Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
Download 3.91 Mb.
bet30/37
Sana07.04.2017
Hajmi3.91 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37Nastavnik

16.1.dr. sc. Anita Klapan, red. prof.


Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet

Sveučilište u RijeciE-mail

klapan@ffri.hr

Osobna web-stranica

-

Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Dr.sc. Anita Klapan rođena je 16. kolovoza 1962. godine u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu. Hrvatske je narodnosti i državljanka Republike Hrvatske. Udana je i majka jednog sina.

Na Pedagoškom fakultetu u Rijeci diplomirala je na studiju pedagogiju 1986. godine. Na istom Fakultetu upisala je poslijediplomski studij pedagogije 1986. godine, te primljena kao mladi istraživač-znanstveni novak na Zavodu za pedagogiju. Poslijediplomski studij iz pedagogije završila je 1989. godine te je obranom magistarske radnje pod nazivom “Nastavna praksa studenata na nastavničkim fakultetima” stekla znanstveni stupanj magistra pedagogijskih znanosti. Doktorat znanosti iz društvenog područja, polja pedagogije stekla je 1994. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom “Organizacija učenja u učeničkom domu kao čimbenik školskog uspjeha”.

Zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora - trajno. Izvodi nastavu na preddiplomskom jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju pedagogije iz kolegija Uvod u andragogiju, Andragogija, Didaktika, Sustavi i modeli nastave i učenja, Didaktička dokimologija. Nositeljica je i izbornog modula Andragoška teorija i praksa (Opća metodika obrazovanja odraslih, Komparativna andragogija, Komunikacije u obrazovanju odraslih) na dvopredmetnom studiju pedagogije.Također sudjeluje u realizaciji poslijediplomskog znanstvenog studija pedagogije s obveznim kolegijem Suvremeni andragoški pravci i izbornim kolegijem Andragogija. Realizira i nastavu iz kolegija Didaktika u pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika.

Prof.dr.sc. Anita Klapan je publicirala pet knjiga, od toga jednu na njemačkom jeziku kod svjetski poznatog izdavača Petera Langa (Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien), te oko stotinjak znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom, engleskom, njemačkom, poljskom, mađarskom, rumunjskom, bugarskom i slovenskom jeziku.

Berlin - Olmoniya poytaxti. Federal maʼmuriy birlik - Yerga tenglashtirilgan. Shpre daryosi Xafeldaryosiga quyiladigan yerda. Shim. va Boltik dengizlariga chiqiladigan kanal lar boʻyida. Maydoni qariyb 890 km.

Aktivno je sudjelovala na znanstvenim i stručnim skupovima, kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu (Austriji, Albaniji, Bugarskoj, Estoniji, Finskoj, Češkoj, Čileu, Kubi, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i SAD-u) na kojima je prezentirala svoje radove.

Na Odsjeku za pedagogiju Pedagoškog fakulteta u Rijeci dvije godine je obnašala poslove voditelja studija pedagogije, a u dva je mandata bila pročelnica Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Pročelnica je katedre za andragogiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Članica je HPKZ-a, Pedagogijskog društva, Hrvatskog andragoškog društva, te ISCAE (International Society for Comparative Adult Education).

Do sada je sudjelovala na pet znanstvenih projekata koje je financiralo Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, a trenutno je voditeljica istraživačkog projekta koji se bavi problematikom obrazovanja odraslih u Hrvatskoj (Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u kontekstu cjeloživotnog učenja).

Ministarstvo prosvjete i športa (Uprava za programiranje, udžbenike i razvoj - Odjel za programiranje i usavršavanje) imenovalo ju je članicom stručne skupine za programe učeničkih domova 1997. godine. Bila je i potpredsjednica ispitne komisije za polaganje stručnih ispita domskih odgajatelja i stručnih suradnika u domovima (1996-2000).

Prof.dr.sc. Anita Klapan je četiri godine (2002. - 2006.) obnašala funkciju predsjednice programskog vijeća Hrvatskog andragoškog društva.

Također je bila članica Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju Primorsko-goranske županije (2002. – 2006.) i članica povjerenstva za dodjelu nagrade za životno djelo Ivan Filipović (2000.).

Koncipirala je i osmislila programe Ljetnih i Zimskih Andragoških škola kojima se promiče širenje inoviranja znanja odraslih i koncepcija cjeloživotnog učenja (obrazovanja).

Prof.dr.sc. Anita Klapan je također sudjelovala u programu osposobljavanja nastavnika za temeljna andragoška znanja i vještine koji se realizirao u okviru Projekta Vlade Republike Hrvatske «Za Hrvatsku pismenosti – put do poželjne budućnosti» u skladu s UN-ovom Rezolucijom «Desetljeće pismenosti 2003. – 2012.».

U veljači 2004. godine imenovana je članicom Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za obrazovanje odraslih, kao jedini stručnjak iz andragoške teorije i znanosti. Sudjelovala je u izradi Nacrta strategije obrazovanja odraslih, koju je Vlada RH donijela u studenom 2004. godine, te u izradi Akcijskog plana provedbe strategije obrazovanja odraslih, a tijekom 2005. godine i u izradi nacrta prvog hrvatskog Zakona o obrazovanju odraslih.

Dobitnica je godišnje nagrade „Ivan Filipović” (2004. godine) za promicanje pedagoške teorije i prakse te 2006. godine dobitnica godišnje nagrade grada Rijeke za područje znanosti- obrazovanje odraslih.

U kolovozu 2007. odlukom Vlade RH godine imenovana je članicom Vijeća za obrazovanje odraslih RH.

Aktivno govori engleski, a služi se i slovenskim jezikom.

Prof.dr.sc. Anita Klapan na Odsjeku za pedagogiju aktivno i sustavno sudjeluje kao nastavnik, organizator i realizator pedagoških aktivnosti u inoviranju nastavnog rada, povezanosti odgojno-obrazovnih ustanova u ostvarivanju pedagoške teorije i prakse, unapređivanju odnosa između nastavnika i studenata i njihovom uključivanju u znanstvenoistraživački rad.

Sudjelovala je u organizaciji i realizaciji tri susreta diplomiranih pedagoga (Pedagoško-andragoški dani). Također je aktivno sudjelovala u organizaciji i realizaciji zimskih i ljetnih škola za djelatnike iz područja obrazovanja odraslih. Na taj način teorijske spoznaje primjenjuje u praksi, ali isto tako određene spoznaje i iskustva stručnjaka-praktičara koristi u svom nastavnom i istraživačkom radu.


Popis radova u zadnjih 5 godina

1. Klapan, Anita; Vrcelj, Sofija; Kušić, Siniša.
Standardization of Adult Education in the Republic of Croatia. // Andragoška spoznanja : Prva slovenska revija za izobraževanje odraslih (Andragogic Perspectives). 19 (2013) , 1; 20-27 (pregledni rad, znanstveni).

2. Klapan, Anita; Kušić, Siniša; Rogić, Danijela.
Influence of migrations on Adult Education in Croatia during the Croatian war of independence and in the post war period.. // Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih (Andragogic Perspectives). 18 (2012) , 1; 38-54 (pregledni rad, znanstveni).

3. Klapan, Anita; Kovačević, Sonja; Mušanović, Luka.

Kulturno-društveni fenomen navijačkog nasilja// Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti (svezak 1)/ Hrvatić, Neven; Klapan, Anita (ur.). Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012. 206- 2015 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

4. Klapan, A; Živčić, M. (2011). Andragoški pokreti. Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije „Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih”,Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji sa Hrvatskim andragoškim društvom. Zagreb. str.170-184.

5. Klapan, A.; Purković, D. (2011).Nepromjerenost obrazovnih institucija kao osnovna prepreka uspješnom obrazovanju odraslih u radno-tehničkom području. Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije „Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih”,Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji sa Hrvatskim andragoškim društvom. Zagreb. str. 157-170.

6. Klapan, A.; Rafajac, B., Rončević, N. (2009). Stavovi studenata preddiplomskogastudija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja. Andragoški glasnik 23, str. 113-132.

7. Klapan, A.; Ćavar, J. (2008). Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika. Napredak, 149, 1, str. 34-48.

8. Klapan, A., Zloković, J., Vrcelj, S. (2008). Education and globalization processes. U Sari, M. (ur.) Regionalisierung – Internationalisierung. Pecs: Universitat Pecs Fakultat fur Erwachsenenbildung und Personalentwicklung. (str. 144-152)

9. Klapan, A., Tot, D. (2008). Ciljevi stalnog stručnog usavršavanja: mišljenja učitelja. Pedagogijska istraživanja, 5, str. 60-71Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Klapan, A. (1990). Praksa u obrazovanju učitelja. Pedagoški fakultet u Rijeci.

Klapan, A. (1999). Lernen im Schulerheim (Grundlagen der Internatspadagogik). Studien zur Padagogik, Andragogik und Geromtagogik. Peter Lang Publishing House GmbH. Berlin, Bern, New York. Band 45.

Klapan, A., Pongrac, S., Lavrnja, I. (2001). Andragoške teme. Vlastita naklada. Rijeka.

Klapan, A. (2004). Teme iz andragogije. Vlastita naklada. Rijeka.

Klapan, A.; Vrcelj, S.; Kušić, S. (2009). Homo Zappiensi-kreatori nove škole. Zbornik radova „Buduća škola- škola budućnosti”. Beograd, str.751-763.

Klapan, A., Tot, D. (2008). Ciljevi stalnog stručnog usavršavanja: mišljenja učitelja. Pedagogijska istraživanja, 5, str. 60-71.

Klapan, A; Živčić, M. (2011). Andragoški pokreti. Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije „Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih”,Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji sa Hrvatskim andragoškim društvom. Zagreb. str.170-184.

Klapan, A.; Purković, D. (2011).Nepromjerenost obrazovnih institucija kao osnovna prepreka uspješnom obrazovanju odraslih u radno-tehničkom području. Zbornik radova 5. Međunarodne konferencije „Andragoška profesija i kompetencije stručnjaka u obrazovanju odraslih”,Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u suradnji sa Hrvatskim andragoškim društvom. Zagreb. str. 157-170.

Klapan, A.; Rafajac, B., Rončević, N. (2009). Stavovi studenata preddiplomskogastudija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja. Andragoški glasnik 23, str. 113-132.

Klapan, A.; Ćavar, J. (2008). Obrazovanje i usavršavanje andragoških djelatnika. Napredak, 149, 1, str. 34-48.

Klapan, A., Zloković, J., Vrcelj, S. (2008). Education and globalization processes. U Sari, M. (ur.) Regionalisierung – Internationalisierung. Pecs: Universitat Pecs Fakultat fur Erwachsenenbildung und Personalentwicklung. (str. 144-152)

Klapan, A. (2007). Trendovi razvoja obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja. U: Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (ur.) Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo. (str 81-90)

Klapan, A., Kušić, S. (2007). Stanje i perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u konceptu cjeloživotnog učenja. U: Alibabić, Š., Pejatović, A. (ur) Andragogija na početku trećeg milenijuma. Beograd: Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju. (str. 161-173)

Klapan, A., Kušić, S. (2006). Obrazovanje odraslih u Švedskoj. Andragoški glasnik: Glasilo Hrvatskog andragoškog društva, Vol. 10, br 1, str. 23-31.

Klapan A . (2007). Dosezi i perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj, Zbornik radova sa I. kongresa pedagoga Hrvatske «Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja», Zagreb. str. 84-96.

Klapan A., Redžić, D. (2007). Samovrednovanje u funkciji trajnog razvitka učiteljeve kompetentnosti, Zbornik radova međunarodnog znanstvenog kolokvija: « Kompetencije i kompetentnost učitelja», Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku i Kherson State University – Ukraine, Osijek 18. i 19. travnja 2007, Osijek 2007., str. 101-113.

Klapan A., Ćavar, J., Živčić, M.(2007). Edukacija edukatora za rad s odraslima, Zbornik radova 3. međunarodne konferencije «Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja», Šibenik 3. i 4. lipnja 2007., Hrvatsko andragoško društvo, Zagreb 2007., str.95-103.


Datum zadnjeg izbora u zvanje

14. veljače 2007.


Predmet(-i) koje izvodi

DidaktikaDownload 3.91 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   37
Download 3.91 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

Download 3.91 Mb.