlari. Tizim interfeysi. Uskunalar paneli elementlari. Avtomatlashtirilgan loyihalashda dizayn markazini qo’llash: analog, integral va elektron sxemalarini chizishda standarlar kutubxonasining ishlatilish imkoniyatlari.


2

2

Ko’rinishni vа chizmаlаrni sоzlаsh. AutoCAD ning Asosiy chizma chizish buyruqlаri bilаn tanishish

CHizmalarni va ko’rinishlarini sozlash. AutoCAD amaliy loyihalashtirish to’plamining oddiy shakllari. CHizmalar ustida operatsiyalar. CHizmalarni sozlash va tahrirlash.


2

3

Loyihada simvоllаr vа shtrixlаrni qo’shish. Yozuvlаrni vа o’lchаmlаrni оlib kirish. Vаrаqlаrni kоmpоnоvkаsi vа bоsmаgа chiqаrish.

Massivlar bilan ishlash. CHiziqli algebra elemenlari. Algebraik tenglamalar Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta`lim. Bingo, blits, ajurali arra, nilufar guli, menyu, algoritm, munozara, o’z-o’zini nazorat.

2

4

Bеrilgаn оb`еkt АLTi strukturаsini ishlаb chiqish. Оb`еktlаrni qurish vа tаhrirlаsh.

Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari klassifikatsiyasi. Loyihalash ob’ekti turlari. Loyihalashni avtomatlashtirish darajasi. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlarining boshqa tizimlar bilan ta’siri.

2

5

MathCAD, Matlab tizimlаri hаqidа umumiy tushunchalar. Аrifmеtik ifоdаlаrni hisоblаsh.

MathCAD, Matlab tizimlari haqida umumiy ma’lumotlar. Arifmetik ifodalarni hisoblash. Matematik operatsiyalar Differentsiallash, integrallash.

2

6

Оb`еktlаr vа mаssivlаr bilаn ishlаsh.

Ob’ektlarni qurish va tahrirlash. Ob’ekt tushunchasi. Ob’ektlar bo’yicha operatsiyalar Bloklar va tashqi murojaatlar. Simvollarni va shtrixlarni qo’shish. Yozuvlarni olib kirish. O’lchamlarni olib kirish. Varaqlarni komponovkasi va bosmaga chiqarish.


2

7

Grafika va vizuallashtirish. Funksiyalаr grаfiklаrini qurish.

Grafika va vizuallashtirish. Ob’ektlar va funktsiyalar grafiklarini qurish. Ikki va uch o’lchovli grafika. Animatsiyalar.


2

8

АLTi аmаliy dаsturiy tа`minоtini lоyihаlаsh.M-fаyllаr bilаn ishlаsh.

ALTlarni texnikaviy ta’minlanishi. ALTlarni texnikaviy ta’minlanishi va ALTning texnikaviy vositalarini komplekslashtirish.


2

9

Bоshqаruv sistеmаlаrini mоdеllаshtirish vа lоyihаlаsh.

ALT loyihalash ob’ekti sifatida. ALTlarni strukturasi va tuzilishi. ALTni ishlab chiqish va rivojlantirish bosqichlari. ALTlarga qo’yiladigan talablar.


2
Jami
18


4. Amaliy mashg’ulotlari mazmuni va ular bo’yicha ajratilgan soatlarning taqsimoti.

Amaliy mashg’ulotlarda talabalar loyixalash ishlarini berigan topshiriqlar bo’yicha amaliy ishlar bajaradilar.


Amaliy mashg’ulot mavzulari

Amaliy mashg’ulotning qisqacha mazmuni

soati
1

AutoCAD, KOMPAS-GRAFIK - detallarning tekislik chizmalarini bajarish. Topshiriq bo’yicha detallar ishchi chizmalarini yaratish.

AutoCAD, KOMPAS-GRAFIK - detallarning tekislik chizmalarini bajarish. Topshiriq bo’yicha detallar ishchi chizmalarini yaratish.

4

2

Detallarning fazoviy modellarini yaratish. 3d-StudioMax, To’-Flex, KOMPAS-GRAFIK 3D – Ishchi detal asosida uning fazoviy modelini qurish.

Detallarning fazoviy modellarini yaratish. 3d-StudioMax, To’-Flex, KOMPAS-GRAFIK 3D – Ishchi detal asosida uning fazoviy modelini qurish.

4

3

ALT dasturlarida ma’lumotlar bazasini yaratish. Kompas-Menedjer, SolidWorks Ex’lorer – mashinalar tasnifi buyicha ma’lumotlar bazasini yaratish. Masalan mashina uzel, mexanizmi yig’ma chizmasi, yig’ma birliklar va detallar ishchi chizmalari asosida bog’lanish bazasini xosil kilish.

ALT dasturlarida ma’lumotlar bazasini yaratish. Kompas-Menedjer, SolidWorks Ex’lorer – mashinalar tasnifi buyicha ma’lumotlar bazasini yaratish. Masalan mashina uzel, mexanizmi yig’ma chizmasi, yig’ma birliklar va detallar ishchi chizmalari asosida bog’lanish bazasini xosil kilish.

4

4

ALT larning o’zaro modulligi va integratsiyasi – ALT da yaratilgan elektron ma’lumotning boshqa ALTlarga o’tkazish va ulardan mahlumotlarni olish. Masalan AutoCADdan Word, Kompasga va aksincha.

ALT larning o’zaro modulligi va integratsiyasi – ALT da yaratilgan elektron ma’lumotning boshqa ALTlarga o’tkazish va ulardan mahlumotlarni olish. Masalan AutoCADdan Word, Kompasga va aksincha.

2

5

Muxandislik xisoblarida matematik loyixalash dasturiy maxsulotlardan foydalanish. MathCAD, MathLab, Excel – mashinani loyihalashdagi xisoblarni kompyuterda bajarish. Masalan reduktor, kinematik xisob va boshqalar.

Muxandislik xisoblarida matematik loyixalash dasturiy maxsulotlardan foydalanish. MathCAD, MathLab, Excel – mashinani loyihalashdagi xisoblarni kompyuterda bajarish. Masalan reduktor, kinematik xisob va boshqalar.

2

6

Animatsion grafik dasturlarda animatsiyalar yaratish –topshiriq bo’yicha berilgan mashinaning aylanish qismlarini xarakatga keltirish.

Animatsion grafik dasturlarda animatsiyalar yaratish –topshiriq bo’yicha berilgan mashinaning aylanish qismlarini xarakatga keltirish.

2

Jami

18

5. Mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni
Talaba mustaqil ishini ALT dasturlarini tegishli amaliy adabiyotlardan mustaqil holda chuqur o’rganish tavsiya etiladi. Talabaning mustaqil ishi mahruzalar matni va tavsiya etilgan adabiyot bilan ishlashni, amaliy va tajriba mashg’ulotlarga tayyorlanish va ular bo’yicha amaliy topshiriqlar, xisobot ishlarini rasmiylashtirishni o’z ichiga oladi.

- mahruzada o’tilgan mavzularni qayta o’zlashtirish va kengaytirish;

- yangi chiqayotgan grafik qurilmalar tuzilishini o’rganish (plotterlar, skanerlar va boshqalar);

- masofaviy o’qitish tizimlarda qatnashish;

Tavsiya qilinayotgan mustaqil ishlarning mavzulari:


  1. Loyixalashning zamonaviy usullari

  2. Loyixalashda ALT tutgan urni

  3. ALT: tekislik chizmalari yoki fazoviy modellar

  4. Tekislik chizmalarida ma’lumotlar bazasidan foydalanish

  5. Tekislik chizmalarini qurishda hisob-kitoblar bajarish

ALTdagi muammolar

Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmiBo’lim va mavzular

Topshiriqlar

Hajmi

(soatda)
AutoCAD avtomatlashtirilgan loyihalash tizimini o’rganish. AutoCAD paketi asosiy komponentlari bilan tanishish, proektlar yaratish.


AutoCAD dasturlarini ishlash prinsipi

3AutoCAD amaliy loyihalashtirish to’plamining oddiy shakllari.

Mashinalarni loyihalashga ma’lumotnoma(s’ravochnik) lardan foydalanish

3CAD, CAM, CAE tizimlarining maxsus tomonlari.

Mashinalarni texnik haraktiristikalari va FIK

3OrCAD paketi asosiy komponentlari bilan tanishish, proektlar yaratish va Capture redaktorini o’rganish

CAD, CAM, CAE tizimlarining maxsus tomonlari.

3Capture tahrirlagichida printsipial sxemalarni yaratish va tahrirlash

ALTlar tahminoti uchun mahlumot bazalari

3PSpice da analog va raqamli elektron sxemalarnini modellashtirish asoslarini o’rganish

Mashinalar knimatik sxemalarda qo’llaniladigan shartli belgilar

3


Layout ajratmasi konfiguratsiyasi imkoniyatlari bilan tanishish. Korpuslar kutubxonasini yaratishni o’rganishLoyiha hujjatlarini rasmiylashtirishda konstrkutorlik hujjarlarining yagona tizimi (KHYAT)dan foydalanish

3Mexanik uzellar va konturlarni VisualCADD tahrirlagichi bomalash platalarida loyihalashni o’rganish

AutoCAD, KOMPAS-GRAFIK kom’yuter dasturlarini ishlash ‘rinsi’i

3Jami

24


6. DASTURNING INFORMASION-USLUBIY TA`MINOTI.

6.1. Ko'rgazmali qurollar

 • plakatlar;

 • Modellar;

 • Detallar, uzellar;

 • Talabalarning grafik (loyiha) ishlaridan namunalar.

Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta’limning zamonaviy metodlari, pedagogik va axborot – kommunikatsiya texnologiyalari qo’llanishi nazarda tutilgan.

- ALT dasturlarining prezentatsion elektron-didaktik texnologiyalardan foydalanish;

- mahruza mashg’ulotlarida guruhli, muammoli pedagogik texnologiyalardan foydalanish;


7.Kompyuterli loyihalash fanidan yakuniy nazorati savollari.
1. AutoCAD dasturi qanday tartibda yuklanadi va undan qanday chiqiladi?

2. Kompyuter qanday tartibda elektr tarmog’iga ulanadi va u qanday tartibda o’chiriladi?

3. Foydalanish interfeysi – stoli qanday elementlardan iborat va ular yordamida qanday amallar

bajariladi?

4. AutoCAD dasturida kesma qanday algoritm asosida chiziladi?

5. Kesmaning vaziyatini qanday algoritm asosida o’zgartiriladi ?

6. Kesmaga qanday algoritm asosida rang beriladi ?7. Qanday qilib ob’ektning bir nechta nusxalarini, qat’iy ravishda aylana yoyi bo’yicha joylashtirish mumkin?

8. MATLAB sistemasi qanday masalalarni yechishga mo’ljallangan?

9. Asosiy matematik o’zgarmaslar MATLABda qanday tasvirlanadi?10. MATLAB oynasining asosiy elementlarini tushuntiring

11. ALTni yaratish printsiplarini bayon qiling.

12. Loyihalash ob’yekti asosiy tushunchalarini bayon qiling.

13. MATLABning asosiy menyu bandlari vazifalari qanday?

14. ALTni yaratishdagi asosiy holatlarni bayon qiling.

15. Texnikaviy ta’minot strukturasidagi darajalar.16. MATLAB buyruqlari qanday maxsus belgilar bilan tugaydi ?

17. ALT strukturasini tasvirlab bering

18. Foydalanuvchi interfeysi.19. AutoCAD tizimi haqida umumiy ma’lumotlar

20. Muharrirlash komandalari

21. MATLAB sistemasi qanday masalalarni yechishga mo’ljallangan?22. AutoCADda chizmalarni boshqarish

2.3 Ob’ektlar forma(shakl)larini o’zgartirish komandalari.

24. MATLAB oynasining asosiy elementlarini tushuntiring?25. AutoCAD tizimida chizmalar chizish usullari

26. MATLABning asosiy menyu bandlari vazifalari qanday?

27. Qanday buyruqlar bilan tekislikda va fazoda grafiklarni yasash mumkin?28. Asosiy matematik o’zgarmaslar MATLABda qanday tasvirlanadi?

29. Factor, expand, simplify, collect buyruqlarining vazifalarini tushuntiring.

30. Avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi(ALT) ni yaratish printsiplari.31. MATLABda ratsional sonlar qanday ko’rinishda beriladi?

32. Plot va mesh buyrug’i nima maqsadda ishlatiladi?

33. ALT tarkibi va strukturasi34. MATLAB buyruqlari qanday maxsus belgilar bilan tugaydi ?

35. Fazoviy sirtlar va egri chiziqlarning grafiklari

36. ALT matematik ta’minoti.37. Berilgan tengsizliklar sistemasi orqali aniqlanadigan ikki o’lchovli soha qanday buyruq bilan yasaladi?

38. Bar3 va plot3 buyruqlari

39. ALT dasturaviy ta’minoti.40. ALT informatsion ta’minot.

41.Ekranda AutoCAD dasturi yordamida soda chizmalar yaratish

42. Ob’ektlar xossalarini o’zgartirish.

43. ALT texnikaviy ta’minoti.

44. AutoCAD amaliy dasturlar to’plami buyruqlari bilan ishlash.

45. Chizma parametrlarini rostlash.46. ALT lingvistik ta’minoti.

47. Muharrirlash komandalari.

48. MathCAD tizimi imkoniyatlari va uning interfeysi49. ALT klassifikatsiyasi.

50. AutoCAD da chizmalarni va ish stoli ko’rinishlarini sozlash.

51. MATLAB tizimi imkoniyatlari va uning interfeysi.52. ALTning boshqa avtomatlashtirilgan tizimlar bilan o‘zaro ta’siri.

53. AutoCAD tizimi interfeysi. Uskunalar paneli.

54. Matlab dasturlash tili alifbosi va oddiy arifmetik amallar.55. AutoCADda chizmalarni boshqarish.

56. Ob’ektlar forma(shakl)larini o’zgartirish komandalari.

57. Matlab muhitida funksiyalar grafiklarini qurish.58. AutoCAD tizimida chizmalar chizish usullari

59. Ob`ektlarni qurish va tahrirlash

60. Matlab da boshqaruv sistemalarini loyihalash va modellashtirish.61. Uch o’lchovli grafika. Animatsiya.

62. MATLAB da chiziqli avtomatik rostlash sistemasini strukturaviy o'zgartirish.

63. M-fayllar bilan ishlash.

61. ALT informatsion ta’minot.

62.AutoCAD amaliy dasturlar to’plami buyruqlari bilan ishlash

63. Ob’ektlar xossalarini o’zgartirish.

64. ALT texnikaviy ta’minoti.

65. Ekranda AutoCAD dasturi yordamida soda chizmalar yaratish

66. Chizma parametrlarini rostlash.67. ALT lingvistik ta’minoti.

68. Muharrirlash komandalari.

69. MathCAD tizimi imkoniyatlari va uning interfeysi70. ALT klassifikatsiyasi.

71. AutoCAD da chizmalarni va ish stoli ko’rinishlarini sozlash.

72. MATLAB tizimi imkoniyatlari va uning interfeysi.73. ALTning boshqa avtomatlashtirilgan tizimlar bilan o‘zaro ta’siri.

74. AutoCAD tizimi interfeysi. Uskunalar paneli.

75. Matlab muhitida funksiyalar grafiklarini qurish.76. AutoCADda chizmalarni boshqarish.

77. Ob’ektlar forma(shakl)larini o’zgartirish komandalari.

78. Matlab dasturlash tili alifbosi va oddiy arifmetik amallar.79. AutoCAD tizimida chizmalar chizish usullari

80. Ob`ektlarni qurish va tahrirlash

81. M-fayllar bilan ishlash.82. Uch o’lchovli grafika. Animatsiya.

83. MATLAB da chiziqli avtomatik rostlash sistemasini strukturaviy

o'zgartirish.

84. Matlab da boshqaruv sistemalarini loyihalash va modellashtirish.

85. MATLAB buyruqlari qanday maxsus belgilar bilan tugaydi ?

86. Fazoviy sirtlar va egri chiziqlarning grafiklari

87. ALT matematik ta’minoti.8. FANNING USLUBIY TA'MINOTI

8.1. Asosiy adabiyotlar

 1. B.Tulaev. Loyixalashning avtomatlashtirilgan asoslari. O’quv qo’llanma. T.,TDTU, 2005

 2. Norenkov I.P. Sistema avtomatizirovannogo proektirovaniya. M., 2000

 3. Ismanov M. Qishlok xo’jalik mashinalarini loyihalash asoslari. Ma’ruzalar matni.TDTU.2001.8.2. Qo’shimcha adabiyotlar


 1. Taratqnov O.V. Proektirovanie texnologii mashinostroeniya na EVM. M., MGIU, 2006

 2. Jurnal "SAPR i grafika

 3. Valyaev N.P. Proektirovanie seiskoxozyaystvennuix mashin, agregatov, kompressorov, sistem mashin. Rostov–na–Donu:RISXM, 1980.

 4. Krasilnikova G. Avtomatizatsiya injenerno-graficheskix rabot. M., 2001.8.3. Elektron resurslar


 1. www.ziyonet.uz

 2. www.sa’r.ruBAHOLASH MEZONLARI
" Kompyuterli loyihalash " fanidan 3-semestr uchun talabalar bilimini nazorat qilish va baholash mezoni.


 1. Talabaning fan bo’yicha o’zlashtirishini baholash quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi.

 • Oraliq nazorat (ON)

 • Yakuniy nazorat (YaN)

Oraliq nazorat – semester davomida o’quv dasturining tegishli (fanning bir necha ma’ruza va amaliy mashg’ulot mavzularini o’z ichiga olgan) bo’limi tugallangandan keyin talabaning bilim va amaliy ko’nikma darajasi baholanadi va o’quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda 1 yoki 2 marotaba baholanadi.

Fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda nazorat turi og’zaki so’rov, test o’tkazish, suhbat, nazorat ishi, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda o’tkaziladi.
Semestr
Oraliq nazorat

Maruza , amaliy va mustaqil ish soatlari

(jami)

Maruza soatlari

Amaliy mashg’ulot soatlari

Loborotoriya mashg’lotlariMustaqil ish soatlari

Soat

Soat

Soat

Soat

Soat

2

60

18

18

-

24

Jami

60

18

18

-

24

Kompyuterli loyihalash ” fanidan barcha talabalar amaliy mashg’ulotlardan xamma mavzular bo`yicha baholanishi shart.

Baholash usullari

Amaliy ishllarini bajarishi.

Baholash mezonlari

Talaba “Kompyuterli loyihalash.” fani boyicha o’zlashtirish ko’rsatkichini nazorat qilishda quyidagi namunaviy mezon asosida baholanadi.

5- (a’lo) baho: vazifani mustaqil va aniq bajarishi; vazifani chizmachilik talablari asosida bajarilishi; olgan bilimlarini amalda qo’llay olish; mohiyatini tushunish; bilish, aytib berish; tasavvurga ega bo’lish.

4- (yaxshi) baho: vazifani mustaqil va aniq bajarishi; olgan bilimlarini amalda qo’llay olish; mohiyatini tushunish; bilish, aytib berish; tasavvurga ega bo’lish.

3 - («qoniqarlii) baho: vazifani mustaqil bajarishi mohiyatini tushunish; bilish, aytib berish; tasavvurga ega bo’lish.

2 - (qoniqarsiz) baho: dasturni uzlashtirmaganlik; fanning mohiyatini bilmaslik; aniq tasavvurga ega bo’lmaslik; mustaqil fikrlay olmaslik.

Baholash turlari

Eng yuqori baho

O`tkazish vaqti

Jоriy baholash:

5

Amaliy mashg`ulotlar davomida

yakuniy baholashgachaAmaliy mаshg‘ulоtlаrda faolligi, vazifani mustaqil va aniq bajarishi;

5

Mustaqil ta`lim topshiriqlarini o‘z vaqtida sifatli bajarilishi

5
Oraliq baholash:

5

ohirgi haftadaOraliq nаzоrаt amaliy o`qituvchisi tomonidan qabul qilinadi. Oraliq nаzоrаt ikkita vazifadan iborat amaliy mаshg‘ulоtlаrida o`tilgan mavzular yuzasidan variantlar asosidagi orqali o`tkaziladi.

5Yakuniy baholash:

5
Yakuniy nаzоrаt amаliy va оg‘zаki shaklda o`tilgan mavzularga oid amaliy mashqlar hamda yozma savol javob tarzida o‘tkaziladi. Bunda talabalar 2 ta amaliy mashq bajarib, fanga oid savollarga javob beradi.

5

Kurs oxirida
Jami

5

Oraliq nazoratga shu davrda talabaning ma`ruzalarga qatnashganligi, amaliy mashg`ulotlarni topshirganligi va shu davrda oid mustaqil ishlarni bajarganligi inobatga olinib qo`yiladi.

Agar talabaning umumiy bahosi 3(qoniqarli) dan past bo`lsa u holda oraliq nazoratiga qo`yilmaydi.

Agar talabaning oraliq nazoratlarigan umumiy bahosi 3(qoniqarli) dan past bo`lsa u holda yakuniy nazoratiga qo`yilmaydi.
Yakuniy nazorat:

- Yozma ish shaklida bo’lsa: • Tayanch iboralar yoki savolni to’g’ri yoritish – 3;

 • Mustaqil yondashish, amaliy misollar keltirish – 1;

 • Grafik ishlanmalardan foydalanish – 1;

jami -5 baho

Test shaklida bo’lsa:

 • 26 tadan 30 tagacha – 5;

 • 22 tadan 25 tagacha – 4;

 • 17 tadan 21 tagacha – 3.

Og’zaki shaklda bo’lsa:

 • Savollarga to’laqonli javob berishi uchun – 3;

 • Ijodiy fikrlashi, amaliy misollar keltirishi uchun – 1;

Qo’shimcha savollarga javob berishi uchun – 1.

Jami -5 baho

Download 228.94 Kb.
Download 228.94 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNamangan davlat universiteti

Download 228.94 Kb.