Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
Download 3.91 Mb.
bet1/37
Sana07.04.2017
Hajmi3.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

filozofski_fakultetNASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJA

POVIJESTI UMJETNOSTI

Mostar, 2014.


Sadržaj:


 1. UVOD

1.1. Naziv predlagatelja

1.2. Razlozi za pokretanje studija

1.3. Dosadašnja iskustva

1.4. Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada

1.5. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

1.6. Mogućnost uključivanja u zajednički program s inozemnim sveučilištima

1.7. Usporedivost studijskog programa s postojećim studijskim programima u zemlji i inozemstvu 1. OPĆI DIO

2.1. Naziv studija i znanstveno područje

2.2. Nositelj studija

2.3. Trajanje studija

2.4. ECTS bodovi

2.5. Institucijska strategija razvoja studijskog programa

2.6. Inovativnost studija

2.7. Uvjeti upisa na studij

2.8. Kriteriji odabira polaznika

2.9. Opis zvanja i stručni naziv

2.10. Opće i specifične kompetencije i mogućnosti nakon završetka studija

2.11. Ishod učenja

2.12. Organizaciju studija u punom radnom vremenu (full-time) i studija s djelom radnog vremena (part-time)


 1. OPIS PROGRAMA STUDIJA

3.1. Struktura i organizacija studijskog programa

3.2. Minimalan udio obveznih predmeta (modula) koji se traži za određene kvalifikacije

3.3. Popis predmeta koje student može izabrati s drugih sveučilišnih, odnosno stručnih studija,

3.4. Metode poučavanja

3.5. Metode provjere znanja

3.6. Sustav savjetovanja i vođenja kroz studij

3.7. Način završetka studija

3.8. Uvjete pod kojima studenti koji su prekinuli studij ili su izgubili pravo studiranja na jednom studijskom programu mogu nastaviti studij,

3.9. Bodovni sustav - Raspodjela ECTS bodova iskazana tablično po semestrima

3.9.1. Bodovni sustav preddiplomskog studija povijesti umjetnosti

3.9.2. Bodovni sustav diplomskog studija povijesti umjetnosti

3.10. Nastavni plan studija - Nastavni plan studija iskazan tablično


  1. Program studija

  2. Sustav osiguranja kvalitete studija
 1. STUDIJA IZVODLJIVOSTI

4.1. Mjesto izvođenja studijskog programa  1. Prostor i oprema

  2. Kadrovi za izvođenje studijskog programa (nastavnici i suradnici),

  3. Troškovi studija

  4. Optimalan broj upisanih studenata s obzirom na prostor, opremu i broj nastavnika. 1. UVOD


  1. Naziv predlagatelja

Filozofski fakultet

Sveučilište u Mostaru


1.2. Razlozi za pokretanje studija

Na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti umjetnosti studenti stječu visoki stupanj kompetencija u temeljnim znanjima o povijesti umjetnosti, razvoju europske arhitekture, skulpture i slikarstva kroz stilska razdoblja uobičajene povijesnoumjetničke kronologije, kao i o odgovarajućim likovnim zbivanjima u bosanskohercegovačkoj i hrvatskoj povijesti umjetnosti, te usvajaju temeljne analitičke, deskriptivne i metodološke pojmove vezane uz likovne umjetnosti.

Osim užim temama iz opće i nacionalne povijesti umjetnosti, na studiju se pozornost posvećuje i umjetničko-teorijskim temama i problemima, povijesnoumjetničkoj historiografiji, nekim od važnijih suvremenih likovnih, odnosno, vizualnih pojava, te se kroz povijesnoumjetničke metode ostvaruje kontakt sa suvremenim likovnim (vizualnim) zbivanjima.

Tim studijem se studenti osposobljavaju za korištenje stečenih znanja u tumačenju povijesno umjetničkih, ali i suvremenih likovnih (vizualnih) oblika i pojava, što ih, uz usvojena znanja iz oblasti pedagogije priprema za samostalan, kompetentan rad u nastavi povijesti i teorije umjetnosti, kao i u različitim drugim područjima koja se tiču vizualnih komunikacija, muzejsko-galerijske djelatnosti, turizma, zaštite okoliša itd.

Potreba za tim stručnjacima prisutna je na suvremenom tržištu rada, kako u užoj tako i u široj društvenoj zajednici. Pri tome treba napomenuti kako je naš Studij povijesti umjetnosti u vrijeme svoga osnivanja 2001. godine, bio prvi studij koji je obrazovao povjesničare umjetnosti u Bosni i Hercegovini.

Okvirni programi predmeta sastavljeni su prema suvremenim izvorima i obuhvaćaju fundamentalne sadržaje iz pojedinih znanstvenih disciplina, ali i recentne znanstvene spoznaje. Oblici nastave i nastavne tehnike koje su predviđene u provođenju studijskih programa stvaraju pretpostavke za razvoj kritičkog mišljenja koje je nužan preduvjet za poticanje kreativnosti i stručno i/ili znanstveno usavršavanje studenata.

Studij je svojom dvopredmetnošću otvoren i u odnosu na druge studije na Filozofskom fakultetu (arheologija, povijest, filozofija, hrvatski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, talijanski jezik i književnost, latinski jezik i književnost, informacijske znanosti itd.), što osigurava raznovrsnost obrazovanog kadra te njegovo usmjeravanje u različita, usmjerenija, područja djelovanja.

U jezgri studija program slijedi kronološki pristup povijesti i problemima vezanima uz arhitekturu, slikarstvo i skulpturu, pa su tako stilske, tipološke i kulturno-povijesne pojave razložene susljedno, od antike do suvremenosti. Osim usvajanja tih znanja o teoriji likovnih umjetnosti, razvoju likovne forme i ikonografije u europskoj umjetnosti kroz razdoblja i stilove povijesti umjetnosti, te protagoniste povijesnoumjetničkih događanja – autore, teoretičare, naručitelje itd., studenti se upoznaju i sa specifičnim problemima muzeologije i zaštite kulturne baštine, kao logičkim i prirodnim područjima interesa i bavljenja povijesti umjetnosti.

Po završetku preddiplomskog studija prvostupnik posjeduje sposobnost primjene velikog broja informacija o povijesnoumjetničkim zbivanjima, sposobnost tumačenja ostvarenja, njihove klasifikacije u vrijeme i prostor kojem pripadaju. Završetkom preddiplomskog studija povijesti umjetnosti ostvaruju se uvjeti za nastavak studija povijesti umjetnosti na diplomskom studiju.

Diplomski studij povijesti umjetnosti produbljuje znanja o povijesnoumjetničkim zbivanjima na prostorima Bosne i Hercegovine i Hrvatske relativno velikim brojem izbornih povijesnoumjetničkih kolegija, kao i o suvremenim likovnim pojavama i teoriji povijesti umjetnosti. Osobito je velika važnost dana metodičkoj skupini kolegija, kojima se studenti kroz teorijski i praktičan rad pripremaju za samostalno izvođenje nastave.

Potreba za osobama s takvim znanjima i vještinama postoji u školstvu, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, izdavaštvu, medijima, te kulturnim i znanstvenim ustanovama, a one sa stečenim znanjima na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti umjetnosti osposobljene su za daljnje profesionalno i akademsko usavršavanje u različitim oblastima povijesti umjetnosti (znanstveno-istraživačkoj, muzeološko-informatičkoj, galerijskoj, zaštiti kulturno-povijesnih dobara), kao i u drugim područjima djelovanja bliskima povijesti umjetnosti (mediji, turizam, vizualne komunikacije itd.)  1. Download 3.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Download 3.91 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

Download 3.91 Mb.