• 18.1. Domaći skupovi
 • Nastavnik
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet35/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37  Nastavnik

  dr. sc. Katica Krešić, doc.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  E-mail

  katica.kresic@tel.net.ba, katica.kresic@ffmo

  Osobna web-stranica

  ---

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Rođena je u Mostaru gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

  Obrazovanje

  - 1984. – 1988. - Diplomski studij južnoslavenskih jezika na Filozofskome fakultetu u Sarajevu

  - 2001. - 2004. - Poslijediplomski magistarski studij humanističkih znanosti (jezikoslovlje) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (mentor, prof. dr. M. Samardžija)

  - 2006. - 2009. - Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti (jezikoslovlje) na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (mentor, prof. dr. M. Samardžija)

  Radno iskustvo

  - 1995. - 2006. - profesorica hrvatskoga jezika u Gimnaziji fra Grge Martića Mostar

  - 2000. - mlađa asistentica, asistentica, docentica na Pedagoškome fakultetu Sveučilišta u Mostaru (danas Filozofski fakultet ) na kolegijima iz Hrvatskoga standardnog jezika i Metodike nastave hrvatskoga jezika

  - 2004. – 2008. - članica Stručnoga povjerenstva za izradu Okvirnoga nastavnog plana i programa za devetogodišnje obrazovanje za materinski jezik pri Federalnome ministarstvu obrazovanja u Sarajevu

  - 2006. - 2008. - članica radne skupine u Agenciji za standarde i ocjenjivanje u obrazovanju u okviru projekta Eksterno ocjenjivanje učeničkih postignuća u srednjoj školi - priprema i izrada ispitnih materijala i ocjenjivanje pismenih radova, Sarajevo

  - 2002. - 2004. - stručna savjetnica za hrvatski jezik u Zavodu za školstvo Mostar

  - 2009. - stručna savjetnica za hrvatski jezik u Ministarstvu prosvjete Hercegbosanske županije

  - 2012. i 2013. - članica Radne skupine Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na trećem i četvrtom seminaru: Metodologija izrade zajedničkih ishoda NPP-a za devetogodišnje obrazovanje, Mostar


  Međunarodni skupovi
  - Mostar, 26. svibnja 2007.: Međunarodni znanstveni skup u povodu 135. obljetnice tiskarstva u Mostaru i 90. obljetnice rođenja filozofa Kvirina Vasilja, K. Krešić, Određenje općejezičnih pojmova i jezikoslovno nazivlje u Novoj slovnici talianskoj Franje Miličevića

  - Tuzla, 14. - 16. rujna 2007.: Bosanski, hrvatski, srpski i crnogorski jezik – divergentni procesi; iskustva drugih zemalja i ostale filološke i lingvističke teme, K. Krešić, Početnica Franje Milićevića

  - Skradin, 19. - 21.svibnja 2011. - Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća, K. Krešić, Grafijske značajke djela Osmina dillovagna duhovnoga fra Mate Zoričića

  - Zagreb, 23. 3. 2012. - Jezik Hrvata u BiH od Matije Divkovića do danas, K. Krešić, Pravopisna problematika u Hercegovini u 19. st.

  - Mostar, 17. – 19. svibnja 2012., Opus fra Petra Bakule, K. Krešić, Sufiksalna tvorba imenica u Politici za svakoga čovika fra Petra Bakule

  18.1.Domaći skupovi


  - Mostar, 23. ožujka 2001., Primjena pravopisne norme

  - Mostar, 26. listopada 2007., Ikavsko-ijekavski odrazi staroga jata u tekstovima bosanskih franjevaca

  - Ljubuški, 5. prosinca 2007., Slovopisna i pravopisna problematika u Hercegovini u 19. stoljeću

  - Mostar, 12. prosinca 2009. - predstavljanje zbornika o fra Anđelu Kraljeviću

  - Mostar, 13. prosinca 2013. - predstavljanje zbornika o fra Petru Bakulisinca,nika o fra Anđelu Kraljevićuki jezik 1, Hrvatski jezika2zam


  Popis radova u zadnjih 5 godina

  Katica Krešić, Odrazi jata u tekstovima bosanskih franjevaca, Osvit 3-4, Mostar, 2008., str. 240-244.,

  Katica Krešić, O nekim utjecajima na hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini u drugoj polovici 19. stoljeća u: Jezični varijeteti i nacionalni identiteti (zbornik), uredili L. Badurina, I. Pranjković i J.Silić, Zagreb,

  2009., str. 185-199.,

  Katica Krešić, Jezik Molitvenika fra Anđela Nuića (1892.) u: Fra Anđeo Nuić-život i djelo, Mostar, 2010.,197-205.,

  Katica Krešić, Martina Arapović, Naglasni likovi na Radiopostaji Mostar, Lahor, 10, Zagreb, 2010.,144-166.,

  Katica Krešić, Slovopisne značajke djela Osmina dillovagna duhovnoga fra Mate Zoričića, Zbornik o Mati Zoričiću, Zagreb, 2012., 23-33.,

  Katica Krešić, Sufiksalne tvorbe imenica u Politici za svakog čovika fra Petra Bakule, Zbornik o Petru Bakuli, Zagreb, 2013., 325-335.,

  Katica Krešić, Sadržajna struktura i jezik Početnice Franje Milićevića, (zbornik), Tuzla, 2013., 202-210.

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Katica Krešić, Marija Musa, Hrvatska čitanka 4, Školska naklada Mostar, 2001.,

  Lučić, Zidar-Bogadi, Krešić, Hrvatski jezik 2, udžbenik za drugi razred

  osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2004.,

  Lučić, Krešić, Hrvatski jezik 2, radna bilježnica za drugi razred osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2004.,

  Težak, Klinžić, Bacan, Krešić, Hrvatski jezik 8, udžbenik za osmi razred

  osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2004.,

  Težak, Klinžić, Bacan, Krešić, Hrvatski jezik 8, vježbenica za osmi razred

  osnovne škole, Školska knjiga /Školska naklada, Zagreb-Mostar, 2004.,

  Diklić, Skok, Krešić, Žubor riječi, čitanka za 5. razred osnovne škole, Mostar, 2008.,

  Diklić, Skok, Krešić, Radost čitanja, radna bilježnica uz čitanku za 5. razred osnovne škole, Mostar, 2008.,

  Katica Krešić, Neke značajke jezične situacije sredinom 19. stoljeća u BiH, Motrišta, br.33, Mostar, 2005., str. 163-167,

  Katica Krešić, Bakulin jezični zavičaj, Motrišta br. 35, Mostar, 2006., str. 121-125,

  Katica Krešić, Određenje općejezičnih pojmova i jezikoslovno nazivlje u Novoj slovnici talijanskoj Franje Milićevića, HUM: časopis Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 2 (2007), 302-319,

  Katica Krešić, O prinosima nenapisanoj povijesti hrvatskoga standardnog jezika Marka Samardžije, Hrvatska misao 38/27, Sarajevo, 2006., str. 159-162 (prikaz),

  Katica Krešić, O neobično običnoj poeziji Petra Milića, Hrvatska misao 1/07(42), Sarajevo, 2007., str. 198-199 (prikaz),


  • Voditeljica seminara za nastavnike hrvatskoga jezika u osnovnoj školi (Mostar, Vitez, Široki Brijeg), 2003.

  • Voditeljica tematskoga tečaja za asistente i suradnike: Metodika visokoškolske nastave i interkulturalnoga obrazovanja, Mostar, 2012.

  • 19. i 20. prosinca 2012. članica Programskoga odbora Četvrtoga međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatski drugi i strani jezik , IV. Hidis, Zagreb, 2012.

  • Organizatorica i suvoditeljica Sveučilišnoga programa Croatal, hrvatski za strance (Filozofski fakultet Mostar)

  • Suradnica na projektu Materinski i inojezični hrvatski (MZOŠ RH)

  Datum posljednjega izbora u zvanje

  22. veljače. 2010.  Predmet(-i) koje izvodi  Morfologija hrvatskoga standardnog jezika (obvezni)

  Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika (obvezni)

  Metodika nastave hrvatskoga jezika i nastavna praksa (obvezni)

  Padeži u hrvatskome standardnom jeziku (izborni)

  Glagolske kategorije i oblici u hrvatskome standardnom jeziku (izborni)

  Hrvatski jezik u BiH (izborni)

  Hrvatski pravopis i pravogovor (izborni)

  Hrvatski jezični purizam (izborni)

  Povijest hrvatskoga standardnog jezika (izborni)

  Hrvatski jezik 1 (obvezni)

  Hrvatski jezika 2 (obvezni)

  Metodika nastavnoga rada (Edukacijska skupina predmeta) (obvezni)
  Nastavnik

  mr. sc. Snjezana Vasilj, viša asistentica


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sarajevo

  E-mail

  snjezanavasilj@gmail.com

  Osobna web-stranica
  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Snježana Vasilj rođena 1954. godine u Nevesinju BiH. Gimnaziju je završila 1974. u Sarajevu, a studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu1979. godine, gdje je i magistrirala 1986. godine. Na Sveučilištu u Zadru prijavila je doktorsku disertaciju na temu „Helenistički elementi na području Hercegovine“. Radno iskustvo je stekla kao viši asistent na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, asistent na Studiju povijesti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te kao II. tajnik Ambasade Bosne i Hercegovine u Beču. Od 2000. g. angažirana na Odsjeku za Historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i na Studiju za arheologiju i povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Vodila znanstvene projekte „Podvodni arheološki lokalitet Desilo – Hutovo Blato“ i „Podvodno i arheološko rekognosciranje prostora Hutova Blata.“ Sudjelovala je na nizu stručnih i znanstvenih kongresa i seminara.

  Dobitnica Povelje za očuvanje i obnovu kulturno-povijesnog nasljeđa 2007. godine Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH

  Dobitnica Priznanja za znanstveno-istraživački rad Večernjeg lista („Večernjakov pečat“)


  Popis radova u zadnjih 5 godina

  S. Vasilj / E. Baraković, Historija - Povijest, Udžbenik za I. razred gimnazije,

  Sarajevo 2009.

  S. Vasilj, Kasnoantička nekropola na lokalitetu Grovnice u Malom Mošunju – Općina

  Vitez, GCBI ANUBiH 39, Sarajevo 2010.

  S. Vasilj / N. Čuljak / A. Paponja, Arheološki vodič Hercegovine, Mostar 2012.

  S. Vasilj, Ranosrednjovjekovni ukopi na lokalitetu Dubine – Doljani u općini

  Čapljina, Bosna i Hercegovina, Starohrvatska prosvjeta 39, Split, 2012.

  S. Vasilj, Arheološki lokalitet Doljani – Dubine u općini Čapljina, Bosna i

  Hercegovina, Prilog istraživanja donjeg toka rijeke Neretve, GCBI ANUBiH 39,

  Sarajevo 2012.
  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave
  1. Kongres Hrvatskog arheološkog društva, Metković, referat: „ Kasnoantički i srednjovjekovni lokalitet Crkvina u Hutovu - zaleđe Neuma“

  2. Kongres u Puli, R. Hrvatska, pokroviteljstvo UNESCO, referat: Dolina rijeke Neretve – Život kroz tisućljeća“.

  1. Kongres Udruženja podvodnih arheologa Njemačke „In Poseidons Reich XIII Referat „ Der verborgene Hafen illyrischer Kriger“

  1. Kongres Asicijacije europskih arheologa na Malti, referat „Archaeological Complex of Desilo- Hutovo Blato

  1. Kongres u Puli, UNESCO, referat „ Plovni put Narona –Desilo - ?“

  1. Kongres Izrael, Mishkenot Shaananim institut Jeruzalem. „ Roman Villas in The Mediterranean Basin“, referat „Lake Desilo and Roman Villas in Mogorjelo and Visici in the Context of Settling in Hinterland of Ancient Narona.

  2. Konferncija u Zadru: Exploring Underwater Heritag in Croatia, „Podvodni Arheološki lokalitet Desilo u Hutovu Blatu“
  Datum zadnjeg izbora u zvanje  Predmet(-i) koje izvodi

  1.Umjetnost antike; Studij povijesti umjetnosti

  2. Umjetnost antike i kasne antike u BiH i R Hrvatskoj

  3. Spomenička baština Hercegovine, Studij povijesti umjetnosti

  4. Kolonizacija i romanizacija antičkog Ilirika; Studij arheologije

  5. Graditeljstvo i urbanizam antičkog Ilirika; Studij arheologije

  6. Institucije rimskog svijeta; Studij arheologije
  Download 3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.