• Nastavnik
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet31/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37


  Nastavnik

  dr. sc. Dino Milinović, izv. prof.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  E-mail

  dmilinov@ffzg.hr

  Osobna web-stranica

  /

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Diplomirao arheologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1984). Poslijediplomski studij iz Civilizacije kasne antike na sveučilištu Paris IV (Sorbonne) u Parizu, doktorska disertacija «Rođenje Krista u ranokršćanskoj umjetnosti» (1989). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorirao s temom «Bjelokosni plenarij iz Riznice zagrebačke katedrale u kontekstu otonske renesanse» (2005). Od 2007. godine u znanstvenom je zvanju docenta, a od 2013. godine u zvanju izvanrednog profesora na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

  Od 1992. do 2001. radio kao tajnik Hrvatske komisije za suradnju s UNESCO-om i savjetnik za kulturu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj. Odlikovan Redom Danice hrvatske (1996).

  Nositelj je obveznih kolegija «Uvod u ikonologiju» i «Umjetnost antike», te izbornih kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2007. godine gostujući predavač na Filozofskom fakultetu u Mostaru.

  Stipendist Francuske škole u Rimu (listopad 1987; veljača 1997).

  Od 2001. sudjeluje u realizaciji znanstvenog projekta «Umjetnost jadranske Hrvatske od 11. do 16. stoljeća», a od 2006. u realizaciji znanstvenog projekta «Figuralne umjetnosti jadranske Hrvatske od 12. do 16. stoljeća» (pod vodstvom prof. dr. Igora Fiskovića).

  Voditelj poslijediplomskog doktorskog studija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu (2008-2012).  Član je Hrvatskog društva povjesničara umjetnosti.


  Popis radova u zadnjih 5 godina

  1. An Unknown Ivory Carver from the Treasury of Zagreb Cathedral, u: Ars auro gemmisque prior, Mélanges en hommage à Jean-Pierre Caillet, ICLAMA, Zagreb – Motovun, 2013., str. 293-300;

  2. Writing History, Shaping Images in Later Roman Empire, u: IKON, 5, Rijeka, 2012., str. 15-28;

  3. Triton: kroćenje antičkoga čudovišta, u: D. Milinović i J. Belamarić (ur.), Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjega vijeka do moderne. Zbornik Dana Cvita Fiskovića IV, Zagreb, 2012., str. 77-90.

  4. Reljefi bjelokosnog plenarija iz Riznice zagrebačke katedrale: Problemi interpretacije, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35, Zagreb, 2011., str. 7-18;

  5. OUDEIS ATHANATOS. Images Surrounding the Dead in Late Antiquity (Some Examples from Salona in Dalmatia), u: IKON, 4, Rijeka, 2011., str. 9-19;

  6. Le trésor de la cathédrale de Zagreb: construction d'une identité chrétienne et européenne entre Danube et Méditerranée, u: D. Baric, J. Le Rider i D. Roksandić (ur.), Memoire et histoire en Europe centrale et orientale, Presses universitaires de Rennes, 2010., str. 143-151;

  7. How Byzantium viewed classical heritage: A case for the «Macedonian Renaissance» in the Archaeological Museum in Pula, u: Hortus Artium Medievalium, 16, Zagreb-Motovun, 2010., str. 63-72;

  8. «To neizrecivo mjesto, u kojemu je tri dana počivao Sin Čovječji»: Bonifacije Dubrovčanin i obnova Svetoga Groba, u: Umjetnost i naručitelji. Zbornik Dana Cvita Fiskovića III, Zagreb, 2010., str. 73-80;

  9. Što je vidio Euzebije? Prilozi za poznavanje kršćanske umjetnosti u doba Konstantina, u: Histria Antiqua, 18-2, Pula, 2009., str. 73-79;

  10. Nec vi nec insidiis, leo et draco: the Lion, the Dragon and the Triumph of Christ, u: IKON, Časopis za ikonografske studije, 2, Rijeka, 2009., str. 53-62.
  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  1. «Bjelokosni plenarij», «Diptih s prizorima Bogorodice s Djetetom i Krista pobjednika», «Škrinjica», kataloške jedinice u: A. Ribičić-Županić (ur.), Imaginarni svijet zagonetnih predmeta od bjelokosti, kosti i rožina, katalog izložbe, Muzej Mimara, Zagreb, 2008.;

  2. Kasnoantička ostava u Vinkovcima, u: Hrvatska revija, 1-2, XII, Zagreb, 2012.

  Sudjelovao na desetak nacionalnih i međunarodnih znanstvenih skupova. Gostujuća predavanja na Filozofskom fakultetu u Rijeci (2005), Filozofskom fakultetu u Splitu (2012) i u Društvu slovenskih povjesničara umjetnosti u Ljubljani (2007).

  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  25. rujna 2013. godine izabran je u zvanje izvanrednog profesora na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
  Predmet(-i) koje izvodi

  „Umjetnost antike“, „Umjetnost kasne antike i ranog kršćanstva“, „Ikonografija I“, „Ikonografija II“, „Umjetnost antike i kasne antike u BiH“.  Nastavnik

  1. dr.sc. Mira Klarin, izv. prof.


  Ustanova zaposlenja

  Sveučilište u Zadru

  E-mail

  mklarin@unizd.hr

  Osobna web-stranica

  http://djelatnici.unizd.hr/~mklarin/

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  1987. diplomirala Psihologiju na Sveučilištu u Splitu,

  1993. --- u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zadru,

  1998. stekla zvanje magistra znanosti za područje društvenih znanosti, polje psihologije.

  2000. stekla zvanje doktora znanosti za područje društvenih znanosti, polje psihologije.

  2006/07. Vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

  2010/11. Vanjski suradnik na Medicinskom fakultetu u Osijeku.

  2011/12. Vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (doktorski studij)


  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Ruić, R., Klarin, M. (2009): The difference in attitudes and competences in chemistry group teaching between pupils of science and general department of high school, Journal of sciences education, 1/19, 33-35.
  General (lot. generalis - umumiy, bosh) - qurolli kuchlardagi harbiy unvon (daraja). Dastlab, 16-a.da Fransiyada joriy qilingan. Rossiyada 17-a.ning 2-yarmidan maʼlum. Oʻzbekiston qurolli kuchlarida G.

  Šimić-Šašić, S., Klarin, M. (2009). Varanje u srednjim školama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, Društvena istraživanja, god. 18/6, 999-1023.

  Klarin, M., Proroković, A i Šimić Šašić, S. (2010). Obiteljski i vršnjački doprinos donošenju odluka iz raznih sfera života u adolescenata – kroskulturalna perspektiva, Društvena istraživanja, 19/3 (107), 547-559.

  Klarin, M., Proroković, A. i Šimić Šašić, S. (2010). Doživljaj prijateljstva i njegovi ponašajni korelati kod adolescenata: kulturološke i spolne razlike, Pedagoška istraživanja, 7(1), 7-22.

  Šimić Šašić, S., Klarin, M. i Proroković, A. (2011). Sociodemografske prilike u obitelji i kvaliteta obiteljske interakcije kao prediktori školskog uspjeha srednjoškolaca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedaoniji, Ljetopis socijalnog rada,18/1, 31-63 .

  Šimić Šašić, S., Klarin, M., Lapić,L. (2011). Percepcija odgovornosti, društvenog statusa i zadovoljstvo poslom kod odgojiteljica. Magistra Iadertina, 2011, 6, 17-32.

  Klarin, M., Proroković, A., Šimić Šašić, S., Arnaudova, V. (2012). Some characteristics of social interactions among adolescents in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Macedonia''. Psychology Research and Behavior Management 5, 163-172.

  Klarin, M., Šimić Šašić, S., Proroković, A. (2012). The contribution of family and peer interaction to the understanding of self-esteem in adolescents – gender and cultural similarities and differences. International Journal of Humanities and Social Science, 2(21), 1-2.

  Klarin, M., Penezić, Z., Šimić Šašić, S. (u tisku). Socijalizacijski utjecaji roditelja i vršnjaka. U A. Brajša-Žganec, Z. Penezić i J. Lopižić, (ur.). Odabrana poglavlja psihologije obitelji i roditeljstva. Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Klarin, M., Šimunić, A., Proroković, A. (u tisku). Intergenerational Transmission of Parenting and its Role in Adolescents' Close Relationships

  Klarin, M., Matešić, S. (u tisku). Vršnjačko nasilje među adolescentima u kontekstu roditeljskog ponašanja, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja.

  Klarin, M., Đerđa, V. (u tisku). Roditeljsko ponašanje i problemi u ponašanju kod adolescenata Ljetopis socijalnog rada.

  Šimić Šašić, S., Klarin, M., Grbin, K. (u tisku). Motivacija za učiteljski poziv, zadovoljstvo studijem i zadovoljstvo izborom zanimanja, Magistra Iadertina.


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Klarin, M. (2006): Razvoj djece u socijalnom kontekstu, Jastrebarsko: Naklada Slap.

  Klarin, M. (2006). Interakcija među mladima, (Interactions among youth), In Klarin, M., Miliša Z., Vrkić-Dimić, J. i sur. (2006). Izvanškolske potrebe mladih Grada Zadra, Zadar: Znanstvena knjižnica Zadar.

  Klarin, M. (2007). Kvaliteta roditeljstva u funkciji prevencije ovisnosti, (The quality of parenting in the function of drug prevention), Napredak, 148 (1), 71-79.

  Klarin, M . (2004). Očeva uloga u razvitku samopoštovanja, ( Father's role in the development of self-esteem), Napredak, 144/4,442 -450.

  Klarin, M. (2004). Empatija i vještine komuniciranja kao temelj stereotipiziranja i međukulturalne komunikacije, (Empathy and communication skills as the basis of stereotyping and intercultural communication), Annales, Annales for Istrian and mediterranean Studies, 14, 1, 129-141.

  Klarin, M. (2004). Uloga socijalne podrške vršnjaka i vršnjačkih odnosa u usamljenosti predadolescenata i adolescenata, (The Role of Peer's Support and Peer's Relationships in Preadolescents' and Adolescents' Loneliness), Društvena istraživanja 13/6, 1081-1099.

  Klarin,M. (2002): Dimenzije obiteljskih odnosa kao prediktori vršnjačkim odnosima djece školske dobi,(Dimensions of Parenting as Predictors of School Children Peer Relationships), Društvena istraživanja, god. 11, br. 4-5, str. 805-825.

  Klarin,M. (2002): Socijalna kompetencija u kontekstu socijalnih i bihevioralnih korelata, (Social competence in the context of social and behavioral correlates), Medij kultura i odnosi s javnostima, br. 1, str. 78-81.

  Klarin, M. (2002): Osjećaj usamljenosti u kontekstu vršnjačke interakcije, (The feeling of loneliness in the context of peer interaction), Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 9/2, 249-257.

  Klarin, M. (2000): Dimenzije roditeljstva kao prediktori agresivnom i asertivnom ponašanju djece školske dobi, (Dimensions of parenting as predictors of aggressive and assertive behavior of school age children), Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 2, 1/2, 11-20.

  Klarin, M., Marcelić, S. (2007): Kvaliteta obiteljske i vršnjačke interakcije djece rane školske dobi, (The quality of family and peer interactions of children of early school age), Prema novom kurikulumu, Zbornik radova s međunarodnog skupa (27-42).

  Klarin, M. (2005). Doprinos vršnjačkih odnosa percepciji socijalne podrške kod djece školske dobi, (The contribution of peer relations perception of social support in school age children) Zbornik radova Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 69-84.

  Klarin, M. (2004). Emocionalna privrženost djeteta i odgojitelja/učitelja, (Emotional attachment between child and teacher), Zbornik radova sa skupa, Dijete, odgojitelj, učitelj, Zadar.

  Mira Klarin (2001): Kvaliteta interakcije s učiteljicom i zadovoljstvo školom, (The quality of interaction with the teacher and school satisfaction), Zbornik radova Visoke učiteljske škole u Zadru, br. 1, str. 55-69.  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  04. svibnja 2010.  Predmet(-i) koje izvodi

  Osnove razvojne psihologije

  Psihologija djetinjstva

  Psihologija adolescencije

  Razvojna psihologija odrasle dobi i starenje

  Psihologija obitelji i roditeljstva

  Razvoj u socijalnom kontekstu
  Download 3.91 Mb.
  1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.