• A többi TTK-s Tanszékcsoport által meghirdetett tárgyak
 • d) megfelelő pedagógiai és pszichológiai alapismeretekkel rendelkeznek
  Download 129.74 Kb.
  bet2/2
  Sana04.01.2022
  Hajmi129.74 Kb.
  #12425
  1   2
  d) megfelelő pedagógiai és pszichológiai alapismeretekkel rendelkeznek.

  6. Specializációk/szakirányok: nincs  1. Szakfelelős (TCS, oktató): Fizikus Tanszékcsoport, Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár

  Koordinátor: Dr. Molnár Miklós egyetemi docens

  8. ÁLTALÁNOS SZAKMAI ANYAG

  I. kötelező tárgyak

  a/ kötelező TTK-s tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)

  18 kredit
  Kód

  Tárgy

  Kredit

  Óraszám

  Számonkérés
  Mx239e

  Kalkulus-f I.

  3

  2

  KO
  Mx239g

  Kalkulus- ft I. gyak.

  2

  2

  GY
  Mx241e

  Kalkulus-f II.

  3

  2

  KO
  Mx241g

  Kalkulus-ft II. gyak.

  2

  2

  GY
  Mx235e

  Algebra és geometria I.

  3

  2

  KO
  Mx235g

  Algebra és geometria I. gyak.

  2

  2

  GY
  INFA10e

  Bevezetés az informatikába

  2

  2

  KO
  INFA10g

  Bevezetés az informatikába gyak.

  1

  1

  GY

  b/ (i) kötelező saját alapozó tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)

  47 kredit  Kód

  Tárgy


  Kredit

  Óraszám

  Számonkérés
  F001g

  Általános fizika 1.

  2

  4

  GY
  F101e

  Mechanika

  5

  4

  KO
  F101g

  Mechanika gyak.

  2

  2

  GY
  F219e

  Fizikai mérőmódszerek

  1

  1

  KO
  F219g

  Fizikai mérőmódszerek gyak.

  2

  2

  GY
  F202e

  Hullámtan és optika

  5

  4

  KO
  F202g

  Hullámtan és optika gyak.

  2

  2

  GY
  F208e

  Matematikai módszerek a

  fizikában 1.  3

  2

  KO*
  F208g

  Matematikai módszerek a

  fizikában 1.gyak.  1

  1

  GY
  F203e

  Hőtan

  3

  2

  KO
  F203g

  Hőtan gyak.

  1

  1

  GY
  F311e

  Elméleti mechanika

  5

  4

  KO
  F311g

  Elméleti mechanika gyak.

  2

  2

  GY
  F304e

  Elektromosságtan

  5

  4

  KO
  F304g

  Elektromosságtan gyak.

  2

  2

  GY
  F405e

  Atomfizika

  3

  2

  KO
  F634e

  Elektronika 1.

  3

  2

  KO  (ii) kötelező további szakmai tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)

  52 kredit
  F309g

  Fizikai laboratóriumi gyakorlat 1.

  4

  4

  GY
  F409g

  Fizikai laboratóriumi gyakorlat 2.

  4

  4

  GY
  F509g

  Fizikai laboratóriumi gyakorlat 3.

  4

  4

  GY
  F609g

  Fizikai laboratóriumi gyakorlat 4.

  4

  4

  GY
  F414e

  Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1.

  4

  3

  KO
  F414g

  Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1. gyak.

  2

  2

  GY
  F507e

  Biofizika

  2

  2

  KO
  F525e

  Kvantummechanika 1.

  5

  4

  KO
  F525g

  Kvantummechanika 1. gyak.

  2

  2

  GY
  F615e

  Mag- és részecskefizika 1.

  3

  2

  KO
  F613e

  Statisztikus fizika

  5

  4

  KO
  F613g

  Statisztikus fizika gyak.

  2

  2

  GY
  F716e

  Szilárdtestfizika 1.

  3

  2

  KO
  F762g

  Fizikai problémák megoldása 1.gyak.

  2

  2

  GY
  F862g

  Fizikai problémák megoldása 2.gyak.

  2

  2

  GY
  F810e

  Csillagászat

  2

  2

  KO
  F860e

  A fizika története

  2

  2

  KO

  c/ kötelező egyéb tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)  Testnevelés 0 kredit, 4 féléven át heti 2 óra, AT

  II. kötelezően választható tárgyak

  a/ (i) kötelezően választható TTK-s alapozó tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)

  Nincs

  (ii) kötelezően választható további természettudományos tárgyak

  Amennyiben a másik szak is természettudományos, akkor a másik szak tárgyaiból legalább 60 kredit

  b/ kötelezően választható FTCS tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)  12 kredit az FTCS által összeállított listán szereplő tárgyakból

  c/ kötelezően választható egyéb tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)  1. amennyiben a másik szak természettudományos, akkor 6 kredit (nem természettudományos tárgyakból) (kari lista)

  2. amennyiben a másik szak nem természettudományos, akkor a másik szak kurzusaiból legalább

  60 kredit

  III. választható tárgyak

  (i) amennyiben a másik szak természettudományos, akkor összesen

  40 kredit
  teljesítendő az a/, b/ és c/ pontok alatti tárgyakból, úgy, hogy legalább 32 kreditet

  az a/ és b/ pontok alatti tárgyakból kell teljesíteni.

  (ii) amennyiben a másik szak nem természettudományos, és abból nincs meg az

  abszolutórium, akkor összesen  46 kredit

  teljesítendő az alábbi a/, b/ és c/ alatti tárgyakból, úgy, hogy 37 kreditet

  az a/ és b/ alattiakból kell teljesíteni.


  1. amennyiben a másik szak nem természettudományos, és ott az abszolutóriumot megszerezte, akkor összesen

  46 kredit

  teljesítendő az alábbi a/, b/ és c/ alatti tárgyakból úgy, hogy legalább 29 kreditet

  az a/ és b/ alattiakból kell teljesíteni.

  a/ választható TTK-s tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)


  A többi TTK-s Tanszékcsoport által meghirdetett tárgyak


  b/ választható saját tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)

  Az FTCS által összeállított listán szereplő tárgyak


  c/ választható egyéb tárgyak (kredit, óraszám, számonkérés)

  Az SZTE-n meghirdetett bármely tárgy

  9. SZAKIRÁNY SZAKMAI ANYAGA  Szakirányok nincsenek

  10. SZIGORLATOK  2 kredit

  F51S Fizika szigorlat

  A benne foglalt tárgyak felsorolása: Tárgya a szigorlati tematika Mechanika, Hullámtan és optika, Hőtan, Elektromosságtan, Elméleti mechanika 1, Atomfizika tárgyakhoz tartozó része

  11. SZAKMAI/TEREPGYAKORLATOK nincs

  megnevezés (kredit, nap, számonkérés)

  12. SZAKDOLGOZAT/DIPLOMAMUNKA (kredit, szakaszolás: félév/óraszám/részkredit)  20 kredit komplex szakdolgozatra pozitív bírálat után

  F872 8. félév 5 5 kredit GY

  F972 9. félév 5 5 kredit GY

  F072 10. félév 10 10 kredit GY
  13. TANÁRI MESTERSÉG

  43 kredit
  Kód

  Tárgy

  Kredit

  Óraszám

  Számonkérés
  F761e

  Fizika tanítása 1.

  0

  2

  AT
  F861V

  Fizika tanítása

  2

  0

  KO
  F761g

  Fizika tanítása 1. gyak.

  3

  3

  GY
  F861g

  Fizika tanítása 2. gyak.

  4

  4

  GY
  F961g

  Szakmódszertani szeminárium

  1

  1

  GY  Pedagógiai tárgyak

  9

  Pszichológiai tárgyak

  9

  Ped. pszich. komplex szigorlat

  2

  Szaktól független kötelezően választható tanárképzési tárgyak

  3

  Tanítási gyakorlat fizikából

  6

  Tanítási gyakorlatot megelőző szakmai iskolai megfigyelések

  2

  Általános, nem szakmai szempontú egyéni megfigyelési gyakorlat

  2


  14. A ZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE  300 kredit megszerzése a 8-13. pontokban részletezettek szerint

  15. ZÁRÓVIZSGA  1. a záróvizsga részei

  a szakdolgozat (mely szakmódszertani fejezete(ke)t is tartalmaz) védése,

  szóbeli vizsga a szakmai törzsanyag, továbbá az intézmény által rögzített és a vizsga előtt legalább 3 hónappal korábban közzétett ismeretek köréből,

  szóbeli vizsga az adott szak tanításának elméletéből és módszertanából, valamint általános pedagógiai ismeretekből.


  1. a záróvizsga eredményének kiszámítási módja

  a vizsgáztató bizottság által a szakdolgozatra (mely szakmódszertani fejezete(ke)t is tartalmaz) és annak védésére adott érdemjegyek átlagából,

  a szóbeli vizsga szakmai részére adott érdemjegyből,

  a szóbeli vizsga módszertani részére adott érdemjegyből, valamint

  a Komplex pedagógia és pszichológia szigorlatra, valamint az iskolai gyakorlatra kapott érdemjegyek egészre kerekített átlagából képzett számtani átlag (5 tizedtől felfelé).


  16. OKLEVÉL

  I. az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  okleveles fizika szakos tanár

  II. az oklevélbe kerülő minősítés kiszámításának módja:

  Az oklevél minősítését a záróvizsga érdemjegyének, a fizika szigorlat jegyének valamint az Elektrodinamika és speciális relativitáselmélet 1., a Kvantummechanika 1., a Statisztikus fizika és a Csillagászat tárgyak jegyeiből képzett számtani átlag egészre kerekített érdemjegyének (összesen három jegy) számtani átlaga adja meg.

  Az átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:

  Ha az átlag

  4.51 – 5.00 között van, akkor a minősítés kiváló

  3.51­­ – 4.50 között van, akkor a minősítés jó,


   1. – 3.50 között van, akkor a minősítés közepes,

  2.00 – 2.50 között van, akkor a minősítés elégséges.

  III. kitüntetéses oklevél:

  Kitüntetéses oklevelet kap az a hallgató,akinek

  oklevele kiváló minősítésű és átlaga 5.00,

  összes többi vizsgájának, gyakorlati jegyeinek átlaga legalább 3.51,

  tantárgyainak végső osztályzatai között közepesnél alacsonyabb nem volt tanulmányai során
  1. oklevél kiadásának feltétele:

  -Középfokú "C" típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

  Download 129.74 Kb.
  1   2
  Download 129.74 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  d) megfelelő pedagógiai és pszichológiai alapismeretekkel rendelkeznek

  Download 129.74 Kb.