• Priporočila, resolucije in deklaracije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti
 • Priporočila in deklaracije Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI)
 • Priporočila in resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope
  Download 291.3 Kb.
  bet15/15
  Sana10.04.2017
  Hajmi291.3 Kb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Priporočila in resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope

  • Resolucija 807 (1983) o evropskem sodelovanju v izobraževanju

  • Resolucija 885 (1987) o judovskem prispevku k evropski kulturi

  • Priporočilo 1093 (1989) o izobraževanju otrok priseljencev

  • Priporočilo 1111 (1989) o evropski razsežnosti v izobraževanju

  • Priporočilo 1162 (1991) o prispevku islamske civilizacije k evropski kulturi

  • Priporočilo1202 (1992) o verski strpnosti v demokratični družbi

  • Priporočilo 1178 (1992) o sektah in novih verskih gibanjih

  • Priporočilo 1281 (1995) o enakopravnosti med spoloma v izobraževanju

  • Priporočilo 1283 (1996) o zgodovini in poučevanju zgodovine v Evropi

  • Priporočilo 1291 (1996) o kulturi jidiš

  • Priporočilo 1353 (1998) o dostopu manjšin do visokošolskega izobraževanja

  • Priporočilo 1383 (1998) o jezikovni raznolikosti

  • Priporočilo 1396 (1999) o veri in demokraciji

  • Priporočilo 1412 (1999) o nezakonitih dejavnostih sekt

  • Priporočilo 1539 (2001) o evropskem letu jezikov

  • Resolucija 1278 (2002) o ruskem verskem zakonu

  • Resolucija 1309 (2002) o svobodi vere in verskih manjšinah v Franciji

  • Priporočilo 1556 (2002) o veri in spremembah v Srednji in Vzhodni Evropi

  • Priporočilo 1598 (2003) o zaščiti znakovnega jezika v državah članicah Sveta Evrope
  • Priporočilo 1620 (2003) o prispevku Sveta Evrope k evropskemu visokošolskemu prostoru

  • Priporočilo 1652 (2004) o izobraževanju beguncev in notranje razseljenih oseb

  • Priporočilo 1688 (2004) o kulturah diaspore

  • Resolucija 1437(2004) o preseljevanju in vključevanju: izziv in priložnost za Evropo

  • Priporočilo 1687 (2005) o boju proti terorizmu prek kulture

  • Priporočilo 1693 (2005) o prispevku Parlamentarne skupščine Sveta Evrope na 3. vrhu vodij držav in vlad

  • Priporočilo 1720 (2005) o izobraževanju in veri

  • Resolucija 1464 (2005) o ženskah in veri v Evropi

  • Resolucija 1510 (2006) o svobodi izražanja in spoštovanju verskih prepričanj

  • Priporočilo 1753 (2006) o zunanjih odnosih Sveta Evrope

  • Priporočilo 1762 (2006) o akademski svobodi in avtonomnosti univerz

  • Priporočilo 1804 (2007) o državi, veri, ločitvi cerkve od države in človekovih pravicah

  • Resolucija 1563 (2007) o boju proti antisemitizmu v Evropi

  • Priporočilo 1805 (2007) o bogokletju, verskih žalitvah in sovražnem govoru proti ljudem na podlagi njihove vere

  • Priporočilo 1605 (2008) in Resolucija 1831 (2008) o evropskih muslimanskih skupnostih, ki se spoprijemajo z ekstremizmom  Priporočila, resolucije in deklaracije Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti

  • Resolucija 236 o novi občinski politiki za večkulturno vključevanje v Evropi in „Frankfurtska deklaracija“ (1992)

  • Priporočilo 128 o revidirani Evropski listini o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje (2003)

  • Deklaracija: „Vključevanje in participacija tujcev v evropskih mestih“, Stuttgart/Nemčija, 15.–16. september 2003

  • Priporočilo 165 o boju proti trgovini z ljudmi in spolnemu izkoriščanju ljudi: vloga mest in regij (2005)

  • Priporočilo 170 o medkulturnem medverskem dialogu: pobude in odgovornosti lokalnih oblasti (2005)

  • Priporočilo 173 o regionalnih medijih in čezmejnem sodelovanju (2005)

  • Priporočilo 177 o kulturni identiteti v obrobnih urbanih območjih: vloga lokalnih in regionalnih oblasti (2005)

  • Priporočilo 194 (2006) o učinkovitem dostopu do socialnih pravic za priseljence: vloga lokalnih in regionalnih oblasti (2006)

  • Priporočilo 197 o varnosti v mestih v Evropi (2006)

  • Priporočilo 207 o razvoju kazalnikov socialne kohezije – usklajen lokalni in regionalni pristop

  (2007)

  • Priporočilo 209 o medgeneracijskem sodelovanju in participativni demokraciji (2007)

  • Priporočilo 211 o svobodi zbiranja in izražanja za lezbijke, homoseksualce, biseksualce in transseksualce (2007)

  • Priporočilo 221 o institucionalnem okviru sodelovanja med občinami (2007)

  • Priporočilo 222 o jezikovnem izobraževanju v regionalnih ali manjšinskih jezikih (2007)

  • Resolucija 250 o vključevanju prek športa (2008)  Priporočila in deklaracije Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI)

  • št. 1: Boj proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti (1996)

  • št. 12: Specializirani organi za boj proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu in nestrpnosti na nacionalni ravni (1997)

  • št. 13: Boj proti rasizmu in nestrpnosti do Romov/Ciganov (1998)

  • št. 14: Nacionalne raziskave o izkušnjah in razumevanju diskriminacije in rasizma z vidika morebitnih žrtev (1998)

  • št. 15: Boj proti nestrpnosti in diskriminaciji do muslimanov (2000)

  • št. 16: Boj proti širjenju rasističnih, ksenofobičnih in antisemitskih gradiv prek spleta (2000)

  • št. 17: Nacionalna zakonodaja za boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji (2002)

  • št. 18: Boj proti rasizmu hkrati z bojevanjem proti terorizmu (2004)

  • št. 19: Boj proti antisemitizmu (2004)

  • Deklaracija o uporabi rasističnih, antisemitskih in ksenofobičnih elementov v političnem diskurzu (2005)

  • št. 110: Boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji v okviru in prek izobraževanja v šolah (2007)

  • št. 111: Boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji v okviru policijskih dejavnosti (2007)

  Dodatek 2
  Seznam kratic

  ALECSO Organizacija Arabske lige za izobraževanje, kulturo in znanost

  CERD Odbor za odpravo rasne diskriminacije

  ECRI Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti

  FRA Agencija za temeljne pravice

  Unesco Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, kulturo in znanost

  IRCICA Raziskovalni center za islamsko zgodovino, umetnost in kulturo

  ISESCO Islamska izobraževalna, znanstvena in kulturna organizacija

  ODIHR Urad za demokratične institucije in človekove pravice

  OVSE Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

  UEFA Evropska nogometna zveza

  Beneška komisija“ Evropska komisija za demokracijo skozi pravo

  1 Dokument je ob izdaji dobil oznako, ki določa omejen dostop. Ta oznaka bo umaknjena na 118. zasedanju Odbora ministrov (7. maja 2008).

  2 Različica Bele knjige, ki je na voljo na spletišču www.coe.int/dialogue, bo vsebovala nadpovezave na vse dokumente, navedene v tem besedilu.

  3 Strasbourg, Stockholm in Moskva (september–oktober 2007).
  Moskva Moskva (rus. Москва) - Rossiya Federatsiyasi poytaxti, Moskva viloyati markazi, federal ahamiyatidagi shahar. Rossiya Federatsiyasining yirik siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy markazi. Moskvada Rossiya Federatsiyasi Prezidenta, Federal Majlis, Rossiya Federatsiyasi hukumati, Konstitutsiyaviy Sud, Oliy Sud, Oliy arbitraj sudi, Rossiya Federatsiyasi Prokuraturasi qarorgohlari joylashgan.


  4 Beograd, 8.–9. novembra 2007.

  5 Akcijski program, sprejet na svetovnem vrhu o socialnem razvoju leta 1995.

  6 O pomenu pluralizma, strpnosti in širokosrčnosti v demokratičnih družbah glej npr. Handyside proti Združenem kraljestvu, sodbo z dne 7. decembra 1976, serija A, št. 24, § 49.

  7 Gorzelik in drugi proti Poljski [GC], št. 44158/98, 17. februar 2004.

  8 Glej Prilogo – Preglednica o stanju ratifikacije ključnih instrumentov pogodbenega prava.

  9 Sklicevanja na izbrana priporočila Parlamentarne skupščine so navedena v Dodatku.

  10 O pohabljanju ženskih spolnih organov glej Collins in Akaziebie proti Švedski, št. 23944/05, odločitev z dne 8. marca 2007.

  11 Glej na primer Kurtulmuş proti Turčiji, št. 65500/01, odločitev z dne 24. januarja 2006; Leyla Şahin proti Turčiji, sodbo z dne 10. novembra 2005 (veliki senat); Dahlab proti Švici, odločitev z dne 15. februarja 2001.

  12 Glej na primer Leyla Şahin proti Turčiji [GC], št. 44774/98, sodbo z dne 10. novembra 2005, § 107.

  13 Končni dokument mednarodne konference „Dialog kultur in medversko sodelovanje“ (Forum Volga), Nižnij Novgorod/Ruska federacija, 7.–9. september 2006 (na voljo na spletni strani: www.coe.int/dialogue).

  14 Končna deklaracija evropske konference o „Verski razsežnosti medkulturnega dialoga“, San Marino, 23. in 24. april 2007 (na voljo na spletni strani: www.coe.int/dialogue).

  15 Zbirka primerov dobre prakse, predlagana med posvetovanji, bo objavljena na spletu na spletni strani: www.coe.int/dialogue.

  16 Glej Leyla Şahin proti Turčiji [GC], št. 44774/98, sodbo z dne 10. novembra 2005, § 108. Glej tudi 6. člen Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin, ki podpisnice zavezuje, da „spodbujajo duh strpnosti in medkulturnega dialoga in sprejemajo učinkovite ukrepe za pospeševanje medsebojnega spoštovanja in razumevanja ter sodelovanja med vsemi osebami, ki živijo na njihovem ozemlju, ne glede na njihovo etnično, kulturno, jezikovno ali versko identiteto, še zlasti v izobraževanju, kulturi in javnih občilih“.

  17 Evropski odbor za socialne pravice, katerega vloga je preučiti nacionalna poročila in odločiti, ali so razmere v zadevnih državah skladne z Evropsko socialno listino, je večkrat zahteval, da se nameni posebno pozornost položaju tujih delavcev, priseljencev in narodnih manjšin. Glej: Evropska socialna listina. Evropski odbor za socialne pravice: Sklepi XVIII-1, prvi zvezek, Strasbourg 2006, stran 59, 102, 212, 261, 293.

  18 Handyside proti Združenemu kraljestvu, sodba z dne 7. decembra 1976, serija A, št. 24, § 49.

  19 D.H. in drugi proti Češki, sodba z dne 13. novembra 2007 (veliki senat): „Sodišče je tudi priznalo, da se splošna politika ali ukrep, ki ima nesorazmerno škodljive posledice za določeno skupino, lahko šteje za diskriminatornega ne glede na to, da ni bil posebno namenjen tej skupini … in da je morebitna diskriminacija, ki je v nasprotju s Konvencijo, lahko posledica dejanskih razmer“ (§ 175).

  20Glej Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin (1995), 4. člen (§§ 2 in 3) ter tudi spremne odstavke v obrazložitvenem poročilu. D.H. in drugi proti Češki, sodba z dne 13. novembra 2007 (veliki senat). Evropski odbor za socialne pravice je trdil, da „ bi se morali poleg tega, da človeško drugačnost v demokratični družbi razumemo kot nekaj pozitivnega, nanjo odzvati razsodno, da se zagotovi resnična in učinkovita enakost “ (Autism France proti Franciji, pritožba št. 13/2002, meritorna odločitev, 4. november 2003, § 52).

  21 Glej Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin (1995), 15. člen.

  22 Priporočilo Rec(2001)15

  23 Svetovalni odbor Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin je v nedavnem „Komentarju o izobraževanju na podlagi Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin“ (sprejetem marca 2006) poudaril, da so bile določbe o izobraževanju upoštevane „pri celotnem načrtovanju in ukrepanju na področju medkulturnega izobraževanja, katerega namen je okrepiti medsebojno razumevanje, stike in interakcijo med različnimi skupinami, ki živijo v družbi“.

  24 Priporočilo Parlamentarne skupščine št. 1720 o izobraževanju in veri (2005); Kjeldsen, Busk Madsen in Pedersen proti Danski, 5095/71; 5920/72; 5926/72, 7. decembra 1976, § 53; Folgerø in drugi proti Norveški [GC], št. 15472/02, 29. junija 2007, § 84;

  Splošno politično priporočilo Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) št. 10 o boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji v okviru in ves čas šolskega izobraževanja, 2006, § II.2.b.  25 Sklepna deklaracija 22. zasedanja Stalne konference evropskih ministrov za izobraževanje, Istanbul, Turčija, 4.–5.
  Istanbul Istanbul - Turkiyadagi eng katta shahar, Istanbul elining maʼmuriy markazi. Aholisi 6 536 862 kishi (2011-yil oʻrtalari). I. Marmardengizi va Bosfor boʻgʻozining past-baland sohillarida joylashgan. Boʻgʻoz shaharni ikkiga - Osiyo (kichikroq qismi) va Yevropa qismiga boʻlib turadi.
  maja 2007 („Ustvarjanje bolj humane in vključujoče Evrope: vloga izobraževalnih politik“).

  26 Dne 15. januarja 2008 sta generalni sekretar Sveta Evrope in visoki predstavnik Združenih narodov za „Zvezo civilizacij“ podpisala pismo o nameri, ki se nanaša na prihodnje sodelovanje in pripravo memoranduma o soglasju.

  27 Glej zlasti sodbe Smith in Grady proti Združenemu kraljestvu – 29.9.1999 §90; S.L. proti Avstriji – 9.1.2003 §37 ; Karner proti Avstriji – 24.7.2003 §37.

  28 Glej obrazložitveno poročilo k Protokolu št. 12 Evropske konvencije o človekovih pravicah, §20.

  29 Splošno politično priporočilo Evropske komisije za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) št. 7 o nacionalni zakonodaji za boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji, 2002.

  30 Tretji vrh Sveta Evrope leta 2005 je močno obsodil „vse oblike nestrpnosti in diskriminacije, zlasti tiste na podlagi spola, rase in vere, vključno z antisemitizmom in islamofobijo“. Odbor ministrov je tudi večkrat priznal, da se Romi in potujoče skupine v velikem obsegu spoprijemajo z diskriminacijo na vseh področjih. Poleg tega je Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) priporočila, da se z zakonom določi za kaznivo „javno zanikanje, trivializacija, zagovarjanje ali opravičevanje - z rasističnim namenom - genocida, zločinov proti človečnosti ali vojnih zločinov “, kadar se povzročijo namerno (Splošno politično priporočilo št. 7 o nacionalni zakonodaji za boj proti rasizmu in rasni diskriminaciji, 2002). Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) je nadalje poudarila potrebo za bolj proti predsodkom, ki so jih izkusile muslimanske skupnosti, in priporočila naložitev ustreznih sankcij v primerih diskriminacije na podlagi vere (Splošno politično priporočilo št. 5 o boju proti nestrpnosti in diskriminaciji do muslimanov).

  31 „Deklaracija o uporabi rasističnih, antisemitskih in ksenofobičnih elementov v političnem diskurzu (marec 2005)“.

  32 4. člen (§§ 2 in 3) Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin.

  33 V Sarajevu leta 2003, Troini leta 2004 in Bukarešti leta 2006.

  34 „Zbirka“ vsebuje posebne vnose glede politike kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga ter je za vladne in podobne nevladne akterje bolj obsežen vseevropski vir za primerjalno analizo in inovativnost.

  www.culturalpolicies.net.  35 Kongres lokalnih in regionalnih oblasti, lokalni posvetovalni organi za tuje rezidente: Priročnik (Strasbourg: CLRAE, 2003)

  36 Evropska komisija za demokracijo skozi pravo (Beneška Komisija), Poročilo o nedržavljanih in manjšinskih pravicah, CDL AD(2007)001, ad §144.

  37 Priporočilo Odbora ministrov (2001)15 državam članicam o poučevanju zgodovine v Evropi 21. stoletja med drugim poudarja, da „poučevanje zgodovine ne sme biti orodje ideološke manipulacije, propagande ali uporabljeno za spodbujanje nestrpnih in ultranacionalističnih, ksenofobičnih, rasističnih ali antisemitskih idej. Zgodovinske raziskave in zgodovina, kakor se poučuje v šolah, na noben način in ne glede na namen ni v skladu s temeljnimi vrednotami in statutom Sveta Evrope, če dovoljuje ali spodbuja zlorabe zgodovine, in sicer:

  – s ponarejanjem ali izmišljanjem lažnih dokazov, ponarejenimi statistikami, neresničnimi podobami itd.;

  – z osredotočanjem na en dogodek, da se opraviči ali zakrije drug dogodek;

  – z izkrivljanjem preteklosti za propagandne namene;

  – s pretirano nacionalistično različico preteklosti, ki lahko ustvari ločevanje: „mi“ in „oni“;

  – z izkrivljanjem zgodovinskih virov;

  – z zanikanjem zgodovinskih dejstev;

  – z izpuščanjem zgodovinskih dejstev“. (Dodatek, razdelek 2 o „zlorabi zgodovine“).  38 Ti pobudi sta tudi dva konkretna primera za izvajanje memoranduma o soglasju, ki je bil sklenjen med Evropsko unijo in Svetom Evrope na področju medkulturnega dialoga in kulturne raznolikosti.


  39 Opomba. Deklaracije, priporočila in resolucije, sprejete po letu 1980, so navedene kronološko. Vsa besedila so na voljo na spletišču Sveta Evrope: www.coe.int.

  Spletna stran: http://www.coe.int/t/cm/


  Download 291.3 Kb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  Download 291.3 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Priporočila in resolucije Parlamentarne skupščine Sveta Evrope

  Download 291.3 Kb.