• 11.1. Naslov: Vježba: Rekonstrukcija 2 ,vježba, demonstracija (grafičke tehnike)
 • 12.1. Naslov: Vježba: Calder, A rp, Miro (organska apstrakcija)
 • 13.1. Naslov: Vježba ; Prijenos u drugi medij
 • 14.1. Naslov: Chardin, vježba, demonstracija
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet18/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37

  15 sati vježbi po 2 sata

  PRILOG: Kalendar nastave  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA

  15 sati vježbi po sata  I.

  Naslov: 2 sata VJEŽBA : Idealna i realna rekonstrukcija crteža,
  vježba i demonstracija [I/5-1,2,3]

  Kratki opis: Sveto trojstvo Andreja Rubljeva (analiza i interpretacija).

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/I_razred/f-vj-av-1a.htm-

  II.

  Naslov: 2 sata vježe: Sintaksa/struktura

  Kratki opis: Vježbe na primjerima po izboru studenata.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/pojmovnik/sintaksa.htm Vizualni jezik i likovna umjetnost, ŠK ,Zagreb 1991; Pogled i slika, Hermes, Zagreb, 1997;Umjetnost Avantura, Hermes, Zagreb, 1999.

  III.

  Naslov: Vježba: Komponiranje i usmjeravanje prostora na slikama

  Kratki opis: Vježbe na primjeru Caravaggiove slike Narcis.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/pojmovnik/simetrije.htm

  IV.

  Naslov: Vježba: Ponavljanje geste - koncentracija, vježba, demonstracija

  Kratki opis: Vježbe na primjerima po izboru studenata.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm

  V.

  11.1.Naslov: Vježba: Rekonstrukcija 2 ,vježba, demonstracija (grafičke tehnike)


  Kratki opis: Vježbe prepoznavanja grafičkih tehnika.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm about:blank,

  VI.

  Naslov: 2. Sata vježbe: Vježbe: drvorez vježba, demonstracija

  Kratki opis: Vježbe prepoznavanja tehnike drvoreza na primjeru Picassa i Durera.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm

  VII.

  12.1. Naslov: Vježba: Calder, Arp, Miro (organska apstrakcija)


  Kratki opis: Kratki opis: Svaka grupa studenata dobiva pomiješane izrezane oblike ploha sa Calderove skulpture, Arpovog raljefa i Miroove slike. Zadatak je uočiti karakteristike tih oblika, glavne sličnosti i razlika te ih po tom principu grupirati u tri grupe.

  Literatura: Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm

  VIII.

  13.1. Naslov: Vježba ; Prijenos u drugi medij


  Kratki opis: 1. Na panou se nalaze fotokopije Kleeovih crteža ali samo po jedna linija sa svakog :U sebi, Životinje na mjesečini; Životinje u oboru; Razgovor čovjeka i stabla; Oh!Ali oh!; Monolog mačkice. Načelo razlaganja i slaganja umjetničkog djela prikazano je na primjeru djela Oh! Ali oh! Radio sam s prvoškolcima ali mislim da se može raditi sa svim uzrastima. Radio sam 15 dana. Rezultate sam mjerio na temelju njihovih likovnih radova prije i poslije eksperimenta.


  Literatura: Klee, P.: Zapisi o umjetnosti, Esotheria, Beograd, 1998.; http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm

  IX.

  Naslov: vježba: Metamorfoze, vježba, demonstracija
  Kratki opis: a) Dijele se izrezani elementi (prikazi crnih i bijelih ptica) s Escherovih novčanica (nikada tiskanih). Svaki učenik treba dobiti najmanje pet bijelih i pet crnih i umetnuti ih jedan u drugi(Ovo slaganje oblika jedno u drugo zove se tesalacija). 2. Escherovu litografiju Metamorfoze učenici dobivaju u osam razrezanih dijelova. Zadatak je složiti pravi slijed da bi se ugledala metamorfoza. Učenici pogađaju kako se djelo zove. b) Govori se o ideji metamorfoze. c) Na projekcijama se pokazuju različita Escherova djela s tom temom (Metamorfoza I, 1937, drvorez;  Zrak i voda I, 1938, drvorez; Početak, 1944, olovka i tuš; Početak, 1944, litografija; Dan i noć, 1939, drvorez;
  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm, damjanov

  X.

  Naslov: Vježba: Ponavljanje geste - koncentracija, vježba, demonstracija
  Kratki opis: Vježbe na primjerima po izboru studenata.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm about:blank,

  XI.

  Naslov: 2. Sata vježbe: Vježbe: drvorez vježba, demonstracija

  Kratki opis: Vježbe prepoznavanja tehnike drvoreza na primjeru Picassa i Durera.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm

  XII

  Naslov: Vježba: Komponiranje i usmjeravanje prostora na slikama

  Kratki opis: Vježbe na primjeru Caravaggiove slike Narcis.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/pojmovnik/simetrije.htm

  XIII

  Naslov: Vježba: Ponavljanje geste - koncentracija, vježba, demonstracija

  Kratki opis: Vježbe na primjerima po izboru studenata.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/IV_razred/f-vj-nove-4a.htm

  XIV.

  14.1. Naslov: Chardin, vježba, demonstracija


  Kratki opis: a) Projiciraju se reprodukcija J.B.Chardin, Srebrni pehar, 1737 ?, ulje, 33 x 43 cm, Louvre Pariz  i preinačene varijante (održava varijantu, promijenjene boje, promijenjen potez). b) Od učenika se traži da se opredijele koju varijantu smatraju originalom i zašto. Osvještava se da se radi o samoispitivanju. Svatko sebi bilježi svoju odluku. c) Vodi se razgovor i osvještava se zbog čega je original jedina moguća varijanta.

  Literatura: http://195.29.243.219/avangarda-msp/III_razred/f-vj-nove-3a.htm


  XV.

  Naslov : predaja vježbi i pregled svih 15. vježbi

  Kratki opis:

  Literatura:  Naziv kolegija

  Hospitacije


  Kod kolegija

  FFPUM102

  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Diplomski sveučilišni studij  Godina

  studija


  I.

  ECTS vrijednost boda:

  2

  Semestar

  zimski

  Broj sati po semestru (p v s)

  15 15 0

  Status kolegija:

  Obvezni A

  Preduvjeti:
  Usporedni uvjeti:
  Pristup kolegiju:

  Studenti povijesti umjetnosti

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr.sc. Ljiljana Rajković, doc.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  rajkovicart@gmail.com; 063/250-103

  Asistent

  Barbara Martinović

  Kontakt sati/konzultacije:
  E-mail adresa i broj telefona

  barbara.martinovic.bm@gmail.com/ 063/365487

  Ciljevi kolegija:


  Kolegij Hospitacije studenti se direktno povezuju s nastavnim procesom iz predmeta Likovna umjetnost u srednjim školama i u njemu aktivno sudjeluju uz konzultacije s mentorom. Student nazoči različitim pristupima pripreme i artikulacije nastavnog sata, nastavnog programa i udžbenika, upoznavanje s administrativnim odredbama u dinamici srednjoškolske nastave; snalaženje u konkretnim situacijama u nastavi likovne kulture.

  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Nakon odslušanog kolegija hospitacije student/ca treba znati:

  * administrativne odredbe u dinamici srednjoškolske nastave  * nastavni plan i program za srednje škole

  *udžbenici i priručnici za srednju školu (likovne kulture)

  *artikulaciju nastavnog sata

  * razredno i nastavničko vijeće

  *razredništvo

  *izborna nastava iz likovne kulture  *snalaženje u konkretnim situacijama u nastavi likovne kulture. radu na socijalizaciji učenika.

  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


  Tijekom semestra studenti prisustvuju predavanjima dodijeljenih im mentora, predavanjima drugih profesora mentora i oglednim satima studenata viših godina u srednjim školama. Usko surađuju sa svojim mentorom pomažući u pripremi i izvođenju nastave. Na hospitacijama mentor studenta upoznaje s mnogobrojnim aspektima nastavničkog poziva – razredno i nastavničko vijeće, razredništvo i suradnja s roditeljima, nastavni planovi i programi, udžbenici i priručnici, vrednovanje znanja i državna matura. Studenti tijekom hospitacija bilježe dnevnik rada prema unaprijed dogovorenim kriterijima i formularima. Koordinaciju mentora i studenata, profesorskih i studentskih predavanja vodi izvođač kolegija koji se redovito sa studentima sastaje na vježbama na fakultetu radi regulacije i analize cijelog procesa hospitacija.


  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  predavanja

  Vježbe

  Seminari

  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • mentorski rad

  • pisanje bilješki u dnevnika rada s dogovorenim kriterijima i zadanim formularima.

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Pohađanje nastave Slušanje sati u srednjoj školi

  15 15

  1

  30%

  Pisanje Dnevnika rada

  15

  0,5

  40 %

  Završni ispit – Izlaganje sadržaja dnevnika rada

  15

  0,5

  30%

  Dodatna pojašnjenja:

  Kolegij Hospitacije nema završnog ispita, nego se bilježi na kraju indeksa kao odslušani kolegij. Student/ca su dužni pohađati nastavu i aktivnost u nastavi 10% aktivnost i slušanje sati u srednjoj školi 20% pisanje dnevnika rada20% dnevnik rada doseći U konačnici 2.ECTS boda pripada angažiranosti tijekom nastave ta predati na kraju odslušane vježbe u pisanoj formi kao dnevnike rada.


  Pohađanje nastave ocjenjuje se na sljedeći način:

  0% = Ne dolazi na nastavu.

  6% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

  12% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

  18% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

  24% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

  30% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.

  Pisanje dnevnika rada:

  0% = Dnevnik rada nije napisan.

  8% = Dnevnik rada ne zadovoljava formalne kriterije.

  16% = Dnevnik rada zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  24% = Dnevnik rada zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

  32% = Dnevnik rada zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

  40% = Dnevnik rada je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.
  Izlaganje sadržaja dnevnika rada:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 61% do 60% = do 6% ocjene

  od 71% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)
  Obvezna literatura:

  Odobreni nastavni plan i program za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost propisan od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za tekuću školsku godinu.

  Interaktivna internetska stranica s metodičkim vježbama

  Odobreni udžbenici i priručnici za srednju školu iz predmeta Likovna umjetnost.
  Dopunska literatura:  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.
  PRILOG: Kalendar nastave  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Uvodno predavanje u kolegij

  Kratki opis: Upoznavanje s ciljevima kolegija, studentskim obvezama i literaturom.

  Literatura: Upoznavanje s literaturom i formularom za praćenje nastave

  II.

  Naslov: Nastavni proces iz predmeta likovne kulture za srednje škole  

  Kratki opis: Upoznavanje s dužnostima mentora i administrativnim procesima (vođenje dnevnika, sudjelovanje na sjednicama nastavničkog vijeća, upoznavanje s nastavnim planom i programom i udžbeničkom građom i sl.).

  Literatura: Metodički praktikum. Bilježnice, Zagreb: Profil, 2. prošireno izdanje, 2008.

  III.

  Naslov: : Crtački govor- vježba

  Kratki opis: Vježbe prezentacije crteža na primjerima Kleea i Matissea

  Literatura: http://infoz.ffzg.hr/msp/vjezbe/index.htm interaktivne vježbe/

  IV.

  Naslov: Sličnosti, razlike i analogije između različitih stilskih pravaca

  Kratki opis: Vježbe analize i interpretacije likovnih djela u komparativnom slijedu (sličnosti i razlike između predstavnika različitih stilskih pravaca).

  Literatura: http://infoz.ffzg.hr/msp/vjezbe/index.htm /

  V.

  Naslov: Vizualno i auditivno

  Kratki opis: : Istražiti vezu između slike i glazbe, boje i tona (primjer V. Kandinsy)  

  Literatura: http://bs.scribd.com/doc/10423571/METODIKA-POVIJESTI-UMJETNOSTI

  VI.

  Naslov: Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u srednjoj školi

  Kratki opis: Poznavanje i razumijevanje nastavnih sadržaja, usmeno i pismeno izražavanje, praktična i kreativna primjena naučenog gradiva - razvijenost vještina, sudjelovanje u usvajanju nastavnih sadržaja, napredak u razvoju psihofizičkih sposobnosti i mogućnosti učenika. 

  Literatura: http://bs.scribd.com/doc/10423571/METODIKA-POVIJESTI-UMJETNOSTI

  VII.

  Naslov: Elementi i kriteriji ocjenjivanja

  Kratki opis: Upoznavanje s elementima i kriterijima valjanog i pravednog ocjenjivanja učenika.

  Literatura: http://bs.scribd.com/doc/10423571/METODIKA-POVIJESTI-UMJETNOSTI

  VIII.

  Naslov: Gimnazija (slušanje sata)

  Kratki opis: Dnevnik rada

  Literatura: Srednjoškolski udžbenik likovne kulture za II. Razred gimnazije

  IX.

  Naslov: Isto

  Kratki opis: Isto

  Literatura: Srednjoškolski udžbenik likovne kulture za III. I IV. razred gimnazije

  X.

  Naslov: Rasprava o odslušanim satima u gimnaziji

  Kratki opis: Rasprava o odslušam satu, primjećivanje metodičkih i didaktičkih prednost i nedostataka i sl.

  Literatura: Sve navedeno

  XI.

  Naslov: : Gimnazija (slušanje sata)

  Kratki opis: Izborna nastava likovne kulture (2 sata); praktični rad

  Literatura: Sve navedeno

  XII.

  Naslov: : Gimnazija (slušanje sata)

  Kratki opis: Dnevnik rada

  Literatura: Srednjoškolski udžbenik likovne kulture za I . II. razred gimnazije

  XIII.

  Naslov: : Isto

  Kratki opis: Isto

  Literatura: Srednjoškolski udžbenik likovne kulture za III. i IV. razred gimnazije

  XIV.

  Naslov: Rasprava o odslušanim satima u gimnaziji

  Kratki opis: Rasprava o odslušam satu, primjećivanje metodičkih i didaktičkih prednost i nedostataka i sl.

  Literatura: Likovna umjetnost. Skupina autora, Lidija Dujić (ur.), Ocjenjivanje. Metodički praktikum. Bilježnice, Zagreb: Profil, 2. prošireno izdanje, 2008.

  XV.

  Naslov: Predaja dnevnika rada

  Kratki opis: Rasprava

  Literatura:Sve navedeno  Naziv kolegija


  Umjetnost antike i kasne antike u BiH i Hrvatskoj

  Kod kolegija


  FFPUM103


  Studijski program

  Ciklus

  Povijest umjetnosti

  Diplomski sveučilišni studij  Godina

  studija

  I.


  ECTS vrijednost boda:

  3


  Semestar

  1.


  Broj sati po semestru (p v s)

  15 0 15


  Status kolegija:

  Izborni B1

  Preduvjeti:
  Usporedni uvjeti:
  Pristup kolegiju:

  Studenti povijesti umjetnosti

  Vrijeme održavanja nastave:

  Prema rasporedu

  Nositelj kolegija/nastavnik:

  dr. sc. Dino Milinović izv. prof.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona:

  dmilinov@ffzg.hr telefon: 3851 / 6120-163

  Asistent

  mr. sc. Snjezana Vasilj, v. asist.

  Kontakt sati/konzultacije:

  Prema rasporedu

  E-mail adresa i broj telefona

  snjezanavasilj@gmail.com

  Ciljevi kolegija:

  Stjecanje temeljnih znanja i teorijskih spoznaja o umjetnosti antike i kasne antike na prostoru Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske od prvih kontakata s mediteranskim civilizacijama (Grcima i Etrušćanima) od 6. st. pr. Kr., preko helenističkog razdoblja koje je ostavilo svoje tragove na prostoru istočne Hercegovine, rimskog razdoblja, kasne Republike i Carstva, kasne antike obilježene specifičnom vladavinom Gota i prvim kršćanstvom i kršćanskim objektima karakterističnim za cijeli prostor Bosne i Hercegovine i Hrvatske.  Ishodi učenja

  (opće i specifične kompetencije):


  Studenti će steći temeljna znanja o antičkoj umjetnosti ovih prostora na osnovu kojih će moći prepoznati i razumjeti temeljne karakteristike ovih razdoblja te u određenoj mjeri analizirati i pružiti odgovarajuće informacije o umjetničkim djelima, posebno, grčke, helenističke i rimske civilizacije.

  Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):


  Na predmetu Umjetnost antike u BiH i R Hrvatskoj studenti će biti upoznati s osnovnim karakteristikama grčke, helenističke, rimske i umjetnosti kasne antike. Pri tom posebnu pozornost trebat će skrenuti na elemente (urbanizama, arhitekture i graditeljstva) grčkih kolonija na srednjodalmatinskim otocima i zaleđu jadranske obale, zatim Salone, Pule, Zadra, Narone... vile rustike (Mogorjelo, Panik, Višiće...), kasnoantičkie bazilike Cim, Mokro, Dabravine...također na skulptorska i slikarska djela, mozaike, freske, nadgrobne spomenike ....

  Način izvođenja nastave

  (označiti masnim tiskom)

  Predavanja  Vježbe

  Seminari


  Samostalni zadaci


  konzultacije

  Mentorski rad

  Terenska nastava

  Ostalo

  Napomene:

  Studentske obveze

  • pohađati nastavu i sudjelovati u nastavnome procesu

  • napisati seminarski rad i izložiti ga

  • pisati test

  • usmeni ispit

  Praćenje i ocjenjivanje studenta

  (označiti masnim tiskom)

  Pohađanje nastave

  Aktivnosti u nastavi

  Seminarski rad

  Praktični rad

  Usmeni ispit

  Pismeni ispit


  Kontinuirana provjera znanja

  Esej

  Detaljan prikaz ocjenjivanja unutar Europskoga sustava prijenosa bodova


  OBVEZE STUDENTA

  SATI (PROCJENA)

  UDIO U ECTS-u

  UDIO U OCJENI

  Pohađanje i sudjelovanje u nastavi

  30

  1

  10%


  Seminarski rad (pismeni i usmeni)

  15

  0,5


  20%

  Završni pismeni ispit

  30

  1

  40%

  Usmeni ispit

  15

  0,5

  30%

  Dodatna pojašnjenja:


  Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi ocjenjuje se na sljedeći način:

  0% = Ne dolazi na nastavu.

  2% = Prisustvuje predavanjima, bez aktivnog sudjelovanja.

  4% = Povremeno se uključuje u nastavnom procesu.

  6% = Pripremljen/na je i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.

  8% = Postavlja pitanja i redovito je pripremljen/na.

  10% = Redovito pohađa nastavu, postavlja pitanja i pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za kolegij.
  Pisanje seminarskog rada:

  0% = Rad nije napisan.

  2% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

  4% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

  6% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške.

  8% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

  10% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

  Izlaganje seminarskoga rada  0% = Rad nije usmeno prezentiran.

  2% = Rad je pročitan.

  4% = Rad je djelomično pročitan i nepripremljen.

  6% = Rad nije pročitan, ali su uočeni veći nedostatci u usmenom izlaganju.

  8% = Izlaganje je dobro pripremljeno, ali su uočene manje pravogovorne pogreške.

  10% = Usmeno izlaganje je izvrsno pripremljeno.

  Završni ispit se ocjenjuju na sljedeći način:

  Pismeni ispit:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 8% ocjene

  od 61% do 70% = do 16% ocjene

  od 71% do 80% = do 24% ocjene

  od 81% do 90% = do 32% ocjene

  od 91% do 100% = do 40% ocjene

  Usmeni ispit:

  manje od 50% točnih odgovora = 0% ocjene

  od 51% do 60% = do 6% ocjene

  od 61% do 70% = do 12% ocjene

  od 71% do 80% = do 18% ocjene

  od 81% do 90% = do 24% ocjene

  od 91% do 100% = do 30% ocjene

  Prema Pravilniku o ocjenjivanju konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

  A = 89 − 100% 5 (izvrstan)

  B = 76 − 88,9% 4 (vrlo dobar)

  C/D = 63 − 75,9% 3 (dobar)

  E = 55 − 62,9% 2 (dovoljan)

  Obvezna literatura:

  N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002.

  Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972.

  I. Čremošnik, Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba, Sarajevo, 1984.

  M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976. ili 2003. (odabrane stranice)


  Dopunska literatura:

  N. Cambi, Imago animi. Antički portret u Hrvatskoj, Zagreb, 2000. I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Djela ANUBiHLXVI, CBi 6, Sarajevo 1988. Antički Grci na tlu Hrvatske, Katalog izložbe, Klovićevi dvori, Zagreb,2010. Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988.

  T. Anđelić, T. Anđelić, kasnoantička bazilika u Cimu kod Mostara, GZMXXIX, Sarajevo, 1976.

  T. Anđelić, Kasnoantička dvojna bazilika (basilica geminata) u Žitomislićima kod Mostara, GZMXXXII, Sarajevo, 1977.

  I. Bojanovski, Mogorjelo – Rimsko Tures, GZM XXIV, Sarajevo, 1967. A. Busuladžić, Rimske vile u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011. E. Marin i suradnici, Augusteum Narone, Split, 2004.

  M. Buzov, Pitanje domaćih mozaičkih radionica, Prilozi 2, Zagreb, 1985. Z. Marić, Helenizam i helenistička umjetnost u Hercegovini, Sahranjivanje pokojnika s aspekta ekonomskih i društvenih kretanja u praistoriji i antici, Mostar 1980. Mat SADJ 20, Beograd 1985.

  J. i T. Marasović, Dioklecijanova palača, Zagreb, 1970. R. Matijašić / K. Buršić-Matijašić, Antička Pula s okolicom, Pula 1996.

  M. Suić, Zadar u starom vijeku, Zadar, 1981.

  B. Vikić-Belančić – M. Gorenc, Varaždinske toplice – Aquae iasae u antičko doba, Varaždinske toplice, 1980.

  S. Vasilj, N. Čuljak, A. Paponja, Arheološki vodič Hercegovine, Mostar, 2012.


  Dodatne informacije o kolegiju

  Pohađanje nastave

  Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Da bi se pristupilo završnom ispitu potrebno je iz svakog segmenta prije njega ostvariti minimalan broj bodova (ukupno 20%), stoga je i pohađanje nastave u konačnici važno u zbiru bodova.

  Pismeni radovi

  Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do kraja semestra. Potrebno je konzultirati se s voditeljem kolegija oko literature i ostalih pitanja vezanih uz oblikovanje rada.

  Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova, završnoga i diplomskoga rada.

  Ispit se polaže pismeno i usmeno.


  Nap. Veći broj stranica obvezne literature od propisane količine teksta posljedica je specifičnosti literature povijesti umjetnosti koja sadrži dosta slikovnog materijala. Prema tome, broj stranica navedene literature nije objektivan pokazatelj studentskog opterećenja.


  PRILOG: Kalendar nastave

  Broj nastavne

  jedinice

  TEME I LITERATURA


  I.

  Naslov: Grčki utjecaji

  Kratki opis: Elementi grčke umjetnosti arhajskkog, klasičnog i helenističkog doba u BiH i R Hrvatskoj (urbanizam i arhitektura, skulptura, reljef, umjetnički obrti

  Literatura:; N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976. ili 2003. (Odgovarajuća poglavlja)

  Z. Marić, Helenizam i helenistička umjetnost u Hercegovini, Beograd, 1985; Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976. ili 2003. (Odgovarajuća poglavlja); Antički Grci na tlu Hrvatske, Katalog izložbe, Klovićevi dvori, Zagreb,2010. (Odgovarajuća poglavlja)  II.

  Naslov: Ošanići

  Kratki opis: Ošanići – primjer protourbanog naselja u BiH. Helenistički elementi

  Literatura: N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976. ili 2003. (Odgovarajuća poglavlja); Z. Marić, Helenizam i helenistička umjetnost u Hercegovini, Sahranjivanje pokojnika s aspekta ekonomskih i društvenih kretanja u praistoriji i antici, Mostar 1980. Mat SADJ 20, Beograd 1985.; S. Vasilj, N. Čuljak, A. Paponja, Arheološki vodič Hercegovine, Mostar 2012. (Odgovarajuća poglavlja)

  III.

  Naslov: Rimski utjecaji

  Kratki opis: povijesni okvir; Urbanizam i arhitektura, tehnike gradnje; istočnojadranska obala, Bosna i Hercegovina; kontinentalna Hrvatska

  Literatura: N. Cambi, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976. ili 2003. (Odgovarajuća poglavlja); I. Bojanovski, Bosna i hercegovina u antičko doba, Djela ANUBiHLXVI, CBi 6, Sarajevo 1988. Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja); B. Vikić-Belančić – M. Gorenc, Varaždinske toplice – Aquae iasae u antičko doba, Varaždinske toplice, 1980.

  IV.

  Naslov: Skulptura

  Kratki opis: Skulptura kultnog, javnog i privatnog karaktera; reljef

  Literatura: N. Camb, Antika, Zagreb, 2002: (Odgovarajuća poglavlja) N. Cambi, N. Cambi, Imago animi. Antički portret u Hrvatskoj, Split, 2000.;Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja)

  V.

  Naslov: Nadgrobni spomenici

  Kratki opis: Stele, are, sarkofazi, import i domaće radionice

  Literatura: N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); N. Cambi, Imago animi. Antički portret u Hrvatskoj, Zagreb, 2000. (Odgovarajuća poglavlja); S. Vasilj, N. Čuljak, A. Paponja, Arheološki vodič hercegovine, Mostar, 2012. (Odgovarajuća poglavlja)

  VI.

  Naslov: Pula i Zadar

  Kratki opis: Pula (slavoluk Sergijevaca, Arena); Zadar ( forum i spomenici)

  Literatura: : N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); N M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976. ili 2003. (Odgovarajuća poglavlja); R. Matijašić / K. Buršić-Matijašić, Antička Pula s okolicom, Pula 1996. (Odgovarajuća poglavlja); M. Suić, Zadar u starom vijeku, Zadar, 1981. (Odgovarajuća poglavlja)

  VII.

  Naslov: Salona i Narona

  Kratki opis: Značaj Salone; Dioklecijanova palača; Augusteum u Naroni.

  Literatura: M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976. ili 2003. (Odgovarajuća poglavlja): J. i T. Marasović, Dioklecijanova palača, zagreb, 1970.; N. Cambi, Antička Narona – urbanistička topografija i kulturni profil grada, Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg vijeka, Metković, 1977, Split, 1980.; E. Marin i suradnici, Augusteum Narone, Split, 2004.

  VIII.

  Naslov: Umjetnički obrti

  Kratki opis: Umjetnički obrti, slikarstvo i mozaici

  Literatura: N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); M. Buzov, Pitanje domaćih mozaičkih radionica, Prilozi 2, Zagreb, 1985. (Odgovarajuća poglavlja)

  IX.

  Naslov: Antička naselja na području BiH

  Kratki opis: Posuški Gradac, Tomislav grad, Domavia...

  Literatura: Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja); I. Bojanovski, Bosna i hercegovina u antičko doba, Djela ANUBiHLXVI, CBi 6, Sarajevo 1988. (Odgovarajuća poglavlja)

  X.

  Naslov: Rimske vile na području BiH

  Kratki opis:, Višići, Panik, Stlac, Konjic

  Literatura: I. Čremošnik, Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba, Sarajevo, 1984.; A. Busuladžić, Rimske vile u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja)

  XI.

  Naslov: Kasna antika (povijesni okvir)

  Kratki opis: Pad zapadnog rimskog carstva i posljedice, Goti u BiH

  Literatura: Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972. N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja)

  XI.

  Naslov: Arhitektura i graditeljstvo kasne antike u Hrvatskoj

  Kratki opis: Salona i Dioklecijanova palača

  Literatura: N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); J. i T. Marasović, Dioklecijanova palača, Zagreb, 1970.

  XII.

  Naslov: Arhitektura kasne antike u BiH

  Kratki opis: Naselja i utvrde, Stolac, Mogorjelo

  Literatura: : Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972.; Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja); I. Bojanovski, Mogorjelo – Rimsko Tures, GZM XXIV, Sarajevo, 1967.

  XIII.

  Naslov: Kasnoantičke bazilike ua oidručju Bosne

  Kratki opis: Dabravine, Mošunj, Zenica

  Literatura: Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972.; N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja)

  XIV.

  Naslov: Kasnoantičke bazilike na području Hercegovine

  Kratki opis: Cim, Žitomislići, Mogorjelo, Klobuk.....

  Literatura: Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972.; N. Camb, Antika, Zagreb, 2002. (Odgovarajuća poglavlja); T. Anđelić, kasnoantička bazilika u Cimu kod Mostara, GZMXXIX, Sarajevo, 1976.; T. Anđelić, Kasnoantička dvojna bazilika (basilica geminata) u Žitomislićima kod Mostara, GZMXXXII, Sarajevo, 1977.; Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja) (Odgovarajuća poglavlja)

  XV.

  Naslov: Kultovi i kultni spomenici

  Kratki opis: Mauzolej Šipovo, mitreji (Konjic, Lisičići)

  Literatura: Đ. Basler, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1972. Kulturna istorija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1988. (Odgovarajuća poglavlja); S. Vasilj, N. Čuljak, A. Paponja, Arheološki vodič hercegovine, Mostar, 2012. (Odgovarajuća poglavlja)


  Download 3.91 Mb.
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.