• Nastavnik
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet33/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37  Nastavnik

  dr. sc. Iva Beljan Kovačić, doc.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet u Mostaru

  E-mail

  iva.beljan@tel.net.ba

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Rođena 1979. u Duvnu/Tomislavgradu. Studij hrvatskoga jezika i književnosti završila 2003. godine na Pedagoškom fakultetu u Mostaru. Poslijediplomski studij hrvatske književnosti završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranivši 2010. godine doktorsku disertaciju pod naslovom Uloga pripovijedanja u ljetopisima bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća. Od ak. god. 2006/07. zaposlena na Odjelu za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Mostaru na kolegijima iz starije hrvatske književnosti. Područja užeg znanstvenog interesa: hrvatska književnost u Bosni i Hercegovini, odnos između historiografije i književnosti, pripovijedanje u starijoj hrvatskoj književnosti. Do sada objavila dvije autorske knjige te tridesetak znanstvenih i stručnih radova.
  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Autorske knjige:

  • Pripovijedanje povijesti. Ljetopisi bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2011.

  • Na rubu književnosti. Rasprave o hrvatskim piscima u BiH, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2014.


  Znanstveni radovi:

  • Prostor Bosne i Hercegovine u putopisima Ivana Franje Jukića, u: Zadarski filološki dani II. Zbornik radova (ur. D. Mrdeža-Antonina), Zadar, 2009, str. 217-231.

  • Propovijedati pripovijedajući: propovijed bosanskih franjevaca u 17. i 18. stoljeću, u: Zbornik o Rafaelu Levakoviću (ur. P. Knezović), Zagreb, 2010, str. 241-258.

  • Fra Bono Benić u Ljetopisu sutješkoga samostana, u: Stoljeća Kraljeve Sutjeske. Zbornik radova (ur. M. Karamatić), Sarajevo – Kraljeva Sutjeska, 2010, str. 441-462.

  • Fra Jako Baltić kao pripovjedač, u: Franjevački samostan u Gučoj Gori. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 150. obljetnice samostana u Gučoj Gori (ur. V. Valjan), Sarajevo – Guča Gora, 2010, str. 307-340.

  • Svaštenjak fra Anđela Nuića između osobnog i javnog, u: Fra Anđeo Nuić – život i djelo (ur. R. Jolić i A. Marić), Mostar, 2010, str. 39-50.

  • Naracija u historiografiji: teorijski aspekti, Umjetnost riječi, 3-4/2010, Zagreb, str. 201-222.

  • Pozitivizam u najboljem značenju riječi. Rad fra Ignacija Gavrana na ljetopisima bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća, Bosna franciscana, 33, Sarajevo, 2010, str. 189-194.

  • Exempla u djelima fra Ivana Ančića i sudovi književne povijesti, u: Zbornik o Ivanu Ančiću (ur. P. Knezović), Zagreb, 2011, str. 201-218.

  • Matija Divković u znanosti o književnosti: Zbornik radova iz 1982. godine, Bosna franciscana, 34, Sarajevo, 2011, str. 113-131.

  • Djela fra Nikole Šimovića na hrvatskome jeziku, u: Fra Nikola Šimović – poglavar i graditelj. U prigodi 100. obljetnice smrti (1912. – 2012.), ur. R. Jolić, Mostar, 2012, str. 178-188.

  • Petar Bakula: epski pjesnik ili kroničar?, u: Zbornik o Petru Bakuli (ur. P. Knezović i M. Jerković), Hrvatski studiji, Zagreb, 2013, str. 13-37.

  Stručni radovi (književne kritike, prikazi i recenzije):

  • Poezija odjevena u roman (Enes Karić, Pjesme divljih ptica, Sarajevo, 2009), Motrišta, 50, Mostar, 2009, str. 111-115.

  • Književnost i dvorske lude (Ante Tomić, Čudo u Poskokovoj Dragi, Zagreb, 2009), Motrišta, 51-52, Mostar, 2010, str. 99-105.

  • Zadaci i mogućnosti povijesti književnosti (Perina Meić, Čitanje povijesti književnosti, Mostar, 2010), Republika, 6/2010, Zagreb, str. 121-126.

  • Male priče i velika pitanja (Sonja Jurić, Usamljeni lav, Međugorje – Zagreb, 2010), Motrišta, 54, Mostar, 2010, str. 112-115.

  • Kritikom o kritici (Perina Meić, Od riječi do riječi, Zagreb – Sarajevo, 2010), Novi izraz, 49-50, Sarajevo, 2010, str. 222-227.

  • Susret s vlastitom sjenom (Vesna Gračner – Mirko Mataušić, Ranjeno dijete i ja, Zagreb, 2009), Bosna franciscana, 32, Sarajevo, 2010, str. 209-216.

  • Rat i mir Josipa Mlakića (Josip Mlakić, Ljudi koji su sadili drveće, Zagreb, 2010), Motrišta, 57-58, Mostar, 2011, str. 49-57.

  • Očinstvo i identitet (Miljenko Jergović, Otac, Beograd, 2010), Motrišta, 59-60, Mostar, 2011, str. 42-48.

  • Franjevačka prošlost u Hercegovini (Robert Jolić, Leksikon hercegovačkih franjevaca, Mostar, 2011), Bosna franciscana, 35, Sarajevo, 2011, str. 273-278.

  • Bezimenost kao prostor slobode (Enes Karić, Jevrejsko groblje, Sarajevo, 2011), Novi izraz, 53-54, Sarajevo, 2011, str. 178-185.

  • Recenzija u knjizi: Perina Meić, Znamen. O književnom i znanstvenom djelu Ante Stamaća, Zagreb – Sarajevo, 2011, str. 191-193.

  • Razumjeti sebe, razumjeti svijet. Autobiografski zapisi Stanka Lasića, Bosna franciscana, 37, Sarajevo, 2012, str. 313-319.

  • Priče o buđenju (pogovor), u: Mladen Herceg (prir.), Škrinja mudrosti. Meditativne priče za duhovno buđenje, Tomislavgrad, 2013, str. 267-272.

  • Čitanje znakova (Josip Mlakić, Mrtve ribe plivaju na leđima, Zagreb, 2011), Motrišta, 69-70, Mostar, 2013, str. 51-56.

  • Mudri lakrdijaši (Tomislav Brković, prir., Fratri u zgodama i nezgodama. Anegdote, legende, izreke, kazivanja, Rama – Šćit, 20123), Bosna franciscana, 38, Sarajevo, 2013, str. 286-289.

  • Novo vino u nove mješine (Ivan Bubalo, Minima varia: mali razgovori s vremenom, Ex libris, Rijeka, 2012), Bosna franciscana, 38, Sarajevo, 2013, 277-283.

  • Stari novi svijet (Josip Mlakić, Planet Friedman, Zagreb, 2012), Motrišta, 71-72, Mostar, 2013, str. 140-143.

  • Suvremeno izdanje Divkovića (Matija Divković: Nauk krstjanski za narod slovinski * Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije, Sarajevo, 2013), Bosna franciscana, 39, Sarajevo, 2013, str. 273-277.
  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave


  Autorske knjige:

  1. Pripovijedanje povijesti. Ljetopisi bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2011.

  2. Na rubu književnosti. Rasprave o hrvatskim piscima u BiH, Synopsis, Zagreb – Sarajevo, 2014.


  Znanstveni radovi:

  1. Uloga pripovjedača u bosanskim franjevačkim ljetopisima 18. stoljeća, u: Zbornik o Marku Dobretiću (ur. M. Karamatić), Sarajevo – Dobretići, 2008, str. 141-156.

  2. Prostor Bosne i Hercegovine u putopisima Ivana Franje Jukića, u: Zadarski filološki dani II. Zbornik radova (ur. D. Mrdeža-Antonina), Zadar, 2009, str. 217-231.

  3. Propovijedati pripovijedajući: propovijed bosanskih franjevaca u 17. i 18. stoljeću, u: Zbornik o Rafaelu Levakoviću (ur. P. Knezović), Zagreb, 2010, str. 241-258.

  4. Fra Bono Benić u Ljetopisu sutješkoga samostana, u: Stoljeća Kraljeve Sutjeske. Zbornik radova (ur. M. Karamatić), Sarajevo – Kraljeva Sutjeska, 2010, str. 441-462.

  5. Fra Jako Baltić kao pripovjedač, u: Franjevački samostan u Gučoj Gori. Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 150. obljetnice samostana u Gučoj Gori (ur. V. Valjan), Sarajevo – Guča Gora, 2010, str. 307-340.

  6. Svaštenjak fra Anđela Nuića između osobnog i javnog, u: Fra Anđeo Nuić – život i djelo (ur. R. Jolić i A. Marić), Mostar, 2010, str. 39-50.

  7. Naracija u historiografiji: teorijski aspekti, Umjetnost riječi, 3-4/2010, Zagreb, str. 201-222.

  8. Pozitivizam u najboljem značenju riječi. Rad fra Ignacija Gavrana na ljetopisima bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća, Bosna franciscana, 33, Sarajevo, 2010, str. 189-194.

  9. Exempla u djelima fra Ivana Ančića i sudovi književne povijesti, u: Zbornik o Ivanu Ančiću (ur. P. Knezović), Zagreb, 2011, str. 201-218.

  10. Matija Divković u znanosti o književnosti: Zbornik radova iz 1982. godine, Bosna franciscana, 34, Sarajevo, 2011, str. 113-131.

  11. Djela fra Nikole Šimovića na hrvatskome jeziku, u: Fra Nikola Šimović – poglavar i graditelj. U prigodi 100. obljetnice smrti (1912. – 2012.), ur. R. Jolić, Mostar, 2012, str. 178-188.

  12. Petar Bakula: epski pjesnik ili kroničar?, u: Zbornik o Petru Bakuli (ur. P. Knezović i M. Jerković), Hrvatski studiji, Zagreb, 2013, str. 13-37.

  13. Periodizacija književnosti franjevaca Bosne Srebrene. Matija Divković kao paradigma, u: Fra Matija Divković i kultura pisane riječi, Sarajevo (u tisku).


  Stručni radovi – književne kritike, recenzije, prikazi:

  1. Poezija odjevena u roman (Enes Karić, Pjesme divljih ptica, Sarajevo, 2009), Motrišta, 50, Mostar, 2009, str. 111-115.

  2. Književnost i dvorske lude (Ante Tomić, Čudo u Poskokovoj Dragi, Zagreb, 2009), Motrišta, 51-52, Mostar, 2010, str. 99-105.

  3. Zadaci i mogućnosti povijesti književnosti (Perina Meić, Čitanje povijesti književnosti, Mostar, 2010), Republika, 6/2010, Zagreb, str. 121-126.

  4. Male priče i velika pitanja (Sonja Jurić, Usamljeni lav, Međugorje – Zagreb, 2010), Motrišta, 54, Mostar, 2010, str. 112-115.

  5. Kritikom o kritici (Perina Meić, Od riječi do riječi, Zagreb – Sarajevo, 2010), Novi izraz, 49-50, Sarajevo, 2010, str. 222-227.

  6. Susret s vlastitom sjenom (Vesna Gračner – Mirko Mataušić, Ranjeno dijete i ja, Zagreb, 2009), Bosna franciscana, 32, Sarajevo, 2010, str. 209-216.

  7. Rat i mir Josipa Mlakića (Josip Mlakić, Ljudi koji su sadili drveće, Zagreb, 2010), Motrišta, 57-58, Mostar, 2011, str. 49-57.

  8. Očinstvo i identitet (Miljenko Jergović, Otac, Beograd, 2010), Motrišta, 59-60, Mostar, 2011, str. 42-48.

  9. Franjevačka prošlost u Hercegovini (Robert Jolić, Leksikon hercegovačkih franjevaca, Mostar, 2011), Bosna franciscana, 35, Sarajevo, 2011, str. 273-278.

  10. Bezimenost kao prostor slobode (Enes Karić, Jevrejsko groblje, Sarajevo, 2011), Novi izraz, 53-54, Sarajevo, 2011, str. 178-185.

  11. Recenzija u knjizi: Perina Meić, Znamen. O književnom i znanstvenom djelu Ante Stamaća, Zagreb – Sarajevo, 2011, str. 191-193.

  12. Razumjeti sebe, razumjeti svijet. Autobiografski zapisi Stanka Lasića, Bosna franciscana, 37, Sarajevo, 2012, str. 313-319.

  13. Priče o buđenju (pogovor), u: Mladen Herceg (prir.), Škrinja mudrosti. Meditativne priče za duhovno buđenje, Tomislavgrad, 2013, str. 267-272.

  14. Čitanje znakova (Josip Mlakić, Mrtve ribe plivaju na leđima, Zagreb, 2011), Motrišta, 69-70, Mostar, 2013, str. 51-56.

  15. Mudri lakrdijaši (Tomislav Brković, prir., Fratri u zgodama i nezgodama. Anegdote, legende, izreke, kazivanja, Rama – Šćit, 20123), Bosna franciscana, 38, Sarajevo, 2013, str. 286-289.

  16. Novo vino u nove mješine (Ivan Bubalo, Minima varia: mali razgovori s vremenom, Ex libris, Rijeka, 2012), Bosna franciscana, 38, Sarajevo, 2013, 277-283.

  17. Stari novi svijet (Josip Mlakić, Planet Friedman, Zagreb, 2012), Motrišta, 71-72, Mostar, 2013, str. 140-143.

  18. Suvremeno izdanje Divkovića (Matija Divković: Nauk krstjanski za narod slovinski * Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije, Sarajevo, 2013), Bosna franciscana, 39, Sarajevo, 2013, str. 273-277.


  Ostali stručni radovi:

  Svaštenjak fra Anđela Nuića (priredila s R. Jolićem), u: Fra Anđeo Nuić – život i djelo (prir. R. Jolić i A. Marić), Mostar, 2010, str. 51-155.
  Suradnica na projektu:

  Enciklopedija Bosne Srebrene (projekt Leksikografskoga zavoda „Miroslav Krleža“ iz Zagreba i Kulturno-povijesnog instituta Bosne Srebrene iz Sarajeva)
  Predavanja po pozivu:

  Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku, 11. travnja 2012: Pripovijedanje povijesti u ljetopisima bosanskih franjevaca


  Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

  • Međunarodni simpozij „Ivo Andrić: Travnička hronika“ u okviru međunarodnog istraživačkog projekta „Ivo Andrić u europskom kontekstu“ (Institut za slavistiku Sveučilišta „Karl Franz“ u Grazu), Graz, Austrija, 4. – 7. listopada 2013.

  • Međunarodna slavistička konferencija „Slovenski jezici, književnosti i kulture u evropskom kontekstu“ (Poljska akademija nauka i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti), Crna Gora, Podgorica, 8. i 9. studenoga 2012.

  • Znanstveni simpozij o fra Nikoli Šimoviću u prigodi 100. obljetnice smrti (Hercegovačka franjevačka provincija), Studenci, 12. rujna 2012.

  • Znanstveni skup „Fra Petar Bakula“ (13. znanstveni skup „Tihi pregaoci“, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Mostar, 18. – 19. svibnja 2012.

  • Znanstveni skup „Fra Matija Divković i kultura pisane riječi“ (Franjevačka teologija u Sarajevu), Sarajevo, 14. i 15. listopada 2011.

  • Znanstveni skup „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća“ (12. znanstveni skup „Tihi pregaoci“, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Skradin, 19. – 21. svibnja 2011.

  • Međunarodni znanstveni skup „Fra Ivan Ančić Dumljanin“ (11. znanstveni skup „Tihi pregaoci“, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Tomislavgrad, 13. – 15. svibnja 2010.

  • „Simpozij u povodu 150. obljetnice samostana u Gučoj Gori“ (Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo), Guča Gora, 25. i 26. rujna 2009.

  • Znanstveni skup „Fra Rafael Levaković“ (10. znanstveni skup „Tihi pregaoci“, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), Šibenik – Skradin – Visovac, 14. – 16. svibnja 2009.

  • Znanstveni skup „Marko Dobretić (1707–1784) i njegovo stoljeće“ (Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo), Jajce, 8. i 9. lipnja 2007.

  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  27. rujna 2012.


  Predmet(-i) koje izvodi

  Uvod u stariju hrvatsku književnost, Pripovjedni modeli u starijoj hrvatskoj epici, Starija hrvatska književnost u BiH, Književnost i historiografija, Žanrovi u starijoj hrvatskoj književnosti
  Nastavnik


  dr. sc. Dijana Korać, docentica

  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet

  Sveučilište u Mostaru  E-mail

  dijana.korac@sve-mo.ba

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Rođena je 1976. u Mostaru. Diplomirala je u studenom 1998. na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na studijskoj grupi povijest - zemljopis. Od 1999. do 2001. godine radi kao profesor povijesti i zemljopisa u Osnovnoj školi Čerin u Čerinu, Gimnaziji fra Dominika Mandića u Mostaru i Gimnaziji fra Dominika Mandića u Širokom Brijegu. Od jeseni 2001. zaposlena je na Filozofskom fakultetu (ranije Pedagoški fakultet) Sveučilišta u Mostaru, kao asistentica na kolegijima Europske regije i povijest BiH u srednjem vijeku, Hrvatska povijest srednjega vijeka i Europska i svjetska povijest srednjega vijeka. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je poslijediplomski studij Hrvatska povijest, smjer Hrvatska povijest u srednjem vijeku, gdje je i magistrirala 2. ožujka 2007. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Mostaru 8. svibnja 2010. s temom "Društveno-religiozne prilike u Humu od sredine 14. do sredine 15. stoljeća." U zvanje docentice izabrana je 25. siječnja 2011. Tajnik je Studija povijesti na Filozofskom fakultetu u Mostaru.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Knjige:

  1. Vjera u Humskoj zemlji, Mostar, 2008.


  Članci:

  1. Prikaz knjige: Robert Jolić - Marko Jukić, Župa Roško Polje. Spomen knjiga prigodom obljetnice obnove župe (1758.-2008, Župni ured Roško Polje - Naša ognjišta, Tomislavgrad, 2008., str. 483, u: Hercegovina franciscana. Časopis za duhovnost, znanost i umjetnost, 4, Mostar, 2008., str. 431-435.

  2. Prikaz knjige: Robert Jolić - Jure Krišto (priredili), Fra Mijo Čuić - graditelj i uznik. U prigodi 50. obljetnice smrti /1959.-2009./ Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Tomislavgradu 4. srpnja 2009., Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM (etc.), Mostar - Tomislavgrad, 2009., str. 232. u: Hercegovina franciscana. Časopis za duhovnost, znanost i umjetnost, 6, Mostar, 2010., str. 302-306.

  3. "Religijske prilike u Humskoj zemlji od XIII. stoljeća do pada pod osmansku vlast", u: Hum i Hercegovina kroz povijest, I., (Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011., str. 473-494.

  4. "Neki aspekti religioznosti u Kosača", u: Croatica christiana periodica, br. 72, Zagreb, 2013., str. 51-72.


  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Knjige:

  1. Vjera u Humskoj zemlji, Mostar, 2008.


  Članci:

  1. "Vjerske prilike na području knezova Jurjevića-Vlatkovića", u: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 49, Zagreb - Zadar, 2007., str. 221-237.

  4. 2. "Franjevci i njihovi samostani u Humu", u: Croatica christiana periodica, br. 60, Zagreb, 2007., str. 17-33.

  3. 3. "Religijske prilike u Humskoj zemlji od XIII. stoljeća do pada pod osmansku vlast", u: Hum i Hercegovina kroz povijest, sv. I., (Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009.), Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2011., str. 473-494.

  4. 4. "Neki aspekti religioznosti u Kosača", u: Croatica christiana periodica, br. 72, Zagreb, 2013., str. 51-72.


  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  25. siječnja 2011.

  Predmeti koje izvodi

  1. Europska i svjetska povijest srednjega vijeka

  2. Hrvatska povijest srednjega vijeka

  3. Europske regije i povijest BiH u srednjem vijeku

  4. Historiografija  Ponuđeni izborni kolegiji:

  1. Hrvatska povijest
  Download 3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.