• Izbor evropskih konvencij
 • Namestniki ministrov
  Download 291.3 Kb.
  bet14/15
  Sana10.04.2017
  Hajmi291.3 Kb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


  6. Pot naprej  (185) Namen te bele knjige je določiti jasno usmeritev na področju medkulturnega dialoga, čeprav ne more zagotoviti podrobnega načrta zanj. To je zgolj eden izmed korakov na dolgi poti. Sklepe in priporočila Bele knjige je treba preučiti in v sodelovanju z drugimi interesnimi skupinami po potrebi prilagoditi. Smernice in praktične usmeritve, ki so opredeljene v tem dokumentu, je treba ustrezno upoštevati in oceniti.
  (186) Svet Evrope poziva vse druge interesne skupine, da nadaljujejo s procesom, ki je bil ponekod opisan kot „proces priprave Bele knjige“ in je Svetu Evrope omogočil stik s številnimi partnerji, vse do mednarodnih institucij pa do akterjev civilne družbe. Vsi naši partnerji so spodbujeni k temu, da še naprej svetujejo Svetu Evrope glede usmeritve za prihodnost, predlagajo programe in projekte ter nas opozarjajo na razvoj dogodkov, ki lahko ogrozi medkulturni dialog.
  (187) Medkulturni dialog je ključen za ustvarjanje novega socialnega in kulturnega modela za hitro spreminjajočo se Evropo; modela, ki vsem, ki živijo v naših kulturno raznolikih družbah, zagotavlja uživanje človekovih pravic ter temeljnih svoboščin. Ta nastajajoč model je rezultat nepretrganega dela, pri katerem sodelujejo mnogi. Zajema veliko odgovornost javnih oblasti na vseh ravneh, odgovornost združenj civilne družbe in vseh drugih interesnih skupin.
  (188) Svet Evrope predstavlja to belo knjigo kot prispevek k mednarodni razpravi, ki vztrajno pridobiva zagon.

  Živeti skupaj v vedno večji kulturni raznolikosti ob upoštevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin je postala ena izmed glavnih zahtev našega časa in bo pomembna še vrsto prihodnjih let.


  Strasbourg, maja 2008
  Dodatek 1

  Izbor konvencij, deklaracij, priporočil in drugih referenčnih besedil Sveta Evrope v zvezi z medkulturnim dialogom39
  Izbor evropskih konvencij

  Konvencija

  (datum sestave konvencije; status ratifikacij, pristopov in podpisov do aprila 2008)  Ratifikacije/
  pristopi


  Podpisi, ki jim ratifikacije še niso sledile

  Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950)

  47

  0

  Evropska kulturna konvencija (1954)

  49

  0

  Evropska konvencija o pravnem položaju priseljenih delavcev (1977)

  11

  4

  Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti (1980)

  36

  2

  Evropska listina lokalne samouprave (1985)

  43

  1

  Evropska konvencija o čezmejni televiziji (1989)

  32

  7

  Evropski kodeks o socialni varnosti (revidiran) (1990)

  0

  14

  Konvencija o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni (1992)

  8

  5

  Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih (1992)

  23

  10

  Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin (1995)

  39

  4

  Evropska socialna listina (1961) in Evropska socialna listina - spremenjena (1996)

  39

  8

  Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (1997)

  47

  4

  Evropska konvencija o državljanstvu (1997)

  16

  11

  Evropska konvencija o oglaševanju mednacionalnega dolgoročnega prostovoljnega dela mladih

  (2000)


  1

  8

  Konvencija o kibernetski kriminaliteti (2001)

  22

  22

  Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (2005)

  11

  31

  Okvirna konvencija Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo (2005)

  3

  10


  Deklaracije z vrhov, ministrskih konferenc in zasedanj Odbora ministrov


  • „Deklaracija o nestrpnosti – Grožnja demokraciji“, ki jo je 14. maja 1981 sprejel Odbor ministrov

  • „Deklaracija o enakosti žensk in moških“, ki jo je 16. novembra 1988 sprejel Odbor ministrov

  • „Deklaracija o večkulturni družbi in evropski kulturni identiteti“, ki so jo aprila 1990 v Palermu (Italija) na svoji 6. konferenci sprejeli ministri, pristojni za kulturo

  • „Dunajska deklaracija“, sprejeta na [prvem] vrhu vodij držav in vlad Sveta Evrope oktobra 1993 na Dunaju

  • „Končna deklaracija“ in “Akcijski načrt“ drugega vrha vodij držav in vlad Sveta Evrope novembra 1997 v Strasbourgu

  • Resolucija št. 1 o evropski jezikovni mapi, sprejeta na 19. zasedanju Stalne konference ministrov za izobraževanje v Kristiansandu na Norveškem, 22.–24. junija 1997

  • „Deklaracija iz Budimpešte“ („Za veliko Evropo brez delitev“), ki jo je 7. maja 1999 sprejel Odbor ministrov

  • Resolucija št. 2 o evropski jezikovni mapi, sprejeta na 20. zasedanju Stalne konference evropskih ministrov za izobraževanje, Krakov (Poljska), 15.–17. oktobra 2000

  • „Deklaracija o kulturni raznolikosti“, ki jo je 7. decembra 2000 sprejel Odbor ministrov

  • „Deklaracija iz Helsinkov“, ki je bila septembra 2002 sprejeta v Helsinkih na 7. konferenci ministrov, pristojnih za vprašanja preseljevanja

  • „Deklaracija o medkulturnem dialogu in preprečevanju konfliktov“, ki je bila oktobra 2003 sprejeta v Opatiji (Hrvaška) na konferenci evropskih ministrov, pristojnih za kulturo

  • Resolucija Res(2003)7 o mladinski politiki Sveta Evrope, ki jo je 29. oktobra 2003 sprejel Odbor ministrov

  • „Deklaracija o medkulturnem izobraževanju v novem evropskem kontekstu“, ki je bila sprejeta novembra 2003 v Atenah na konferenci evropskih ministrov za izobraževanje

  • Resolucija: „Vloge žensk in moških pri preprečevanju konfliktov, vzpostavljanju miru in v demokratičnih procesih po konfliktih – vidik spolov“, ki je bila 22.–23. januarja 2003 sprejeta v Skopju na 5. ministrski konferenci o enakosti žensk in moških

  • Revidirana Strategija za socialno kohezijo, ki jo je 31. marca 2004 sprejel Odbor ministrov

  • „Deklaracija iz Vroclava“, ki so jo decembra 2004 v Vroclavu (Poljska) sprejeli evropski ministri, pristojni za kulturo, izobraževanje, mlade in šport

  • „Varšavska deklaracija“ in Akcijski načrt”, sprejeta maja 2005 v Varšavi na tretjem vrhu vodij držav in vlad

  • Končna deklaracija: „Človeško dostojanstvo in socialna kohezija: odziv mladinske politike na nasilje“, ki so jo septembra 2005 v Budimpešti sprejeli evropski ministri, pristojni za mlade

  • „Deklaracija iz Fara o strategiji Sveta Evrope za razvoj medkulturnega dialoga“, ki je bila oktobra 2005 sprejeta v Faru (Portugalska) na konferenci evropskih ministrov, pristojnih za kulturo

  • Deklaracija Odbora ministrov ob 1000. srečanju namestnikov ministrov: „Ena Evropa – naša Evropa“ junija 2007 v Beogradu

  • Končna deklaracija Stalne konference evropskih ministrov za izobraževanje: „Ustvarjanje bolj človeške in vključujoče Evrope: vloga izobraževalnih politik“, sprejeta 4.–5. maja 2007 v Istanbulu

  • „Deklaracija iz Valencie“, sprejeta oktobra 2007 v Valencii (Španija) na konferenci ministrov, pristojnih za lokalne in regionalne oblasti

  • Neformalna regionalna konferenca ministrov, pristojnih za kulturo: „Spodbujanje medkulturnega dialoga in Bela knjiga Sveta Evrope“, Beograd, november 2007

  • „Strategija za inovacije in dobro upravljanje na lokalni ravni“, ki jo je marca 2008 sprejel Odbor ministrov


  Priporočila Odbora ministrov

  • R (81)18 o udeležbi na občinski ravni

  • R (82)9 o evropskem dnevu šol

  • R (82)18 glede sodobnih jezikov

  • R (83)1 o nomadih brez državljanstva in nomadih z nedoločljivim državljanstvom

  • R (84)7 o ohranjanju kulturnih vezi priseljencev z njihovimi državami izvora in prostočasnih dejavnostih

  • R (84)9 o priseljencih druge generacije

  • R (84)13 glede položaja tujih študentov

  • R (84)17 o enakosti med ženskami in moškimi v medijih

  • R (84)18 o usposabljanju učiteljev v okviru izobraževanja za medkulturno razumevanje, zlasti v kontekstu preseljevanja

  • R (84)21 o pridobivanju državljanstva za begunce v državi gostiteljici

  • R (85)2 o pravnem varstvu proti diskriminaciji na podlagi spola

  • R (85)7 o poučevanju in učenju o človekovih pravicah v šolah

  • R (85) 21 o mobilnosti profesorjev in raziskovalcev na visokošolskih ustanovah

  • R (86)8 o uveljavljanju pravice do glasovanja na volitvah države izvora članic v državi stalnega prebivališča za državljane drugih držav

  • R (86)17 o usklajenem kulturnem delovanju v tujini

  • R (88)6 o družbenih odzivih na mladoletniško prestopništvo med mladimi iz priseljenskih družin

  • R (88)14 o stanovanjski problematiki migrantov

  • R (90)4 o odpravi seksizma iz jezika

  • R (90)22 o varovanju duševnega zdravja nekaterih ranljivih skupin družbe

  • R (92)12 o odnosih v družbi

  • R (92)10 o uveljavljanju pravic pripadnikov narodnih manjšin

  • R (92)11 o družbenem in poklicnem vključevanju mladih

  • R (92)19 o videoigrah z rasistično vsebino

  • R (95) 7 o begu možganov v sektorjih visokošolskega izobraževanja in raziskav

  • R (95) 8 o mobilnosti na visokošolskih ustanovah

  • R (97) 3 o udeležbi mladih in prihodnosti civilne družbe

  • R (97) 7 o lokalnih javnih službah in pravicah njihovih uporabnikov

  • R (97) 20 o „sovražnem govoru“

  • R (97) 21 o medijih in spodbujanju kulture strpnosti

  • R (98) 3 o dostopu do visokošolskega izobraževanja

  • R (98) 6 glede sodobnih jezikov

  • R (99) 1 o ukrepih za spodbujanje pluralizma medijev

  • R (99) 2 o srednješolskem izobraževanju

  • R (99) 9 o vlogi športa pri spodbujanju socialne kohezije

  • R (2000) 1 o spodbujanju čezmejnega sodelovanja med ozemeljskimi skupnostmi ali oblastmi na kulturnem področju

  • R (2000) 4 o izobraževanju romskih/ciganskih otrok v Evropi

  • R (2000) 5 o razvoju struktur za udeležbo državljanov in pacientov v procesu sprejemanja odločitev glede zdravstvenega varstva

  • Rec(2001)6 o preprečevanju rasizma, ksenofobije in rasne nestrpnosti v športu

  • Rec(2001)10 o Evropskem kodeksu policijske etike

  • Rec(2001)15 o poučevanju zgodovine v Evropi 21. stoletja

  • Rec(2001)17 o izboljšanju ekonomskega in zaposlitvenega položaja Romov/Ciganov in potujočih skupin v Evropi

  • Rec(2001)19 o sodelovanju državljanov pri lokalnem javnem življenju

  • Rec(2002)4 o pravnem statusu ljudi, sprejetih zaradi združitve družine

  • Rec(2002)5 o zaščiti žensk pred nasiljem

  • Rec (2002)12 o izobraževanju za demokratično državljanstvo

  • Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje (2003, revidirana)

  • Rec(2003)2 o lokalnih storitvah na slabše razvitih mestnih območjih

  • Rec(2003)3 o uravnoteženi zastopanosti žensk in moških pri procesih odločanja v političnem in javnem življenju

  • Rec(2003)6 o izboljšanju telesne vzgoje in športnih dejavnosti za otroke in mlade v vseh evropskih državah

  • Rec(2003)8 o spodbujanju in priznavanju neformalnega izobraževanja/učenja mladih

  • Rec(2003)9 o ukrepih za spodbujanje demokratičnega in družbenega prispevka digitalne radiodifuzije

  • Rec(2004)2 o dostopu nedržavljanov do zaposlitve v javnem sektorju

  • Rec(2004)4 o Evropski konvenciji o človekovih pravicah v univerzitetnem izobraževanju in poklicnem usposabljanju

  • Rec(2004)13 o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje
  • Rec(2004)14 o gibanju in taborjenju potujočih skupin v Evropi

  • Rec(2005)2 o dobrih praksah in zmanjševanju ovir pri čezmejnem in medobmočnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti

  • Rec(2005)3 o poučevanju sosednjih jezikov v obmejnih regijah

  • Rec(2005)4 o izboljšanju nastanitvenih pogojev za Rome/Cigane in potujoče skupine v Evropi

  • Rec(2005)8 o načelih dobrega vodenja pri športu

  • Rec(2006)1 o vlogi državnih mladinskih svetov pri razvoju mladinske politike

  • Rec(2006)2 o evropskih zaporskih pravilih

  • Rec(2006)3 o Konvenciji Unesca o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov

  • Rec(2006)5 o Akcijskem načrtu Sveta Evrope za spodbujanje pravic in polnega sodelovanja invalidov v družbi: izboljšanje kakovosti življenja invalidov v Evropi v obdobju 2006–2015

  • Rec(2001)6 o preprečevanju rasizma, ksenofobije in rasne nestrpnosti v športu

  • Rec(2006)9 o sprejetju, pravicah in obveznostih študentov priseljencev in sodelovanju z državami izvora

  • Rec(2006)10 o boljšem dostopu Romov in potujočih skupin v Evropi do zdravstvenega varstva

  • Rec(2006)12 o pripravljanju otrok na novo informacijsko in komunikacijsko okolje

  • Rec(2006)14 o državljanstvu in sodelovanju mladih v javnem življenju

  • Rec(2006)17 o bolnišnicah v tranziciji: novo ravnovesje med institucionalnim in patronažnim varstvom

  • Rec(2006)18 o zdravstvenih storitvah v večkulturni družbi

  • CM/Rec(2007)2 o pluralizmu medijev in raznolikosti medijskih vsebin

  • CM/Rec(2007)3 o poslanstvu javnih medijev v informacijski družbi

  • CM/Rec(2007)4 o lokalnih in regionalnih javnih storitvah

  • CM/Rec(2007)6 o javni odgovornosti za visokošolsko izobraževanje in raziskave

  • CM/Rec(2007)7 o dobrem upravljanju

  • CM/Rec(2007)9 o življenjskih projektih za mladoletne priseljence brez spremstva

  • CM/Rec(2007)10 o sorazvoju in priseljencih, ki delajo v prid razvoju v lastnih državah izvora

  • CM/Rec(2007)11 o spodbujanju svobode izražanja in informacij v novem informacijskem in komunikacijskem okolju

  • CM/Rec(2007)13 o integraciji načela enakosti spolov v izobraževanju

  • CM/Rec(2007)17 o standardih in mehanizmih enakosti spolov

  • CM/Rec(2008)4 o krepitvi vključevanja otrok priseljencev in otrok s priseljenskim ozadjem

  • CM/Rec(2008)5 o politikah glede Romov in/ali potujočih skupin v Evropi

  • CM/Rec(2008)6 o ukrepih za spodbujanje spoštovanja svobode mišljenja in informacij v zvezi z internetnimi filtri

  Download 291.3 Kb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 291.3 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Namestniki ministrov

  Download 291.3 Kb.