• Nastavnik
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet27/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37

  Nastavnik

  Dr. sc. Antun Karaman, red. prof.


  Ustanova zaposlenja
  1. Sveučilište u Dubrovniku, Studij restauracije i konzervacije (drvo, papir, tekstil, metal i keramika)


  E-mail

  antun.karaman@unidu.hr

  Osobna web-stranica

  /

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Rođen je 25.3.1945. u Dubrovniku gdje je pohađao osnovnu školu i završio klasičnu gimnaziju. Nakon završene gimnazije upisao je Studij povijesti umjetnosti i francuskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1970. Na istom fakultetu 1986. je završio i poslijediplomski studij s temom „Antun Masle, Život i djelo“, te 1997. obranio doktorsku disetraciju s temom „Kolorizam dubrovačkog slikarskog kruga“. 
  Od 1970. do 1999. radi je u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku, na poslovima ravnatelja, a od 1999 – 2005. kao muzejski savjetnik.

  Od 2005-2010. radio je na Sveučilištu u Dubrovniku – Odjel za umjetnost i restauraciju, gdje je stekao znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora.

  Od listopada 2010. je u mirovini ali još uvijek aktivno sudjeluje u nastavi i na matičnom Sveučilištu u Dubrovniku, i na Sveučilištu u Mostaru – na ALU u Širokom Brijegu i Filozofskom fakultetu

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  1. Kosta Strajnić i njegova slikarska škola, Zbornik radova Kosta Strajnić – Život i djelo, Dubrovnik, 2009., 235-243. str.

  ISBN 978-953-6316-75-5 (Matica hrvatska – ogranak Dubrovnik),

  ISBN 978-953-6106-82-0 (Institut za povijest umjetnosti)
  2. Izazov nedohvatljivog, likovni eseji, kritike, osvrti i prikazi, Gradine i godine i K-R CENTAR, Zagreb, 2009., 384.stranice

  ISBN 978-953-95789-3-83

  3. Josip Škerlj - Valovi (kao i mi), predgovor u katalogu izložbe u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću, Matica Hrvatska, Metković, svibanj 2009.,

  str.2-3..

  4. Emil Bobanović Ćolić – vrijeme za sinteze, predgovor u katalogu izložbe u Gradskom kulturnom središtu u Metkoviću, Matica Hrvatska, Metković, lipanj 2009.,str 2-3.

  5. Sjajna sinergija riječi i slike – o grafičkoj mapi Arbanas/Paljetak, časopis Dubrovnik, 1/ 2009., str. 348 – 350., ISSN 0353 – 8559

  6. Suvremena hrvatska crkva - naručitelj umjetničkih djela, „XI. dani Cvita Fiskovića“, zbornik radova, Zagreb, 2010.

  7. Josip Trostmann – U potrazi za svjetlom, predgovor u katalogu radova, „Zbirka Džajo“, Ljubuški, ožujak 2010., str. 2-4.

  8. Iris Lobaš- Kukavičić - Roniti, roniti duboko u modre dubine mora, predgovor u katalogu izložbe, Franjevačka galerija, Široki Brijeg, ožujak 2010., str. 2- 5.

  9. KAMMEN čvrst i sjajan kao mramor, predgovor u katalogu izložbe u Pečuhu, 2010. str. 2- 5. (nije tiskano)

  10. Kontinuitet vrsnosti, predgovor u katalogu izložbe Ivice Bobanovića Ćolića, Kuna, 2010., str. 4.

  11. Ivan Perak - Slikarstvo kao meditacija, predgovor u katalogu izložbe, Gradsko kulturno središte Metković, Ogranak Matice Hrvatske, Metković, studeni 2010., str 2- 4.

  12. Sjene rata – grafike Lukše Peka, časopis Akademija br. 4, Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg (BiH), 2009 (tiskano u 2010.)

  13. Razgovor s Josipom Škerljom, časopis Akademija br.5, ALU Široki Brijeg, 2010.
  14. Mostarski likovni krug, (zajedno s Danijelom Ucović), Časopis Akademija br. 5., str. 113 – 183. Široki Brijeg, 2010., ISSN 1840-1856

  15. Josip Škerlj – Potonuli gradovi, predgovor u katalogu izložbe slika u palači Milesi u Splitu, Galerija Kula, Split, 2011.

  16. Vivat academia, vivant professores, predgovor u katalogu izložbe radova profesora ALU Široki Brijeg, ALU Široki Brijeg, 2011. i Časopis Akademija, br. 6-7., Široki Brijeg, 2013, str. 89-92.
  17. Anto Kajinić, Potvrda autentičnosti, predgovor u katalogu izložbe slika u Galeriji likovnih umjetnosti Slavko Kopač, Gradski muzej Vinkovci, 2013. str.2-3.


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Uz opsežan autorski rad u muzeološko-izložbenoj djelatnosti u kojoj je stekao zvanje višeg kustosa i muzejskog savjetnika, objavio je i veći broj znanstvenih radova te brojne likovne kritike, eseje, prikaze i osvrte o pojedinim likovnim umjetnicima u katalozima izložaba, časopisima i dnevnom tisku, kao i 12 knjiga: 8 likovnih monografija, 3 školska udžbenika te zbirku eseja, likovnih kritika i osvrta. 
  Jedan je od utemeljitelja bijenalne likovne izložbe "Mediteranski susreti", koja se od 1995 - 1999. održavala u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik.

  Autor je scenarija za televizijske filmove o slikarima Ivu Dulčiću, Đuri Pulitici Antunu Masli i Josipu Škerlju, te tekstova za TV izložbe Josip Škerlj, Lukša Peko, Dubravka Lošić i Josip Ivanović i dr. 
  Od sredine kolovoza 1991. do kraja prosnca1992. aktivno je sudjelovao u Domovinskom ratu.


  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  17. lipnja, 2010.

  Predmet(-i) koje izvodi

  Umjetnost baroka i rokokoa

  Umjetnost 19. Stoljeća

  Umjetnost prve polovice 20.stoljeća

  Povijest i teorija povijesti umjetnosti

  Umjetnost druge polovice 20.stoljeća


  Nastavnik

  15.1.Dr. sc. Jaroslav Vego, dipl. ing. arh., red. prof.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  E-mail

  jaroslav.vego@gmail.com

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Dr. sc. Jaroslav Vego rođen je 2. siječnja 1963. u Mostaru, gdje je 1977. završio školovanje u osnovnoj i Glazbenoj školi, te 1981. u Gimnaziji.

  U veljači 1986. diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu.

  1996. i 1997. godinu provodi na poslijediplomskom specijalističkom studiju iz oblasti revitalizacije graditeljske baštine na Sveučilištu u Udinama, Italija.

  1998. godine pristupa doktorskom studiju na Arhitektonskom fakultetu Tehničkog sveučilišta u Grazu, Austrija. Doktorsku tezu pod naslovom Das architektonische Erbe Mostars aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Verwaltung. Das architektonische Programm im Dienste der Durchführung des politischen Programms der Habsburger Monarchie von 1878 bis 1918 obranio je 27. studenog 2001.

  14. prosinca 2001. promoviran je u doktora tehničkih znanosti na Tehničkom sveučilištu u Grazu.

  U razdoblju 2002.- 2007. obnaša dužnost prodekana na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2008. na dužnosti je ravnatelja Zavoda za prostorno planiranje Hercegovačko – neretvanske županije.

  U zvanju je redovitog profesora na Sveučilištu u Mostaru, gdje je nositeljem više kolegija na dodiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju na Filozofskom i Građevinskom fakultetu, te na Fakultetu prirodno-matematskih i odgojnih znanosti.

  Bio je gost-predavač na Sveučilištu u Udinama, Italija, Facolta di Ingegneria, Dipartimento di Modelli, Architettura, Urbanistica, Strutture, kolegij Architecttura Tecnica, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Pragu, Češka, Ustav pamatkove peče a renovaci, na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Hrvatska, na kolegijima „Zaštita i obnova graditeljskog naslijeđa“ i „Povijest urbane forme“, te članom Znanstvenog vijeća međunarodnog poslijediplomskog studija „Instrumenti i metode za zaštitu i vrjednovanje graditeljske baštine“ na Sveučilištu „Carlo Bo“, Urbino, Italija.  Popis radova u zadnjih 5 godina

  1. Pristup zaštiti i korištenju zaštićenog prostora Kravice

  “Znanstveni glasnik” br. 21, časopis za prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta u

  Mostaru, Mostar, 2009., ISSN 1025-7977.  1. Archaeological interests in two wetland sites: Desilo, Hutovo Blato, Bosnia & Herzegovina, and Narona, Neretva Delta, Croatia u knjizi

  Thymio Papayannis & Dave Pritchard (urednici) „Culture and wetlands in the Mediterranean: an evolving story“

  ISBN: 978-960-89972-2-6,

  Mediterranean Institute for Nature and Anthropos, Atena, Grčka, 2011.


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Dr. sc. Jaroslav Vego je objavio dvadeset i tri rada u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom.

  U sklopu znanstvene publicističke djelatnosti u inozemstvu 2006. objavio je naslov “Das architektonische Erbe Mostars aus der Zeit der österreichisch-ungarischen Verwaltung”. Knjiga je objavljena na njemačkom jeziku, nakladnik je Tehničko sveučilište u Grazu, Austrija, i katalogizirana je u Njemačkoj nacionalnoj knjižnici.

  Jednim je od koautora knjige „Action for culture in Mediterranean wetlands“. Knjiga je objavljena na engleskom jeziku, izdana je 2008. godine u Ateni, Grčka, nakladnik je Mediterranean Institute for Nature and Anthropos.

  Stručni opus obuhvaća više od 40 realiziranih arhitektonskih i urbanističkih projekata.

  Posebno područje profesionalnog djelovanja je projektiranje i konzervatorski nadzor kategoriziranih objekata graditeljske baštine, gdje je izveo više projekata, od kojih, pored projekta obnove zgrade Knjižnice Sveučilišta u Mostaru koji je dobio posebnu pozornost u europskoj stručnoj publicistici (projekt je objavljen u međunarodnom časopisu za arhitekturu i urbanizam «Spazio e Sozieta/ Space and Society», br. 81., 1998.), su istaknuti projekti za obnovu kuće „Peško“ u Mostaru (2003.) te obnovu Župne crkve Sv. Ilije Proroka u Kruševu (2008.).

  2003. godine boravi u Zurichu, Švicarska, gdje u svojstvu gostujućeg stručnjaka radi u Odjelu za zaštitu graditeljske baštine Vlade Kantona Zurich. U sklopu profesionalnog djelovanja u Odjelu sudjeluje u revitalizaciji i konzervaciji, te na poslovima konzervatorskog nadzora objekata spomeničke baštine Kantona Zurich.

  U lipnju iste godine, u organizaciji Društva arhitekata (Schweizerischer Werkbund) i Odjela za gradnju Vlade Kantona Zurich, u Zurichu drži pozvano predavanje na temu posvećenu graditeljskoj baštini Mostara.

  U kontinuitetu djelovanja na području međunarodne suradnje, u svojstvu službenog predstavnika Bosne i Hercegovine pri Ramsarskoj konvenciji, kao i predstavnika Sveučilišta u Mostaru, sudjelovao je na dvadeset i pet međunarodnih skupova organiziranih u Europi, Aziji, Americi i u Africi, u sklopu programa LIFE, TEMPUS, UNIADRION, UNESCO, AER-CENTURIO, RAMSAR, MedWet, PHARE i UNEP/ EUROBATS.

  UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Birlashgan Millatlar Taʼlim, Bilim va Madaniyat Tashkiloti), Birlashgan Millatlar Tashkilotining mahsus tashkilotlaridan biri boʻlib, ikkinchi dunyo urushidan soʼng, 1946-yil tashkil qilingan.  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  15. 7. 2009.  Predmet(-i) koje izvodi

  Osnove arhitekture, Arhitektura 19. i 20. stoljeća u BiH i Hrvatskoj  Download 3.91 Mb.
  1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.